רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

תביעה ייצוגית נגד חברה בחדלות פירעון – האם זה אפשרי?

תביעה ייצוגית נגד חברה בחדלות פירעון

טרם נדבר על תביעה ייצוגית נגד חברה בחדלות פירעון חשוב להבין מה זה חדלות פירעון. מצב שבו חברה נכנסת לחדלות פירעון הוא מצב שבו החברה איננה יכולה לשלם את חובותיה לנושיה. כלומר, אין מספיק כסף בקופת החברה כדי לשלם לכל העובדים, ספקים, וכו'.

בנסיבות אלה עולה השאלה האם ניתן לנהל תביעה ייצוגית נגד חברה בחדלות פירעון?

פסיקת בית המשפט העליון בעבר בעניין תביעה ייצוגית נגד חברה בחדלות פירעון

באופן מפתיע, בעבר בית המשפט העליון קבע כי אין מניעה לנהל תביעה ייצוגית נגד חברה בחדלות פירעון. בעניין זה נקבע ברע"א 554/16 נזאר זהראוי נ' כונס הנכסים הרשמי ואח' (החלטה מיום 11.4.2016):

הנושא שלפנינו הוא הוספת כיתוביות בערבית לשידורים החיים בטלויזיה הערבית, שאינן קיימות היום אף שבשידורים בעברית הן קיימות. הוא הועלה במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית, אך בית המשפט קמא דחה את הבקשה, בין השאר, בנימוק כי רשות השידור מצויה בפירוק ותחדל מפעילותה, ואין מקום איפוא לחייבה לשירות ממין חדש שלא היה לפני כן. אנו סברנו כי כיון שהמדובר בחובה סטטוטורית לפי חוק שידורי טלויזיה (כתוביות ושפת סימנים), תשס"ה-2005, יש מקום לטפל בנושא גם במצב של פירוק, לרווחת כבדי השמיעה במגזר הערבי ולשם הנגשת השידורים להם. שמענו בדיון את הצדדים וכן את דברי מנהל הטלויזיה בערבית, האמון על הנושא בפועל.

פסיקה חדשה בעניין תביעה ייצוגית נגד חברה בחדלות פירעון

בהחלטה חדשה ברע"א עו"ד עופר שפירא בתפקידו כנאמן של א. דורי בניה בע"מ (בהליכי חדלות פירעון) נ' שמעון ריטבלט (החלטה מיום 8.11.2021) בית המשפט משנה את גישתו וקובע את ההיפך המוחלט. לשיטת בית המשפט העליון אין אפשרות לנהל תביעה ייצוגית נגד חברה בחדלות פירעון, ובמצב כזה אין אפשרות אף לנהל הליכי פשרה או לחייב את החברה או הנאמנים שמונו לה להסכים להסכם פשרה שהחברה הסכימה לו בעבר.

בעניין זה נקבע כך:

ביום 7.4.2021 דחה בית משפט של חדלות פירעון (השופטת ח' פלינר) את בקשת המשך הניהול ככל שהיא נוגעת לחברה, וקבע שלנוכח נסיבות ההליך אין מקום להמשיך ולברר את בקשות האישור נגד החברה. בתוך כך הוטעם שעם מתן הצו לפתיחת הליכים נגד החברה, הוקפא כל הליך משפטי המתנהל כנגדה – ובכלל זה גם בקשות האישור, ולא ניתן להמשיך ולנהלן בלא היתר מאת בית משפט של חדלות פירעון.

עוד הודגש בעניין זה, שעם מתן צו פתיחת ההליכים, סמכויות ניהול החברה הועברו לידי הנאמנים ובהתאם לכך הם הגורם שאמון על בחינת הסדר הפשרה, ולהם שיקול הדעת אם לאמצו; וזאת גם אם ניתנה לכאורה הסכמה קודמת של החברה למתווה שהוצע. עוד נקבע שהמניע מאחורי בקשת המשך הניהול הוא לא רצונם של המשיבים בבירור בקשות האישור, אלא שהם חפצים ליהנות מתגמולי פוליסת הביטוח הרשומה על שם החברה – וזאת לפני שגורם אחר ינצלם.

בהמשך לכך, בית המשפט של חדלות פירעון דחה את טענת המשיבים שלפיה המשך ניהול בקשות האישור לא יפגע בחברה, תוך שציין כי אם המשיבים ישיגו את מבוקשם וייפרעו מפוליסת הביטוח שברשות החברה, הדבר ימנע מגורמים אחרים להיפרע ממנה.

לענייננו – עם דחייתה של בקשת המשך הניהול, נסתם למעשה הגולל על הדיון בבקשות האישור ככל שהוא נוגע לחברה ולא ניתן עוד לקדמו – לא בדרך של אישור הסדר פשרה, ולא בכלל. בנסיבות אלה, נפקותו החוזית של מתווה הפשרה שהושג קודם לפתיחת הליך חדלות הפירעון הפכה לעניין תיאורטי גרידא; וככזה אין עוד מקום להכריע בו.

עם זאת, ולמעלה מן הצורך, אעיר שתי הערות בנדון – ראשית, אישורו של בית המשפט הוא הגורם שמעניק תוקף מחייב להסדר פשרה במסגרת הליך ייצוגי, וכאשר עסקינן בשלב דיוני שבו טרם אושר הסדר הפשרה, ההסדר נעדר תוקף מחייב כלפי הצדדים, ובוודאי שאין לו נפקות כלפי חברי הקבוצה המיוצגת (רע"א 2296/19 Tecumseh Products Company נ' זילברברג, [פורסם בנבו] פסקה 21 (18.8.2021)‏‏).

שנית, בנסיבות ההליך הנדון ולנוכח המשמעות מרחיקת הלכת של התקשרות בהסדר פשרה בהליך ייצוגי, אין זה מובן מאליו לכבול את הנאמנים להסכמות שהושגו על ידי החברה קודם לפתיחתו של הליך חדלות הפירעון, זאת במיוחד כאשר הסכמות אלה לא הבשילו בסופו של יום להגשת בקשה לאישור הסדר פשרה כנדרש בסעיף 18 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006. ואולם שאלה זו כאמור הפכה לעניין תיאורטי לנוכח החלטתו של בית המשפט לחדלות פירעון שלפיה כל מתווה פשרה עתידי בבקשות האישור יובא לבחינת הנאמנים, ולהם מוקנה שיקול דעת אם לאמצו.

במקרה הנוכחי נתבעה חברת בניה שהייתה חברה אמידה, גדולה ומוכרת, אך בסופו של דבר נקלעה לקשיים, כך שהמבקש מצא את עצמו מנהל תביעה ייצוגית נגד חברה בחדלות פירעון. יחד עם זאת, מקרה זה מדגיש מדוע אין כדאיות כלכלית לנהל בקשה לאישור תביעה ייצוגית ולאחר מכן תביעה ייצוגית אם מדובר בחברה קטנה. ככל שהחברה קטנה יותר כך גדל הסיכוי שתמצאו את עצמכם מנהלים תביעה ייצוגית נגד חברה בחדלות פירעון, ועל פי פסיקת בית המשפט העליון, בסופו של דבר לא תוכלו לנהל את ההליך.

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

איך אנחנו יכולים לעזור לכם?

עורך דין אדי בליטשטיין

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב