פירוט חיובים בחשבונית כדין – אושרה תביעה ייצוגית נגד בזק

פירוט חיובים - פירוט חשבון

פירוט חיובים בחשבונית אותה אתם מקבלים מספקי שירותים (כגון סלולר, אינטרנט, טלפון, גז, וכו') לא מבוצע מכיוון שבית העסק מעוניין לאפשר לכם להבין בקלות על מה בדיוק אתם משלמים, אלא מכיוון שמדובר בחובה אשר קבועה בחוק הגנת הצרכן.

סעיף 13ב(ב3) לחוק הגנת הצרכן מתייחס לסוגיית פירוט חשבון וקובע כך:

(ב3)   בעסקה מתמשכת, לרבות בעסקה להספקת גז בין צרכן גז לספק גז, שבה גובה העוסק תשלום קבוע, יפרט העוסק בחשבונית או בהודעת התשלום הנשלחת לצרכן את מרכיבי התשלום הקבוע ואת סכומם; לא פירט העוסק את מרכיבי התשלום הקבוע ואת סכומם, לא יהיה רשאי לגבות תשלום קבוע; בסעיף קטן זה, "תשלום קבוע" – תשלום נפרד מהתשלום על פי היקף הצריכה או השימוש שעושה הצרכן בטובין או בשירותים שהעוסק מספק לו או תשלום נלווה לתשלום על פי היקף כאמור, יהיה כינוים אשר יהיה.

במסגרת בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה נגד בזק (ת"צ 17671-10-19 מרדכי פריאל נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת), שאושרה על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה בתאריך 17.11.2020, נקבע כי כאשר ישנו מרכיב חיוב אחד בלבד אין חובת פירוט חשבון:

בעניין שמע קבעתי, בסעיף 11 לפסק הדין, כי "אין להניח שהמחוקק התכוון להטיל חובת פירוט רכיבים וסכומם על תשלום שאין לו כמה רכיבים אלא רכיב אחד הנכלל בשמו. אם יש רק רכיב אחד לתשלום, הנכלל בשמו, ניתן לעמוד בחובת הפירוט על ידי ציון שמו של הרכיב שהוא שמו של התשלום, וסכומו של הרכיב, שהוא סכומו של התשלום. אף המבקש לא הצביע איזה רכיבים יכולים להיות לדמי המנוי מלבד עצם הזכות להיות מנוי. על כן, בפירוט בחשבון שבו נאמר שמדובר בחיוב עבור דמי מנוי, ומופיע סכומו, זהו פירוט מלא של התשלום הקבוע הממלא אחר תכלית השקיפות של התיקון לחוק הגנת הצרכן".

לעומת זאת, פירוט חיובים יש לבצע כאשר קיימים בפועל יותר ממרכיב חיוב אחד.

לא בוצע פירוט חיובים? אין חובה לשלם עבור השירות

אחת הסוגיות שעלתה במסגרת בקשת האישור היא האם בזק תצטרך לפצות את חברי הקבוצה מכיוון שלא פירטה את החיובים בחשבונית. לא הייתה מחלוקת שהמנויים של בזק אכן קיבלו את השירות בפועל.

בית המשפט המחוזי קבע בעניין זה, בין היתר, כך:

תכלית סעיף 13ב(ב3) לחוק הגנת הצרכן היא להגביר את שקיפות החיובים ואת גישת הצרכן למידע על מרכיבי התשלום הקבוע. במקרה דנן התשלום הקבוע כולל בחובו לכל הפחות שני רכיבים שונים-  הזכות לקבל שירותי טלפוניה וכן שירות תחזוקה תקין. סכומיהם של שני רכיבים אלו לא פורטו בנפרד ולכן לא מדובר בפירוט מלא של התשלום הקבוע כנדרש.

מכאן, שהמבקשים הוכיחו לכאורה וכנדרש בשלב זה כי המשיבה הפרה את סעיף 13ב(ב3) לחוק הגנת הצרכן בכך שלא פירטה כנדרש את סכומי מרכיבי התשלום הקבוע. לפי אותו סעיף, במקרה שבו המשיבה לא פירטה את מרכיבי התשלום הקבוע ואת סכומם היא לא רשאית לגבות תשלום קבוע. על כן, גביית התשלום הקבוע אינה כדין.  

המבקשים טענו כי הנזק שנגרם להם הוא בגובה תשלום היתר (סעיף 4.4 לבקשת האישור). מנגד, המשיבה טענה כי למבקשים לא נגרם נזק כלשהו. המבקשים ביקשו לקבל קווי טלפון של בזק והמשיבה סיפקה להם את הקווים האמורים, כלומר המבקשים קיבלו בדיוק את השירות עבורו שילמו ולא ניתן לדבר על "נזק" שנגרם למבקשים. אני דוחה את טענת המשיבה. קביעת החוק, שבמקרה של אי פירוט אין המשיבה זכאית לגבות את התשלום הקבוע, אינה מתונית בכך שהיא לא נתנה את השירותים הכלולים בתשלום הקבוע.

גם אם נתנה את השירותים אך לא פירטה אותם, היא אינה זכאית לגבות את התשלום הקבוע, ועליה להשיבו למי ששילם אותו. כמובן, שיש לדחות את טענת המשיבה שאם לא ביקשו הלקוחות להתנתק בעקבות אי הפירוט, אין הם זכאים להשבה. גם תנאי כזה לא נאמר בחוק.   

בית המשפט הוסיף וקבע כי ניהולה של תביעה ייצוגית תהיה הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בין הצדדים:

על המבקשים לעמוד בתנאי הסף הנוסף שבסעיף 8(א)(2) לחוק תובענות ייצוגיות לפיו "תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין". מקרה טיפוסי בו תובענה ייצוגית צפויה להיות הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת הוא מקרה שבו הסעד המגיע לכל אחד מחברי הקבוצה אינו גבוה מספיק בכדי להצדיק הגשת תביעה אישית. תובענות ייצוגיות כאלו אף כונו בעבר "תובענות ייצוגיות קלאסיות" (רע"א 3126/00 מדינת ישראל נ' א.ש.ת. ניהול פרויקטים וכוח אדם בע"מ, פ"ד נז(3) 220, 278 (2003). להלן: פרשת א.ש.ת.). במקרים כאלו, תובענה ייצוגית אינה רק הדרך היעילה ביותר לדיון בנושא, אלא היא ככל הנראה גם הדרך היחידה שבה יזכה עניינם של חברי הקבוצה לבירור משפטי.

.

רוצים לקבל בחינם עדכונים בנושא זה? סיכום פסקי דין? מדריכים משפטיים? הזינו כתובת מייל תקינה

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים בתביעות מורכבות (אך ורק תביעות מעל 50 אלף ש"ח). למשרדנו ניסיון רב מאוד והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

חייגו עכשיו 03-6427876
המלצות מלקוחות קודמים
עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין
כותבים עלינו בתקשורת

איך אנחנו יכולים לעזור לכם?

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

יצירת קשר

עורך דין אדי בליטשטיין

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב