תביעה ייצוגית נגד הדואר – אין הנגשה לאנשים עם מוגבלויות

תביעה ייצוגית נגד הדואר

החלטת בית המשפט במסגרת תביעה ייצוגית נגד הדואר

בית המשפט המחוזי בירושלים אישר בתאריך 15.8.2021 תביעה ייצוגית נגד הדואר בטענה לאי הנגשת מכונות להנפקת תורים לאנשים עם מוגבלויות (ת"צ 31171-02-18 ראם בן אור נ' חברת דואר ישראל).

סוגיית הנגשת שירותים לאנשים עם מוגבלויות זוכה בשנים האחרונות לתשומת לב רבה במסגרת הליכים ייצוגיים, הן עקב חשיבותה של הסוגיה והן לנוכח העובדה שאין חובת תשלום אגרה לפני הגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית בסוגיות הרלוונטיות להנגשה ואנשים עם מוגבלויות.

בהחלטה לאישור תביעה ייצוגית נגד הדואר, בית המשפט המחוזי קבע, בין היתר, כך:

תחום הנגישות לבעלי מוגבלויות בישראל מוסדר בעיקרו בחוק שוויון זכויות. מטרת החוק, כפי שהוגדרה בס' 2 לחוק, היא "להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו". תקנות הנגישות שהותקנו מכוחו של החוק וכן תקני הנגישות של מכון התקנים הישראלי, נועדו לצקת תוכן למטרות אלה, לקבוע כללי נגישות פרטניים לכל אחד מהתחומים הנזכרים בחוק שוויון זכויות ולהפוך את הוראות החקיקה הכלליות לאופרטיביות (שגית מור "משפט נגיש לכל: הזכות  לנגישות ונגישות למשפט – ביקורת מוגבלות" חוקים ח 15, 44-41 (2016)). 

תקנות הנגישות, שהותקנו מכוחו של החוק,  מטילות על נותני שירות ציבורי את החובה לבצע התאמות נגישות שונות לצרכיהם של בעלי מוגבלויות במגוון רחב של שירותים ציבוריים, ובין היתר את חובת הנגשתן של מכונות למתן שירות אוטומטי.

תקנה זו קובעת את התנאים בהם נדרשות לעמוד מכונות אוטומטיות למתן שירות המופעלות על ידי נותן שירות ציבורי, על מנת שהן תהיינה נגישות לשימוש עצמאי של בעלי מוגבלויות, לרבות הדרישה לעמידתן בהוראות תקן ישראלי 1918 חלק 4 (2.11). תקן זה, העוסק, בין היתר, במכונות למתן שירות אוטומטי, פורסם לראשונה בשנת 2001 כחלק מסדרת תקנים שעניינה נגישות של בעלי מוגבלויות בסביבה הבנויה, מתוך מטרה "לקבוע דרישות, שיאפשרו גם לאנשים בעלי מגבלות מסוגים שונים לקבל מידע, להתמצא ולהשתמש בבניינים ובשטחים ציבוריים ובכל שירות הניתן לציבור, באופן עצמאי, מכובד ובטיחותי" (ר' המבוא לתקן) [להלן – תקן 2001].

תקן זה הפך למחייב בכל המתייחס להנגשת מכונות למתן שירות אוטומטי עם תחילתן של תקנות הנגישות, בשנת 2013. תקן 2001 קבע, בכל הנוגע למכונות למתן שירות אוטומטי, מספר מצומצם של דרישות: שטח רצפה חופשי המאפשר גישה חזיתית או צידית למכונת השירות; אמצעי הפעלה שניתן לזהותו באמצעות מידע שמיעתי או מישושי, ומיקום הצג ואמצעי ההפעלה באופן שגם המתניידים בכיסא גלגלים ונמוכי הקומה יוכלו לזהותם ולהפעילם.

בחודש פברואר 2015 עבר ת"י 1918 חלק 4 עדכון. סעיף 2.4 לתקן המעודכן, העוסק ב"מכונות נגישות למתן שירות אוטומטי", הרחיב את הדרישות הכלליות שנמנו בתקן 2001 והוסיף דרישות מדידות לקביעת נגישות המכונה. כן קבע דרישות רבות נוספות שלא הופיעו בתקן המוקדם, וביניהן דרישות הנוגעות לזיהוי מיקום המכונה; ליציבות המכונה; לצג  המכונה; לגובה הפלט מהמכונה ועוד [להלן – תקן 2015].

המשיבה אינה חולקת על כך שהשירות הניתן בסניפיה באמצעות המכונות לניהול תורים נמנה עם השירותים המחויבים בביצוע התאמות נגישות לבעלי מוגבלויות.  כאמור, אין גם חולק כי כל אדם המבקש לקבל שירות מן המשיבה, בסניף בו מוצבת מכונה לניהול תורים, נדרש להשתמש במכונה לצורך קבלת "תור" לשירות בו הוא מעונין (ר' עדות מר אילן שפירא מטעם המשיבה, בעמ' 59 לפרוטוקול), ולמעשה קבלת ה"תור" היא תנאי למתן השירות. עיקר המחלוקת בין הצדדים נוגעת לשאלת נגישותן של המכונות בהתאם להוראות הדין. 

סיכום הדברים הוא, שהמבקש הניח תשתית ראייתית מספקת לשלב זה של הדיון לטענתו כי המשיבה הפרה את חובתה שבדין לבצע את התאמות הנגישות הנדרשות במכונות לניהול תורים נכון למועד הגשת בקשת האישור, כי קמה לו עילת תביעה לפי ס' 19נא לחוק שוויון זכויות, ושקיימת אפשרות סבירה שהשאלות המשותפות העולות בתובענה בעניין זה יוכרעו לטובת הקבוצה.

בשלב זה בית המשפט אישר ניהול תביעה ייצוגית נגד הדואר וחייב את דואר ישראל בתשלום 50 אלף ש"ח בגין הוצאות משפט. קבוצת הנפגעים אשר תיוצג במסגרת תביעה ייצוגית נגד הדואר הוגדרה על ידי בית המשפט כך:

כל אדם עם מוגבלות, כהגדרתו בחוק שוויון זכויות, אשר נמנע ממנו לעשות שימוש במכונה לניהול תורים של המשיבה בשל אי הנגשתה בניגוד להוראות הדין, וזאת מיום 25.10.13 ועד למועד הגשת בקשת האישור

הפיצוי הנדרש לכל נפגע הוא 500 ש"ח בגין נזק לא ממוני שנגרם לכל חבר בקבוצה בשל הפגיעה בזכות לכבוד ושוויון.

אין שום ספק שניהול תביעה ייצוגית נגד הדואר בסוגיה זו יוביל ל"מבול" תביעות ייצוגיות נוספות נגד חברות אחרות אשר משתמשות במכונות לניהול תורים. שוקלים הגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית בנושא זה? צרו קשר עם עורך דין תביעות ייצוגיות.

.

רוצים לקבל בחינם עדכונים בנושא זה? סיכום פסקי דין? מדריכים משפטיים? הזינו כתובת מייל תקינה

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים בתביעות מורכבות (אך ורק תביעות מעל 50 אלף ש"ח). למשרדנו ניסיון רב מאוד והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

חייגו עכשיו 03-6427876
המלצות מלקוחות קודמים
עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין
כותבים עלינו בתקשורת

איך אנחנו יכולים לעזור לכם?

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

יצירת קשר

עורך דין אדי בליטשטיין

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב