כתב תביעה קטנה לדוגמא בגין נזילה מהשכנים

כתב תביעה קטנה לדוגמא בגין נזילה מהשכנים
כתב תביעה קטנה לדוגמא בגין נזילה מהשכנים

כתב תביעה קטנה לדוגמא בגין נזילה מהשכנים יוכל לסייע לכם להבין כיצד יש לתאר את המחלוקת בפני בית המשפט.

שימו לב – במידה ואתם שוכרים דירה, נזילה מהשכנים עשויה במקרים מסויימים להוביל למצב בו בעל הדירה מפר את חוזה השכירות, במידה והוא לא מטפל בנזקי הרטיבות שנוצרו בדירה.

עורך דין אדי בליטשטיין מייצג מזה למעלה מעשור תובעים ונתבעים בתביעות מורכבות בסכומים העולים על 100 אלף שקלים. צריכים ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

כתב תביעה קטנה לדוגמא בגין נזילה מהשכנים – תבצעו התאמות

בית משפט לתביעות קטנות                                                          ת"ק _________
ב(העיר שבה נמצא בית המשפט)

בעניין:

                                                          שם התובע/ת, ת"ז: ___________
                                                         כתובת: _______

                                                          טל': __________

                                                                        נ   ג   ד

                                                         שם הנתבע/ת, ת"ז: _________
                                                         
כתובת: ___________

סכום התביעה: ______ ש"ח

כתב תביעה

 1. ההדגשות בכתב התביעה הוספו כולן, אלא אם צוין אחרת.
 2. כל האמור והמפורט בכתב התביעה נטען בהשלמה ו/או במצטבר ו/או לחלופין, והכל על פי הקשר ו/או הדבק הדברים.

א'. התשתית העובדתית

 1. התובעת היא בעליה של דירת מגורים הממוקמת ב_______, ב_______. הנתבעת היא בעליה של דירת מגורים הממוקמת באותו בניין מגורים משותף, הנמצאת בדיוק מעל דירתה של התובעת.
 2. נכון למועד הגשת כתב התביעה, בדירתה של הנתבעת מתגוררת שוכרת מבוגרת מאוד.
 3. החל מחודש ______ החלה נזילה חמורה מדירתה של הנתבעת. מעבר לכתמי מים גדולים לאורך התקרה של התובעת, החלו להופיע מוקדי עובש גדולים ושחורים לאורך התקרה, והנזילה אף החלה לגרום לקצרים חשמליים במזגן הסמוך לתקרה. יתרה מזאת, בעקבות הנזילה והעובש נוצר בדירה ריח לא נעים (בלשון המעטה) בדירה.
 4. יודגש, אין התובעת חולקת את התקרה עם שכנים נוספים מלבד הנתבעת, כך שלא יכול להיות חולק כי הנזילה מגיעה אך ורק מביתה של הנתבעת.
 5. מעבר לעובדה שכתמי המים על התקרה פגעו בפן האסתטי של הדירה, הרי שעובש וקצרים חשמליים עשויים לפגוע בבריאות הדיירים המתגוררים בדירה, ואף לסכן את חייהם באופן ממשי.

…           תקליטור עם סרטון וידאו המציג את נזקי התובעת, לרבות כתמי מים ומוקדי עובש בתקרת דירתה, מצורף לכתב התביעה ומסומן נספח א'.

 1. החל מחודש ______ התובעת השכירה את דירתה לזוג שוכרים צעיר, עם ילד קטן, בסכום חודשי של _____ ש"ח.

…           העתק מהסכם השכירות בין התובעת לדיירים מצורף לכתב התביעה ומסומן נספח ב'.

 1. עם היווצרות הנזקים בדירתה של התובעת (בחודש ______), התובעת פנתה לשוכרת שמתגוררת בביתה של הנתבעת וביקשה ממנה לקבל את פרטי בעלת הדירה, על מנת שהתובעת תוכל לשוחח איתה בנושא.
 2. במקביל, התובעת ביקשה מהשוכרת לאפשר לה להכניס לדירתה איש מקצוע על מנת שינסה לאתר את הנזילה ולתקנה, והכל על חשבונה של התובעת.
 3. השוכרת סירבה לבקשה זו והפנתה את התובעת לבעלת הדירה. התובעת ניסתה ליצור קשר עם הנתבעת זמן רב, הן טלפונית והן באמצעות וואטסאפ (הודעות קוליות). הנתבעת לא שיתפה פעולה עם התובעת ולאחר זמן קצר סיננה אותה והתעלמה ממנה לחלוטין.

…           הודעות קוליות (באורך שניות) אשר שלחה התובעת לנתבעת באמצעות וואטסאפ מצורפות על גבי תקליטור ומסומנות נספח ג'.     

 1. יודגש, ניסיונות התובעת לבצע תיקונים בדירתה לא צלחו, שכן, הנזילה המשיכה לנזול מביתה של הנתבעת ויצרה בכל פעם מחדש נזקים חדשים.
 2. בחודש _______ הודיעו השוכרים שהתגוררו בביתה של התובעת שהם אינם יכולים או מוכנים להשלים עם המצב הקיים, והודיעו לה שהם עוזבים את הדירה. מטבע הדברים התובעת לא עמדה על קיומו של ההסכם מול השוכרים, שכן, אכן הנזקים שנוצרו לא אפשרו, ועדיין אינם מאפשרים, מחייה בדירתה.
 3. השוכרים אשר גרו בדירתה של התובעת הואילו בטובם לתאר בעצמם את אשר אירע, לרבות הנזקים שנוצרו בדירה.

…           מכתב החתום על ידי השוכרת מצורף לכתב התביעה ומסומן נספח ד'.

 1. עד למועד זה ביתה של התובעת אינו מושכר ולא גרים בו אנשים אחרים, דבר שיוצר לתובעת נזקים כספיים רבים, כגון אובדן דמי שכירות, שהיו משולמים על ידי השוכרים, וזאת מעבר לנזקים שמצטברים בעקבות מחדלי הנתבעת.
 2. בתאריך ______ בא כוחה של התובעת פנה אל הנתבעת וצירף למכתבו את אותו סרטון הווידאו שצורף לכתב תביעה זה.

…           העתק ממכתבו של בא כוח התובעת מיום ______ מצורף לכתב התביעה ומסומן נספח ה'.            

 1. זמן קצר לאחר קבלת המכתב יצרה קשר עם בא כוח התובעת אימה של הנתבעת. האם סירבה לקחת אחריות על נזקי הנזילה וציינה כי בכוונתה אף להגיש תביעה נגד התובעת.
 2. עד למועד הגשת כתב התביעה לא התקבל מענה בכתב למכתבו של בא כוח התובעת, ואף לא ניתנה הרשאה לתובעת להכנס לדירת הנתבעת עם איש מקצוע מטעמה, על מנת לנסות לתקן את התקלה.
 3. יש לקחת התנהלות שערורייתית ורשלנית זו בחשבון בעת פסיקת פיצויים לטובת התובעת.

ב'. הטיעון המשפטי

רשלנות

 1. סעיפים 35-36 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] רלוונטיים ביותר לענייננו, וקובעים כך:

"35.עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות, או לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות, או שבמשלח יד פלוני לא השתמש במיומנות, או לא נקט מידת זהירות, שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות – הרי זו התרשלות; ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר, שלגביו יש לו באותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג, הרי זו רשלנות, והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה.

36. החובה האמורה בסעיף 35 מוטלת כלפי כל אדם וכלפי בעל כל נכס, כל אימת שאדם סביר צריך היה באותן נסיבות לראות מראש שהם עלולים במהלכם הרגיל של דברים להיפגע ממעשה או ממחדל המפורשים באותו סעיף.

 1. הנתבעת התרשלה בתחזוקת דירתה. תחזוקה לקויה של דירת הנתבעת גרמה לנזקים ממוניים ולא ממוניים לתובעת.
 2. רשלנותה של הנתבעת חמורה במיוחד לנוכח העובדה שהתובעת שוחחה איתה לפחות פעם אחת, ואף שלחה לה הודעות קוליות בוואטסאפ.
 3. יתרה מזאת, בא כוח התובעת פנה לנתבעת והעביר אליה גם תקליטור (אשר צורף גם לכתב תביעה זה) המציג באופן ברור ביותר את הנזקים בדירתה של התובעת.
 4. במשך חודשים רבים הנתבעת בחרה להתעלם מהנזקים שנגרמו ונגרמים לתובעת, ואף לא ברור עד מתי ימשיכו להגרם, לנוכח העובדה שלא ידוע מתי הליך משפטי זה יסתיים, ולנוכח העובדה שמקור הנזק מגיע מדירתה של הנתבעת, ואין ביכולתה של התובעת להקטין את נזקיה.
 5. התנהלותה של הנתבעת העמידה את התובעת בפני שוקת שבורה, שכן, אין לה אפשרות לתקן את הנזקים בשעה שהנזילה מדירתה של הנתבעת לא תוקנה ו/או להשכיר את הדירה לשוכרים חלופיים.
 6. התנהלות זו של הנתבעת מזכה את התובעת בפיצוי משמעותי.
עורך דין סכסוכי שכנים
עורך דין סכסוכי שכנים אדי בליטשטיין

ג'. הסעדים המבוקשים

אובדן דמי שכירות

 1. בעקבות מחדלי הנתבעת השוכרים ששהו בדירת התובעת הודיעו על עזיבתם. לנוכח מצבה של הדירה, ולנוכח העובדה שלא ניתן לתקן את הנזקים בדירת התובעת מבלי להכנס לדירת הנתבעת, התובעת לא תוכל להשכיר את הדירה מחדש.
 2. משכך, התובעת זכאית לקבל מהנתבעת את סך התשלומים שהייתה זכאית לקבל מהשוכרים. מכיוון שמועד סיומו של הסכם השכירות נקבע ליום _____ הרי שהתובעת זכאית לקבל מהנתבעת פיצוי כספי בגין ___ חודשי שכירות (החל ממועד עזיבת הדיירים ועד למועד סיום הסכם השכירות) * _____ ש"ח = _____ ש"ח.

עוגמת נפש עד למועד הגשת התביעה

 1. כמפורט לעיל, התובעת נמצאת בפני שוקת שבורה. אין היא יכולה לתקן את הנזקים, משום שאלה יווצרו מחדש, ומשכך למעשה תשלם כספים מכיסה לחינם, ומנגד, אין היא יכולה להשכיר את הדירה לשוכרים אחרים, שכן, מצבה של הדירה אינו מאפשר לחיות בה לאור ליקויים שעשויים להיות אף מסכני חיים, והריח הלא נעים (בלשון עדינה) השורר בדירה.
 2. הנתבעת מודעת לנזקים האלה, בין היתר לאור שיחתה עם הנתבעת ו/או הודעות קוליות שהתובעת שלחה אליה ו/או פניה שהיא קיבלה מבא כוח התובעת, אך בחרה להתעלם מהם.
 3. לאור האמור לעיל, על הנתבעת לפצות את התובעת בגין עוגמת נפש שנגרמה לה עד להגשת כתב התביעה בסך _____ ש"ח.
 4. למען הסר ספק, ככל שהנתבעת לא תתקן את הנזקים שנגרמו לדירת התובעת , ואת הנזילה בדירתה (מקור הבעיה), על חשבונה, הרי שתגרם לתובעת עוגמת נפש נוספת, אשר תאפשר לה להגיש תביעה נוספת בגין עוגמת הנפש הנוספת שתגרם לה.

הוצאות משפטיות

 1. התובעת איננה ילידת ישראל, ולא שולטת היטב בשפה העברית.על אף שהתובעת מדברת עברית היא מתקשה בכתיבה וקריאה בעברית.
 2. התובעת עשתה כל שביכולתה על מנת להימנע מפניה לערכאות משפטיות ועל מנת להימנע מתשלומים לעורך דין אשר יסייע לה.
 3. כמפורט לעיל, התובעת פנתה בכוחות עצמה, מספר פעמים, אל הנתבעת אך הנתבעת התעלמה ממנה.
 4. הנתבעת המשיכה להתעלם מהתובעת גם לאחר שזו פנתה אליה באמצעות בא כוחה. בשלב זה הוצאותיה המשפטיות היו נמוכות וניתן היה להימנע מהוצאות משפטיות נוספות. דא עקא, הנתבעת לא עשתה דבר ואילצה את התובעת לשלם לבא כוחה לצורך הכנת תביעה זו.
 5. התובעת שילמה לבא כוחה סך של _____ ש"ח בתוספת מע"מ בגין מכתב ההתראה ועוד ______ ש"ח בתוספת מע"מ בגין הכנת כתב התביעה(סך הכל ____ ש"ח כולל מע"מ).
 6. בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להשית הוצאות אלה, כולן, או לפחות חלקן, על הנתבעת.

…           העתק חשבוניות המס שסופקו לתובעת מצורפות לכתב התביעה ומסומנות נספח ו'.

              סך הכל סכום התביעה הוא _____ ₪.

ד'. לסיכום

 1. לבית משפט נכבד זה הסמכות המקומית והעניינית לאור מגוריה של הנתבעת, מהותה וסכומה של תביעה זו.
 2. לאור כל האמור לעיל, בית המשפט הנכבד מתבקש לזמן את הנתבעת לדיון לפניו ולחייבה כדלהלן:

א. ליתן את כל הסעדים המוזכרים בפרק ג' לעיל.

ב. ליתן כל סעד אחר שימצא בית המשפט הנכבד לנכון בנסיבות העניין.

_________________
        שם התובע/ת   

דירוג הגולשים:

5 / 5. 25

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

הקליקו על הכותרת כדי לחזור לחלק הרלוונטי במאמר
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בעמוד אודות.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

מאמרים באותו נושא

מטרד רעש משכנים
סכסוכי שכנים

מטרד רעש מהשכנים – האם אפשר להגיש תביעה נגד שכנים מרעישים?

מטרד רעש מהשכנים עשוי להוציא אדם משלוותו, במיוחד כאשר המטרד מתקיים לאורך כל שעות היממה בעוצמה גבוהה מאוד. מטרד רעש עשוי להתקיים, לדוגמה, מרעש מזגנים בבתים פרטיים או משותפים, גרירת רהיטים, צעקות, מוסיקה רועשת, רכב חונה שהאעזקה בו לא מפסיקה לפעול, מסיבות לעיתים תכופות, ועוד. המשרד להגנת הסביבה פרסם רשימה

קרא עוד »
תיקון רכוש משותף
סכסוכי שכנים

תיקון רכוש משותף בבית משותף באופן חד צדדי – מי צריך לשלם?

החיים בבית משותף אינם תמיד פשוטים. לעיתים נוצר מצב בו נדרש תיקון רכוש משותף בבית משותף אך לא כל הדיירים משתפים פעולה, ולעיתים אפילו ועד הבית אינו ממהר לסייע לדייר. ישנם גם מקרים הפוכים בהם ועד הבית מעוניין לבצע תיקון רכוש משותף הסובל מתקלה כלשהי אך לא כל הדיירים מוכנים

קרא עוד »
המפקח על הבתים המשותפים
סכסוכי שכנים

המפקח על הבתים המשותפים – באילו מקרים אפשר לתבוע את השכן?

מי זה המפקח על הבתים המשותפים? המפקח על הבתים המשותפים הוא גורם שיפוטי בעל סמכויות דומות לשופט בית משפט השלום (כפי שקבוע בסעיף 74 לחוק המקרקעין). יחד עם זאת, המפקח לא לא יכול לדון בכל התביעות בהן יכול לדון שופט בית משפט השלום. אם תוגש למפקח על הבתים המשותפים תביעה

קרא עוד »
נזקי רטיבות מהשכן
סכסוכי שכנים

נזקי רטיבות מהשכן – האם השכן או ועד הבית אחראים על התיקון?

נזקי רטיבות מהשכן עלולים להוביל למפגעים לא נעימים. עולה השאלה האם ניתן לחייב רק את השכן בתיקון נזקי רטיבות או גם את ועד הבית? עניין זה הגיע לפתחה של המפקחת על הבתים המשותפים בתל אביב (468/20 רוזה קליש נ' לוי דנה יוספה, פסק דין מיום 9.9.2021). עורך דין אדי בליטשטיין

קרא עוד »
התמודדות עם שכן מטריד - תביעה נגד שכן
סכסוכי שכנים

התמודדות עם שכן מטריד או מרעיש – הגשת תביעה וקבלת פיצוי

התמודדות עם שכן מטריד או שכן מרעיש עשויה להיות לעיתים מטלה לא פשוטה, ובמיוחד כאשר המקרה מתדרדר עד כדי סכסוך שכנים ומצריך הגשת תביעה נגד שכן או מספר שכנים. מאמר זה יפרט מה באפשרותכם לעשות על מנת להתגבר על הבעיה ולזכות בחזרה בשלוות חייכם. חשוב להסתייע בשירותיו של עורך דין

קרא עוד »
סכסוכי שכנים
סכסוכי שכנים

סכסוכי שכנים בבתים משותפים – כיצד להתמודד איתם ולנצח?

סכסוכי שכנים בבתים משותפים יכולים לבוא לידי ביטוי בצורות שונות ולגרום לנזקים שונים. עם חלקם הקטן ניתן להתמודד לבד על ידי הדברות ישירה עם השכן הבעייתי, אך עם רובם הגדול יהיה צורך לנקוט בהליך משפטי על מנת לקבל הכרעה שיפוטית. לא כל תביעה בעניין סכסוכי שכנים תוגש לבירור אצל המפקח

קרא עוד »

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב