רחוב ההגנה 13, ראשון לציון

חוק טיבי (חוק אחמד טיבי) – פיצוי על ביטול טיסה או עיכוב

עורך דין אדי בליטשטיין

עורך דין אדי בליטשטיין

עורך דין אדי בליטשטיין עוסק בייצוג תובעים ונתבעים בתביעות אזרחיות - מסחריות מורכבות. שוקלים להגיש תביעה? צריכים להתגונן מפני תביעה שהוגשה נגדכם? צרו איתנו קשר ונסייע גם לכם.

חייגו עכשיו 03-6427876

צריכים עורך דין כדי לפתור בעיה בנושא זה? חייגו 03-6427876 או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

עדכון בתאריך 15.7.2020: בעקבות משבר הקורונה חוק טיבי עודכן על ידי הממשלה (עדכון מיום 14.7.2020). ככל שאתם קוראים מאמר זה בתקופה הרלוונטית לקורונה כדאי לקרוא תחילה על השינויים שעבר חוק טיבי.

חוק טיבי או כפי שהוא ידוע בקרב קהילת המשפטנים, חוק שירותי תעופה הוא זה שאחראי לכך שהחל מחודש אוגוסט 2012 חברות התעופה חייבות לפצות נוסעים בעת ביטול טיסה – עיכוב טיסה – דחיית טיסה.

טרם חקיקתו של חוק טיבי ביטול טיסה על ידי חברת התעופה היה מצב שכיח מאוד, שהשאיר את הנוסע בפני שוקת שבורה, שכן, הפיצויים לפני חוק טיבי היו מזעריים (יחסית), ולעיתים נוצר מצב שלחברת התעופה השתלם להודיע על ביטול טיסה מאשר לקיימה בפועל.

חוק טיבי (חוק בעניין ביטול טיסה) – רקע כללי

חוק טיבי נכנס לתוקפו בתאריך 16.8.2012.
דברי ההסבר מבהירים מדוע חוקק חוק זה, ובין היתר, נכתב כך:

"נוסעים שרכשו כרטיס טיסה ולא טסו בטיסה במועד הנקוב בכרטיס בשל ביטולה, שינוי במועדה או מסיבה אחרת, נאלצים לא אחת לשאת עקב כך לשאת בהוצאות כספיות, נוסף על הנזקים שאינם ממוניים הנגרמים להם משיבוש תוכנייותיהם; לכך מתלווה לעיתים המתנה ממושכת בשדה התעופה. הדין הקיים אינו נותן מענה ראוי למצב זה:…"

כפי שאתם רואים, המחוקק היה ער לבעייתיות שנוצרה טרם חקיקתו של החוק, ומטרתו הייתה לפתור בעייתיות זו.

רוצים לקבל בחינם עדכונים בנושא זה? סיכום פסקי דין? מדריכים משפטיים? הזינו כתובת מייל תקינה

חוק זה חל על כל טיסה הממריאה ונוחתת בישראל, לרבות במקרים בהם קיימות חניות ביניים.
חוק טיבי חל גם על חברות תעופה זרות.

מהן זכויות הנוסעים על פי חוק טיבי במקרה של ביטול טיסה?

לפני שנפרט את זכויות הנוסעים על פי חוק טיבי, חשוב להבין כי הגדרת ביטול טיסה היא כל טיסה שלא יצאה אל הפועל או טיסה שהמריאה באיחור של שמונה שעות ומעלה.
סעיף 6 של חוק טיבי מסדיר את זכויות הנוסעים במקרים של ביטול טיסה, והוא קובע שעל הנוסעים לקבל בעת ביטול טיסה את הזכויות הבאות:

 1. שירותי סיוע אשר מפורטים בהרחבה בסעיף 3(א)(1) וכוללים מזון ומשקאות בהתאם לזמן ההמתנה, אירוח בבית מלון אם נדרשת שהייה של לילה או יותר, שירותי הסעות בין שדה התעופה לבית המלון (במקרים אלה רשאי הנוסע לבחור מלון אחר מזה שהוצע לו על ידי חברת התעופה, עליו ישלם מכספו, אך יזכה להסעות על חשבון חברת התעופה, ובתנאי שבית המלון שבחר הנוסע יהיה במרחק סביר משדה התעופה), שתי שיחות טלפון, משלוח הודעה באמצעות פקס או דואר אלקטרוני, לפי בחירת הנוסע.
 2. השבת התשלום ששולם עבור כרטיס הטיסה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע.
 3. פיצוי כספי כמפורט בתוספת לחוק.

הפיצוי הכספי המפורט בתוספת של חוק טיבי מתייחס למרחק הטיסה, ככל שמרחק הטיסה רב יותר כך הפיצוי הכספי גבוה יותר. על פי העדכון האחרון המפורט בתוספת חוק טיבי הסכומים הם כמפורט להלן:
בטיסה עד 2000 ק"מ – סכום הפיצוי הוא 1290 ש"ח.
בטיסה עד 4500 ק"מ – סכום הפיצוי הוא 2080 ש"ח.
בטיסה העולה על 4500 ק"מ – סכום הפיצוי הוא 3120 ש"ח.

לצורך הדוגמה – במקרה בו תבוטל טיסה שממריאה מתאילנד לישראל יהיה זכאי הנוסע לפיצוי על פי חוק טיבי בסך 3120 ש"ח, משום שמרחק הטיסה עולה על 4500 ק"מ.

הסכומים מתעדכנים מדי שנה ולכן יתכן שבמועד קריאת מאמר זה הסכומים יהיו מעט שונים.

מהן זכויות הנוסעים על פי חוק טיבי במקרה של דחיית טיסה?

במקרים של דחיית טיסה החוק מסייג את הפיצוי לנוסע. בשעתיים הראשונות אין כל פיצוי או הטבה.

במקרה בו העיכוב עולה על שעתיים זכאי הנוסע על פי חוק למזון ומשקאות ושירותי תקשורת.

במקרה בו העיכוב עולה על חמש שעות אך פחות משמונה שעות (להזכירכם, עיכוב העולה על שמונה שעות נחשב לביטול טיסה) זכאי הנוסע על פי חוק טיבי למזון ומשקאות, שירותי תקשורת, השבת התמורה ששולמה עבור כרטיס הטיסה או כרטיס טיסה חלופי (לפי בחירתו).

הפרתו של חוק טיבי על ידי אי אספקת הטבות אלה מאפשר הגשת תביעה לפיצויים ללא הוכחת נזק בגובה כ-10,000 ש"ח לאדם (יפורט בהמשך).

חריגים לחוק טיבי במקרים של ביטול טיסה

קיימים מספר חריגים הפוטרים את חברת התעופה מלשלם פיצוי כספי מכוח חוק טיבי (אך החריגים לא פוטרים את חברת התעופה מחובתה לספק את יתר ההטבות או תשלום פיצויים ללא הוכחת נזק במקרה שבו הטבות אלה לא מסופקות לנוסעים).

החריג הראשון מתייחס למועד ביטול הטיסה ומסירת ההודעה על כך ללקוח:
א. אם נמסרה הודעה ללקוח לפחות 14 ימים לפני מועד הטיסה המפורט בכרטיס הטיסה, לא יהיה זכאי הנוסע לפיצוי כלשהו.
ב. הנוסע לא יהיה זכאי לפיצוי אם חברת התעופה הודיעה על ביטול הטיסה בפרק זמן שבין 7-14 ימים, כל עוד הוצעה לנוסע טיסה חלופית שמועד המראתה הוא לכל היותר שעתיים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה ומועד הנחיתה הוא לא יאוחר מארבע שעות לאחר המועד המקורי.
ג. הנוסע לא יהיה זכאי לפיצוי אם הטיסה בוטלה בפרק זמן הנמוך משבעה ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, והוצאה לנוסע טיסה חלופית שמועד המראתה הוא לכל היותר שעה לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, ומועד הנחיתה לא יאוחר משעתיים מהמועד המקורי.

קיימים חריגים נוספים השוללים את הפיצוי מנוסע שטיסתו בוטלה. מקרים אלה מתייחסים לנסיבות מיוחדות שאינן בשליטת חברת התעופה, ביטול טיסה עקב שביתה, הטיסה בוטלה על מנת למנוע חילול שבת (חברות התעופה מתייחסות לחריגים אלה כ"כוח עליון").

בכל מקרה שבו חברת התעופה מודיעה על ביטול טיסה (גם אם מדובר בחריגים המוזכרים לעיל),  עליה להציג בפני הנוסע חלופות להגעה ליעדו הסופי. חברת התעופה איננה יכולה להתנער מהנוסע ולהשאיר אותו "תקוע" במקום כלשהו.

הודעה על זכויות הנוסעים בעת ביטול טיסה או דחיית טיסה

סעיף 14 קובע את חובת היידוע שעל חברת התעופה לעמוד בה. על פי סעיף זה על חברת התעופה להציב שלט במקום בו היא מקבלת קהל, המפרט את זכויות הנוסעים במקרים של ביטול טיסה, דחיית טיסה, עיכוב טיסה, הקדמת טיסה ועוד.
על השלט להיות מוצב במקום בולט ועל האותיות להיות ברורות וקריאות.

על חברות התעופה או חברות התיירות המוכרות טיסות באמצעות אתרי אינטרנט, לפרט את מידע לנוסע גם באתרי האינטרנט.

במקרים של ביטול טיסה הנוסע זכאי לקבל מחברת התעופה מסמך בכתב המפרט את זכויותיו.

פיצוי ללא הוכחת נזק בעת ביטול טיסה או דחיית טיסה

נוסע שאינו מעוניין להגיש תביעה ייצוגית יכול להגיש תביעה אישית מכוח החוק ולתבוע פיצויים ללא הוכחת נזק ככל שלא קיבל מחברת התעופה את ההטבות המגיעות לו (אשר הוזכרו קודם).

בסעיף 11 נקבע כי ניתן להגיש תביעה נגד חברת התעופה עד לסכום 10,380 ש"ח ללא הוכחת נזק.

במקרים מסוג זה על התובע להוכיח שחברת התעופה הפרה ביודעין את הוראות החוק.

גם סכום זה מתעדכן מדי שנה וייתכן שיהיה שונה מעט במועד קריאת מאמר זה.

תביעה ייצוגית בעת ביטול טיסה או דחיית טיסה

במקרים של ביטול טיסה או דחיית טיסה ניתן להגיש תביעות ייצוגיות נגד חברת התעופה. מקרים אלה מתאימים להתברר כתביעות ייצוגיות משום שבכל טיסה קיימים מספר רב של נוסעים אשר נפגעים ממחדליה של חברת התעופה.

אין חובה להכיר את יתר הנוסעים בטיסה על מנת להגיש תביעה ייצוגית מכוח חוק טיבי. קיים יתרון גדול בניהול תביעה ייצוגית מכוח חוק טיבי במיוחד אם מצליחים להראות שמחדליה של חברת התעופה הנתבעת התרחשו ביותר מטיסה אחת (ככל שיש יותר טיסות המעידות על המחדלים כך קבוצת הנפגעים גדולה יותר, וכך גם הסיכוי שיפסק פיצוי לקבוצת הנפגעים גדול יותר).

בעבר הוגשו על ידי עורך דין אדי בליטשטיין מספר תביעות ייצוגיות מכוח חוק טיבי עליהן ניתן לקרוא כאן.

שאלות נפוצות בעניין חוק טיבי

 • האם חוק טיבי מאפשר לקבל פיצוי רק על ביטול טיסה?

  לא. חוק טיבי מאפשר לקבל פיצוי כספי גם על עיכוב טיסה העולה על שמונה שעות, ובתנאים מסוימים גם עבור עיכוב טיסה במספר שעות נמוך יותר.

 • חברת התעופה רוצה לשלם לי פיצוי כספי בהתאם לדין האירופאי. האם היא פועלת נכון?

  לא. בכל הקשור לביטול טיסות לישראל או מישראל חל חוק טיבי ויש לפעול בהתאם לדין הישראלי.

 • חברת התעופה טוענת שלא מגיע לי פיצוי כספי בגין ביטול טיסה כי הטיסה בוטלה עקב תקלה במטוס. האם היא צודקת?

  לא בהכרח.
  פסיקות בתי המשפט קובעות שלא כל תקלה במטוס מהווה עילה לשלילת פיצוי כספי לפי חוק טיבי, ולא כל תקלה במטוס מהווה "כוח עליון".
  במקרים אלה אין לוותר על תביעה מכוח חוק טיבי.

 • האם מגיע לי פיצוי כספי בגין ביטול טיסה מכוח חוק טיבי בתקופת הקורונה?

  לא.
  אך חברת התעופה חייבת להחזיר את עלות כרטיס הטיסה.

.

צריכים עורך דין כדי לפתור בעיה בנושא זה? חייגו 03-6427876 או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שיתוף ב facebook
שיתוף בפייסבוק
שיתוף ב twitter
שיתוף בטוויטר
שיתוף ב whatsapp
שליחה בוואטסאפ
שיתוף ב telegram
שליחה בטלגרם
שיתוף ב linkedin
שיתוף בלינקדין
שיתוף ב email
שליחה בדוא"ל
המלצות מלקוחות

41 תגובות

 1. שלום רב,

  אשמח לקבל הבהרה לגבי ההגדרה של 14 ימים.
  אם הודיעו לי ביום רביעי בבוקר (8 לחודש) על ביטול טיסה שהייתה מיועדת ליום שלישי בערב (21 לחודש) כעבור שבועיים – האם זה בתוך טווח 14 ימים או לא?
  כלומר האם סופרים לפי יממות, או לפי ימים קלנדריים? האם יום ההודעה ויום הטיסה נספרים?
  תודה
  עמרי

 2. שלום,
  ברצוני לדעת מה קורה במצב שבו בוטלה הטיסה עקב פשיטת רגל של חברת התעופה. חשוב לציין שכרטיסי הטיסה נקנו כחלק מדיל של סוכנות נסיעות ובנוסף מסתבר שכ10 ימים לפני קניית הכרטיס פורסמה כתבה על הקשיים הכלכליים של החברה. האם במצב כזה יש משהו שניתן לעשות על מנת שהכסף יחזור?

    1. לצערי בנסיבות אלה הסיכוי לקבל חזרה את הכספים נמוך מאוד עד אפסי.
     אחת הבעיות במקרים מסוג זה היא שלעיתים על הלקוח לשלם סכומים גבוהים כדי לנהל הליכים משפטיים, כאשר ברוב המקרים סכומי כסף אלה גבוהים מהסכום ששולם בגין כרטיסי הטיסה או החופשה.

     1. ומה בנוגע לזה שהסוכן נסיעות מחויב ליידע אותי במידה והחברה תעופה נמצאת בקשיים כלכליים(מה שלא היה נסתר בכלל) והוא לא אמר לי שום דבר בנוגע לכך?
      מצטטת לך מה שמצאתי באינטרנט לגבי הנושא:
      סוכנות הנסיעות איננה רק 'צינור' לביצוע הזמנה והעברת הכסף לספקים. פניית הצרכן לסוכן מתבססת על קשריו עם הספק והידע שיש לו, הגלוי לכלל הציבור וכזה שאינו גלוי. הסתמכות זו מחייבת את הסוכן לנהוג בזהירות בבחירת ספקי השירותים, ואם ספק נקלע לקשיים הרי שסוכנות הנסיעות היא שהתחייבה למתן השירות.

 3. שלום,
  כיצד חברת תעופה יכולה לטעון לביטול טיסה מכוח סעיף 6 (ה) (3) הטיסה בוטלה כדי להימנע מחילול שבת או חג.
  אם מלכתחילה התכוונה שהטיסה תהיה בשבת ???
  הינו אמורים לטוס חזרה ארצה מהולנד בשישי בצהריים, קיבלנו הודעת סמס לדחיית הטיסה לשישי ערב (שבת), וכשהגענו לשדה התעופה נודע לנו שהטיסה נדחתה ליום למחרת (שבת) שעה 10:00, בפועל הטיסה המריאה בשעה 18:00…
  לא קבלתי שום הודעה נוספת מחברת התעופה על ביטול / דחיית הטיסה, נודע לנו בשדה התעופה בלבד.
  כמו כן בהתאם לסעיף 14 חובות יידוע וגילוי (ב) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שמתקיימת לגביה עילה מזכה, זכאי לקבל ממפעיל הטיסה או מהמארגן מסמך המפרט את זכותו להטבות.
  כמו כן לא קבלתי מסמך כזה.

  רמי

  1. שלום,
   ככל שהטיסה הייתה אמורה להמריא במקור לאחר כניסת שבת, קשה לי להאמין שבית המשפט יקבל את טענת ההגנה של חברת התעופה המתבססת על חריג זה בחוק שירותי תעופה ("חוק טיבי").
   אם מועד הנחיתה המקורי בארץ היה אמור להתרחש **לפני כניסת שבת** ישנו סיכוי טוב שטענת ההגנה תתקבל.

   האם מדובר בחברה ישראלית או זרה?

 4. שלום רב,

  בתאריך 15 באוגוסט הייתי מיועד לטוס בטיסת הבוקר של אל על מרומא לארץ, הטיסה יצאה באיחור של 7 שעות (במעמד הצ'ק אין לטיסה נאמר לי על ידי דיילת הקרקע שישנו איחור של שעתיים וחצי וקיבלתי שובר לארוחה) בהמשך לאחר ההגעה לדיוטי פרי ולמשך 6 שעות ורבע לא ניתן היה ליצור קשר נוסף עם החברה או נציג מטעמה לצורך קבלת פרטים בדבר הדחיות הנוספות בזמן ההמראה ולצורך דרישה לכרטיס חלופי או ביטול הטיסה עבורי.
  בסופו של דבר לאחר 7 שעות איחור עליתי על הטיסה מאחר ולא נותרה לי ברירה אחרת (העברתי יותר מ 6 שעות בשדה). ידועה לי שנוסעים שהגיעו שעתיים מאוחר ממני לצ'ק אין קיבלו החזר מלא עבור כרטיס הטיסה, בית מלון ועלו על טיסת אל על שיצאה שעתיים מאוחר יותר באותו היום.
  בשום שלב לא קיבלתי אינפורמציה מלאה על זכויותי, לא קיבלתי הודעות למייל או לנייד בדבר האיחורים (אפילו בטרם ההגעה לשדה שכבר היה ידועה לנציגי החברה על האיחור הצפוי), לא קיבלתי שירותי תקשורת וכאמור לא ניתנה לי האופציה ליצור קשר עם נציג החברה לצורך הסדרת הנושא בהקשרי כרטיס הטיסה החלופי או הורדתי מהטיסה. מצאתי את עצמי מסתובב בדיוטי פרי 6 שעות בחיפוש אחר בדל אינפורמציה ללא הצלחה.
  רציתי לשאול האם לדעתך ישנה עילה לתביעה במקרה שכזה ?

  המון תודה מראש,

  אביתר

 5. חברת יונייטד ביטלה טיסה כשהנוסעת כבר הגיעה לדלפקי החברה, כלומר ברגע האחרון.
  החברה מתנערת מבקשת הפיצוי לפי חוק שירותי תעופה בטענה שהיתה תקלה מכנית במטוס שמנעה את המראתו ולכן החוק האמור לא חל על מקרה זה.
  הטיסה נדחתה ב-24 שעות.
  האם יכול להיות איזשהו בסיס לטענת יונייטד שאכן החוק לא חל במקרה זה?

 6. שלום,
  בתאריך 18.09.18 היינו אמורים להמריא לסט. פטרבורג (LED) עם אירופלוט (החברה המבצעת – Rossiya) בשעה 13:35 (מדובר בערב יום כיפור). 3 נוסעים.
  הטיסה שלהם לארץ התעכבה מסיבות שאינן ידועות לנו.
  בהתחלה (בערך בשעה 10 בבוקר) קיבלנו הודעה טלפונית שהטיסה שלנו מתעכבת ותצא בשעה 15:20 (שזה אחרי סגירת השדה).
  הבנו כבר אז שלא נוכל לטוס, אך הכנו את המזוודות והמתנו בבית להתפתחויות.
  בשעה 11:09 קיבלנו הודעה טלפונית נוספת, לפיה הטיסה נדחית לתאריך 19.09.18 לשעה 23:50 (שזה אחרי צאת יום הכיפורים).
  האם יש בכלל סיכוי לזכות לפיצויים?
  או שהם יסתמכו על הסעיף 3) הטיסה בוטלה כדי להימנע מחילול שבת או חג?
  (למרות שאם לא היו מעקבים את טיסתם מרוסיה לארץ לא היו נכנסים למצב הזה בכלל)
  האם בכלל יש מה להתעסק עם אירופלוט? מכר אמר לי: "אין להם נציגות בארץ, אין להם נכסים בארץ, הם לא ישלמו לך, גם אם תזכה בתביעה". יש צדק בדבריו?

  1. שלום,

   לכל חברת תעופה בינלאומית ישנה נציגות בארץ.
   האם ומתי הטיסה יצאה בפועל מישראל?

   אכן ישנו פטור מכוח סעיף 6(ה) לחוק שירותי תעופה לשלם פיצוי כספי בעקבות עיכוב הנובע מחג או שבת, אך הדבר אינו אומר שחברת התעופה פטורה ממתן יתר ההטבות הקבועות בחוק. במידה והן לא ניתנו, הרי שחברת התעופה חשופה לתביעה בסך עד 10000 ש"ח לכל נוסע מכוח סעיף 11 לחוק שירותי תעופה.

   חברת התעופה אף חייבת להביא לידיעת הלקוח בכתב מהן ההטבות המגיעות לו במקרים אלה מכוח סעיף 14 לחוק שירותי תעופה.

   1. הטיסה יצאה בתאריך 20.09.18 בשעה 00:20 בערך, כ-35 שעות אחרי המועד המקורי.
    מה שאנחנו קיבלנו מחברת התעופה היא הודעה טלפונית אוטומטית בלבד כשעתיים לפני המועד המקורי של הטיסה (ההודעה מוקלטת).

    1. שלום,

     הסיכוי לקבל את הפיצוי הכספי בגין ביטול הטיסה הקבוע בתוספת הוא נמוך במקרה זה.
     יחד עם זאת, לא הייתי ממהר לוותר על דרישה לקבל את הפיצוי ללא הוכחת נזק הקבוע בסעיף 11 לחוק שירותי תעופה.

 7. שלום רב, בתאריך 24.7.2018 היינו אמורים להמריא לקרקוב עם חברת ריינאייר בשעה 22:05. כארבע וחצי שעות לפני ההמראה קיבלנו מייל מריינאייר על ביטול הטיסה. כאן אציין שאנחנו משפחה בת חמש נפשות וילדים שחיכו מאוד לחופשה הזו. בשיחה איתם בצאט, הפתרון שהם הציגו היה לקחת את הטיסה הזמינה הבאה שלהם מת"א לקרקוב שיוצאת ביום שבת – פתרון לא ריאלי שלא מתחשב בכל הפריטים שהוזמנו כגון מלונות, השכרת רכב. אמרתי להם שהם מחוייבים להעלות אותנו על הטיסה הבאה הזמינה לקרקוב, של כל חברת תעופה, בכל עלות (האם זה נכון?) . הם התחמקו באלגנטיות והציעו החזר מלא על הטיסה שבוטלה ועל טיסת החזור. בלית ברירה קיבלתי את ההצעה ונשארנו עם עגמת נפש עצומה על טיול חלומי שלא יצא לפועל. למזלנו קיבלנו החזר כמעט מלא מהמלונות והשכרת הרכב בזכות תנאי ביטול גמישים. כדי לא לאכזב את הילדים וגם את עצמנו, טסנו לחופשה ברודוס.
  השאלה האם מגיע לנו פיצוי נוסף מריינאייר גם לאחר שקיבלנו החזר על הטיסות? האם חוק טיבי רלוונטי והאם הוא תקף גם מול חברות כמו ריינאייר שאין להם נציגות בישראל? במידה וכן, איך מגישים תביעה על רקע חוק טיבי?

  1. שלום,

   חוק שירותי תעופה (חוק טיבי) חל על כל טיסה מישראל ולישראל.
   במקרה שתיארת מגיע לכל נוסע פיצוי בגין ביטול טיסה. הפיצוי תלוי במרחק הטיסה. אם אני לא טועה מרחק הטיסה לקרקוב מזכה כל נוסע בפיצוי של כ-2000 ש"ח (ואם מרחק הטיסה בפועל קצר יותר, פיצוי בסך כ-1300 ש"ח לכל נוסע).

   ככל שאתה לא יודע להגיש תביעה נגד חברה תעופה זרה אתה מוזמן להסתייע בשירותיו של עורך דין.

 8. שלום,
  טסנו כל המשפחה (5 אנשים) והטיסה לא יצאה בזמן והועברה ליום הבא עקב סגירת שדה תעופה בן גוריון לטיסות יוצאות בלילה. האם הסיבה יכולה להיחשב ככח עליון שלא בשליטת חברת התעופה?
  האם אני יכול להגיש תביעה קטנה בשם כל בני המשפחה?

  תודה רבה.

  1. שלום,

   סעיף 6(ה) לחוק שירותי תעופה אינו משתמש במונח "כוח עליון".
   זהו נוסחו של הסעיף:
   "בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ג), נוסע שטיסתו בוטלה לא יהיה זכאי לפיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה, אם מפעיל הטיסה או המארגן הוכיח כי התקיים אחד מאלה:
   (1) הטיסה בוטלה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתו, וגם אם היה עושה כל אשר ביכולתו – לא היה יכול למנוע את ביטולה בשל אותן נסיבות;
   (2) הטיסה בוטלה בשל שביתה או השבתה מוגנות;
   (3) הטיסה בוטלה כדי להימנע מחילול שבת או חג."

   נראה שהמצב שלך נכלל בגדר הוראות סעיף 6(ה)(1) ולכן הסבירות לקבלת פיצוי כספי בגין ביטול הטיסה היא נמוכה. יחד עם זאת, ככל שלא התקבלו ההטבות האחרות הקבועות בחוק שירותי תעופה ניתן להגיש תביעה לפיצויים ללא הוכחת נזק, כפי שקבוע בסעיף 11 לחוק.
   אתה לא יכול לייצג את כל יתר בני המשפחה. כולם צריכים להירשם כתובעים בכתב התביעה, ולהגיע לדיון.

 9. שלום רב.
  האם מדריך הטיול שלא שילם עבור כרטיס הטיסה זכאי לפיצוי?

  1. שלום,

   זה מה שקבוע בסעיף 2 לחוק שירותי תעופה:
   (א) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שמתקיימת לגביה עילה מזכה, זכאי להטבות, כולן או חלקן, אם התייצב במועד בדלפק הבידוק (Check-in Counter) של מפעיל הטיסה בשדה התעופה, ואם לא הוקצה דלפק בידוק כאמור לאותה טיסה – התייצב במועד לפני אדם שמונה מטעם מפעיל הטיסה לפי סעיף 8ג(א1) לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963, ואולם נוסע אינו מחויב להתייצב במועד כאמור, אם הטיסה בוטלה; בסעיף קטן זה, "התייצבות במועד" – התייצבות במועד שנקבע לכך והובא לידיעת הנוסע על ידי מפעיל הטיסה, המארגן או נותן שירותי סוכנות נסיעות, ובלבד שהנוסע לא יידרש להתייצב יותר משלוש שעות לפני המועד המתוכנן להמראת הטיסה, ואם לא נקבע מועד כאמור – 90 דקות לפחות לפני מועד ההמראה האמור.

   (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), נוסע לא יהיה זכאי להטבות –
   (1) אם קיבל הודעה מאת מפעיל הטיסה, המארגן או נותן שירותי סוכנות נסיעות בדבר העברתו לטיסה אחרת מזו שאליה הונפק לו כרטיס הטיסה, והוא הגיע ליעדו הסופי במועד שהיה נקוב בכרטיס הטיסה המקורי;
   (2) אם קיבל את כרטיס הטיסה בלא תשלום או אם כרטיס הטיסה נרכש בתעריף מיוחד שלא ניתן לציבור במישרין או בעקיפין, אלא אם כן הכרטיס הונפק לו מתוקף חברותו בתכנית למתן הטבות של מפעיל טיסה או מארגן.

   שימי לב למה שכתוב בסעיף 2(ב)(2).

   "הטבות" מוגדרות בסעיף 1 לחוק שירותי תעופה:
   "הטבות" – כל אחד מאלה: השבת תמורה, כרטיס טיסה חלופי, פיצוי כספי ושירותי סיוע;

   שילוב של שתי ההוראות האלה מוביל למסקנה שמי שקיבל את הכרטיס בלא תשלום לא זכאי לפיצוי כספי.

 10. שלום,
  במידה וטיסתי בוטלה וקיבלתי מחברת התעופה הודעה על הביטול שבועיים לפני הטיסה, וגם טיסה חלופית בשעה אחרת מוקדמת יותר
  האם אני זכאית על פי החוק לקבל החזר כספי מלא?
  תודה

  1. שלום,

   זה מה שקובע הסעיף הרלוונטי:
   (א) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שמועד המראתה הוקדם ביותר מחמש שעות ולא יותר משמונה שעות, וקיבל הודעה על כך ממפעיל הטיסה, מהמארגן או מנותן שירות סוכנות הנסיעות פחות מ-14 ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, יהיה זכאי להשבת תמורה או לכרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו.
   (ב) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שמועד המראתה הוקדם ביותר משמונה שעות, וקיבל הודעה על כך כאמור בסעיף קטן (א), יהיה זכאי להטבות אלה:
   (1) פיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה, למעט בנסיבות כאמור בסעיף 6(ה)(1) ו-(2);
   (2) השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו.

 11. ביטלו טיסה עקב מזג אויר, הטיסה המוקדמת ביותר שהסכימו לקבוע לנו הייתה 4 ימים אחרי הטיסה המקורית. יש לציין שכבר באותו ערב של ביטול הטיסה יצאו טיסות משדה התעופה. האם מגיע פיצויים עבור עיכוב בלתי סביר?

  1. שלום,

   מזג אויר שאינו מאפשר קיומה של טיסה נחשב בגדר "כוח עליון" המקנה לחברת התעופה פטור מתשלום פיצוי כספי, אך עדיין מחייב במתן הטבות ושירותי תקשורת. כמו כן, צריכים להבין מדוע חל עיכוב בן 4 ימים בשעה שלדבריך טיסות החלו לצאת משדה התעופה עוד באותו ערב.

   יתכן שמגיע פיצוי כספי אך הדבר מצריך פרטים ובדיקות נוספות.

 12. שלום סוכן הנסיעות לא טרח להודיע שהטיסה בויחה. יום לפני פנינו מיוזמתינו וכך נודע לנו.
  הציעו לנו כרטיס חלופי שעולה יקר יותר ועד עכשיו לא קיבלנו החזר על הכרטיס הקודם , על ההפרש ועל זה שטסנו הנפרד.
  האם זה מול הסוכנות קשרי תעופה שמעבירים אותנו מאחד לשני ? מה ניתן לעשות?
  תודה

 13. שלום רב
  מה הוא מועד ההמראה ? ברגע שהמטוס עוזב את הגייט או כשבפועל הוא ממריא ?

 14. שלום רב, יש לי שאלה מה הדין במצב בו אדם הזמין כרטיס טיסה מישראל לסין עם עצירת ביניים במוסקבה, הטיסה התעכבה מן הארץ בכ- 5.5 שעות, בשל האיחור פספס אותו אדם את טיסת ההמשך ליעדו – סין והוא טס רק יום למחרת (מבלי שדאגו לו למלון) כלומר הנחיתה ביעד הסופי התבצעה כ- 14 שעות ממועד הנחיתה המקורי, האם במקרה זה ניתן לטעון כי מדובר "בטיסה שבוטלה"? ומהי המסגרת הנורמטיבית המסדירה סוגיה זו האם יש פסיקה בעניין זה?
  תודה רבה

  1. שלום,

   עיין בהגדרת "טיסה שבוטלה" בסעיף 1 לחוק שירותי תעופה (ההפניה לחוק מופיעה בתחילת המאמר בעמוד זה). לעניות דעתי זה יענה על שאלתך.

 15. עו"ד אדי .
  תודה על תשובתך המהירה,כל הכבוד למהירות התגובה, ולמידע שאתה נותן .
  בברכה
  מאיר ניר
  מקווה שאוכל לטעון ולבקש שסעיף 11 לחוק,ייושם במלואו כנגד חברת התעופה האתיופית,שביודעין לא פעלה על פי הוראות החוק.
  שוב .
  תודה רבה

 16. בוקר טוב
  תודה על תשובתך.
  1. האם חברה שמפעילה טיסות לישראל וממנה,יכולה לטעון להגנתה ולהתבסס על "אמנת מונטריאול" ?
  למרות שיש הגדרה בחוק טיבי מתי קיים "ביטול טיסה"
  ובגלל שהגנת מתבססת על אמנת מונטריאול, היא לא שילמה את הפיצוי שקובע החוק על "טיסה שבוטלה" איחור שללמעלה מ 15 שעות.
  2. מה אומר חוק טיבי (לא מצאתי התייחסות) אם המרחק מנקודת המוצא ליעד הסופי הוא מעל 6,000 ק"מ כולל חניית ביניים, והאיחור נובע כי מחניית הביניים לא היית טיסת המשך, למרות שכבר בארץ המוצא התקבלה הודעה על ביטל טיסת ההמשך, האם המרחק הקובע הוא מארץ המוצא,או המרחק הקובע הוא מארץ המוצא של חניית הביניים?
  תודה

  1. שלום,

   חברות התעופה אכן מפנות לאמנת מונטריאול במסגרת כתבי ההגנה אך אני מציע שתעיין בדברי ההסבר לחוק שירותי תעופה. המחוקק התייחס בדברי ההסבר למצב הקיים טרם חקיקת חוק שירותי תעופה (הסתמכות על אמנת מונטריאול) וקבע מפורשות שהמצב הקיים אינו מספק מענה ראוי לנוסע שטיסתו בוטלה או עוכבה, ולכן בישראל חוקק חוק המקנה זכויות/הטבות נוספות.
   משרדי מנהל תביעה ייצוגית בנושא זה נגד חברת רויאל ג'ורדניאן. לפני כחצי שנה הבקשה לאישור תובענה ייצוגית אושרה על ידי בית המשפט המחוזי, למרות שחברת רויאל ג'ורדניאן טענה והפנתה לאמנת מונטריאול. בקשת רשות ערעור בעניין זה לבית המשפט העליון נדחתה (אם כי בית המשפט העליון לא הכריע בסוגיה זו).

   לעניין חישוב המרחק – חוק שירותי תעופה לא מבצע הפרדה או הבחנה בין טיסה עם חניית ביניים או ללא חניית ביניים. משכך החישוב צריך להתבצע לאורך כל המסלול (אני לא מכיר פסיקה במסגרתה בית המשפט חישב את המרחק לפי חניית הביניים).

 17. משרד הנסיעות הודיע לי שחברת התעופה מודיעה שהטיסה שלי "בוטלה" ההודעה נשלחה לי בהודעת sms בהיותי בשדה התעופה כשעתיים לפני ההמראה.
  בסופו של יום הגענו לארץ באיחור של כ 15 שעות .
  כל הנסיונות להגיע לאיזה הסכם למול חברת התעופה ,נתקלו בתשובות שביטול הטיסה לא היה באשמת חברת התעופה ,זה "כוח עליון" (טענו ללא כל נימוק).
  האם בעצם הצורך שלנו להגיע לבית המשפט ,ולתבוע את חברת התעופה ,זהו לא זילזול בחוק,ו/או אי קיום החוק,למרות שהם לא מתכחשים להודעה על ביטול הטיסה.
  האם נכון לטעון שבנוסף להחזר עלות הכרטיסים(4 כרטיסים לדרום אפריקה)ותשלום בגין המרחק כ 4,500 ק'מ , והעיכוב באתיופיה של לילה מלא,והגעה לארץ לאחר כ 15 שעות לא מגיע לנו גם פיצוי כספי לפי סעיף 11 לחוק טיבי כ 11,000 שקלים לכל נוסע ,ורק מהטעם שהחברה בשאמורה לדעת את החוק,גררה אותנו לבית המשפט

 18. שלום רב,
  ביוני השנה (לפני כניסת התיקון לחוק טיבי) בוטלה לי ולבת זוגתי טיסת קישור מצרפת לישראל דרך הודעה במייל, בעת שהיינו בטיול באיזור ללא קליטה, יממה וחצי לפני הטיסה. לא ניתנה לנו שום חלופה, דרך התקשרות או מידע על זכויותנו ומאחר והטיסה הראשונה לא בוטלה, נאלצנו להגיע לשדה התעופה כדי לקבוע טיסה אחרת ביוזמתנו. שתינו היינו חולות והמתנו בשדה התעופה לטיסה החלופית כחמש שעות. שמרתי קבלות על מזון ושתיה. הטיסה החלופית היתה גם רצופת תקלות ובסופו של דבר הגענו לישראל בלי המזוודות, כמה שעות טובות אחרי מועד הנחיתה המקורי. בעת שינוי הטיסה נאלצתי לשלם שוב על מזוודה בטיסת שכר, 100 פאונד נוספים, אשר לשמחתי עדיין היו לי.
  הטיסה התבטלה בעקבות שביתת טייסים באייר פראנס. לא היה מענה בטלפון והקישורים באתר לא עבדו כפי שנכתב בהנחיות.
  אשמח לעצה:
  איך אפשר לברר האם השביתה היתה מוגנת?
  ללא קשר לשביתה, האם אני זכאית לתבוע תביעה אזרחית ללא הוכחת נזק או איזה סוג אחר של תביעה כדאי לי להגיש?
  האם יש לי דרך להעריך בעצמי את אומדן הנזק?
  האם יש אפשרות להוסיף לתביעה את תשלום המזוודה הכפול וימי המחלה בגין העיכוב וההמתנה בשדה התעופה?
  האם הטיסה נחשבת כמבוטלת אפילו כאשר פניתי לדלפק וקיבלתי טיסה אחרת?

  תודה מראש ויום נעים
  ענת

  1. שלום,

   ניתן להגיש תביעה. בנסיבות העניין נראה שההליך הרלוונטי ביותר הוא תביעה קטנה.

   טיסה מבוטלת היא טיסה שלא יצאה בפועל או טיסה שיצאה באיחור של שמונה שעות או יותר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

five × three =

יצירת קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

עורך דין אדי בליטשטיין

עורך דין אדי בליטשטיין

עורך דין אדי בליטשטיין עוסק בייצוג תובעים ונתבעים בתביעות אזרחיות - מסחריות מורכבות. שוקלים להגיש תביעה? צריכים להתגונן מפני תביעה שהוגשה נגדכם? צרו איתנו קשר ונסייע גם לכם.

חייגו עכשיו 03-6427876

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב