אפליית נשים בפרסומי איקאה לחרדים – נדחתה תביעה ייצוגית

אפליית נשים

אפליית נשים, בדומה לאפליית קבוצות או מגזרים אחרים, איננה מותרת על פי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א-2000. אם כך, כיצד יכול להיות שבית המשפט המחוזי בירושלים דחה בתאריך 30.5.2021 בקשה לאישור תביעה ייצוגית (ת"צ 65819-02-19 חנה כצמן נ' ליבנה צפוני בע"מ ואח') העוסקת באפליית נשים בפרסומי איקאה למגזר החרדים (באותם פרסומים הופיעו אך ורק דמויות גברים)?

מה קובע חוק איסור הפליה בעניין אפליית נשים או הדרת נשים?

סעיף 3 לחוק איסור הפליה קובע כך:

(א)  מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי, לא יפלה בהספקת המוצר או השירות הציבורי, במתן הכניסה למקום הציבורי או במתן שירות במקום הציבורי, מחמת גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מין, נטיה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, גיל, מעמד אישי, הורות או לבישת מדי כוחות הביטחון וההצלה או ענידת סמליהם.

(א1) מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי, לא יפלה בהספקת המוצר או השירות הציבורי במקום העסק, במתן הכניסה למקום הציבורי או במתן שירות במקום הציבורי, מחמת מקום מגורים; ואולם לא יראו הפליה לפי סעיף קטן זה הבחנה שנעשית על ידי רשות מקומית בין תושביה ובין מי שאינם תושביה, במידה הנדרשת לביצוע תפקידיה או להפעלת סמכויותיה לטובת תושביה, והכול בכפוף להוראות כל דין.

(ב)  לענין חוק זה, אחת היא אם העיסוק נעשה למטרת רווח או שלא למטרת רווח ואם נגבה או לא נגבה תשלום תמורת הספקת המוצר או השירות הציבורי, הפעלת המקום הציבורי, מתן הכניסה למקום הציבורי או מתן השירות במקום הציבורי.

(ג)   בחוק זה, "מי שעיסוקו" – לרבות בעלים, מחזיק או מנהל של עסק, וכן האחראי בפועל על הספקת המוצר או השירות הציבורי או על הפעלת המקום הציבורי או הכניסה אליו.

(ג1) לעניין סעיף זה, רואים כהפליה גם קביעת תנאים שלא ממין העניין.

(ד)  אין רואים הפליה לפי סעיף זה –

(1)   כאשר הדבר מתחייב מאופיו או ממהותו של המוצר, השירות הציבורי או המקום הציבורי;

(2)   כאשר הדבר נעשה על ידי ארגון או מועדון, שאינו למטרת רווח, ונעשה לשם קידום צרכים מיוחדים של הקבוצה שאליה משתייכים החברים במועדון או בארגון, ובלבד שצרכים מיוחדים כאמור אינם נוגדים את מטרת החוק;

(3)   בקיומן של מסגרות נפרדות לגברים או לנשים, כאשר אי הפרדה תמנע מחלק מן הציבור את הספקת המוצר או השירות הציבורי, את הכניסה למקום הציבורי, או את מתן השירות במקום הציבורי, ובלבד שההפרדה היא מוצדקת, בהתחשב, בין השאר, באופיו של המוצר, השירות הציבורי או המקום הציבורי, במידת החיוניות שלו, בקיומה של חלופה סבירה לו, ובצורכי הציבור העלול להיפגע מן ההפרדה.

(ה)  על הפליה מחמת מוגבלות בנושאים שחוק זה דן בהם, יחול פרק ה'1 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.

למעשה נעשה שימוש רב בחוק איסור הפליה כאשר נמנעת בפועל כניסתו של אדם למקום ציבורי (דוגמה נפוצה היא אי מתן זכות כניסה למועדונים).

כפי שניתן לראות מהוראות סעיף 3 לחוק איסור הפליה, אפליה על בסיס מין (ופרמטרים רבים אחרים) איננה מותרת (ומשכך אפליית נשים היא אסורה). יחד עם זאת, איקאה לא אסרה על כניסת הנשים לחנויות איקאה אלא "בסך הכל" הדירה אותן מהפרסומים שלה.

אפליית נשים בפרסומי איקאה היא דבר פסול אך אינו מתאים לתביעה ייצוגית

בית המשפט המחוזי העביר ביקורת חריפה על איקאה בגין אפליית נשים והדרתן, וקבע כך:

אבהיר, כי אכן יש בפרסום הייעודי משום הדרת נשים, ואפילו הדרת נשים מקוממת, שמוטב היה לה למשיבה להימנע ממנה מלכתחילה. כטענת המבקשת, אף אני סבורה, כי הפרסום הייעודי, המציג דמויות של גברים וילדים בתוך סביבה ביתית ומשפחתית, תוך הדרה מוחלטת של נשים וילדות, מעביר מסר שלילי לגבי מעמדן של נשים בחברה ובתוך ביתן שלהן, מקבע תחושות של נחיתות חברתית אצל נשים וילדות, ופוגע בכבודן.

בולטת במיוחד תמונת ה"ארון ל-כ-ו-ל-ם" הכולל רק בגדי גברים שלצדו הכיתוב "החליפה של ה'ישיבה בוחער' הטרי, וזו של אחיו הגדול, הנעליים החדשות שקניתם לחג, ושורה של חולצות לבנות מגוהצות.." (בעמ' 48 לפרסום הייעודי), תמונה המעבירה מסר שנשים או ילדות אינן חלק מ"כולם" ושאין להן מקום באותו ארון של "כולם". יחד עם זאת, וחרף האמור, הנני סבורה כי אין בפרסום כדי להקים עילת תביעה לפי חוק איסור הפליה, ומכל מקום, בנסיבות ענייננו, תובענה ייצוגית אינה דרך יעילה והוגנת להכרעה במחלוקת.

אכן, המשיבה פעלה לפרסום הפרסום הייעודי תוך הדרת נשים מן הפרסום. עם זאת, לא הוכח כי למשיבה מדיניות, פרקטיקה או דפוס פעולה מפלים, לא בהתייחס למכירת מוצריה ולא בהתייחס לפרסומיה. מדובר במקרה חד פעמי בו פעלה המשיבה לפרסום מוצריה לציבור החרדי תוך הדרת נשים מן הפרסום. המשיבה הכירה בטעותה ותוך מספר ימים התנצלה פומבית, חדלה מהפצת הפרסום הייעודי ואספה את הפרסומים שטרם חולקו. מאז פרסום יחיד זה לא חזרה המשיבה על אופן פעולה זה.

תגובתה של איקאה העולמית, התנצלותה של המשיבה והפסקת ההפצה תוך ימים ספורים מן המועד בו החלה, מעידים על כך שאין מדובר בפעולה שנעשתה מתוך מדיניות או פרקטיקה מפלה אלא בפעולה המהווה סטיה מהפרקטיקה הנוהגת של המשיבה, ואין בעובדה שהמהלך הפרסומי היה פרי תכנון כדי ללמד על כך שהוא תוצר של מדיניות מפלה של המשיבה. מקובלת עליי גם טענת המשיבה כי משעה שהכירה בטעותה והתנצלה, לא השתהתה והורתה על חדילת ההפצה, וכי הפסקת ההפצה בפועל מספר ימים לאחר פרסום התנצלותה נעשתה מסיבות לוגיסטיות, כפי שמעידים גם חילופי הדוא"ל מש/3.

בנסיבות אלה, רשאיות נשים שנפגעו מן הפרסום להגיש תביעות פרטניות ככל שקיימת בידן עילה לכך (וכאמור, לטעמי לא קמה עילה), אולם לא מצאתי בסיס מספיק לקיומן של שאלות משותפות לחברות הקבוצה המצדיקות בירורן בגדרה של תובענה ייצוגית, ואף לא ראיתי כי תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה להכריע במחלוקת.

.

רוצים לקבל בחינם עדכונים בנושא זה? סיכום פסקי דין? מדריכים משפטיים? הזינו כתובת מייל תקינה

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים בתביעות מורכבות (אך ורק תביעות מעל 50 אלף ש"ח). למשרדנו ניסיון רב מאוד והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

חייגו עכשיו 03-6427876
המלצות מלקוחות קודמים
עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין
כותבים עלינו בתקשורת

איך אנחנו יכולים לעזור לכם?

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

יצירת קשר

עורך דין אדי בליטשטיין

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב