סעד זמני: הסרת תוכן משמיץ לפני הכרעה בתביעת לשון הרע

סעד זמני

סעד זמני זו בקשה המוגשת לבית המשפט במסגרתה מבוקש לתת החלטה לטובת המבקש עוד לפני שהוכרעה התביעה בפועל לגופו של עניין. כלומר מדובר במצב בו השופט לא הכריע האם התביעה מוצדקת, ועדיין לא פסק לטובת התובע.

סעד זמני יכול להיות בדמות צו עשה (הוראה לעשות פעולה מסוימת), צו מניעה (הוראה להימנע מפעולה מסוימת), וצווים נוספים שמטרתם להימנע ממצב שבו מקיימים הליך שלם (שעשוי לארוך שנים רבות) שבסופו יתברר שההכרעה השיפוטית כבר לא רלוונטית.

סעד זמני בתביעות לשון הרע

במסגרת תביעת לשון הרע ניתן למצוא מקרים רבים בהם אחד הצדדים (בדרך כלל התובע) מבקש סעד זמני. לרוב מדובר בדרישה לקבל סעד זמני בדמות צו עשה המורה לנתבע או לצד שלישי (כגון: גוגל, פייסבוק) להסיר תוכן פוגעני מהאינטרנט, או סעד זמני בדמות צו מניעה האוסר על הגוף כלפיו מופנה הצו להמשיך ולפרסם פרסומים פוגעניים.

במקרים אלה עולה השאלה האם יש להיעתר לבקשה למתן סעד זמני? הרי בקשות לסעד זמני מוגשות הרבה לפני שהתביעה הוכרעה לטובת מי מהצדדים וייתכן שבסיומה יתברר שלא היה מקום להעניק סעד זמני מלכתחילה. בעיה נוספת שעולה במקרים של סעד זמני בדמות מחיקת תכנים היא שהדבר עשוי לפגוע בחופש הביטוי של הנתבע.

הנטייה בבתי המשפט היא להיעתר בצמצום רב לבקשה למתן סעד זמני בדמות מחיקת תכנים פוגעניים מהאינטרנט, עוד לפני שהתביעה הוכרעה לגופו של עניין. יחד עם זאת, כפי שבדרך כלל קורה בבתי המשפט – גם לסוגיה זו יש חריגים.

סעד זמני כאשר מתחרה עסקי משמיץ חברה אחרת

מקרה מעניין שהוכרע ממש לאחרונה עסק בין שתי חברות העוסקות בתחום הנגשת אתרי אינטרנט. אחת החברות פרסמה תוכן משמיץ ואף השתמשה בפרסום ממומן, כך שכל מי שחיפש את החברה התובעת לפי שמה נתקל בפרסום הממומן (והמשמיץ) מטעם החברה הנתבעת (ת"א 43503-01-21 UserWay נ' Accessibe, החלטה מיום 2.3.2021).

בעניין זה בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק, בין היתר, כך:

בנסיבות המקרה הנוכחי יש להפעיל שיקול שיפוטי זהיר. האיזון בין האינטרסים והערכים העומדים לבחינה ולשקילה הוא מורכב. המבקשת עותרת לסעד שמשמעותו הגבלת ביטוי. היא מבקשת להתערב באופן שבו המשיבה מפרסמת את עמדתה ביחס אליה. מכאן שאחד השיקולים המרכזיים שיש לשקול בענייננו הוא ערך היסוד של חופש הביטוי, וליתר דיוק חופש הביטוי המסחרי. אחת מתכליות חופש הביטוי היא לאפשר "למסור ולקבל מידע, להביע בפומבי עמדות ורגשות ולהיחשף להן" (ברק מדינה דיני זכויות האדם בישראל 431 (2016)(להלן: מדינה)). גם הביטוי המסחרי מגשים תכלית זאת. 

ומנגד עומד שמה הטוב של המבקשת. הגנת השם הטוב עומדת גם לתאגיד שהרי לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול לפגוע בעסקו של אדם (סעיף 1(3) לחוק), והביטוי "אדם" כולל לצורך חוק זה גם תאגיד (סעיף 1 לחוק). "ההנמקה המקובלת לכך היא שלתאגיד יש 'אישיות עסקית' (trading character) בדיוק כפי שלבני אדם יש 'אישיות', ואישיותם העסקית של תאגידים עשויה להיפגע מפרסומים, בדומה לפגיעה בבני אדם" (חאלד גנאים, מרדכי קרמניצר ובועז שנור דיני לשון הרע: הדין המצוי והדין הרצוי  228 (2019)(להלן: גנאים, קרמניצר ושנור)).

לא הרי פרסום בעולם "המוחשי" כפרסום בעולם המקוון. בעולם המוחשי יש לפרסום מידה ויש לו שיעור. אם היה הפרסום בעיתון, היו שאמרו שבחלוף ימים ניטל עוקצו, שהרי בעיתונים של אתמול עוטפים את הדגים של היום. ואם היה הפרסום בספר, הרי שלשם העיון נדרשתם לטרוח, ללכת ולאתר, להוציא ולקרוא. ימים אלה אינם עוד עמנו. בלחיצת כפתור מוצא אתה את עצמך משוטט במרחבים מקוונים. עושר המידע הוא בלתי נתפס. כולו נגיש לך, באמצעות מילות חיפוש כאלה ואחרות. ונדמה כי המשאבים הם בלתי מוגבלים והם הולכים ומתרחבים בהינתן ריחופם של עננים מקוונים מעלינו.

מגבלות זמן ומקום נעלמות. גם בחלוף שנים תוכל להגיע למידע במרשתת. לחיצה על שם תחשוף את הפרסומים המקוונים עליו שנעשו בימים ההם לצד אלה שנעשים בזמן הזה. הדברים הגיעו עד כדי כך שכיום עומדת על הפרק "הזכות להישכח", שהייתה בגדר מדע בדיוני אך לפני כמה עשורים (לדיון בזכות זו ראו לאחרונה בהחלטת חברתי, כב' השופטת גרוסמן בת"א (מחוזי ת"א) 4195-08-20 עו"ד וגנר נ' ידיעות אחרונות בע"מ (פורסם במאגרים; 2021 בפסקה 17 להחלטה). כיום חוסר היכולת להישכח מטריד רבים וטובים.

מאפייניו המיוחדים של הפרסום המקוון יכולים להקל על הוצאת סעדים זמניים במספר מובנים. נוכח פגיעתו הרעה במיוחד שעה שאין לו בסיס נאות, גדל משקל הצורך לתקן את המעוות. ובנוסף, במקרים רבים הפרסום נמשך מזה זמן עד שהוא מגיע להתדיינות שיפוטית ובכך כבר מוגשמת תכלית פרסומו על ידי המשיב. כמו כן, ניתן גם לשוב ולפרסמו בקלות אם יתברר שלא היה צידוק להסירו. על רקע זה "אם יתברר בהליך משפטי כי יש לדובר הגנה ואין מקום להטיל עליו אחריות ללשון הרע, יהיה ניתן להשיב את הביטוי לאתר האינטרנט" (גנאים, קרמניצר ושנור, בעמ' 426).

אין לאפשר הגבלת ביטוי בקלות יתר, גם אם מדובר בביטוי מסחרי. מנגד, אין להשלים עם פגיעה בשם המסחרי הטוב במקום בו נחצו לכאורה אותם קווים אדומים, וזאת בהינתן התשתית הלכאורית העומדת לפני בית המשפט בעת קבלת ההחלטה השיפוטית בבקשה לסעד זמני.

נראה לי שכנקודת מוצא, יש לבחון את סוג הביטוי המסחרי שבו מדובר. כאשר מדובר בביטוי שהוא בגדר הערכה כללית של מתחרה עסקי, או הבעת דעה ראוי שהכף תטה נגד הוצאת סעד זמני. בנסיבות אלה סביר להניח שהציבור הכללי ידע להעריך את הדברים נכוחה ולבחון אותם במבט חשדן. אין להפוך את בתי המשפט למסנני הערכות של מתחרים האחד את השני ולעורכי פרסומים גם אם מדובר בפרסומים משמיצים.

בנוסף, ככל שנמעני הביטוי המסחרי הפוגע היא קבוצה גדולה ובלתי מזוהה גם כן יהיה מקום להפגין גישה העוינת מתן צווים זמניים המגבילים את הביטוי. כמו כן, ככל שהביטוי המסחרי כרוך בסוגיה בעלת מאפיינים ציבוריים משמעותיים גם כן תיטה הכף נגד הגבלת הביטוי, שכן ענייננו יתקרב יותר לנקודת האיזון שנקבעה בעניין אבנרי.

לעומת זאת, ככל שהביטוי המסחרי הפוגע הוא עובדתי במהותו, ומתקבל הרושם כי הוא ייתפס ברצינות על ידי הציבור הנחשף לו, יגדל הצורך לשקול הגבלה, ככל שהמבקש ישכנע שסיכויי ההליך העיקרי הם טובים, וזאת על בסיס התשתית שהוצגה אגב הדיון בסעד הזמני. עניין זה מונח לפתחו של המבקש. עליו להראות כי סוג הביטוי בו מדובר יכול להצדיק מגבלה. עליו להראות כי סיכויי ההליך הם טובים דיים כדי להצדיק מתן סעד כאמור, ושמאזן הנוחות נוטה לטובתו.

על רקע זה נראה לי שיש להרחיב את ההגנה הניתנת לשם הטוב באיזון העומד על הפרק שעה שמדובר בביטוי מסחרי מצד מתחרים עסקיים, ועדיין אין לפרוץ את המסגרות. בית המשפט אינו אמור לבחון את הדברים עם פלס ומשקולת כיול, שאחרת מידת הפגיעה בביטוי המסחרי תהיה גבוהה מידי. לא די בכל פרסום לא מידתי, הסוטה מהגרעין העובדתי הנכון. על מנת להצדיק צו מניעה זמני התשתית הראייתית הלכאורית צריכה לבסס סטייה מהותית מובהקת. וגם כאן מקרה של ספק צריך להיות מותר לטובת הביטוי המסחרי. 

הפרסום הממומן בגוגל קובע ש"Using UserWay Puts You at Risk". יש לשים לב כי לא מצוינת אפילו מהות הסיכון. כאמור, מי שיפתח את הקישור יועבר לפרסום באחד מדפי האתר של המשיבה, אך עדיין לא הכול טורחים לפתוח את הקישור, וישנם מן הסתם גולשים שיסתפקו בעיון מהיר בכותרת הפרסום הממומן ויעברו הלאה. "רף הסובלנות" של הגולשים בימינו הוא נמוך, ורבים לא טורחים להתעמק אלא מסתפקים בעיון בכותרות. גולשים אלה יסיימו גלישתם בהבנה שכלל מוצריה של המבקשת משקפים סכנה. שהמבקשת היא סכנה.

מהו אם כן הסעד הזמני הקונקרטי שיש לשקול? גם בעניין זה המידתיות צריכה להוביל את הדרך, שהרי זו מצוותם הכללית של דיני הסעדים הזמניים. על בית המשפט לשקול "אם אין סעד אחר שפגיעתו במשיב קלה יותר, המשיג את התכלית שלשמה נועד הסעד הזמני" (תקנה 95(ד)(2) לתקנות).

מבחינת המשיבה, הרי שהיא מעוניינת להציג את המידע הרלוונטי לציבור. ולשיטתה שלה חלקה המכריע של פעילותה המסחרית של המבקשת סב סביב המוצרים או התוספים החינמיים שלה. לכן, לא נראה שיש מקום לאסור לחלוטין באופן זמני את הפרסום, אך נראה שיש לחייב את המשיבה לציין כי המסר שבפרסומים שבמחלוקת נוגע במוצרים או בתוספים החינמיים של המבקשת. כמובן שלא יהיה בכך כדי למנוע מהמשיבה לפרסם פרסומים נפרדים או להוסיף לפרסומים הקיימים התייחסות נוספת ונפרדת למוצר המקיף בתשלום של המבקשת, ובעניין זה טענות הצדדים שמורות להם. 

זוהי תוצאה מאוזנת המתבקשת, לטעמי, מהתשתית הלכאורית שהוצגה לפני. איזון זה מוביל לכך שלציבור יהיה ברור יותר על איזה סוגי מוצגים מדובר והמידע המובא בפניו יהיה מדויק יותר. הפגיעה במשיבה תהיה קטנה שכן איש אינו מגביל אותה, במסגרת הליך זה מלקדם את מוצריה שלה, או להעביר את המסר שמבחינתה שלה הוא הדומיננטי (ביחס למוצרים או לתוספים החינמיים של המבקשת). ומנגד, בהינתן התשתית הלכאורית שניצבת לפני, יש להפחית באופן זמני את הפגיעה במבקשת כך שיובהר שהמסר שמעבירה המשיבה נוגע במוצרים או בתוספים החינמיים שלה. גם כאן מדובר בפגיעה זמנית במשיבה, שהרי הפרסום כבר הילך את מהלכו מספר חודשים, וניתן יהיה להשיבו במלואו אם יתברר שהדין יפסק לטובתה.

.

רוצים לקבל בחינם עדכונים בנושא זה? סיכום פסקי דין? מדריכים משפטיים? הזינו כתובת מייל תקינה

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים בתביעות מורכבות (אך ורק תביעות מעל 50 אלף ש"ח). למשרדנו ניסיון רב מאוד והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

חייגו עכשיו 03-6427876
המלצות מלקוחות קודמים
עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין
כותבים עלינו בתקשורת

איך אנחנו יכולים לעזור לכם?

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

יצירת קשר

עורך דין אדי בליטשטיין

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב