לתפוס את המקל משני קצותיו...  

  RSS
 א
(@א)
אורח
נפתר

חברת אווטסורסינג החתימה אותי בתאריך 28/8/19 על "הסכם העסקה אישי בדבר פירוט תנאי העסקה" וזאת בטרם גילו לי מיהו הלקוח ובטרם שלחו אותי לראיון עימו (שהתקיים למוחרת החתימה על ההסכם).
על פי החוזה הייתי אמור להתחיל לעבוד ב- 1/9 אך בהסכם צויין מפורשות כי "תחילת העבודה מותנית באישור הלקוח" ומכיוון שעד היום, לטענתם, טרם התקבל אישורו של הלקוח - לא התחלתי לעבוד אצלם ולשאלותי השיבו כי החוזה עדיין לא תקף ותיקופו תלוי בהסכמת הלקוח.
היום שוחחתי עימם ולאחר ששבו וחזרו מפורשות על טענתם כי החוזה עדיין לא נכנס לתוקף, ביקשתי כי ישלחו לי אישור על כך שהחוזה על כל סעיפיו ונספחיו בטל ומבוטל וכי אין ולא יהיו להם כל דרישות או טענות ומענות כלפיי.
בהמשך קיבלתי מהם במייל חוזר אישור על כך שההסכם בטל ולדבריהם אני יכול לעבוד בכל מקום זולת המקום אליו הופנתי על ידם לראיון ואשר בהמשך הסתבר לי כי מטעמיו הוא, החליט לנתק עימם כל קשר ולהחליפם בחברה אחרת וזאת כמובן ללא כל קשר אליי.
במייל החוזר, הדגישו בפניי כי אסור לי בשום אופן לעבוד בחברה אלייה הופניתי על ידם לראיון וזאת תוך שהם מצטטים לי סעיפים מתוך האמור בנספח ב' ("התחייבות לשמירה על סודיות ולאי תחרות") של ההסכם ובו נרשם כי הפרה שכזו תאלץ אותי לשלם להם "פיצוי מוסכם ומוערך של 100,000 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד חתימת הסכם זה ועד למועד התשלום בפועל".
שאלתי היא: האם הם זכאים לדרוש ממני כדבר ובמיוחד לאור העובדה כי גם לשיטתם ולטענתם החוזה כלל לא נכנס לתוקף?
זאת ועוד: הסעיפים בהסכם מדברים על חובות ה"עובד" ואני אינני "עובד" החברה ולא עבדתי בה עדיין ולו דקה אחת היות וחיכיתי ל"הסכמת הלקוח" שכאמור לא התקבלה מעולם...
האם אוכל במידה ויוצע לי הדבר לעבוד אצל הלקוח מטעם החברה החדשה עימה החליט להתקשר או שמא הדבר יחשוף אותי לתביעה ו/או לדרישת התשלום שבנדון (להזכירך כי גם לשיטתם החוזה כלל לא נכנס לתוקף, עדיין אינני עובד החברה ומעולם גם לא הייתי, אינני משולם על ידם על הימים בהם אני יושב בבית וממתין לתשובת הלקוח ולא התחלתי לעבוד אצלם ב-1/9 כפי שנרשם בחוזה תוך הדגשת העובדה כי התחלת העבודה תלוייה בהסכמת הלקוח...)
מתנצל על האורך ומודה לך מראש על סבלנותך ותשובתך

צטט
פורסם : 05/09/2019 22:19

לא ניתן לענות על שאלתך באופן מלא מבלי לעיין בכל הוראות סעיפי ההסכם.

נראה כי ישנו סיכון שתוגש נגדך תביעה אך השאלה היא האם ישנו סיכוי שהתביעה תתקבל? בנסיבות שתיארת לעניות דעתי לא, אך שוב, מבלי לעיין בכל סעיפי ההסכם לא ניתן לענות באופן מלא על השאלה.

הגבצטט
פורסם : 06/09/2019 06:55

השאירו תגובה


 
Preview 0 Revisions Saved
Share:
ציון ממוצע

הזינו את כתובת המייל שלכם והצטרפו שמקבלים מאיתנו ללא תשלום עדכונים משפטיים חשובים ומעניינים במייל

ניתן לבצע הסרה מרשימת התפוצה בכל עת. אנחנו לא שולחים פרסומות או דואר זבל – רק מידע משפטי עדכני וחשוב

כניסה או רישום בבקשה