רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

עדות מפי השמועה (עדות שמיעה) – מהי ומה חשיבותה בתביעה?

עדות מפי השמועה - עדות שמיעה

עדות מפי השמועה (אליה מתייחסים לעיתים גם כאל עדות שמיעה) היא טענה משפטית אשר מטרתה לפסול טענה כלשהי שנאמרה על ידי הצד שכנגד או אחד העדים מטעמו.

אדם המגיע לתת עדות בבית משפט ונחקר במסגרת חקירה נגדית אמור להעיד על סוגיות שהוא חווה באופן אישי (שמע, ראה, נגע, הריח באופן אישי). בעל הדין או העד אינו יכול להעיד או לציין במסגרת תצהיר עדות ראשית מטעמו משהו שמישהו אחר ראה משהו (לדוגמה) במטרה להוכיח שאותו אדם אכן ראה משהו. במקרה כזה אותו אדם יכול להעיד, לכל היותר, על כך שאדם אחר סיפר לו משהו (אך זה כמובן לא הופך את האמירה לאמת).

כל ניסיון להעיד בסוגיה שהעד לא קלט בחושיו שלו תתקל מיד בטענה כי זוהי עדות מפי השמועה (עדות שמיעה) ומשכך היא איננה קבילה.

על מנת להמנע מטענת עדות מפי השמועה (עדות שמיעה) צריכים תמיד להביא לבית המשפט את העד הרלוונטי שקלט בחושיו את האירוע עליו הוא צריך להעיד.

חריג לכלל עדות מפי השמועה (עדות שמיעה)

כפי שכתבתי, הכלל עדות מפי השמועה (עדות שמיעה) חל בעת שמיעת העדויות, אך תקנה 178(א) קובעת חריג מסוים לכלל זה. התקנה קובעת כך:

178. (א) תצהיר יהיה ערוך בגוף ראשון, מחולק לסעיפים ומכיל רק עובדות שהמצהיר יכול להעיד מתוך ידיעתו הוא; בתצהיר המצורף לכתב טענות רשאי הוא להצהיר גם לפי מיטב ידיעתו או אמונתו ובלבד שיציין את מקור אמונתו או ידיעתו.

כלומר, כאשר בעל דין מצרף תצהיר לכתב טענותיו הוא רשאי לפרט בו טענות שהן לא בהכרח טענות שידועות לו מידיעה אישית, אך במקרים אלה הוא חייב לפרט את מקור אמונתו או ידיעתו.

בעל דין שאינו מתנגד באופן מפורש לטענה שהיא עדות מפי השמועה עלול לגלות שבית המשפט קיבל את הטענה. כלומר, להתנגדות יש חשיבות מהותית והיא לא רק עניין טכני.

קיימים חריגים נוספים הרלוונטיים למשפט הפלילי.

פסיקות בתי המשפט בעניין עדות מפי השמועה (עדות שמיעה)

מכיוון שעדות בבית משפט היא לב ליבו של ההליך המשפטי, ישנה הקפדה על כך שבעלי הדין יעידו על סוגיות מידיעתם האישית. במקרים בהם עדים מעידים על סוגיות שאינן בידיעתם האישית או מנסים להגיש מסמכים שלא הם הכינו ניתן לצפות להתקל בהתנגדות מטעם הצד שכנגד.

ת"צ 3504-03-17 בניה בן דוד נ' פלאפון תקשורת בע"מ (החלטה מיום 6.12.2017):

זה המקום לומר, שהמשיבה לא טרחה להביא את תצהירו של העובד שלטענתה פעל שלא על דעתה וללא ידיעתה, ולצורך עניינו האישי, למרות שניתנה לה הזדמנות לבקש הבאת תצהיר נוסף, בהחלטתי בדיון מקדמי מיום 1.10.17, לאחר שהובהר שרוב תצהירו של המצהיר מטעם המשיבה נשען על עדות שמיעה.

בע"א 548/78 שרון נ' לוי, פד"י לה (1) 736, 760 (1980) נפסק:
"כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים יממה, שמעמידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת כנגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים פליליים, וככל שהראייה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה"

על כן, יש להסיק מאי הבאת עדותו של העובד, שאפילו לא נטען שאינו עובד עוד אצל המשיבה, שאילו היה בא להעיד היה מעיד נגד גירסת המשיבה.

אמנם, בהליכי ביניים ניתן לפי תקנה 521 להצהיר לפי מיטב האמונה והידיעה ובלבד שיצויין מקורה, אך כשם שעל המבקש להוכיח במידה ראויה את עילתו, על המשיבה להוכיח בכלים שברשותה את גירסתה עובדתית, ולא להסתפק בהבאת תצהיר של מנהל שאינו יודע את עיקר הדברים מידיעתו האישית, ומסתפק בשמיעת גירסה מעד שאינו נותן תצהיר ואינו עשוי להיחקר על גירסתו.

ת"צ 27229-07-17 אביה וולודרסקי נ' ש. שסטוביץ בע"מ (החלטה מיום 23.3.2021):

יש גם הצדקה להתנגדות המשיבה לתעודות הבדיקה של מעבדות מילודע, אשר צורפו ללא תצהיר או חוות דעת, וללא יכולת לחקור את עורך הבדיקות, לרבות לגבי השאלות שצוינו לעיל. כבר נפסק כי מסמכים "הניצבים בדד וללא עד מאמת המגיש אותם (לאמור: עורך המסמך או מי שנטל חלק בבדיקת הגרעינים במעבדה), מהווים עדות מפי השמועה ונוכח התנגדות ב"כ הנתבעת – אין לקבלם כראייה לנכונות תוכנם" [ר' להלן – ת"א (מחוזי ת"א) 42407-02-12 הקבוצה הירושלמית ליבוא ושווק מספוא (2001) בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל – משרד החקלאות (האגף להגנת הצומח) (9.11.17)].

כן ר' ת"א (מחוזי ת"א) 1768/06 ג. וילי פוד אינטרנשיונל בע"מ נ' Filiz Gida Sanayi ve Ticaret A.S (5.3.12), שנזכר בסעיף 66(א) לעיל, ולפיו מכיוון שדו"ח מעבדה הוגש שלא באמצעות עורכו, אשר גם לא נחקר בחקירה נגדית, לא ניתן לקבל את הדו"ח ומסקנותיו כראיה לאמיתות תוכנם.

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

איך אנחנו יכולים לעזור לכם?

עורך דין אדי בליטשטיין

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

כתב תביעה קטנה לדוגמא בגין הודעות ספאם

כתב תביעה קטנה לדוגמא בגין הודעות ספאם – תבצעו התאמות בית משפט לתביעות קטנות                                                    ת"ק___________ב(שם העיר בה נמצא בית המשפט) בעניין: שם ושם משפחה של

כתב תביעה קטנה לדוגמא בגין הפרת חוזה

כתב תביעה קטנה לדוגמא בגין הפרת חוזה – אל תשכחו לעשות התאמות בית משפט לתביעות קטנות                                                ת"ק _____________ב(העיר בה נמצא בית המשפט) בעניין: שם ושם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב