תביעה בגין הפרת זכות יוצרים – מתי תאלצו לשלם לצ'רלטון?

תביעה בגין הפרת זכות יוצרים

בשנים האחרונות יותר ויותר בעלי עסקים (במיוחד מסעדות ופיצוציות) משדרים שידורי ספורט בבתי העסק, במטרה למשוך לקוחות. אותם בעלי עסקים לא יודעים (או בוחרים להתעלם) שקיים סיכוי לקבל כתב תביעה בגין הפרת זכות יוצרים מצ'רלטון.

במסגרת כתב התביעה הם ידרשו לשלם במקרה הטוב עשרות אלפי שקלים בגין הפרת זכות יוצרים, ואם הקרינו מספר משחקים הם עשויים להדרש לשלם מאות אלפי שקלים בטענה כי הפרו זכות יוצרים מספר פעמים.

תביעה בגין הפרת זכות יוצרים בהקרנת משחקי ספורט

חברת צ'רלטון היא חברה המשדרת שידורי ספורט מהארץ והעולם בערוצי הטלוויזיה בתשלום ב-Yes, Hot, וב-סלקום TV. כמו כן, צ'רלטון נוהגת לשדר חלק מאירועי הספורט, לרבות משחקי כדורגל, באמצעות ערוצי השידור הציבורי. על מנת לצפות במשחקים אלה אין חובת תשלום.

במסגרת תביעותיה בגין הפרת זכות יוצרים טוענת צ'רלטון ששידורי הספורט כרוכים בהפקה מורכבת, הכוללת בימוי, צילום, עריכה, פרשנות, קריינות וכו'. צ'רלטון טוענת כי הקרנת שידורי הספורט מבלי לקבל את רשותה מראש או לשלם לה מהווה הפרת הוראות חוק זכות יוצרים, תשס"ח – 2007, ומשכך היא רשאית להגיש תביעה בגין הפרת זכות יוצרים.

מה קובע חוק זכות יוצרים?

לפני שמתחילים להתגונן מפני תביעה בגין הפרת זכות יוצרים צריכים להבין מהי "זכות יוצרים".

זכות יוצרים מוגדרת בסעיף 11 לחוק זכות יוצרים כך:

זכות יוצרים ביצירה היא הזכות הבלעדית לעשות ביצירה,או בחלק מהותי ממנה,פעולה, אחת או יותר, כמפורט להלן, בהתאם לסוג היצירה:

(1) העתקה כאמור בסעיף 12 –לגבי כל סוגי היצירות;

(2) פרסום – לגבי יצירה שלא פורסמה;

(3) ביצוע פומבי כאמור בסעיף 13–לגבי יצירה ספרותית,יצירה דרמטית,יצירהמוסיקלית ותקליט;

(4) שידור כאמור בסעיף 14 –לגבי כל סוגי היצירות;

(5) העמדת היצירה לרשות הציבור כאמור בסעיף 15 –לגבי כל סוגי היצירות;

6) עשיית יצירה נגזרת כאמור בסעיף 16, ועשיית הפעולות המנויות בפסקאות (1) עד (5) ביצירה הנגזרת כאמור– לגבי יצירה ספרותית,יצירה אמנותית שאינה גופן,יצירה דרמטית ויצירה מוסיקלית;

(7) השכרה כאמור בסעיף 17 –לגבי תקליט, יצירה קולנועית ותוכנת מחשב.

ביצוע פומבי מוגדר בסעיף 13 לחוק זכות יוצרים, כך:

ביצוע פומבי של יצירה הוא השמעתה או הצגתה בציבור,במישרין או באמצעות מכשיר.

על פי הוראות סעיף 56 לחוק זכות יוצרים ניתן להגיש תביעה בגין הפרת זכות יוצרים ולדרוש פיצוי עד 100 אלף ש"ח לכל הפרה. סעיף זה מאפשר לתבוע פיצויים ללא הוכחת נזק כך שצ'רלטון כלל לא נדרשת להוכיח במסגרת תביעתה שנגרם לה נזק כלשהו.

תביעה בגין הפרת זכות יוצרים

כיצד להתגונן מפני תביעה בגין הפרת זכות יוצרים בהקרנת משחקי ספורט?

פסק דין שניתן לאחרונה במסגרתו נדחתה תביעתה של צ'רלטון והיא חויבה בהוצאות משפט בגובה 12 אלף ש"ח, מדגים כיצד ניתן להתגונן מפני תביעה בגין הפרת זכות יוצרים (ת"א 27019-09-15 צ'רלטון בע"מ נ' עולם הבאולינג בע"מ ואח', ניתן ביום 6.8.2018).

במקרה זה צ'רלטון טענה שבית העסק הקרין משחק כדורגל מבלי לקבל את רשותה או לשלם לה. לצורך הוכחת טענותיה נשלח לבית העסק חוקר פרטי אשר הסריט כיצד המשחק מוקרן בבית העסק.

במסגרת הנימוקים לדחיית תביעתה של צ'רלטון להפרת זכות יוצרים נקבע בפסק הדין כך:

שתי משוכות ניצבו בפני התובעת לביסוס הטענה להפרת זכות היוצרים שלה על ידי הנתבעת ובאף לא אחת מהן עמדה.

ראשית, התברר שכאשר עסקינן בהקרנתו של שידור גרידא, הקרנה באמצעות מכשיר טלוויזיה ובדומה להאזנה לשידור רדיו, אין ההקרנה מהווה "ביצוע" של היצירה המשודרת בכל הנוגע להגדרות בדיני זכויות היוצרים. כך לפי החוק הישן וכך עוד יותר לפי החוק החדש. נוכח ההפרדה בין מתן רשות ל"ביצוע פומבי" לבין "שידור לציבור". הגדרה שמצמצמת את משמעותו של "ביצוע פומבי" ביחס לזו שהייתה שרירה לפי החוק הישן. וכיוון שהנתבעים בסך הכל הקרינו שידור במקלט טלוויזיה, הרי שלא "ביצעו" את היצירה המשודרת ולא פגעו בזכויות היוצרים של התובעת.

שנית, התברר שאין בדין כל הגבלה השוללת מהציבור את האפשרות לצפות בשידור הציבורי בפומבי. המשחק נשוא תביעה זו שודר בערוץ ציבורי. צפייה בשידור ציבורי איננה מוגבלת לצפייה פרטית בלבד. הדין איננו מונע קליטה ומתן אפשרות צפייה בפומבי, בציבור, של שידורי הערוץ הציבורי. התובעת לא הוכיחה כיצד סעיף בהסכם שבינה לבין הגוף המשדר, יכול לגבור על זכויות הציבור בכל הנוגע לצפייה בשידור הציבורי ולהשית עליו מגבלות לא לו.

למעלה מכך, התברר שפרשנות התובעת עלולה ליצור בוקה ומבולקה בכל הנוגע לאפשרות הקרנת שידור ציבורי בבתי עסק. בוקה ומבולקה, שכן לפי שיטת התובעת ייאלץ בעל עסק לערוך בטרם הקרנת שידור ציבורי מחקר, ולגלות מי הוא בעל זכות היוצרים ביצירה המיועדת לשידור ובאילו תנאים ניתנה הזכות לשידור לגוף המשדר. דרישה שכזו תביא לבזבוז משאבים. יישומה יביא בהכרח גם לפגיעה בשידור הציבורי, שכן אך סביר הוא שהשתת כזו חובה תביא בעלי עסק להימנע ממתן אפשרות לצפייה בשידור הציבורי, שמא ימצאו פוגעים בזכות יוצרים של מאן דהו.

כך איפה, לא זו בלבד שהתובעת מבקשת להשית על הציבור מגבלת צפייה בשידור ציבורי שאיננה קיימת בדין, אלא שהיא מבקשת לאמץ פרשנות שאין בה הגיון מסחרי.

הן מכך והן מכך, כיוון שהמשחק נשוא התביעה שודר בערוץ ציבורי, אין הקרנתו בפומבי מהווה פגיעה בזכות היוצרים של התובעת.

תביעה בגין הפרת זכות יוצרים

הגשת תביעה בגין הפרת זכות יוצרים נגד בעל העסק באופן אישי

אחת הטקטיקות שמטרתן "לעודד" נתבעים להתפשר ולשלם לצ'רלטון כדי למנוע את בירורה של תביעה בגין הפרת זכות יוצרים בבית המשפט, היא לתבוע בנוסף לחברה גם את בעל החברה, באופן אישי.

ניתן לעשות זאת במסגרת תביעה בגין הפרת זכות יוצרים מכוח סעיף 49 לחוק זכות יוצרים, ומבלי לבצע הרמת מסך. סעיף 49 קובע כך:

המרשה לאחר, למטרת רווח, שימוש במקום בידור ציבורי לשם ביצוע פומבי של יצירה, בלא רשותו של בעל זכות היוצרים, מפר את זכות היוצרים, אלא אם כן לא ידע ולא היה עליו לדעת שהביצוע מהווה הפרה כאמור; לעניין זה, "מקום בידור ציבורי" – מקום המשמש למופעי בידור ותרבות, לרבות אולם שמחות, גן אירועים, מסעדה, בית קפה או מועדון.

כדי לנהל תביעה בגין הפרת זכות יוצרים נגד בעל החברה באופן אישי צריכים להוכיח שמתקיימים התנאים המצטברים הבאים (כפי שנקבעו בפסק הדין ע"א 2988/05 קפוצ'ין עסקי מזון בע"מ נ' אקו"מ אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוסיקה בישראל בע"מ, מיום 27.2.2017):

  • האדם נגדו מוגשת תביעה בגין הפרת זכות יוצרים הרשה להציג בציבור את היצירה;
  • הצגת היצירה בוצעה בתיאטרון או במקום שעשוע אחר;
  • היצירה הוצגה ללא הסכמת בעל זכות היוצרים בה;
  • הצגת היצירה הייתה לתועלתו הפרטית של אותו אדם.

בפסק הדין בעניין צ'רלטון שהוזכר בפסקה הקודמת בית המשפט התייחס לדרישת צ'רלטון לחייב את בעל העסק באופן אישי, דחה את הדרישה וקבע כך:

הנתבע העיד שכלל לא ידע על הקרנת המשחק אלא לאחר מכתב ההתראה שקבל מהתובעת, ועוד העיד הנתבע שמלכתחילה הנחה את עובדי הנתבעת להימנע מלאפשר צפייה במשדרי ספורט המשודרים בטלוויזיה. טענה זו של הנתבע לא נסתרה ודי בכך כדי לקבוע שלא התקיים התנאי ההכרחי הראשון להשתת חבות אישית.

בנוסף, התנאי הדורש הוכחת "תועלתו הפרטית" של הנתבע זכה לפרשנות מרחיבה, כאשר הדגש מוסב לתועלת שהופקה על חשבון בעל זכות היוצרים, בין אם התועלת מוקנית לארגון ובין אם לאורגן. לא שאלת תועלתו הפרטית של האורגן נבחנת אלא עצם קיומה של תועלת (רע"א 2991/07אקו"ם, אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוסיקה בישראל בע"מ נ' קפוצ'ין עסקי מזון בע"מ[פורסם בנבו] 8.6.09, פסקאות יח' ואילך בפסק הדין).

אף בשים לב לפרשנות מרחיבה זו, לא ברור מה תועלת צמחה לנתבעים מהקרנת המשחק המשודר. מעדות הנתבע עולה שמסך הטלוויזיה הוצב כך שמרבית לקוחות הנתבעת כלל אינם יכולים לצפות בשידורים, מה גם שמראש ההנחיה הייתה להימנע מהקרנת שידורי ספורט. אופן הצבת מקלט הטלוויזיה וההנחיות שניתנו להפעלתו מלמדים שהנתבעים כלל לא ראו תועלת כלשהי בהקרנת שידורי ספורט דווקא, וכל שעמד לנגד עיניהם הוא תפיסת עיני העוברים והשבים בשידורים כלשהם, כך שישימו לב לקיומו של העסק.

לפי עדות זו, שלא נסתרה, לא ציפו הנתבעים כלל להפקת תועלת מהקרנת המשחק. וודאי שלא כזו תועלת אשר עולה על התועלת מהקרנת כל משדר אחר בערוץ הפתוח באותה העת.

לפיכך, אפילו מצאתי שהופרה זכות היוצרים של התובעת, הרי שלא הוכח שהנתבע הרשה להציג את היצירה ולא הוכחה תועלת כלשהי מהצגתה של היצירה, ומכאן שאין מקום להשתת חבות אישית על הנתבע.

כלומר, אם הוגשה תביעה בגין הפרת זכות יוצרים נגד בעל העסק, די להוכיח שתנאי אחד לא מתקיים כדי לדחות את התביעה נגדו.

.

רוצים לקבל בחינם עדכונים בנושא זה? סיכום פסקי דין? מדריכים משפטיים? הזינו כתובת מייל תקינה

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים בתביעות מורכבות (אך ורק תביעות מעל 50 אלף ש"ח). למשרדנו ניסיון רב מאוד והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

חייגו עכשיו 03-6427876
המלצות מלקוחות קודמים
עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין
כותבים עלינו בתקשורת

איך אנחנו יכולים לעזור לכם?

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

יצירת קשר

עורך דין אדי בליטשטיין

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב