רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

הסדר פשרה בתביעה ייצוגית – מי יכול להתנגד לו והאם כדאי?

הסדר פשרה

הסדר פשרה במסגרת תביעה ייצוגית שונה לחלוטין מהסדר פשרה בתביעה אישית/פרטית. בעוד שהסדר פשרה בתביעה אישית הצדדים לתביעה יכולים לעצב כרצונם, וברוב המוחלט של המקרים, בית המשפט יאשר את הסכמותיהם, הרי שכאשר מדובר בתביעה ייצוגית הסדר פשרה צריך להתפרסם לציבור והציבור, חברי הקבוצה, וגם היועץ המשפטי לממשלה יכולים להעיר את הערותיהם ואף להתנגד לתוכן ההסדר.

מכוח מה ניתן להתנגד להוראות הסדר פשרה בתביעה ייצוגית?

סעיפים 18(ד), 18(ד1)(1) לחוק תובענות ייצוגיות מסדירים את סוגיית ההתנגדות להוראות הסדר פשרה על ידי מי שאינו צד לתביעה הייצוגית. סעיפים אלה קובעים כך:

18(ד). אדם הנמנה עם הקבוצה שבשמה הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה, אדם הפועל לטובת עניינם של חברי הקבוצה, רשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לענין שבו עוסקת הבקשה לאישור או התובענה הייצוגית, ארגון הפועל לקידום מטרה ציבורית כאמור, וכן היועץ המשפטי לממשלה, רשאים להגיש לבית המשפט, בכתב, בתוך 45 ימים מיום פרסום ההודעה כאמור בסעיף קטן (ג) או בתוך מועד מאוחר יותר שיקבע בית המשפט, התנגדות מנומקת להסדר הפשרה וכן להמלצה המוסכמת בענין גמול ושכר טרחה שהוגשה לפי סעיף קטן (ז)(2).

18(ד1)(1). אדם או ארגון כאמור בסעיף קטן (ד), שהגיש התנגדות להסדר פשרה, לא יסתלק מהתנגדותו אלא באישור בית המשפט, וכן לא יקבל, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה, מהנתבע או מאדם אחר בקשר להתנגדות שהגיש, אלא באישור בית המשפט; קיבל בית המשפט את טענות ההתנגדות, כולן או חלקן, רשאי הוא לפסוק גמול לאדם או לארגון שהגיש את ההתנגדות; בהחלטתו אם לפסוק גמול כאמור ישקול בית המשפט את התועלת שהביאה ההתנגדות לחברי הקבוצה;

כלומר, מכוח הוראות אלה אנחנו מגלים מדוע ישנו תמריץ להתנגד להוראות הסדר פשרה – אם ההתנגדות תתקבל אז המתנגד יוכל לקבל תשלום כספי, שכן, התנגדותו הובילה לשינוי הסדר הפשרה והטיבה עם חברי הקבוצה.

ניתן למצוא ללא קושי דוגמאות למקרים בהם נפסקו סכומי כסף משמעותיים למי שהתנגד להסדר פשרה או מי שהוביל לשיפורו של הסדר פשרה במסגרת תביעה ייצוגית.

כך לדוגמה בת"צ 31695-01-17 מרדכי מלאכי נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ (החלטה מיום 16.5.2021) בה נקבע, בין היתר, כך:

לאחר עיון בטיעוני הצדדים שהוגשו בהקשר זה, ולאור תרומתה של המועצה לתיקון הסדר הפשרה לטובת חברי הקבוצה המיוצגת, כמו גם לאור ההשקעה של המועצה בהגשת ההתנגדות המפורטת להסדר הפשרה המקורי, התייצבות לדיון בהתנגדות, ניתוח הנתונים שהועברו למועצה על-ידי המשיבה והגשת עמדת המועצה ביחס לנתונים שהועברו והגשת עמדה נוספת ביחס להסדר המתוקן, מצאתי לפסוק למועצה גמול בסך 40,000 ₪ בתוספת מע"מ (ככל שחל), אשר ישולם על-ידי המשיבה בתוך 30 ימים מהיום.

הסדר הפשרה אושר והתנגדותכם נדחתה – אתם צפויים לשלם הוצאות משפט

התנגדות להסדר פשרה יכולה להוביל גם לחיובו של המתנגד בהוצאות משפט כלפי יתר הצדדים. לאחרונה ניתן לראות כי ישנה מגמה להגשת התנגדויות סרק מתוך תקווה כי ההתנגדות תתקבל והמתנגד יקבל תשלום כלשהו לטובתו. הדבר גורר התנגדויות שאינן מובילות לשם תועלת, וגורמות לבזבוז זמן רב, הן של הצדדים לתיק והן של בית המשפט.

מסיבה זו ניתן למצוא מקרים בהם בתי המשפט גם מחייבים את המתנגד שהגיש התנגדות סרק בהוצאות משפט משמעותיות. כך לדוגמה קרה לאחרונה בת"צ 53836-12-16 ירון אלון נ' עיריית תל אביב (החלטה מיום 26.11.2021), שם נקבע, בין היתר, כך:

המחוקק קבע אפשרות להתנגד בשלב של הסדר פשרה ולאור ניגודי העניינים בין הצדדים לבין הקבוצה בשלב זה. לאור האמור, אכן יש מקום לעודד התנגדויות ראויות שיאירו צדדים בהסכם הפשרה, שייתכן והצדדים עצמם לא הביאו לפני בית המשפט. במקרה של המתנגדים, אין מדובר בהתנגדות שכזו, ללא קשר לתוכנה. אין לעודד הגשת התנגדות אך לשם ההתנגדות, שאחרת, כאמור, נרוקן מתוכן את דבר המחוקק לעניין זה.

לאור האמור אני דוחה את ההתנגדות על הסף, ומחייבת את המתנגדים בהוצאות המבקש בסכום של 10,000 שקלים, ובהוצאות המשיבה בסכום של 10,000 שקלים (ובסה"כ בסכום של 20,000 שקלים).

הסדר פשרה במקרה זה אושר על ידי בית המשפט על אף התנגדות המתנגדים, אך נראה שפסיקת בית המשפט במקרה זה מדגישה את הביקורת הנוקבת כלפי מתנגדים שמגישים התנגדויות סרק. הוצאות משפט לחובת המתנגדים בגובה 20,000 ש"ח זה לא עניין שכיח במקרים אלה.

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

איך אנחנו יכולים לעזור לכם?

עורך דין אדי בליטשטיין

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב