רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

הגשתם הליך ייצוגי והוא נדחה? אין סיבה לא לדרוש גמול למבקש

גמול למבקש

גמול למבקש הוא פיצוי או תשלום כספי אשר משולם אך ורק למי שיוזם את ההליך הייצוגי. ברוב המוחלט של המקרים גמול למבקש ישולם אך ורק כאשר המבקש הוביל להצלחת ההליך הייצוגי, כלומר הוביל לפיצוי חברי הקבוצה או תועלת אחרת כלשהי עבור חברי הקבוצה.

אם בקשה לאישור תביעה ייצוגית נדחית, ברוב המוחלט של המקרים המבקש יחוייב בהוצאות משפט (לרוב מדובר בסכומים אשר מגיעים לעשרות אלפי שקלים).

יחד עם זאת, במקרים חריגים, בית המשפט עשוי לפסוק גמול למבקש גם בעת דחיית בקשת האישור. מדובר במקרים חריגים בהם למרות שבית המשפט דחה את הבקשה לאישור תביעה ייצוגית, עדיין נוצרה תועלת כלשהי עבור חברי הקבוצה (לרוב בדמות שינוי נהלים אשר ישרתו בעתיד את חברי הקבוצה).

יש לפסוק גמול למבקש גם בעת דחיית הליך ייצוגי

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, נפסק גמול למבקש למרות שהבקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוא הגיש נדחתה באופן מלא (ס"ע 47316-09-11 אריאל משה פרוינדליך נ' מדינת ישראל).

בין היתר נפסק כך:

בעניין גמול למבקש בעת דחיית הליך ייצוגי, בית הדין קבע כך:משהגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה לאישור להידחות, בשל תחולת פרט 10(3), לכאורה יש מקום שאפסוק הוצאות לחובת המבקש.

עם זאת, על פי הדין, ייתכנו מצבים שבהם חרף דחיית בקשה לאישור תובענה ייצוגית, לא יחויב המבקש בהוצאות, ובמצבים מיוחדים ומטעמים שיירשמו, מוסמך בית-הדין אף לפסוק גמול הן למבקש והן לבא כוחו אף אם לא אושרה התובענה כייצוגית. (ראו: סעיף 22(ג)(1) לחוק תובענות ייצוגיות), זאת במקרים המתאימים, למשל כאשר הביאה התובענה לשינוי בהתנהגות הנתבע באופן שייתר את הצורך בניהול ההליך. בעניין זה יש לשקול בין היתר את "היקף הטרחה, הסיכון, התועלת והחשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית, ולצורך שכר הטרחה גם את מורכבות ההליך והאופן שבו הוא נוהל בידי בא כוח המייצג.

הקריטריונים לעניין קביעת הגמול ולעניין קביעת שכר הטרחה דומים בעיקרם, ומשתקף בהם הצורך לתמרץ הגשת תובענות ייצוגיות. עם זאת, יש ליתן את הדעת לכך שתמרוץ יתר בהקשר זה עלול לעודד הגשת תביעות סרק או תובענות "מנופחות" שאין להן הצדקה, ובענייננו אף לגרום לתמריץ גבוה ולא נכון, לעובדים במקומות עבודה מאורגנים, להגיש בקשה לאישור כמו זאת שלפניי, שדינן סילוק על הסף בשל מניעות סטטוטורית לפי פרט 10(3).

בה בעת, חיוב המבקש בהוצאות המשיבה או הותרת המבקש ובאת כוחו, שעל-פי התרשמותי פעלו בתום לב לאחר שלא קיבלו מענה ראוי לפניותיהם, ובהתחשב בהתמשכות ההליכים, בלא כל פיצוי, עשוי היה לגרום לתמריץ שלילי יתר על המידה כנגד פעילות עובדים לאכיפת זכויות, לרבות מול ארגון העובדים.

במקרה שלפניי הגעתי לכלל מסקנה כי בנסיבות העניין, בהתחשב בשיקולי תשומה, שיקולי התפוקה לקבוצה המיוצגת ושיקולי הכוונה ציבורית, ולאור התרשמותי לפיה המשיב ובאת כוחו תרמו לקידום זכויות עובדי המשיבה, יש מקום לפסוק גמול למבקש ושכר טרחה לבאת כוחו. עם זאת נתתי דעתי גם לכך שעיקר התביעה (שעניינה תוספת אם) נדחתה על כל חלקיה (הן במישור האישי והן בייצוגי).

נוכח כל האמור, אני קובעת שהמשיבה תשלם למבקש גמול בסך 7,000 ש"ח וכן תשלם לבאת כוחו שכר טרחה בסך 20,000 ₪ (בתוספת מע"מ). שני הסכומים יישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום.

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

איך אנחנו יכולים לעזור לכם?

עורך דין אדי בליטשטיין

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב