רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

סרטוני סקס שצולמו על ידי בני זוג – מתי יש למחוק אותם?

סרטוני סקס

סרטוני סקס שמצולמים על ידי בני זוג הם דבר שכיח מאוד בימינו. הבעיה עם סרטוני סקס אלה מתחילה כאשר בני הזוג נפרדים. האם אחד מבני הזוג רשאי להמשיך ולהחזיק בסרטוני סקס אלה משום שמלכתחילה ניתנה הסכמה על ידי כל אחד מבני הזוג להיות מצולם, או שמא החזקת הסרטונים עשויה להיות בגדר פגיעה בפרטיות?

לאחרונה סוגיה זו הגיעה לפתחו של בית המשפט אשר נאלץ לדון במקרה נדיר – מחלוקת בין בני זוג לשעבר גלשה לפסים אלימים. המשטרה התערבה והחרימה את מכשיר הטלפון הסלולרי של בן הזוג. בדיקת מכשיר הטלפון הסלולרי גילתה בו סרטוני סקס בהם מופיעה המתלוננת. המתלוננת נעלמה ולא ניתן היה לאתר אותה כדי לשאול אותה האם היא מסכימה שהמשטרה תחזיר לנאשם את מכשיר הטלפון הסלולרי ביחד עם סרטוני סקס שנשמרו בו.

האם במצב כזה על המשטרה להחזיר את הטלפון על כל תכולתו או לדאוג למחיקת סרטוני סקס בהם מופיעה המתלוננת, על מנת שהנאשם לא יוכל להפיצם בעתיד (ת"פ 19692-07-21 מדינת ישראל נ' פלוני, החלטה מיום 28.4.2022)?

אין להחזיר סרטוני סקס לנאשם – נדרשת הסכמה מחודשת של המתלוננת

בית המשפט בחן את הסוגיה מנקודת מבט של חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981, וקבע בין היתר, כך:

דומה שאין חולק שהחזקת סרטון בעל תכנים פוגעניים בידי אחר, לא כל שכן בידי בן זוג לשעבר ובוודאי מי שהיחסים עמו עכורים, עלולה להדיר שינה מעיני האדם, לפגוע בשלוות רוחו, להלך עליו אימים ולפגוע באיכות חייו. משכך, סבורני שנכון לקבוע שהחזקת סרטון פוגעני של אדם ושימוש בו, ללא הסכמה, עשויים להוות במקרים מסוימים "הטרדה אחרת" כאמור בסעיף 2(1) סיפא לחוק הגנת הפרטיות. מבחינה מהותית, ברי שמדובר בהתנהגות מטרידה ועמדתי על הדברים לעיל. מבחינה לשונית, אף אם על הטרדה להיות כזו הנובעת ממעשה הקרוב רעיונית ל"בילוש והתחקות", הרי שהחזקת סרטון בעל תכנים מיניים המאפשרת צפייה חוזרת ונשנית בו (ואף פעולות פוגעניות אחרות), מקיימת דרישה זו בשל האלמנט החודרני והפוגעני הטמון בכך.

סיכומו של דבר. הסכמת המתלוננת היא הבריח התיכון עליו התבססה זכותו של הנאשם להחזיק בסרטונים. משכך, עליו להראות שהנחת המוצא לפיה עד כה הסכימה לכך המתלוננת, עדיין שרירה וקיימת.

דעתי היא שכאשר בני זוג צילמו עצמם (או מי מהם) במצבים אינטימיים במהלך מערכת יחסים זוגית המבוססת על אמון הדדי, יש לקרוא לתוך ההסכמה לפגיעה בפרטיות תנאי מכללא (הניתן לסתירה) לפיו היא הושגה על בסיס קיומה של מערכת היחסים. לכן, ראוי במקרים המתאימים להתיר לבן הזוג לחזור בו מהסכמתו להמשךהחזקת בן הזוג בחומר הפוגעני.

מסקנה זו מתחייבת לאור הפגיעה הקשה בפרטיות המגולמת בהמשך ההחזקה ובשים לב לכך כי "הזכות לפרטיות עומדת לכל אחד מבני הזוג כלפי העולם כולו, לרבות כלפי בן זוגו … וכשם שכל אחד מבני הזוג שומר על קניינו כלפי בן זוגו, כך זכאי כל אחד מבני הזוג לפרטיותו כלפי בן זוגו" (עניין פלונית). אדרבה, ראוי בעיני אף לקבוע שחזקה שהסכמה זו כפופה לאפשרות חזרה ממנה, אלא אם יוכח אחרת.

יש לזכור בעניין זה כי צילומו של אדם במצבים אינטימיים מהווה פגיעה אנושה בזכות לפרטיות ומדובר בנושא המצוי בליבת הזכות לפרטיות. כאשר חומר זה מצוי בידי בן זוג לשעבר ללא הסכמה, הפגיעה עלולה להיות בנסיבות מסוימות קשה במיוחד, אף אם לא ייעשה שימוש פוגעני בחשיפתו לצד ג'. משכך, התוצאה אליה הגעתי מגשימה באופן מעשי את זכותו של אדם להגנה על פרטיותו ומאפשרת לו להשיב את השליטה על פרטיותו שאבדה ולמנוע פגיעה קשה. בעניין זה נקבע כי "הזכות לפרטיות במופעה הרומנטי, היא למעשה זכותו של בן הזוג לא להיות מנוצל על-ידי בן-זוגו.

מצב דברים בו בן-זוג אחד חושף בפני בן הזוג השני את כל אשר על לבו, ובן הזוג השני משתמש במידע לצרכיו שלו – איננו נסבל …האם ניתן להעלות על הדעת כי המשפט, אשר מסדיר יחסים בין עו"ד ללקוח; בין רופא לחולה; בין פסיכולוג למטופל; בין בנק ללקוח, לא יפרוש חסותו ויגן על מערכת היחסים הרגישה ביותר בחיי האדם – בין איש לאשתו, בין בני זוג?!" (עניין פלוני, פסקה 88).

על פי פסק דין זה כל אחד מבני הזוג רשאי לדרוש מבן זוגו לשעבר למחוק סרטוני סקס שהם צילמו בזמן בזמן קיומה של מערכת היחסים, משום שהחזקת סרטוני סקס מצריכה הסכמה מחודשת של בן/בת הזוג.

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

איך אנחנו יכולים לעזור לכם?

עורך דין אדי בליטשטיין

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

כתב תביעה קטנה לדוגמא בגין הודעות ספאם

כתב תביעה קטנה לדוגמא בגין הודעות ספאם – תבצעו התאמות בית משפט לתביעות קטנות                                                    ת"ק___________ב(שם העיר בה נמצא בית המשפט) בעניין: שם ושם משפחה של

כתב תביעה קטנה לדוגמא בגין הפרת חוזה

כתב תביעה קטנה לדוגמא בגין הפרת חוזה – אל תשכחו לעשות התאמות בית משפט לתביעות קטנות                                                ת"ק _____________ב(העיר בה נמצא בית המשפט) בעניין: שם ושם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב