רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

תקנות תובענות ייצוגיות – הוראות לניהול תביעה ייצוגית

תקנות תובענות ייצוגיות

בעבר סקרתי את הוראות חוק תובענות ייצוגיות ומהם התנאים להגשת תביעה ייצוגית. אלה הפרטים המהותיים לפיהם יוחלט האם ניתן להגיש תביעה ייצוגית או לא. לעומת זאת, תקנות תובענות ייצוגיות (או בשמן המלא, תקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע – 2010) קובעות את הפרטים הטכניים. כיצד להגיש את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית, מה יש לכלול בה ועוד.

האם ניתן להגיש תביעה ייצוגית מבלי להכיר את תקנות תובענות ייצוגיות?

התשובה היא לא.

תקנות תובענות ייצוגיות קובעות אילו פרטים יש לציין בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. אם פרטים אלה לא יצוינו במפורש בבקשה, יתכן שיהיה בכך די על מנת להוביל לכישלונו של ההליך המשפטי.

תקנות תובענות ייצוגיות מפרטות בתקנה 2 את הפרטים שיש לכלול בבקשה:

 1. מכוח איזה פרט בתוספת השניה לחוק תובענות הייצוגיות מוגשת הבקשה. חוק תובענות ייצוגיות מונה רשימה סגורה של מקרים בהם ניתן להגיש תביעה ייצוגית. ניתן לקרוא על כך בהרחבה כאן.
 2. אם הבקשה הוגשה על ידי אדם פרטי (בניגוד לארגון או רשות ציבורית) – העובדות והוראות החוק המקימות לו עילת תביעה נגד המזיק.
 3. אם הבקשה הוגשה על ידי רשות ציבורית או ארגון – עליה להראות שהתביעה עוסקת באחת המטרות הציבוריות שלה.
 4. העובדות והוראות החוק המקימות עילת תביעה לקבוצת הנפגעים.
 5. על התובע הייצוגי לפרט את הגדרת הקבוצה אותה הוא מבקש לייצג. הגדרת הקבוצה היא כל אותם אנשים אשר נפגעו מהמזיק. יש לנסות להגדיר את הקבוצה בצורה מדויקת עד כמה שאפשר. כמו כן, יש לציין את המספר המשוער של חברי הקבוצה.
 6. סכום התביעה עבור קבוצת הנפגעים, ואופן חישובו.
 7. הטעמים המצביעים על כך שהקבוצה תיוצג בצורה הולמת על ידי התובע הייצוגי ועורך דינו.
 8. השאלות העובדתיות והמשפטיות המשותפות לכלל חברי הקבוצה, והסיבות מדוע קיימת אפשרות סבירה ששאלות אלה יוכרעו לטובת הקבוצה.
 9. הטעמים מדוע תביעה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה בסכסוך.
 10. יש להציע סכום אשר יהווה גמול לתובע הייצוגי ושכר טרחה לעורך דינו, ודרכי חישובם של סכומים אלה (בעניין זה קיימת פסיקה מנחה).
 11. תקנות תובענות ייצוגיות מחייבות לבצע בדיקה מקדימה על מנת לאתר בקשה לאישור תובענה ייצוגית קודמת אשר עולות ממנה שאלות דומות של עובדה ו/או משפט. אם קיימת בקשה כזו, יש לציין את פרטיה.
 12. לבקשה יש לצרף את תצהירו של התובע הייצוגי התומך בטיעונים העובדתיים.

תקנות תובענות ייצוגיות קובעות את לוח הזמנים לבירור תביעה ייצוגית

ניהול תובענה ייצוגית זהו תהליך ארוך. ממועד המצאת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית יש לנתבע 90 ימים להגיש את תגובתו (בניגוד להליכים אחרים בהם לרוב עומדים בפני הנתבע 30-45 ימים להגשת הגנתו). לרוב, לקראת תום מועד ה-90 ימים תוגש בקשה להארכת מועד להגשת התגובה. מדובר בפרק זמן נוסף שדרוש לנתבע לצורך הגשת תגובתו. בתי המשפט נוטים לאשר בקשות אלה, ולרוב הן מוגשות בידיעת והסכמת עורך דינו של התובע הייצוגי.

תקנות תובענות ייצוגיות מאפשרות לתובע הייצוגי להגיש תשובה לתגובת הנתבעת. תשובה זו יש להגיש תוך 30 ימים ממועד המצאתה של תגובת הנתבעת.

הליכי גילוי מסמכים ודיונים על פי תקנות תובענות ייצוגיות

תקנות תובענות ייצוגיות מאפשרות לתובע הייצוגי לדרוש גילוי מסמכים בשלבים מוקדמים. גילוי מסמכים נועד לאפשר לתובע הייצוגי לקבל מסמכים אשר נמצאים אצל הנתבע ואשר עשויים להיות רלוונטיים לתביעה הייצוגית (לדוגמה: להוכחת גודל הקבוצה, הנזק שנגרם לקבוצה, משך הזמן שבו הנתבע פעל בניגוד לחוק וכו').

בשלב הבקשה (בניגוד לשלב לאחר אישור הבקשה על ידי בית המשפט, וניהול התביעה) התובע הייצוגי זכאי לגילוי מסמכים מצומצם (בעניין זה קיימת פסיקה מנחה).

תקנות תובענות ייצוגיות מאפשרות לבית המשפט לנהל קדם משפט אשר מטרתו לפשט את הדיון ולייעל אותו. קדם משפט הוא דיון קצר (יחסית) בו ינסה השופט אשר דן בתיק להתגבר על המחלוקות העובדתיות ו/או המשפטיות אשר קיימות בין הצדדים במטרה לקדם את הדיון בתיק או לסיימו בדרך של הסתלקות או הסכם פשרה.

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

איך אנחנו יכולים לעזור לכם?

עורך דין אדי בליטשטיין

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב