תקנות סדר הדין האזרחי החדשות – האם חלות על הליכים "ישנים"?

תקנות סדר הדין האזרחי

תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018 החליפו את תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984. תקנות אלה מסדירות כיצד יש לנהל תביעה אזרחית בסוגיות משפטיות שונות. קיים שוני רב מאוד בין התקנות החדשות לבין התקנות הישנות, ונקבע כי התקנות החדשות יחולו על הליכים אזרחיים שהוגשו החל משנת 2021 (למעט חריגים).

תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018 חלות גם על תביעה ייצוגית "חדשה" (החל משנת 2021). עולה השאלה האם ניתן להחיל את התקנות החדשות גם על הליכים "ישנים" (לפני שנת 2021)?

תקנות סדר הדין האזרחי לפי רצון השופט ה"כל יכול"

לאחרונה ניתנה החלטה המדגישה עד כמה השופטים יכולים לכופף את הוראות החוק במקרים המתאימים. למרות שנקבע במפורש שתחולת תקנות סדר הדין האזרחי החדשות תחול רק על תביעה ייצוגית שהוגשה החל משנת 2021, לאחרונה קבע שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב אחרת (ת"צ 56241-01-20 מ.ת.מ מוטורס בע"מ נ' שמואל ברק, החלטה מיום 7.2.2021).

בין היתר, נקבע על ידי בית המשפט כך:

בשים לב לכך, שהבקשה לאישור הוגשה עובר לכניסתן לתוקף של התקנות החדשות, הקובעות לענייננו – באופן ברור ומפורש את אורכם של כתבי הטענות – ואין מנוס להידרש לשאלת תחולתן של התקנות החדשות במקרה זה, ולכל הפחות על רוחן השורה על ההליך דכאן, שנפתח עובר לכניסתן לתוקף של התקנות החדשות.

לפי הוראת תקנה 7 לתקנות תובענות ייצוגיות  (תיקון מס' 3), התשפ"א – 2020 הרי "על הליכים שנפתחו לפני יום התחילה [1.1.21 – ע.מ.], ימשיכו לחול, בשינויים המחויבים, תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, שהוחלו בתקנה 19(א) לתקנות העיקריות, כנוסחן ערב תחילתן של [התקנות החדשות]", ברם גם תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות הישנות") החלות על בקשת האישור – שנפתחה כאמור לפני יום 1.1.21 – קובעות כי בית המשפט רשאי להורות על מחיקה, או תיקון כל עניין בכתב טענות שאין בו צורך או עלול להפריע לדיון הוגן, לסבכו או להשהותו (ראו: תקנה 91 לתקנות הישנות).

זאת ועוד; מעיון בהוראות תקנה 143 לתקנות הישנות ניתן ללמוד על סמכות שופט בקדם משפט, כאשר הוא מוסמך, בין היתר, לתת כל הוראה לסדר דין שיש בה כדי לפשט את הדיון או להקל עליו.

סמכות זו של קיצור טיעונים איננה חדשה ולא באה אל העולם אך בתקנות החדשות, ומהוראות התקנות הישנות נמצאנו למדים שסמכות הקיצור, הייעול והפישוט היתה קיימת, ומתחייבת כיום יותר מבעבר בשים לב לתקנות החדשות.

על כן, גם על בקשות לאישור ותובענות שנפתחו עובר לכניסת התקנות החדשות לתוקף, יש לפעול בהתאם לעקרונות היסוד של התקנות החדשות על מנת לקיום הליך משפטי צודק, מהיר ויעיל תוך חיסכון במשאבי זמן ועלויות (ראו גם ת"צ 12783-12-20 המועצה הישראלית לצרכנות נ' אמטל מחשבים בע"מ (ניתן ביום 24.1.21, פורסם בנבו.

אמור מעתה – גם בקשות בתובענות שהוגשו עובר לכניסתן לתוקף של התקנות החדשות, יהיו בהתאם להוראות התקנות החדשות;

כתבי טענות – בתיקים בהם טרם התקיים כל דיון, ולא ייגרם כל נזק ובמקרים המתאימים – יקוצרו, במקרים המתאימים, בשים לב להוראות התקנות החדשות.

מן הכלל אל הפרט – בתיק זה עוד טרם התקיים קדם משפט, וטרם התקיים כל דיון.

לא ייגרם כל נזק אם נפעל ברוח התקנות, ונקדים את המאוחר, בשים לב לאורך של כתבי הטענות – החורגים משמעותית מהסביר והנדרש – אורה כבר עתה על קיצור כתבי הטענות, בהתאם לסמכות המוקנית לי בהתאם לתקנות הישנות, וזאת על מנת לייעל את הדיון ולקדמו.

.

רוצים לקבל בחינם עדכונים בנושא זה? סיכום פסקי דין? מדריכים משפטיים? הזינו כתובת מייל תקינה

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים בתביעות מורכבות (אך ורק תביעות מעל 50 אלף ש"ח). למשרדנו ניסיון רב מאוד והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

חיוג לעורך דין אדי - 03-6427876
המלצות מלקוחות קודמים
עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין
כותבים עלינו בתקשורת

איך אנחנו יכולים לעזור לכם?

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

יצירת קשר

עורך דין אדי בליטשטיין

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב