תביעה נגד גוגל (google) בגין פרסום לשון הרע – האם אפשרית?

תביעה נגד גוגל
תביעה נגד גוגל

האם ניתן להגיש תביעה נגד גוגל בגין פרסום לשון הרע (הוצאת דיבה)? הרי גוגל זהו מנוע חיפוש, וניתן לומר שגוגל עצמה אינה מפרסמת דבר אלא מציגה תוצאות מאתרים אחרים. יתכן שאתר אחר פרסם מידע פוגעני שיחשב בגדר לשון הרע והמידע הזה יוצג במסגרת תוצאות החיפוש בגוגל. האם זה אומר שיש לגוגל אחריות כלשהי בגין פרסום זה אשר מצדיק הגשת תביעה כנגדה?

במקרים מסוג זה תמיד כדאי לשקול לא להגיש תביעה נגד גוגל בלבד אלא גם נגד בעל האתר בו פורסם המידע הפוגעני ו/או האדם אשר אחראי בפועל לפרסום הפוגעני. תביעה נגד גוגל בלבד במקרה זה עשויה להתקל בקשיים עליהם תקראו בהמשך.

עורך דין אדי בליטשטיין מייצג מזה למעלה מעשור תובעים ונתבעים בתביעות לשון הרע – הוצאת דיבה מורכבות. צריכים ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

האם יש לגוגל חובה כלשהי לבדוק את הפרסומים?

נכון להיום אין מקור חקיקתי אשר מחייב גורם ביניים כמו גוגל או פייסבוק (או אפילו מפעיל פורום פרטי) לבחון כל פרסום ופרסום אשר מפורסם בפלטפורמה שהוא מפעיל. הטלת אחריות על גוגל או פייסבוק (או כל גורם אחר), במסגרתן מתפרסמים מדי יום מספר בלתי נתפש של מאמרים/תכנים, עשויה ליצור אפקט שלילי במסגרתו בעל הפלטפורמה יאלץ לסנן ביוזמתו תכנים של אנשים אחרים. על מנת למנוע תביעה נגד גוגל החברה עשויה למנוע או להסיר פרסומים של צדדים שלישיים ובכך לפגוע בחופש הביטוי. יתכן שהטלת חובה שכזו על גוגל תפגע בציבור הרבה יותר לעומת המצב הקיים היום.

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין הוצאת דיבה אדי בליטשטיין מסביר על תביעה נגד גוגל

סוגיה זו באה לידי ביטוי במסגרת תביעה נגד גוגל במסגרתה ניתן לאחרונה פסק דין (ת"א 67847-03-18 שמעון ברבי נ' Google Inc, פסק דין מיום 5.5.2021), שם נקבע בעניין זה כך:

משטר מופרז של חיוב באחריות לסילוקו של מידע פוגעני עלול להפוך את גורם-הביניים, החולש על מידע רב, למסוכן לרעיונות של חופש-המידע ושל חופש-הביטוי. "הטלת אחריות על [גורמי-ביניים] בגין פרסום תוכן מזיק בידי משתמשים", הוסיפה פרופסור אלקין-קורן וכתבה, "עלולה להוביל ליצירתם-מחדש של מוקדי כוח ושליטה ברשת ולהחליש את מגמות הביזור, שבהן טמון יתרונה של הרשת לקידום השיח הציבורי". בדוגמה רלוונטית הוסבר:

"הטלת אחריות על מנהל [של פלטפורמה] בגין לשון הרע, שהוּצאה בידי משתמש, הופכת אותו לעורך בעל-כורחו, שכן על מנת להפחית את החשיפה המשפטית ייאלץ בעל-ה[פלטפורמה] להפעיל מערכת סינון ועריכה ולמנוע פרסומם של תכנים שנויים במחלוקת. כאשר [מפעילי-פלטפורמות שכאלו] צפויים לחוב בגין הודעות המועברות דרכם, הם יבקשו להגביל באופן ניכר את המסרים והתכנים אשר ניתן יהיה להעביר.

אחריות משפטית עלולה לעודד [אותם] ליטול חלק פעיל יותר בבחירת המידע שיופיע ברשת ובעריכתו. כלל המטיל אחריות על [אלה ושכמותם] יגביל אפוא לא רק את גישת הציבור למידע, אלא גם את נגישותם של אמצעי ביטוי ובימות הפתוחות למשתתפים מן הציבור הרחב. התוצאה עלולה להיות צינון השיח הציבורי המבוזר. ריכוזיות בשיח עלולה להוביל לשליטה תרבותית העשויה לאיים על האוטונומיה האישית ולצמצם את חירויות הפרט" (משפט וממשל לעיל, מעמ' 390 וכן בעמ' 418).

מורכבות זו מניחה, אפוא, בסיס מוצק למדי לקביעה כי ראוי לו, למחוקק, שייתן את דעתו לסוגיות המדוברות וכי קודם, שהדבר נעשה, לא נכון יהיה לספק לאלו פתרונות מן הפסיקה ושכרם עלול לצאת בהפסדם.

באילו מקרים תוכלו להגיש תביעה נגד גוגל?

ישנו קושי מסוים בהגשת תביעה נגד גוגל ולטעון שהיא אחראית לפרסום משום שבמנוע החיפוש מתפרסמים מדי יום אינספור תכנים ולא ניתן לצפות מגוגל לבחון כל פרסום ופרסום. כפי שכבר ציינתי הדבר עשוי ליצור אפקט שלילי ולפגוע בחופש הביטוי.

על מנת להתגבר על קושי זה ולאפשר הגשת תביעה נגד גוגל או כל פלטפורמה אחרת, בתי המשפט יצרו פיתרון בשם "הפרה תורמת". הפרה תורמת זהו מצב בו הנפגע מהפרסום פונה לגוגל (או לבעל כל פלטפורמה אחרת) ומפנה אותה לאותו פרסום פוגעני. במצב זה גוגל לא יכולה לטעון שבמנוע החיפוש שלה מתפרסמים אינספור תכנים מדי יום והיא לא הייתה מודעת לפרסום הפוגעני. סוגיה זו מוכרת גם בשם דוקטרינת "הודעה והסרה".

תביעה נגד גוגל
תביעה נגד גוגל בישראל

בעניין זה נקבע על ידי בית המשפט כך:

במסלול הזה בחרו ערכאות ליישם את הדוקטרינה של "הודעה והסרה", שמקורה בדין זר ואין היא מעוגנת בחקיקה ישראלית. בתמצית קובעת הדוקטרינה הזו כי ניתן לחיֵיב באחריות של משפט אזרחי גורם ביניים, שתשומת-לבו להתנהלות מפרה של הדין, כמו פרסום אסור של לשון-הרע, הוסבה אך הוא נמנע מנקיטתם של צעדים מתאימים. בכך רואים בו מי ש"תרם" לאותה הפרה. הרעיון הזה מוותר מראש על הטלתה של אחריות בגין הפרה ישירה של הדין.

הוא מסתפק באחריות על בסיסה של "הפרה תורמת". הוא מבקש לצלוח את המשוכה של אי-ידיעה, ובהתאם דוחה רעיון של אחריות מוחלטת, כמו גם דרישה להשקעה דמיונית, וספק אם יעילה דיה אשר כמו מאליה נכרכת בהעמדתם של מנגנונים להבטחה מקדימה של ידיעה כזו. במלים פשוטות, אם ניתן להבין טענה של גורם כמו Google כי אין בכוחו לסרוק, בעיניים בוחנות ולוּ של מחשב, את מלוא-השחת אשר תחת ידיו בחיפוש אחר המחט של פרסום מעוול, קשה יותר להתכחש לפרסום כזה לאחַר שנתקבלה פנייה בענינו.

אפשרות להכיר בהטלתה של אחריות, מכוחה של "הפרה תורמת", על גורם-ביניים שאיננו המפר הישיר ותוך הישענות על ידיעתו בפועל על ההפרה, הוכרה בפסיקתו של בית-המשפט העליון. בע"א 5977/07 האוניברסיטה העברית בירושלים נ' בית שוקן להוצאת ספרים בע"מ, פ"ד סד(3) 740 (2011) כתב כבוד המשנה לנשיאה, השופט ריבלין, לאמור:

"הפרה תורמת (Contributory Infringement) מתייחסת, ככלל, למצב שבו גם מי שאינו מפר באופן ישיר [את הדין] נמצא אחראי להפרה, וזאת – על רקע התנהגותו ומעורבותו בנסיבות המקרה. מדובר לרוב בנסיבות שבהן גורם אחד אינו מבצע את ההפרה בעצמו, אך הוא מאפשר ומתיר את פעילותו המפֵרה של גורם אחר, או אף מסייע לאותה פעילות ומעודד אותה. הוא משמש כמעין 'גורם ביניים' בשרשרת ההפרה – בטווח שבין המפר הישיר (מפר 'הקצֶה'), לבין בעל הזכות… נפקותו של הסדר כזה היא הרחבת המעגל של הנתבעים האפשריים מקום שבו מתקיימת הפרה.

נכון יהא: להכיר בהפרה התורמת. אין מקום ליתן לגורם הביניים, אשר תרם באופן ניכר לפגיעה ב[דין], להתחמק מאחריות" (שם, בעמ' 754 ו-761. הסוגריים העגולים הם במקור. ראו גם ע"א 1636/98 רב בריח נ' בית מסחר לאביזרי רכב חבשוש, פ"ד נה(5) 357 (2001)).

יחד עם זאת, על מנת להגיש תביעה נגד גוגל או פלטפורמה אחרת מכוח הפרה תורמת או דוקטרינת הודעה והסרה על הפרסום הפוגעני להיות באופן מובהק שגוי או שקרי, אחרת בית המשפט עשוי לדחות תביעה נגד גוגל ואף לחייב את התובע בהוצאות משפט.

עורך דין אדי בליטשטיין
צריכים ליווי משפטי במסגרת תביעה נגד גוגל? צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

שאלות נפוצות בעניין תביעה נגד גוגל

 • כמה זמן אורכת תביעה נגד גוגל בישראל?

  תלוי במקרה אך בחלק גדול מהמקרים תביעה נגד גוגל עשויה להמשך יותר משנה.

 • מה ניתן לדרוש במסגרת תביעה נגד גוגל?

  במסגרת תביעה נגד גוגל ניתן לדרוש פיצוי כספי והסרת הפרסום הפוגעני שמופיע במנוע החיפוש שלה. גוגל לא יכולה להסיר מידע שמופיע באתר שאינו בבעלותה/חזקתה.

 • האם כדאי לשלוח מכתב התראה לפני הגשת תביעה נגד גוגל?

  כן.
  שליחת מכתב התראה עשויה לסייע אם וככל שבסופו של דבר יהיה צורך להגיש כתב תביעה נגד גוגל.

 • האם ניתן להגיש תביעה נגד גוגל בישראל?

  כן.
  עד היום התנהלו כבר תביעות רבות נגד גוגל בישראל.

דירוג הגולשים:

5 / 5. 77

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

הקליקו על הכותרת כדי לחזור לחלק הרלוונטי במאמר
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בעמוד אודות.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

מאמרים באותו נושא

טיעונים נגד שיימינג
לשון הרע - הוצאת דיבה

טיעונים נגד שיימינג – הסיבות מדוע מתקבלות תביעות לשון הרע

לפני שנבחן אילו טיעונים נגד שיימינג ניתן להעלות במסגרת תביעת לשון הרע, חשוב להבין שתופעת השיימינג נתפשת לרוב כדבר שלילי גם מחוץ לבית המשפט. מטרתו של שיימינג הוא לבייש אדם או ארגון, ולמרות שניתן גם לחשוב על סיבות חיוביות לשיימינג (לדוגמה גננת שמתעללת בילדים), לרוב שיימינג זו פעולה עם קונוטציה

קרא עוד »
עיקול חשבון בנק
לשון הרע - הוצאת דיבה

עיקול חשבון בנק שלא כדין – קבלת פיצוי כספי עקב לשון הרע

עיקול חשבון בנק עשויה להיות הפתעה לא נעימה לבעל החשבון, במיוחד כאשר עיקול חשבון הבנק נעשה ללא הצדקה או בניגוד לדין. במצבים אלה בעל החשבון עשוי להפגע במספר מישורים שונים. ראשית, הטלת עיקול על חשבון בנק (שלא כדין) תמנע מבעל חשבון הבנק אפשרות להשתמש בכספים בחשבון כרצונו. הדבר עשוי להוביל

קרא עוד »
פגיעה בשם טוב
לשון הרע - הוצאת דיבה

פגיעה בשם טוב – המשמעות המשפטית מבחינת התובע והנתבע

פגיעה בשם טוב אינה דבר זניח, ולעיתים אפילו קשה יותר מפגיעה פיסית. תארו לכם שביום בהיר אחד מישהו יפרסם עליכם שאתם, לדוגמה, פדופילים/גנבים/עושקי ניצולי שואה, ועוד שלל אמירות שיכולות לזעזע לא רק אתכם, אלא גם את הסביבה הקרובה (ואף הרחוקה) שלכם. מעבר לכך שאמירות אלה מהוות פגיעה בשמו הטוב של

קרא עוד »
ביקורת שלילית
לשון הרע - הוצאת דיבה

ביקורת שלילית שנכתבה על ידי לקוח – האם זו עילה לתביעה נגדו?

מה הבעיה בכתיבת ביקורת שלילית? ביקורת שלילית שנכתבה על ידי לקוח עשויה להוביל לפגיעה קשה מאוד בבית העסק. הדבר משדר ללקוחות פוטנציאליים נוספים שישנה בעיה כלשהי עם בית העסק, השירות או המוצר שהוא מספק, וכדאי לשקול שוב התקשרות עם אותו בית עסק. מטבע הדברים לא כל ביקורת שלילית או ביקורת

קרא עוד »
איך תובעים על הוצאת דיבה
לשון הרע - הוצאת דיבה

איך תובעים על הוצאת דיבה – מדריך למי שנפגע מפרסום פוגעני

על מנת להבין איך תובעים על הוצאת דיבה צריכים קודם כל להבין מהי "הוצאת דיבה" (בשפה המשפטית המונח הנכון הוא "לשון הרע"). הוצאת דיבה, בתיאור תמציתי מאוד, אלה אמירות שעשויות לבזות או להשפיל אדם כלשהו. הביזוי עשוי לבוא לידי ביטוי, בין היתר, באמצעות התייחסות לגזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו,

קרא עוד »
הזכות לשם טוב - פגיעה בשם טוב
לשון הרע - הוצאת דיבה

הזכות לשם טוב – מה הפיצוי הכספי בגין פגיעה בשם טוב?

מדוע מגינים על הזכות לשם טוב? הזכות לשם טוב הוכרה על ידי בית המשפט העליון כ"נכס" חשוב שיש לשמור עליו, משום שלעיתים מדובר ב"נכס" היחיד שיש לאדם כלשהו. הגוזל רכושו של אדם יוכל לפצותו בכסף, אך הגוזל את שמו הטוב של אדם שולל למעשה את הטעם לקיומו. עורך דין אדי

קרא עוד »

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב