רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

הגשת ערעור ללא הסכמת הלקוח – האם אפשרי בהליך ייצוגי?

הגשת ערעור

סוגיה מעניינת בעניין הגשת ערעור הגיעה לאחרונה לפתחו של בית המשפט העליון. עלתה השאלה האם במסגרת הליך ייצוגי נדרשת הסכמת הלקוח לצורך הגשת ערעור (עמ"מ 2152/19 אנטי טפיו נ' רשות המיסים ואח', החלטה מיום 4.10.2020).

סוגיה זו הגיעה לפתחו לבית המשפט העליון לאחר שהבקשה לאישור תביעה ייצוגית נדחתה על ידי בית המשפט המחוזי, ועורך הדין אשר ייצג את המבקש הגיש את הערעור ללא הסכמת המבקש. לנוכח התנגדותו של המבקש להליך הערעור, המשיבה בערעור (רשות המיסים), דרשה לסלק את הערעור על הסף.

הגשת ערעור בהליך ייצוגי שונה לעומת הגשת ערעור בהליך אישי

בקשה לאישור תביעה ייצוגית זהו הליך משפטי בעל מאפיינים מיוחדים מאוד. בניגוד להליך אישי/פרטי בו הלקוח הוא זה שיכול לפטר את עורך הדין או להחליט האם הגשת ערעור לבית משפט מחוזי או עליון זה משהו שהוא מעוניין בו, בהליך ייצוגי הדבר שונה.

במסגרת הליך ייצוגי עורך דין תביעות ייצוגיות לא מייצג אך ורק את הלקוח/המבקש, אלא גם את חברי הקבוצה בשמה מוגשת הבקשה לאישור תביעה ייצוגית. מסיבה זו חובת הנאמנות של עורך הדין לא נתונה רק למבקש (שבדרך כלל שכר את שירותיו של עורך הדין לצורך ההליך הייצוגי) אלא גם לכל חברי הקבוצה (שזהותם לא תמיד ידועה), ובמחלוקת בין טובת המבקש לטובת חברי הקבוצה תגבר טובת הקבוצה.

בניגוד להליך אישי/פרטי, בהליך ייצוגי עורך דין אינו חייב להקשיב לדרישות המבקש, והמבקש אינו יכול לפטר את עורך הדין או למנוע הגשת ערעור (במקרה זה הגשת ערעור לעליון) אם עורך הדין חושב שהדבר ישרת את חברי הקבוצה.

הגשת ערעור בהליך ייצוגי ללא הסכמת הלקוח

בית המשפט העליון דחה את בקשה רשות המיסים להורות על סילוק הערעור על הסף וקבע, בין היתר, כך:

אכן, ככל שעסקינן בערעור אזרחי רגיל שהיה מוגש שלא על דעת יוזמו, היה מקום לקבל את בקשת המחיקה על הסף על-ידי רשם בית המשפט. זאת, משום שמעמדו של עורך דין בהליכים אזרחיים הוא כשלוח של בעל הדין, ולפיכך בעל דין בהליכים אזרחיים רשאי להפסיק את ייצוגו על-ידי עורך הדין בכל עת ומכל סיבה.

הדברים שונים, לטעמי, כשמדובר בהליך ייצוגי. כפי שאפרט להלן, אני סבורה כי בניגוד להליך אזרחי רגיל, בהליך הייצוגי אין להקנות למבקש המייצג "זכות וטו" בשאלת הגשת ערעור על פסק דין הדוחה בקשה לאישור תובענה כייצוגית, ובמקרים שבהם מתגלעת מחלוקת בינו ובין בא-הכוח המייצג בשאלת הגשת הערעור, תועבר מחלוקת זו להכרעה בפני ההרכב שידון בערעור אשר יכריע בה בהתאם ליתר נסיבות העניין. אקדים, אפוא, מסקנה להנמקה ואציין כי אני סבורה שאין מקום להורות על מחיקתו על הסף של ערעור שהוגש על פסק דין שדחה בקשה לאישור תובענה כייצוגית, אך בשל חוסר הסכמה של המערער להגישו. ומכאן – להנמקה.  

אכן, השלב בו אנו נמצאים – הגשת ערעור לאחר דחיית הבקשה לאישור תובענה כייצוגית – הוא שונה מהשלב הדיוני הנדון בעניין אשל היאור (וראו בעניין זה סעיף 23 להלן). יחד עם זאת, אני סבורה כי מטרותיה של התובענה הייצוגית ומעמדו הייחודי של בא-הכוח המייצג משפיעים גם על סוגיית הגשת ערעור על החלטה הדוחה בקשה לאישור תובענה כייצוגית במקרים שבהם קיימת חוסר הסכמה בין המבקש המייצג ובין בא-כוחו.

בכל הליך אזרחי שבו ניתן פסק דין, מתעוררת התלבטות האם לפנות אל ערכאת הערעור בהשגה על פסק הדין שניתן. כשמדובר בהליך אזרחי רגיל, יבחן בעל הדין את סיכוייו וסיכוניו של ההליך הערעורי הפוטנציאלי ויחליט – בהתאם לטובתו האישית – האם הגשת ערעור היא "צעד משתלם" עבורו. בתובענה ייצוגית פני הדברים שונים. במסגרת הלבטים הנוגעים לשאלת הגשת הליך ערעורי על פסק דין הדוחה בקשה לאישור תובענה כייצוגית, על בא-כוח המייצג להביא בין כלל שיקוליו, בראש ובראשונה, את טובת הקבוצה שכלפיה הוא חייב לפעול בנאמנות ולהציבה לפני טובתו האישית של המבקש המייצג.

עוד אוסיף כי לא מן הנמנע כי מתן זכות "וטו" למבקש המייצג תוך הפקעת הכוח בשאלת הגשת ההליך הערעורי מידיו של בא-הכוח המייצג, עלולה לפגוע בתמריציו של בא-הכוח המייצג להגשת ההליך הייצוגי, אשר כאמור, במרבית המקרים משמש כיזם של ההליך וכמנהלו

יחד עם זאת, מתן "זכות וטו" למבקש המייצג בשאלת הגשת ערעור על פסק דין הדוחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית, עלול להחריף את בעיית ניגוד העניינים ולהקנות למבקש המייצג כוח עודף שעשוי לפגוע באפשרותו של בא-הכוח המייצג לפעול לטובת הקבוצה. כך, למשל, בא-הכוח המייצג עשוי לעיתים, בעל כורחו, להסכים להסדר פשרה שמיטיב עם המבקש המייצג ושיימנע את הגשתו של ערעור על החלטה הדוחה בקשה לאישור תובענה כייצוגית או על כל החלטה אחרת המתקבלת בהליך הייצוגי, וזאת גם במקרים שבהם בא-הכוח המייצג סבור כי טובת הקבוצה היא דווקא הגשתו של הליך ערעורי ולא בחתימה על הסכם הפשרה.

זאת, מהחשש של בא-הכוח המייצג להפעלת "זכות הוטו" בשאלת הגשת ההליך הערעורי, על-ידי המבקש המייצג. כך גם במהלך הדיון בערעור עשוי המערער להפעיל לחץ על בא-הכוח המייצג להסכים לפשרה שאינה מיטיבה בהכרח עם הקבוצה, תוך שימוש ב"זכות הוטו" למשיכת הערעור ככל שזה יוגש

בית המשפט העליון התייחס לבעייתיות במצב שנוצר. כך לדוגמה; לאחר הגשת ערעור המבקש חשוף, בניגוד לרצונו, להוצאות משפט אם הערעור ידחה. יחד עם זאת, בית המשפט העליון קבע שניתן יהיה לחשוב על פיתרון בדמות השתת הוצאות המשפט על עורך הדין שיזם את הגשת הערעור, במקום על המבקש שהתנגד להגשתו.

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

איך אנחנו יכולים לעזור לכם?

עורך דין אדי בליטשטיין

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב