עורך דין אדי בליטשטיין

ירושה ללא צוואה – האם זה אפשרי ומי יורש את כל רכוש הנפטר?

ירושה ללא צוואה
ירושה ללא צוואה
5
(58)

במדינת ישראל ניתן לרשת רכוש או כספים של אדם שנפטר בהתאם להוראותיו של חוק הירושה, אשר מאפשר קבלת ירושה ללא צוואה. חוק הירושה אינו חוק מורכב מאוד וכדאי מאוד להכיר את הוראותיו, במיוחד לאחר פטירת בן משפחה. ניתן למצוא את החוק בקלות על ידי חיפוש "חוק הירושה" בגוגל.

קבלת ירושה ללא צוואה – בהתאם לחוק

סעיפים 1 – 2 לחוק הירושה קובעים את הדברים הבאים:

1. במות אדם עובר עזבונו ליורשיו.

2. היורשים הם יורשים על פי דין או זוכים על פי צוואה; הירושה היא על פי דין זולת במידה שהיא על פי צוואה.

סעיפים אלה מלמדים אותנו שעל פי הדין הקיים בישראל עזבונו של אדם שנפטר עובר ליורשיו. היורשים יכולים לקבל את העזבון בהתאם לצוואה או בהתאם לדין.

ירושה בהתאם לדין היא ברירת המחדל, אך ככל שהנפטר השאיר צוואה היא גוברת על הוראות הדין. באופן כללי מומלץ מאוד לדאוג לצוואה כדי להקטין את האפשרות ל"מלחמות" אחרי פטירת המוריש, ובמיוחד סכסוכי ירושה בין אחים.

ירושה ללא צוואה
עורך דין אדי בליטשטיין מסביר על ירושה ללא צוואה

האם גם מי שגרם למותו של הנפטר יכול לרשת אותו?

אין זה סוד שאנחנו לא חיים בעולם מושלם וקיימים מצבים בהם אנשים יעשו הכל, לרבות מעשים פליליים, כדי לקבל ירושה ללא צוואה או אפילו ירושה שהובטחה במסגרת צוואה חתומה. חוק הירושה מכיר בעניין זה וקובע בצורה מפורשת שלא כל אדם יוכל לרשת אדם שנפטר.

בעניין זה סעיף 5 לחוק הירושה קובע כך:

5. (א) אלה פסולים לרשת את המוריש:

(1) מי שהורשע על שגרם במתכוון למותו של המוריש או שניסה לגרום למותו;

(2) מי שהורשע על שהעלים או שהשמיד את צוואתו האחרונה של המוריש, או שזייף אותה, או שתבע על פי צוואה מזוייפת.

(ב) מי שהורשע על שניסה לגרום למות המוריש והמוריש מחל לו, בכתב או על ידי עשיית צוואה לטובתו, חוזר ונעשה כשר לרשת את המוריש.

כלומר, סעיף זה מתייחס לשני מצבים אפשריים שבהם ניתן לשלול קבלת ירושה מאדם כלשהו:

1. מצב בו מנסים לקבל ירושה ללא צוואה ומנסים לגרום למותו של המוריש או הורגים אותו בפועל (שימו לב שהסעיף דורש הרשעה בבית המשפט).

2. מצב בו אדם מעלים צוואה או משמיד אותה או מזייף אותה או שהוא תובע על בסיס צוואה מזוייפת. גם במקרים אלה אותו אדם אינו כשיר לרשת את הנפטר.

למרות חריגים אלה ניתן לחזור ולהיות זכאים לרשת את הנפטר, על אף מעשים פליליים אלה, אם המוריש סלח לאותו אדם. המחילה צריכה להתבצע בכתב או על ידי עריכת צוואה לטובתו של אותו אדם.

מיהם יורשים על פי דין והאם הם רשאים לקבל ירושה ללא צוואה?

יורשים על פי דין הם קרובי משפחתו של הנפטר והם אכן רשאים לקבל ירושה ללא צוואה כתובה.

סעיף 10 לחוק הירושה קובע בעניין זה כך:

10. יורשים על פי דין הם:

(1) מי שהיה במות המוריש בן-זוגו;

(2) ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאיהם (בחוק זה – קרובי המוריש);

זכויות הירושה שלהם יהיו לפי האמור בפרק זה.

כלומר, מי שרשאי לקבל ירושה ללא צוואה הם בן/בת הזוג של הנפטר, ילדיו ונכדיו של הנפטר, הוריו של הנפטר וילדיהם (האחים של הנפטר), סב/סבתו של הנפטר וילדיהם (דודיו של הנפטר). בין קרובי משפחה אלה קיימת היררכיה ברורה אשר קובעת מי מיהם רשאי לקבל ירושה ללא צוואה.

לא כולם יקבלו חלק מעזבונו של הנפטר אלא קיימת עדיפות למעגל הקרוב יותר. בעניין זה סעיף 12 קובע כך:

12 . ילדי המוריש קודמים להוריו, הוריו קודמים להורי הוריו.

סעיף 13 לחוק הירושה קובע גם את אופן החלוקה השוויונית בין הירושים:

13. ילדי המוריש חולקים ביניהם בשווה, וכן חולקים הורי המוריש ביניהם והורי הוריו ביניהם.

סעיף 16 מוסיף וקובע שגם ילד מאומץ וילדיו של הילד המאומץ יכולים לקבל ירושה ללא צוואה בעת פטירת ההורה המאמץ, וכך גם להיפך, אם הילד המאומץ נפטר, קרובי משפחתו יכולים לרשת אותו:

16. (א) מי שאומץ כדין יורש את מאמצו כאילו היה ילדו, וכן יורשים את המאמץ צאצאי המאומץ; המאמץ יורש את המאומץ כאילו היה הורהו.

(ב) המאומץ וצאצאיו זוכים על פי דין בעזבונם של קרובי המאמץ כאילו היו יורשים, וקרובי המאמץ זוכים על פי דין בעזבונו של המאומץ כאילו היו יורשים.

(ג) המאומץ וצאצאיו יורשים את קרובי המאומץ, אולם הורי המאומץ והורי הוריו וצאצאיהם אינם יורשים את המאומץ.

נדגים את ההיררכיה בירושה באמצעות מספר דוגמאות (דוגמאות אלה לא מתייחסות למצב שבו לנפטר היה בן/בת זוג – לכך אתייחס בהמשך):

דוגמה 1: לנפטר היו 5 ילדים וסבא. במקרה כזה העזבון יתחלק שווה בשווה בין הילדים, והסבא לא יקבל דבר.

דוגמה 2: לנפטר היו אמא ושני אחים, סבא וסבתא. במקרה כזה העזבון יחולק בין האמא ושני האחים בלבד.

דוגמה 3: לנפטר היו 2 ילדים ו-4 נכדים. העזבון יחולק במקרה זה בין הילדים בלבד.

ירושה ללא צוואה
קבלת ירושה ללא צוואה

בעת ירושה ללא צוואה בן/בת הזוג זוכים לעדיפות מסוימת

חוק הירושה מכיר בעדיפות בן/בת הזוג ומקנה להם עדיפות מסוימת ביחס ליורשים אחרים. בעניין זה סעיף 11 כך:

11. (א) בן-זוגו של המוריש נוטל את המיטלטלין, כולל מכונית נוסעים, השייכים, לפי המקובל ולפי הנסיבות, למשק הבית המשותף, ונוטל משאר העזבון –

(1) אם הניח המוריש ילדים או צאצאיהם או הורים – חצי;

(2) אם הניח המוריש אחים או צאצאיהם או הורי הורים – שני שלישים, ובלבד שאם ערב מותו של המוריש היה בן הזוג נשוי לו שלוש שנים או יותר וגר עמו אותה שעה בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעזבון, יטול בן-הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ושני שלישים מהנותר משאר העזבון.

(ב) אם לא הניח המוריש קרוב מן המנויים בסעיף קטן (א), יורש בן הזוג את העזבון כולו.

(ג) המגיע לבן-זוג על פי עילה הנובעת מקשר האישות, ובכלל זה מה שאשה מקבלת על פי כתובה, ינוכה מחלקו בעזבון; הוראה זו לא תחול על מה שמגיע לבן זוג לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, או לפי הסכם ממון כמשמעותו באותו חוק, ואינה באה לפגוע בזכותו של בן-זוג לקבל מן העזבון מה שהמוריש קיבל לרגל הנישואין על מנת להחזירו כשיפקעו.

סעיף 11 הוא סעיף מעט מורכב ולכן מצריך קצת יותר תשומת לב כדי להבין מי זכאי לקבל ירושה ללא צוואה ואיזה חלק בדיוק מהעזבון.

בן הזוג יקבל את רכושו (מיטלטלין) של הנפטר הקשור לביתו, לרבות הרכב ששימש את משק הבית המשותף. אלה אינם מתחלקים בין יתר היורשים (ככל שיש כאלה).

מלבד זאת, בן/בת הזוג יקבל ירושה ללא צוואה בהתאם לחלוקה הבאה:

 • אם לנפטר היו ילדים או צאצאיהם או הורים – בן/בת הזוג יקבל מחצית מהעזבון.
 • אם לנפטר לא היו ילדים אך היו לו אחים או אחיינים או סבים – בן הזוג יקבל שני שליש מהעזבון (והיתר יקבלו שליש מהעזבון). אם בן/בת הזוג היה נשוי לנפטר שלוש שנים לפחות וגרו באותה דירה עם הנפטר, בן/בת הזוג יקבלו את כל הדירה. אם התנאים לא מתקיימים יתר היורשים יהיו זכאים לשליש מהדירה.
 • אם לנפטר לא היו קרובי משפחה, בן/בת הזוג מקבלים את כל העזבון.
עורך דין אדי בליטשטיין
זקוקים לליווי משפטי בעניין ירושה ללא צוואה? צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

האם צאצאי יורשים יכולים לקבל ירושה ללא צוואה?

כפי שכבר הסברתי צאצאים של היורשים (לדוגמה: הבן של הבן) יכולים לקבל ירושה ללא צוואה, אך צריכים לשים לב להוראות סעיף 14 לחוק הירושה, אשר קובע כך:

14. (א) ילדו של מוריש שמת לפניו והשאיר ילדים, הילדים יורשים במקומו, ועל דרך זו יורשים ילדים של כל אחד מקרובי המוריש שמת לפניו; הוראות אלה לא יחולו כאשר המוריש הניח בן זוג וכן הורים או הורי הורים כאמור בסעיף 11(א), או אחד מאלה.

(ב) ילדים היורשים לפי סעיף קטן (א) חולקים ביניהם בשווה מה שירשו בדרך זו.

הסעיף יהיה ברור באמצעות הדוגמאות הבאות:

דוגמה 1: אבי הוא אביו של שאול. לשאול שלושה ילדים: חגית, משה והילה (הנכדים של אבי). שאול נפטר לפני אבי. לאחר פטירתו של אבי חגית משה והילה יוכלו לקבל ירושה ללא צוואה (במקום שאול אביהם).

דוגמה 2: לאבי אין ילדים, הורים או בת זוג. לאבי יש אח ואחות. לאחיו של אבי אין ילדים, ולאחותו של אבי יש שלושה ילדים. אחותו של אבי נפטרה. זמן קצר לאחר פטירת האחות גם אבי נפטר. בנסיבות אלה מחצית המעזבון של אבי יועבר לאחיו ומחצית מהעזבון של אבי יועבר לשלושת ילדיה של אחותו ויחולק ביניהם שווה בשווה.

חריג לכלל: ילדי קרוב המשפחה שנפטר לא יקבלו ירושה ללא צוואה אם למוריש היה בן/בת זוג, הורים או סבים. במקרה כזה הם אלה שיזכו לעדיפות בקבלת העזבון (לפי ההיררכיה שהוסברה קודם לכן).

מי מקבל ירושה ללא צוואה של אדם ערירי?

אדם ערירי הוא אדם שחי לבדו ואין לו קרובי משפחה אחרים. במצב כזה נכנס לתוקף סעיף 17 לחוק הירושה אשר קובע כי המדינה היא זו שתהיה יורשת על פי דין:

17. (א) באין יורש לפי הסעיפים 10 עד 16, תירש המדינה כיורשת על פי דין.

(ב) מה שירשה המדינה לפי סעיף זה ישמש למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד, אולם רשאי שר האוצר להעניק מנכסי העזבון או לשלם, בתחום שוויים של נכסי העזבון שהגיעו לידי המדינה אחרי סילוק חובות העזבון, תשלום חד-פעמי או תשלומים חוזרים –

(1) לאדם שערב מות המוריש היה מחסורו על המוריש;

(2) לאדם או לתאגיד שערב מות המוריש היה מחסורו של המוריש עליו;

(3) לבן-משפחתו של המוריש או של בן-זוגו שאינו מיורשיו על פי דין.

לסיכום

לאחר פטירת קרוב משפחה ניתן לקבל ירושה ללא צוואה או ירושה בהתאם לצוואה (תמיד מומלץ לערוך צוואה כדי למנוע או להקטין בצורה משמעותית מחלוקות עתידיות בין בני המשפחה בעניין הירושה).

ישנה היררכיה ברורה בין היורשים. אם לנפטר לא היה בן/בת זוג תינתן עדיפות קודם לילדיו של הנפטר וצאצאיהם, אם אין לו ילדים תינתן עדיפות להורי הנפטר וצאצאיהם, ואם אין לנפטר הורים תינתן עדיפות להורי הוריו וצאצאיהם.

אדם שניסה לגרום למותו של המוריש או לזייף את צוואתו או להשמיד את צוואתו לא יכול לקבל ירושה ללא צוואה או בכלל, אלא אם כן המוריש סלח לו בכתב או ערך צוואה חדשה לטובתו.

בן/בת הזוג של הנפטר זוכים לעדיפות מסוימת, ובמסגרת ירושה ללא צוואה הם יקבלו רכוש שיועבר רק אליהם ולא יתחלק בין יתר היורשים.

שאלות נפוצות בעניין ירושה ללא צוואה

 • האם ניתן לקבל ירושה ללא צוואה?

  כן. אין חובה לערוך צוואה כדי שנכסי הנפטר יחולקו בין קרובי משפחתו. חוק הירושה קובע כיצד יחולק הרכוש/הכספים בהעדר צוואה ומהי ההיררכיה בין היורשים.

 • האם ירושה ללא צוואה מגדילה או מקטינה את הסיכוי לסכסוכים בין היורשים?

  כאשר מדובר בירושה הכוללת כספים או נכסים רבים, בין אם יש צוואה ובין אם אין צוואה, כמעט תמיד יהיו מחלוקות בין היורשים.
  עצם העובדה שיש צוואה זה לא אומר שלא יהיו מחלוקות בין היורשים מכיוון שניתן לתקוף את הצוואה ולטעון טענות שונות כדי לנסות לבטלה.

 • האם ילד מאומץ יכול לקבל ירושה ללא צוואה?

  כן, בתנאי שהילד אומץ כדין.

 • האם המדינה יכולה לקבל את ירושת הנפטר?

  כן, בתנאי שלנפטר לא היו קרובי משפחה אחרים שיכולים לקבל ממנו ירושה ללא צוואה.

גולשים דירגו את המאמר:

5 / 5. 58

No votes so far! Be the first to rate this post.

רוצים לחזור לחלק ספציפי במאמר?

רוצים לקבל בחינם עדכונים בנושא זה? סיכום פסקי דין? מדריכים משפטיים? הזינו כתובת מייל תקינה

Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בעמוד אודות.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

מידע רלוונטי נוסף

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב