רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

בקשה לביטול פסק דין – מתי בית המשפט יורה על ביטול פסק דין?

בקשה לביטול פסק דין

בקשה לביטול פסק דין איננה בקשה רגילה. לאחר שניתן פסק הדין יחסי הכוחות בין הצדדים משתנים, ישנו כבר צד מנצח וצד מפסיד. במצב זה על הבקשה לשכנע את בית המשפט שישנה הצדקה להורות על ביטול פסק הדין על מנת לאפשר לנתבע להתגונן מהתביעה ושיש לו סיכויי הצלחה בפועל.

זכותו של הנתבע להגיש בקשה לביטול פסק דין נקבעה במסגרת תקנה 131 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018. תקנה זו קובעת כך:

"נתן בית המשפט החלטה לפי צד אחד והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול בתוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט לבטלה, בתנאים שייראו לו; הוראה זו לא תחול על פנייה לבית המשפט לפי תקנה 33(ד)."

בקשה לביטול פסק דין מוגשת בעיקר בשני מצבים:

  1. ניתן פסק דין במעמד צד אחד.
  2. ניתן פסק דין בהעדר הגנה

בקשה לביטול פסק דין במעמד צד אחד

ביטול פסק דין במעמד צד אחד ניתן לבקש כאשר אחד הצדדים לא הגיע לדיון בפני בית המשפט. הדבר יכול לנבוע מאי קבלת הזמנה לדיון, איחור משמעותי לדיון, או פשוט כי אחד הצדדים שכח להגיע.

ביטול פסק דין בהעדר הגנה

ביטול פסק דין בהעדר הגנה ניתן לבקש כאשר הנתבע לא הגיש את כתב הגנתו במועד. גם במקרה זה יכולות להיות לכך סיבות שונות, כגון: אי קבלת התביעה ואי ידיעת הנתבע על ההליך המשפטי, שכחה, חישוב לא נכון של המועדים להגשת כתב הגנה ועוד.

העילות שעל פיהן בית המשפט יכול להורות על ביטול פסק הדין

קיימות שתי עילות לצורך אישור בקשה לביטול פסק דין: א. ביטול מחובת הצדק ; ב. ביטול מכוח שיקול דעת בית המשפט.

ביטול פסק דין מחובת הצדק

שיקול זה מתייחס למצב בו ההחלטה ניתנה עקב פגם טכני בהליך, למשל עקב אי המצאת כתב התביעה לנתבע. עילה זו מחייבת את ביטול ההחלטה, על מנת להבטיח את יומו של הנתבע בבית המשפט, וזאת מבלי שיהיה כלל צורך להכריע בשאלה האם ההחלטה הייתה נכונה לגופם של דברים או בהערכת סיכויי ההגנה של הנתבע.

ביטול פסק דין מכוח שיקול דעתו של בית המשפט

עילה זו קמה במצבים בהם לא נפל פגם בעצם קיום הדיון בהעדרו של מבקש הביטול, אך לבית המשפט נתון שיקול הדעת להורות על ביטול ההחלטה אם יציג המבקש טעם המניח את הדעת לאי הגשת כתב הגנה מטעמו או לאי הגעתו לדיון. בנוסף, בית המשפט ישקול את סיכויי ההגנה של המבקש אם תתקבל בקשתו ויחודש הדיון בתובענה. כלומר, גם אם קיימת סיבה טובה לאי ההופעה לדיון או לאי הגשת כתב ההגנה, אך אין סיכויי הגנה טובים, בית המשפט רשאי שלא לאשר את הבקשה.

שאלות נפוצות בעניין ביטול פסק דין

לא הגשתי כתב הגנה וניתן נגדי פסק דין. האם אפשר לבטלו?

אם בקשה לביטול פסק דין תוגש בזמן ישנה סבירות גבוהה שבית המשפט יבטל את פסק הדין, משום שהנטייה בפסיקת בתי המשפט היא לתת לבעל הדין את יומו בבית המשפט. יחד עם זאת, ישנה סבירות גבוהה שיוטלו על המבקש את ביטולו של פסק הדין הוצאות משפט (לרוב בין אלף לכמה אלפי שקלים).

מהו שכר הטרחה המקובל לצורך הגשת בקשה לביטול פסק דין על ידי עורך דין?

כל מקרה נבחן לגופו של עניין אך מדובר במינימום בשכר טרחה בגובה מספר אלפי שקלים בתוספת מע"מ. במקרים מסוימים שכר הטרחה יכול להיות אף גבוה יותר בצורה משמעותית.

האם צריכים לצרף תצהיר לבקשה לביטול פסק דין?

אם הבקשה שלכם מתבססת על נתונים עובדתיים (ולא רק טענות משפטיות) אז התשובה היא חיובית.

האם בקשה להורות על ביטולו של פסק דין מאפשרת לי לא לקיים את פסק הדין?

כל עוד פסק הדין לא בוטל חייבים לקיימו. גם הגשת ערעור איננה מאפשרת לא לקיים את מה שנקבע בפסק הדין, אלא אם כן מגישים בקשה לעיכוב ביצועו של פסק הדין.

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

איך אנחנו יכולים לעזור לכם?

עורך דין אדי בליטשטיין

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

כתב תביעה קטנה לדוגמא בגין הפרת חוזה

כתב תביעה קטנה לדוגמא בגין הפרת חוזה – אל תשכחו לעשות התאמות בית משפט לתביעות קטנות                                                ת"ק _____________ב(העיר בה נמצא בית המשפט) בעניין: שם ושם

כתב תביעה קטנה לדוגמא בגין הודעות ספאם

כתב תביעה קטנה לדוגמא בגין הודעות ספאם – תבצעו התאמות בית משפט לתביעות קטנות                                                    ת"ק___________ב(שם העיר בה נמצא בית המשפט) בעניין: שם ושם משפחה של

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב