רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

אושרה תביעה ייצוגית נגד Gett – נהגיה מחייבים נוסעים ביתר

תביעה ייצוגית נגד gett

בתאריך 7.7.2022 בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר ניהולה של תביעה ייצוגית נגד Gett (חברת המוניות) מכיוון שנהגיה של Gett גובים מהנוסעים דמי הזמנה (עוד כשישה שקלים) גם כאשר מדובר בנסיעות מזדמנות, כלומר כאשר הלקוח עוצר את המונית ברחוב ולא בהכרח מזמין אותה להגיע ליעדו (ת"צ 52089-07-20 אסף בן עזרא נ' ג'יטי גטאקסי סרוויסס ישראל בע"מ).

כדי למנוע אישורה של תביעה ייצוגית נגד Gett החברה טענה שהיא כלל לא אחראית על גביית דמי הזמנה, אלא זוהי פעולת נהגיה, והיא לא אחראית לכך. יתרה מזאת, Gett טענה שהיא מתריעה בפני הנהגים שאסור עליהם לגבות דמי הזמנה.

יש מקום לנהל תביעה ייצוגית נגד Gett – גם אם פעולת החיוב מבוצעת בניגוד להנחיות

בית המשפט המחוזי לא קיבל את הסבריה של החברה וקבע כי ניתן לנהל תביעה ייצוגית נגד Gett. בין היתר בית המשפט המחוזי קבע כך:

בעצם העובדה שהמשיבה מאפשרת, גם בנסיעה מזדמנת, להתחבר ליישומון ולבצע תשלום עבור אותה נסיעה באמצעותו, הרי באותו רגע מיטשטש ההבדל (ככל שקיים) בין נסיעה מוזמנת לבין נסיעה מזדמנת, כשבסופו של דבר, חיוב התשלום בגין הנסיעה מתבצע באותו אופן על ידי הנהג, ובכך נוצרת זיקה ישירה בין הנוסע לבין המשיבה.

זאת ועוד; נראה שטענת ה"התיווך" נשללת לאור העובדה שאת התשלום בגין דמי הנסיעה מקבלת המשיבה דווקא ולא הנהג, כך שתפקידה אינו לקַשֵר בין הנוסע לנהג בלבד, אלא תפקידה של המשיבה הוא רחב יותר.

גם בנסיעה מזדמנת, מקום בו לשיטת המשיבה אין היא משמשת אלא כצינור להעברת דמי הנסיעה מהנוסע לנהג, בפועל, ובאופן מהותי, כפי שנלמד מעמדת המשיבה עצמה, היא זו שמנהלת שיג-ושיח עם הלקוח באשר לסכום שנגבה ממנו. הנוסע יכול לפנות לשירות הלקוחות של המשיבה שאף מחזיר לנוסע תשלומים שנעשים ביתר, או הנוסע יכול לפנות למשיבה בתלונה על השירות אותו קיבל מהנהג. אם כך – מבחינה מהותית הקשר בין הנוסע לבין המשיבה הוא רחב וישיר, קשר שבין נותן שירות לבין לקוח.

טענת המשיבה שאין כל הצדקה להטיל עליה חובת פיקוח על הנהגים שפועלים על דעת עצמם בנסיבות מזדמנות, לא עולה בקנה אחד עם התנהלותה בפועל מול הנהגים;

על מנת לבחון את אחריות המשיבה בנסיבות אלה, לא די בקיומם של נהלים למנוע גבייה שלא כדין, אלא יש גם לבחון את אכיפתם בפועל, דבר אשר לא מצאתי בענייננו.

עיננו הוראות; המשיבה מבקשת ליצור מצג כלפי הלקוח, הוא הנוסע, כי הוא משתמש ונוסע במותג Gett; מייצרות חוויית משתמש כלפי הלקוח. אין המדובר בפרסום המותג, אלא בחובה המוטלת על הנהג למתג את המונית בסימני הזיהוי הייחודיים של Gett. המשיבה קובעת בהסכם מול הנהגים "אתם הפנים של Gett  – אנא ייצגו את כולנו בכבוד". ההסכם גם כולל קוד התנהגות מצופה מהנהג כלפי הנוסע.

משמעות הדברים, היא כי נוסע במונית מצפה לקבל את השירות אליו מכוונת המשיבה. לצד המצג האמור, כשהנוסע מבקש להתחבר ליישומון לצורך התשלום, והנהג מאשר זאת, נוצר קשר שבין המשיבה עצמה לבין הלקוח, הנוסע, שאף מקבל מהמשיבה קבלה עבור אותה נסיעה.

אם כך – אני מתקשה לראות את המשיבה כמתווכת בלבד כטענתה, וזאת בשים לב לאמור לעיל, ומבלי לגרוע רק אזכיר שהמשיבה היא זו שגובה את התשלום בפעול מאת הנוסע, היא זו ששולחת קבלה עבור התשלום, היא גובה במקרים מסוימים עמלה מהנהג עבור הנסיעה, התשלום מבוצע ביישומון והמונית ממותגת בסמלי המשיבה, ובמערך ההסכמים שלה מול הנהגים ניתן לה הכוח לפקח על התנהלותם.

ואבהיר את דבריי. מובן, שאין המשיבה אחראית לכל פעולה הנעשית על ידי הנהגים, ודבר זה נבחן עניינית לגופו של כל עניין. משטר האחריות של המשיבה בגין פעולות שונות של הנהגים מוסדר היטב בפקודת הנזיקין. אך בעניין זה, לא הובאו ראיות לעניין פעולות המשיבה למניעת גביית התשלום שלא כדין או לנקיטת סנקציות כנגד נהגים מפרים, זאת על אף שהיא רשאית ויכולה לעשות כן בהתאם להוראות הסכם הנהגים.

בעת אישור תביעה ייצוגית נגד Gett בית המשפט חייב את החברה בהוצאות משפט בסך 25 אלף ש"ח.

חברי הקבוצה בשמם תנוהל תביעה ייצוגית הוגדרו כך:

"כל נוסע בנסיעה מזדמנת ששילם באמצעות יישומון Gett, החל מחודש אפריל 2015, וחויב בתוספת תשלום בגין 'דמי הזמנה/טלפון' על המחיר הנקוב במונה בגין הנסיעה עצמה".

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

איך אנחנו יכולים לעזור לכם?

עורך דין אדי בליטשטיין

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב