קבלת פיצוי כספי לאחר ביטול טיסה או עיכוב משמעותי בטיסה

קבלת פיצוי כספי מחברת תעופה

לאחרונה מתקבלות במשרדי פניות רבות בעניין קבלת פיצוי כספי לאחר ביטול טיסה או עיכוב משמעותי בטיסה. כתבתי בעבר בהרחבה על חוק שירותי תעופה (הידוע גם בתוק חוק טיבי) המפרט באילו תנאים ניתן לדרוש קבלת פיצוי כספי לאחר ביטול טיסה או עיכוב משמעותי בטיסה, מהם הסכומים שניתן לדרוש, ובאילו מקרים חברת התעופה פטורה מתשלום פיצוי כספי לאחר ביטול טיסה, ולכן כדי להתמקד בסוגיית קבלת פיצוי כספי לא אתעכב על כך במאמר זה (תוכלו לאתר מאמרים אלה בקלות על ידי ביצוע חיפוש באתר).

שימו לב – טיסה אשר המריאה באיחור של שמונה שעות ויותר, דינה כטיסה שבוטלה, והנוסע זכאי לדרוש פיצוי כספי.

הסכומים המפורטים למאמר זה רלוונטיים לכל כרטיס טיסה. ולכן, אם נניח שאתם משפחה בת ארבע נפשות שרכשה ארבעה כרטיסי – תכפילו את הסכומים פי ארבע.

יש לדרוש קבלת פיצוי כספי לאחר ביטול טיסה מיד עם הנחיתה בארץ

לצורך קבלת פיצוי כספי לאחר ביטול טיסה פנו בהזדמנות הראשונה, ורק בכתב, לאחר הנחיתה בארץ. אמנם תקופת ההתיישנות לצורך הגשת תביעה ממועד ביטול הטיסה נקבעה על ארבע שנים (סעיף 19 לחוק שירותי תעופה), אך יש לקחת בחשבון שחברת התעופה רשאית לשלם את הפיצוי הכספי תוך 45 ימים ממועד ביצוע הפניה (סעיף 3(א)(4) לחוק שירותי תעופה). קבלת פיצוי כספי לאחר ביטול טיסה בהקדם האפשרי היא בוודאי השאיפה שלכם, ולכן אין סיבה לדחות את מועד הפניה.

לצורך קבלת פיצוי כספי לאחר ביטול טיסה אין לפנות במכתב ארוך. כל מה שאתם צריכים לציין הוא שאתם דורשים את הפיצוי הכספי אשר נקבע בתוספת לחוק שירותי תעופה (גובה הפיצוי תלוי במרחק הטיסה. סכום הפיצוי הנמוך ביותר, נכון להיום הוא 1280 ש"ח, וסכום הפיצוי הגבוה ביותר הוא 3070 ש"ח, נכון למועד כתיבת מאמר זה – הסכומים מתעדכנים מעט מדי שנה). יש לציין את מספר הטיסה, מועד ההמראה אשר נכתב בכרטיס הטיסה ואת שעת ההמראה בפועל. מומלץ לצרף העתק מכרטיסי הטיסה.

ניתן לדרוש קבלת פיצוי כספי מנציג חברת התעופה בארץ (ככל שמדובר בחברת תעופה זרה).

אי קבלת ההטבות הקבועות בחוק שירותי תעופה

חוק שירותי תעופה קובע מספר הטבות שעל חברות התעופה לספק לנוסעים במקרה של ביטול טיסה. אי קבלת ההטבות מאפשרת לדרוש פיצוי כספי נוסף מעבר לפיצוי הכספי אליו התייחסתי עד כה.

ההטבות הן:

(א) מזון ומשקאות בהתאם לזמן ההמתנה (בחוק זה – מזון ומשקאות);

(ב) אירוח בבית מלון אם נדרשת שהייה של לילה אחד או יותר או אם נדרשת שהייה ארוכה מהשהייה שתכנן הנוסע (בחוק זה – שירותי לינה);

(ג) שירותי הסעה בין שדה התעופה לבית המלון שבו הנוסע שוהה כאמור בפסקת משנה (ב), ואם בחר הנוסע לשהות במקום אחר במרחק סביר משדה התעופה, בפרק הזמן כאמור באותה פסקת משנה – שירותי הסעה בין אותו מקום לשדה התעופה (בחוק זה – שירותי הסעה);

(ד) שתי שיחות טלפון, וכן משלוח הודעה באמצעות פקסימיליה או דואר אלקטרוני לפי בחירת הנוסע (בחוק זה – שירותי תקשורת);

במקרה שבו חברת התעופה לא מספקת את אחת ההטבות (או יותר) ניתן לדרוש פיצוי ללא הוכחת נזק בסכום העולה מעט על 10,000 ש"ח (סעיף 11 לחוק שירותי תעופה) ביחס לכל כרטיס טיסה שרכשתם לאותה טיסה.

לא קיבלתם פיצוי כספי? תגישו תביעה לבית המשפט

לחברות התעופה ישנו אינטרס ברור לא לשלם לכם את הפיצוי הכספי המגיע לכם מכוח חוק שירותי תעופה, ולכן חברות התעופה טוענות לעיתים לתקלות במטוס ומתייחסות אליהן כ"כוח עליון", המזכה בפטור מתשלום פיצוי כספי לאחר ביטול טיסה.

במקרה כזה, לצורך קבלת פיצוי כספי לאחר ביטול טיסה, תאלצו להגיש תביעה. תוכלו להעזר בפסקי הדין המפורטים באתר זה המעידים כי תקלה במטוס אינה "כוח עליון" ומזכה את הנוסעים בפיצוי כספי לאחר ביטול הטיסה.

כיצד תדעו לאיזה בית משפט להגיש את התביעה ולדרוש פיצוי כספי?

הגשת תביעה לבית משפט לתביעות קטנות אפשרית רק כאשר מדובר בתביעה עד לסך של כמעט 34 אלף ש"ח. אם אתם משפחה בת שלוש נפשות ונתקלתם בטיסה שבוטלה או שהתעכבה בפרק זמן העולה על שמונה שעות, תשקלו להגיש תביעה קטנה ותדרשו את הפיצוי הכספי בגין ביטול הטיסה, ובנוסף, פיצוי כספי בגין אי קבלת ההטבות המפורטות לעיל (ככל שאכן לא ניתנו).

הליך זה רלוונטי גם למשפחות עם מספר נפשות גדול יותר, אך כאלה שקיבלו את כל ההטבות המפורטות לעיל (כך שהתביעה תתמקד אך ורק בפיצוי כספי בגין ביטול הטיסה ולא ההטבות הנוספות).

קבלת פיצוי כספי במקרה שבו מדובר במספר נפשות גדול יותר תאלץ אתכם להחליט האם אתם מוותרים על חלק מהדרישות, ובמקרה כזה להגיש את התביעה לבית משפט לתביעות קטנות, או להגיש תביעה לבית משפט השלום (במקרה כזה תצטרכו להסתייע בעורך דין).

אופציה נוספת שניתן לשקול היא הגשת תביעה ייצוגית. מדובר בהליך שונה לחלוטין מתביעה קטנה ומחייב הוכחה שחברת התעופה פועלת בניגוד לדין ביחס לקבוצה גדולה מאוד של אנשים (לדוגמה; ידוע לכם שחברת התעופה לא מספקת את ההטבות הקבועות בחוק שירותי תעופה באף טיסה שמתבטלת או מתעכבת בפרק זמן ניכר).

שאלות נפוצות בעניין קבלת פיצוי כספי לאחר ביטול טיסה

האם ניתן לדרוש קבלת פיצוי כספי מחברת תעופה זרה?

כן. חוק שירותי תעופה חל על כל טיסה מישראל או לישראל, גם אם הטיסה מבוצעת על ידי חברת תעופה זרה. משכך אין כל מניעה לדרוש קבלת פיצוי כספי בעת ביטול טיסה או עיכוב משמעותי בטיסה גם מחברת תעופה זה.

למי פונים לצורך קבלת פיצוי כספי בעת ביטול טיסה או עיכוב משמעותי בטיסה כאשר מדובר בחברת תעופה זרה?

ניתן לדרוש קבלת פיצוי כספי במצבים אלה מנציג חברת התעופה בישראל. רשימת הנציגים בישראל נמצאת באתר רשות התעופה האזרחית.

פניתי לנציג חברת התעופה בישראל לצורך קבלת פיצוי כספי לאחר ביטול טיסה והוא דחה את דרישתי. האם אני תובע את הנציג או את חברת התעופה?

לצורך קבלת פיצוי כספי תובעים את חברת התעופה. את כתב התביעה ממציאים לנציג החברה בישראל (אין צורך לשלוח את כתב התביעה למטה החברה בחו"ל).

האם קבלת פיצוי כספי בגין ביטול טיסה פוטרת את חברת התעופה מלספק לי מלון בחו"ל?

אם טיסתכם בוטלה בחו"ל על חברת התעופה לספק לכם את ההטבות הקבועות בחוק שירותי תעופה. אחת ההטבות היא שהייה במלון עד למועד הטיסה חלופית. קבלת פיצוי כספי בעקבות ביטול טיסה אינו פוטר את חברת התעופה מאספקת יתר ההטבות הקבועות בחוק שירותי תעופה.

אם חברת התעופה לא מספקת את ההטבות הקבועות בחוק שירותי תעופה ניתן לדרוש קבלת פיצוי כספי נוסף.

.

רוצים לקבל בחינם עדכונים בנושא זה? סיכום פסקי דין? מדריכים משפטיים? הזינו כתובת מייל תקינה

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים בתביעות מורכבות (אך ורק תביעות מעל 50 אלף ש"ח). למשרדנו ניסיון רב מאוד והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

חייגו עכשיו 03-6427876
המלצות מלקוחות קודמים
עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין
כותבים עלינו בתקשורת

איך אנחנו יכולים לעזור לכם?

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

יצירת קשר

עורך דין אדי בליטשטיין

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב