רכישת רכב פגום מכונס נכסים – האם אפשר לדרוש ביטול עסקה?

רכישת רכב פגום מכונס נכסים
רכישת רכב פגום מכונס נכסים

רכישת רכב פגום מכונס נכסים – המשמעות הכספית

כונס נכסים הוא אדם אשר ממונה על ידי ערכאה שיפוטית (בית משפט או הוצאה לפועל) על מנת למכור רכוש של אחד מבעלי הדין שלא מצליח לפרוע את חובותיו. אחד היתרונות של רכישת רכב מכונס נכסים הוא שלעיתים אפשר למצוא "מציאות" ולחסוך אלפי שקלים (ולפעמים גם הרבה יותר).

הבעיה האמיתית היא שאפשר גם להתקל במצב הפוך ולעיתים רכישת רכב פגום מכונס נכסים תוביל את הרוכש להפסדים כספיים משמעותיים במיוחד. הלקוח יכול אפילו לגלות שהרכב שנמכר לו הוא רכב אובדן להלכה. במצב כזה ההפסד הכספי עשוי להיות עוד יותר משמעותי.

בעת רכישת רכב מכונס נכסים הרוכש חותם לרוב על הסכם שבו הוא יודע שהרכב נמכר לו במצב AS IS. בנוסף, מלבד בדיקה חיצונית לא ניתנת לרוכש אפשרות לבדוק את הרכב במכון בדיקת רכבים או על ידי איש מקצוע מטעמו.

מטרת המכירה באמצעות כונס נכסים היא ביצוע מכירה מהירה של הרכב, לעיתים בהפחתה משמעותית מאוד של המחיר, כאשר הרוכש יודע שהוא נוטל על עצמו את הסיכון שלאחר קבלת הרכב יתגלה שברכב ישנם פגמים. בניגוד למצב של רכישת רכב חדש עם תקלות, במקרה של רכישת רכב פגום מכונס נכסים, הרוכש עשוי למצוא את עצמו בפני שוקת שבורה.

כונס נכסים אינו סוחר רכבים משומשים ומשכך חוק מכירת רכב משומש לא חל עליו. כונס נכסים אינו מחוייב להחתים את הלקוח על טופס גילוי נאות. כונס הנכסים אינו יבואן רכב ולכן לא ניתן להגיש נגדו תביעה כפי שמוגשות תביעות נגד יבואני רכב.

עורך דין אדי בליטשטיין עוסק מזה למעלה מעשור בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות בתחום הרכב. צריכים ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

רכישת רכב פגום מכונס נכסים
עורך דין לענייני רכב אדי בליטשטיין מסביר על רכישת רכב פגום מכונס נכסים

ביטול עסקת רכישת רכב פגום מכונס נכסים – האם ניתן לטעון להטעיה?

בעת דרישת ביטול עסקת רכישת רכב פגום מכונס נכסים לא די לחשוב שאפשר לטעון להטעיה ושהדבר יספיק בהכרח לצורך ביטול העסקה.

במקרים מסוג זה צריכים לבחון היטב את המודעה שבה הוצג הרכב, המסמכים עליהם חתם הרוכש, אם הוצג לרוכש דוח שמאי – צריכים לבדוק מה בדיוק כתוב באותו דוח.

נקודת המוצא היא שלא כל טענת הטעיה תתקבל בבית המשפט. במקרים אלה תביעתו של רוכש הרכב כנגד כונס הנכסים יכולה אפילו להדחות, ורוכש הרכב עשוי אפילו להיות מחויב בהוצאות משפט.

עניין כזה נדון במסגרת ת"א 31155-11-19 רונן אליאב נ' ויקטור פישר. במסגרת אותו מקרה הרוכש רכש רכב מכונס נכסים. לאחר הרכישה בפועל הרכב לא הניע, ולכן המוכר הזמין גרר שהוביל את הרכב למוסך. במוסך נאמר לתובע שהרכב עבר תאונה. מכיוון שכונס הנכסים לא עדכן את הרוכש בדבר תאונה ברכב, הרוכש דרש ביטול עסקה של רכב משומש.

בית המשפט דחה את התביעה וקבע, בין היתר, כך:

בתאריך 4.6.2019, לאחר שהבעלות ברכב הועברה על שם התובע, הוא ניגש למגרש בו הרכב היה מאוחסן לצורך שחרורו. לטענת התובע, לאחר שהרכב הונע נדלקו נורות אזהרה שונות, הוזמן גרר ולאחר בדיקה התגלה לתובע, לטענתו, כי הרכב עבר תאונה קשה.

ככלל, כונס הנכסים חב חובת הגינות, תום לב וחובת זהירות מוגברת כלפי כל מי שעשוי להיות מושפע מפעילותו ובכלל זה, כלפי החייב, הזוכה וצדדים שלישיים המציעים הצעות, מתקשרים בהסכמים ורוכשים זכויות. חובת הזהירות של כונס הנכסים נקבעת על ידי בית המשפט ונבחנת על פי נסיבותיו של המקרה, כאשר בית המשפט מתחשב בכך שבעלי תפקיד אינם בעלי הנכס שבכינוס והיכרותם עם הנכס ומאפייניו שטחית יחסית (ראו ע"א 509/00 לוי נ' ברכה עו"ד נאמן בפשיטת רגל לנכסי יצחק בילו, פ"ד נה(4), 410 (2001), עודד מאור ואסף דגני, שם, ע' 174-176).

כאמור, אחריות הכונס כלפי הרוכש היא אחריות מוגברת, וחלה עליו חובת תום לב וחובת גילוי מוגברת. מקום שכונס הנכסים ידע על פגם מהותי בנכס, עליו להביא לידיעת בעל הדין את כל המגבלות הרלוונטיות של הנכס בשלב מוקדם ככל האפשר (שם, ע' 182).

בעסקאות AS-IS, לצד אחריותו המוגברת של כונס הנכסים, נקודת המוצא היא כי לכונס הנכסים היכרות מצומצמת עם הנכס הנמכר ולכן היקף המידע שיש לו על הנכס מצומצם ביחס לזה של בעל נכס הנמכר בעסקה רגילה. לכן, בעסקאות מסוג זה, חלה אחריות גם על הרוכשים, אשר מחוייבים לבדוק היטב את הנכס טרם רכישתו: "עסקאות רכישה בכינוס הן ככלל עסקאות AS-IS, שבהן הרוכש נוטל על עצמו את הסיכונים והאחריות לבדיקת הנכס.

רכישת רכב מכונס נכסים
רכישת רכב פגום מכונס נכסים יכולה להוביל לאי נעימויות רבות

זאת משום שבעל התפקיד בעסקאות אלה הוא בעל בקיאות 'סבירה' לעומת בקיאות 'מובהקת' בפרטי הממכר. בעסקאות אלה מתהפך הכלל המורה 'יזהר המוכר', והופך ל-'יזהר הקונה'. הרוכש מחויב לבדוק היטב את הנכס ובכך גם את ההיבטים המשפטיים הכרוכים ברכישתו" (שם, ע' 183). ועדיין, אין בתניית AS-IS ובמאפייני מכירה זו כדי לפטור את כונס הנכסים מחובת תום הלב ומחובת הגילוי ומקום שכונס הנכסים ידע אודות פגם בנכס, עליו לגלות זאת לרוכש הפוטנציאלי (שם ע' 184).

לאחר שהתובע הוכרז כזוכה בהתמחרות, חתם התובע על הסכם בו נקבע בהואיל השלישי: "הקונה מצהיר כי ראה את הרכב, בדק אותו ואת המצב הפיסי והמשפטי, לרבות רישום ומעמד הרכב במשרד הרישוי, ומצא את הרכב ואת הזכויות של הרכב מתאימים לצרכיו, והינו מוותר על כל טענה, בפרט כנגד הזוכה ו/או כונס הנכסים, בדבר טיבו ומצבו של הרכב, הפיסי ו/או המשפטי, והוא רוכש את הרכב במצבו ("AS IS"), וכמו כן מוותר הקונה על כל טענה כלפי הכונס באשר למצבו של הרכב, מבחינת פיסית ו/או משפטית, וכן באשר לאופן ניהול הליכי מכירת הרכב".

בנסיבות אלו בהן התובע נכנס לעסקה ביודעו כי ברשותו מידע חסר אודות מצב הרכב, תוך נטילת סיכון בקניית הרכב במצבו כפי שהוא "על כל מעלותיו ומגרעותיו הנסתרות" (כאמור בעניין ספיר), סיכון אשר לטענתו התממש, קשה לקבל את טענותיו בדיעבד אודות מצבו של הרכב ואחריות הכונס לכך.

נראה כי די בכך כדי להורות על דחיית התביעה. ואולם יש להדגיש כי השאלה הרלוונטית לענייננו אינה אם הרכב עבר תאונה קשה אם לאו אלא מה ידע הכונס על מצבו של הרכב. לכן, גם לו היה עולה בידי התובע להוכיח כי הרכב עבר תאונה קשה, לא היה די בכך כדי להטיל אחריות על הכונס, שכן יש להידרש לשאלה מה ידע כונס הנכסים ומה היה עליו לדעת על מצבו של הרכב.

כונס הנכסים הסתמך על חוות הדעת של השמאי מושקוביץ אשר נערכה לצורך שומת שווי הרכב במימוש מהיר לאחר בדיקה חיצונית של הרכב ולא צויינו בה ממצאים מהותיים כגון תאונה קשה שהרכב עבר. יתר על כן, מעדותו של המומחה מטעם התובע עולה כי למעיין בחוות הדעת של השמאי מושקוביץ לא היה בסיס לחשוד שהרכב עבר תאונה. מכאן שהמסקנה המתחייבת ממארג הראיות שהוצגו היא שלא הוכח כי הנתבע ידע או היה עליו לדעת כי הרכב עבר תאונה. הכל כפי שיפורט להלן.

כאמור, התובע בחר לרכוש רכב בהליך של כינוס נכסים, במכירה as-is, בידיעה ברורה כי אינו יודע פרטים אודות הרכב ומצבו המכני. עוד ידע התובע כי אינו יכול לבדוק את הרכב בדיקה מעמיקה אלא בדיקה חיצונית בלבד במגרש אך בחר שלא לבצע בדיקה זו ולקח חלק בהליך ההתמחרות בידיעה ברורה כי המידע שיש לו אודות הרכב הוא מידע חסר.

מהמקובץ עולה עוד שלא הוכח כי הנתבע ידע או היה עליו לדעת כי הרכב עבר תאונה קשה ולכן לא הוכח כי הטעה את התובע באי גילוי מידע זה. לכן, לא הוכח כי נפל פגם בהתנהלות כונס הנכסים או כי כונס הנכסים כשל במילוי איזה מהחובות המוטלות עליו כלפי הרוכש, ובכלל זה לא עלה בידי התובע להראות כי כונס הנכסים הפר את חובת הגילוי המוטלת עליו.

בנסיבות אלו, ניתן לומר, לכל היותר, כי נפלה טעות בכדאיות העסקה, אשר אינה עילה לביטול החוזה.

באילו מקרים ניתן לבטל רכישת רכב פגום מכונס נכסים?

לאור עמדת הפסיקה המקרה היחיד שבו ניתן יהיה לבטל עסקת רכישת רכב פגום מכונס נכסים הוא כאשר כונס הנכסים ידע בפועל שישנו נזק או פגם מהותי ברכב, וכונס הנכסים הסתיר מידע זה מהרוכש.

לדוגמה: כונס הנכסים קיבל חוות דעת מומחה שבה נרשם שהרכב עבר תאונה באופן ודאי, וכונס הנכסים בחר להסתיר פרט מהותי זה מהרוכש. במקרים מסוג זה ישנה סיכוי לביטול העסקה ואף קבלת פיצוי כספי מכונס הנכסים.

הבעיה היא שלעיתים זה כלל לא פשוט להוכיח שכונס הנכסים היה מודע לפגם.

עורך דין אדי בליטשטיין
שוקלים הגשת תביעה בגין רכישת רכב פגום מכונס נכסים? צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

לסיכום

רכישת רכב פגום מכונס נכסים עשויה לגרום לרוכש נזקים רבים משום שהרוכש עשוי לגלות שהרכב שנמכר לו עבר תאונות או אפילו שמדובר ברכב אובדן להלכה. במקרים אלה שווי הרכב צונח בצורה משמעותית.

כונס נכסים אינו סוחר רכבים או יבואן רכב ולכן לא כל הוראות החוק שחלות על סוחרי רכבים או יבואנים חלות על כונס נכסים. לדוגמה: כונס נכסים אינו חייב להחתים את הרוכש על טופס גילוי נאות.

ניתן להגיש תביעה בגין רכישת רכב פגום מכונס נכסים, אך במסגרת תביעה שכזו צריכים להוכיח שכונס הנכסים היה מודע לפגם אך בחר להסתיר אותו בכוונה. אחרת, תביעה בגין רכישת רכב פגום מכונס נכסים תדחה משום שכונס הנכסים לא יכול לשאת באחריות בגין פגם שהוא לא היה מודע אליו.

דירוג הגולשים:

5 / 5. 58

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

הקליקו על הכותרת כדי לחזור לחלק הרלוונטי במאמר
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בעמוד אודות.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

מאמרים באותו נושא

תביעות נגד יבואני רכב
תביעות רכבים

תביעות נגד יבואני רכב – איך מנצחים יבואן ומקבלים פיצוי?

תביעות נגד יבואני רכב אינן תביעות פשוטות. יבאוני רכב יודעים שיש להם הרבה מה להפסיד ולכן מנהלים תביעות עד למתן פסק הדין. יבואן רכב שיתפשר במהלך התביעה יודע שהוא יפסיד הרבה מאוד כסף, משום שאם הוא יסכים לקבל חזרה את הרכב שהוא מכר ללקוח הוא לא יוכל למכור אותו שוב

קרא עוד »
תביעה על מכירת רכב לא תקין
תביעות רכבים

תביעה על מכירת רכב לא תקין – מה לעשות כדי לנצח בבית המשפט?

אדם אשר שוקל הגשת תביעה על מכירת רכב לא תקין הוא אדם אשר השקיע סכום כסף לא מבוטל לצורך רכישת רכב חדש או יד שניה (משומש) ונאלץ לגלות בדיעבד שעליו להשקיע סכומי כסף נוספים כדי לתקן ליקויים על מנת שהוא יוכל לעשות שימוש ברכב. ברוב המקרים, אותו רוכש כלל לא

קרא עוד »
רכב אובדן להלכה
תביעות רכבים

רכב אובדן להלכה – מה זה והאם אפשר לבטל עסקה לאחר הרכישה?

מה זה רכב אובדן להלכה? רכב אובדן להלכה (או רכב אובדן גמור להלכה) הוא רכב שהנזק שנגרם לו קרוב ל-60% משוויו של רכב זה. לעומת זאת רכב Total loss הוא רכב שיצא מכלל שימוש או שהנזק שנגרם לו הוא 60% או יותר משוויו של הרכב. מי שקובע האם הרכב הוא

קרא עוד »
תביעה נגד טסלה
תביעות רכבים

תביעה נגד טסלה – מה עושים אם החברה מספקת רכב עם פגמים?

לאחרונה פונים למשרדנו פונים רבים ומתעניינים בהגשת תביעה נגד טסלה מכיוון שטסלה מספקת רכבים עם פגמים או שמתגלים פגמים זמן קצר מאוד לאחר קבלת הרכב (לעיתים ממש אחרי ימים ספורים או אחרי 100-200 ק"מ שהרכב נסע). מכל הפניות עולה אותו סיפור שחוזר על עצמו. הלקוחות רוכשים רכב טסלה יקר במיטב

קרא עוד »
רכישת משאית
תביעות רכבים

רכישת משאית תקולה או אחרי תאונה – האם אפשר לתבוע את המוכר?

רכישת משאית מיועדת ברובם המוחלט של המקרים לשרת בית עסק לצורך ביצוע עבודות כגון העברת סחורות או חומרי בניין. רכישת משאית תקולה או אחרי תאונה, מבלי שהדבר מגולה לרוכש, עשויה לפגוע בפעילות בית העסק ולגרום לו לנזקים כספיים אדירים. עניין זה כשלעצמו מצדיק הגשת תביעה נגד מוכר המשאית. מעבר לכך,

קרא עוד »

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב