רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

שידול אחרים לפרסם לשון הרע – האם ניתן לתבוע את המשדל?

שידול - משדל

שידול זו פעולת שכנוע. כלומר, המשדל אינו מבצע את העבירה בעצמו אלא משכנע אחרים לעשות את העבירה, לעיתים מתוך כוונה לחמוק מאחריות בדין האזרחי או הפלילי. עולה השאלה האם ניתן לתבוע את המשדל לפרסם דברי לשון הרע בגין פעולת השידול?

סוגיה זו נדונה לאחרונה בבית המשפט המחוזי בתל אביב במסגרת ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום (ע"א 52301-10-20 נועה דרוקר נ' יואב אליאסי ואח'. פסק הדין מיום 23.1.2022 פורסם כאסור לפרסום, אך בהחלטה מיום 30.1.2022 איסור הפרסום בוטל).

אחריות בגין שידול מכוח פקודת הנזיקין

סעיף 12 לפקודת הנזיקין קובע כך:

אחריות של משתף ומשדל

12. לענין פקודה זו, המשתף עצמו, מסייע, מייעץ או מפתה למעשה או למחדל, שנעשו או שעומדים להיעשות על ידי זולתו, או מצווה, מרשה או מאשרר אותם, יהא חב עליהם.

מכוח סעיף זה לפקודת הנזיקין ניתן לפסוק גם כנגד משדל פיצוי כספי בגין פרסום דברי לשון הרע בעקבות שידול.

גובה הפיצוי הראוי בגין ביצוע פעולת שידול

כמובן שכל פעולת שידול יש לבחון בהתאם לנסיבות הקונקרטיות של המקרה. במקרה הנדון, דובר באושיית רשת עם עמוד פייסבוק בעל עוקבים רבים מאוד, אשר שידל אחרים לפגוע בבית עסק ולכתוב ביקורות שליליות.

בית המשפט קבע שגם משדל צריך לשלם פיצוי כספי בגין שידול שבוצע על ידו. בין היתר נקבע כך:

על התפיסה העומדת ביסוד אחריותו של משדל נכתב:

"התפיסה היא, אפוא, שמקום בו פרט משדל אחר לבצע עוולה, תורם לביצועה או מעודד את קיומה – יש להטיל עליו אחריות לנזק שנגרם. כפי שציין פרופ' ברק בספרו "ההצדקה לאחריות בסוג המקרים האחרון היא בכך שפלוני, שביצע בעצמו עוולה, עשה זאת כידו הארוכה של אלמוני ועל כן רואה המשפט גם באלמוני כמבצע נוסף של העוולה…כמו כן ניתן להצדיק את אחריותו של אדם שנתן עזרה לביצוע מעשה נזיקין או יעץ לבצעו"…

אלה הם התנאים שנמנו בפסיקה על מנת שתקום אחריות כוח סעיף 12 לפקודת הנזיקין…:

1. תרומתו של המשדל היא לביצוע מעשה עוולה אסור ולא לביצוע בלתי נאות של מעשה מותר…

2. המשדל חייב להיות בעל יסוד נפשי של כוונה או של מודעות לביצוע העוולה. על המשדל להתכוון לכך שהמשודל יבצע עוולה או יבצע מעשה שהעוולה היא תוצאה טבעית שלו;

3. חייב להיות קשר סיבתי בין פעולת השידול לבין העוולה שבוצעה. פעולת המשדל לא חייבת להיות הסיבה שאין בלתה לעוולה ביצע המעוול, אך פעולת המשדל צריכה להיות בעלת תפקיד רציני בשרשרת האירועים שהובילו לתוצאה העוולתית.

מסקנתי היא לאור האמור לעיל, שאליאסי אחראי כמשדל, לפי סעיף 12 לפקודת הנזיקין, לפרסומים שעשו המשיבים – המגיבים המהווים פרסום לשון הרע לפי חוק איסור לשון הרע.

"האחריות של המשדל אינה אחריות ישירה ואינה אחריות שילוחית, אלא היא אחריות מעורבת. הדין מייחס במקרה כזה לאדם את מעשיהם ומחדליהם של אנשים אחרים. האחריות נובעת מכך, שפעולת המשדל יחד עם פעולותיו של האדם אליו מיוחסות אותן הפעולות יוצרות מעשה אסור."

לאור כל האמור לעיל, אמליץ חברותיי, כדלקמן:
לקבל את הערעור ביחס למשיב 1 (אליאסי), לקבוע כי הוא אחראי כמשדל מכוח סעיף 12 לפקודת הנזיקין לפרסומים שנעשו על ידי המשיבים – המגיבים, המהווים פרסומי לשון הרע בהתאם לחוק איסור לשון הרע, ולחייב אותו לשלם למערערת פיצוי בסך 25,000 ש"ח והוצאות משפט בסך 5000 ש"ח.

בנוסף על הסכומים האלה שנפסקו בגין שידול לפרסום דברי לשון הרע, המשיב חויב בהוצאות הערעור בסך 8000 ש"ח.

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

איך אנחנו יכולים לעזור לכם?

עורך דין אדי בליטשטיין

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב