עורך דין הגנת הפרטיות בראשון לציון

ייצוג תובעים ונתבעים בעת פגיעה בפרטיות

פגעו בפרטיות שלכם? יתכן שאתם זכאים לפיצוי כספי שעולה על 100,000 ש"ח.

צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין – עורך דין הגנת הפרטיות כדי לגלות מה גובה הפיצוי שמגיע לכם

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין - עורך דין הגנת הפרטיות

הוראות חוק הגנת הפרטיות

חוק הגנת הפרטיות קובע מהי "פגיעה בפרטיות" שעשויה לזכות בפיצוי כספי גבוה. סעיף 2 לחוק הגנת הפרטיות קובע כך:

"פגיעה בפרטיות היא אחת מאלה:

(1)  בילוש או התחקות אחרי אדם, העלולים להטרידו, או הטרדה אחרת;

(2)  האזנה האסורה על פי חוק;

(3)  צילום אדם כשהוא ברשות היחיד;

(4)  פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו;
(4א) פרסום תצלומו של נפגע ברבים שצולם בזמן הפגיעה או סמוך לאחריה באופן שניתן לזהותו ובנסיבות שבהן עלול הפרסום להביאו במבוכה, למעט פרסום תצלום בלא השהיות בין רגע הצילום לרגע השידור בפועל שאינו חורג מהסביר באותן נסיבות; לעניין זה, "נפגע" – מי שסבל מפגיעה גופנית או נפשית עקב אירוע פתאומי ושפגיעתו ניכרת לעין;

(5) העתקת תוכן של מכתב או כתב אחר שלא נועד לפרסום, או שימוש בתכנו, בלי רשות מאת הנמען או הכותב, והכל אם אין הכתב בעל ערך היסטורי ולא עברו חמש עשרה שנים ממועד כתיבתו; לענין זה, "כתב" – לרבות מסר אלקטרוני כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001;

(6)  שימוש בשם אדם, בכינויו, בתמונתו או בקולו, לשם ריווח;

(7)  הפרה של חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי עניניו הפרטיים של אדם;

(8)  הפרה של חובת סודיות לגבי עניניו הפרטיים של אדם, שנקבעה בהסכם מפורש או משתמע;

(9)  שימוש בידיעה על עניניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר, שלא למטרה שלשמה נמסרה;

(10) פרסומו או מסירתו של דבר שהושג בדרך פגיעה בפרטיות לפי פסקאות (1) עד (7) או (9);

(11) פרסומו של ענין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם, לרבות עברו המיני, או למצב בריאותו, או להתנהגותו ברשות היחיד."

רק עורך דין הגנת הפרטיות אשר בקיא היטב בהוראות החקיקה הרלוונטית ובפסיקות בתי המשפט העוסקות בהגנת הפרטיות יוכל לסייע לכם בצורה הטובה ביותר לזכות בפיצוי הכספי הגבוה ביותר. לעומת זאת הסתייעות בשירותיו של מי שאינו עורך דין הגנת הפרטיות מנוסה עשויה להוביל לפיצוי כספי מזערי.

לצורך בחינת גובה הפיצוי האפשרי במקרה שלכם צרו קשר עכשיו עם עורך דין הגנת הפרטיות.

עורך דין פגיעה בפרטיות - עורך דין אדי בליטשטיין

עורך דין אדי בליטשטיין הוא עורך דין פגיעה בפרטיות מנוסה אשר לאורך השנים ייצג תובעים ונתבעים רבים בסוגיות הקשורות להפרת חוק הגנת הפרטיות ובעת פגיעה בפרטיות. אתם מוזמנים ליצור קשר כבר עכשיו ככל שאתם שוקלים הגשת תביעה בגין פגיעה בפרטיות או אם אתם צריכים להתגונן מפני תביעה שהוגשה נגדכם בסוגיית פגיעה בפרטיות.

אנו נבחן את המקרה ונבהיר לכם אילו דרכי פעולה משפטיות עומדות לרשותכם ומהי הדרך הטובה ביותר להשיג את המטרה.

טרם יצירת קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין בעניין פגיעה בפרטיות או הגנת הפרטיות מומלץ לתעד היטב את המקרה בו התרחשה פגיעה בפרטיות (לדוגמה צילום תמונה או וידאו). כך יהיה פשוט יותר להבין במה בדיוק מדובר במסגרת פגישת הייעוץ או במסגרת ההליך המשפטי בין כותלי בית המשפט.

.