עורך דין אדי בליטשטיין

הוצאת דיבה – הדרכים להתמודד איתה ולנצח בבית המשפט

עורך דין הוצאת דיבה

הוצאת דיבה (או לשון הרע) איננה סוגיה פשוטה ובתי המשפט נאלצים להתמודד איתה על בסיס יומיומי. בתאריך 22.7.2015 בית המשפט העליון נתן פסק דין ארוך ומפורט בסוגיית הוצאת דיבה. במסגרת פסק הדין נפסק לנפגע מפרסום הוצאת דיבה פיצוי בסך 220 אלף ש"ח, וכן הוצאות משפט בסך 35 אלף ש"ח (ע"א 6903/12 Canwest Global Communications corp נ' אלי עזור).

יודגש, חוק איסור לשון הרע, העוסק בסוגיית הוצאת דיבה, קובע כי עבור כל פרסום המהווה הוצאת דיבה יהיה זכאי הנפגע לקבל פיצוי עד כ-75אלף ש"ח ללא הוכחת נזק. אם התובע יצליח להוכיח כי הפרסום נעשה במטרה לפגוע הרי שאז בית המשפט יהיה רשאי לפסוק סכום כפול (כ-150 אלף ש"ח) בגין כל פרסום, ללא הוכחת נזק.

כיצד יש לנהל את הדיון במסגרת תביעה על הוצאת דיבה?

במסגרת פסק הדין קבע השופט פוגלמן כי את השאלה האם פרסום כלשהו מהווה הוצאת דיבה יש לבחון בארבעה שלבים:

 1. האם מה שפורסם מהווה "פרסום" על פי חוק איסור לשון הרע.
 2. האם מה שפורסם מהווה הוצאת דיבה (משמעות הפרסומים בהקשר אובייקטיבי, כלומר, לפי אמות המידה של האדם הסביר) כפי שקבוע בחוק.
 3. האם למפרסם הוצאת דיבה יש הגנות מכוח חוק איסור לשון הרע?
 4. אם למפרסם הוצאת דיבה אין הגנות יש לבחון מה הפיצוי הראוי בגין פרסום הוצאת דיבה בנסיבות העניין.

מהאמור לעיל עולה כי די שאחד משני התנאים הראשונים לא יתקיים על מנת שבית ידחה תביעה בגין הוצאת דיבה.

האם מפרסם הוצאת דיבה עשוי לזכות להגנה בעקבות חופש הביטוי?

דיני לשון הרע משקפים איזון עדין בין זכויות ואינטרסים מנוגדים. מצד אחד: הזכות לשם טוב ומצד שני: הזכות לחופש הביטוי. במסגרת פסק הדין סיכם זאת בית המשפט כך:

בתמצית די בכך שנאמר כי הזכות לשם טוב היא זכות רחבה שנועדה להגן על ההערכה העצמית ועל כבודו של אדם, והיא מבוססת על הצורך האנושי בהערכה פנימית, בגאווה אישית ובהכרה חברתית בעניין אבנרי ציין בית משפט זה כי "כבוד האדם ושמו הטוב חשובים לעתים לאדם כחיים עצמם, הם יקרים לו לרוב יותר מכל נכס אחר" …

מן העבר השני ניצבת הזכות לחופש הביטוי. חופש הביטוי מבטא את החשיבות שבמיצוי זכותו של האדם לאוטונומיה אישית ולביטוי עצמי. "הוא חיוני להבטחת תקינותו של ההליך הדמוקרטי, הבנוי על הבעת הרצון והדעה החופשית של כל אדם; הוא מהווה יסוד רעיוני ומעשי לשלטון הנבחר בבחירות חופשיות, בהליך שעיקרו חופש דעה ובחירה"…

מידת ההגנה על חופש הביטוי תקבע לפי סוג הביטוי ומאפייניו. יש לבחון האם הביטוי המהווה לשון הרע עשוי להוות עניין ציבורי ומהי מידת ההשפעה הפוטנציאלית שלו על החיים הציבוריים.

מהו "עניין ציבורי" זוהי שאלה שנדונה רבות בפסיקה. באחד המקרים נפסק שעניין ציבורי יכול לעורר כל מי "שבתחום כזה או אחר של החברה – תרבות, חברה, תקשורת, כלכלה – הגיע לעמדה אשר מביאה אותו לאור הזרקורים".

לסיכום נקודה זו, ככל שוגבר עניין הציבור לדעת מידע מסוים, הרי שחופש הביטוי עשוי לגבור על תביעת הוצאת דיבה.

הוצאת דיבה בסכסוך עסקי

הוצאת דיבה בסכסוך עסקי בעלת מאפיינים דומים למקרים אחרים. גם במקרה זה יש לבחון מי הדמויות המעורבות בסכסוך ועד כמה יש לציבור עניין במידע שפורסם. ככל שמדובר באיש ציבור או בחברה ציבורית או ממשלתית כך יגבר העניין הציבורי בפעילותם. גם אם מדובר בסכסוך בין גורמים "פרטיים" לחלוטין יש לבחון עד כמה האדם הממוצע מכיר את איש העסקים או החברה הרלוונטית, ועד כמה אותו אדם זוכה לסיקור תקשורתי. כמו כן, יש לתת את הדעת על אופי הסכסוך העסקי והאם לסכסוך זה השפעה על סוגיות מרכזיות הרלוונטיות לציבור הישראלי.

בדומה לנבחרי ציבור, גם אנשי עסקים שמספקים מוצר או שירות בשוק תחרותי "מוותרים" על מידה מסוימת של הגנה על זכותם לשם הטוב, נוכח ציפייה סבירה שהתנהלותם תהיה נתונה לביקורת.

כמו כן, הנחת הפסיקה היא שכאשר פרסום המהווה לשון הרע מפורסם על ידי יריב עסקי, הקורא מתייחס למידע זה בחשדנות, ולכן החשש לפגיעה בשמו הטוב של אדם נחלש.

על מנת להגיע למסקנה כי לשון הרע במסגרת סכסוך עסקי צריכה לזכות בפיצוי יש לבחון את מידת הפגיעה שהסב הפרסום. במקרים אלה בוחנים את מידת החומרה של הביטוי הפוגעני, את האופן שבו מתואר הסכסוך בין הצדדים (האם הוצגו עמדות כל הצדדים או שמא רק עמדה אחת, האם פורסם כי בין הצדדים קיים סכסוך עסקי או לא). יש לקרוא את כל הפרסום ולא להתייחס לחלקים ממנו בלבד, משום שהקשר מלא עשוי להפחית את עוצמת הפגיעה.

לסיכום נקודה זו, על מנת לבחון האם פרסום מהווה לשון הרע במסגרת סכסוך עסקי, יש לבחון האם הצדדים או הפרסום בעלי זיקה לעניין ציבורי, וכיצד הוצגו הדברים לקורא. אם המפרסם פרסם את כל המידע הרלוונטי, לרבות שהצדדים מצויים בסכסוך עסקי, עשויה להיות למפרסם הגנה טובה מתביעה בגין לשון הרע.

שאלות נפוצות בעניין הוצאת דיבה

 • האם הוצאת דיבה ולשון הרע זה אותו דבר?

  כן. החוק הרלוונטי הוא חוק איסור לשון הרע אבל מחוץ לבתי המשפט המונח הנפוץ יותר הוא הוצאת דיבה.

 • מה אני צריך לעשות כדי לקבל פיצוי כספי לאחר שהשמיצו אותי באינטרנט?

  חובה לתעד את הפרסום המשמיץ. אם מדובר בפרסום משמיץ בפייסבוק מומלץ לתעד גם את מספר השיתופים והלייקים שקיבל הפוסט המשמיץ. יתכן שתהיה לכך רלוונטיות בהליך המשפטי.

 • השמיצו אותי מספר פעמים. מה גובה הפיצוי שאני יכול לקבל?

  בגין כל פרסום פוגעני שמהווה הוצאת דיבה ניתן לדרוש פיצוי בסך של כ-75 אלף ש"ח. אם למפרסם הייתה כוונה לפגוע אז בגין כל פרסום פוגעני ניתן לדרוש פיצוי כספי בגובה כ-150 אלף ש"ח.

 • האם יש הבדל בין הוצאת דיבה באינטרנט לבין הוצאת דיבה מחוץ לאינטרנט?

  עשוי להיות הבדל שמתייחס לכמות האנשים שנחשפו לפרסום הפוגעני. ככל שיותר אנשים נחשפו לפרסום הפוגעני כך הפיצוי הכספי עשוי להיות גבוה יותר.
  מכיוון שבאינטרנט עשויה להיות חשיפה גבוהה יותר, פרסום פוגעני באינטרנט עשוי להוביל לפיצוי כספי גבוה יותר.
  מעבר לכך אין הבדל מהותי בין פרסום פוגעני באינטרנט לבין פרסום פוגעני מחוץ לאינטרנט.

.

רוצים לקבל בחינם עדכונים בנושא זה? סיכום פסקי דין? מדריכים משפטיים? הזינו כתובת מייל תקינה

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים בתביעות מורכבות (אך ורק תביעות מעל 50 אלף ש"ח). למשרדנו ניסיון רב מאוד והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

חייגו עכשיו 03-6427876
המלצות מלקוחות קודמים
עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין
כותבים עלינו בתקשורת

איך אנחנו יכולים לעזור לכם?

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

יצירת קשר

עורך דין אדי בליטשטיין

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב