רח' ההגנה 13, ראשון לציון

כתב תביעה קטנה לדוגמא בגין ביטול טיסה

כתב תביעה קטנה לדוגמא בגין ביטול טיסה זה מבוסס על הוראות חוק שירותי תעופה (אשר ידוע גם בכינוי "חוק טיבי"). לפני הגשת תביעה קטנה בעניין ביטול טיסה או עיכוב משמעותי בטיסה מומלץ לקרוא את תוכנו המלא של חוק שירותי תעופה. מדובר בחוק קצר יחסית ולא מסובך. הדבר יאפשר לכם להבין בדיוק מהם התנאים המלאים לקבלת הפיצוי הכספי.

במידה ואתם מעוניינים לקבל טיפים נוספים אתם מוזמנים לקרוא את המדריך שלנו בעניין הגשת תביעה נגד חברת תעופה זרה או ישראלית או את המדריכים בעניין הגשת תביעה קטנה או כיצד לנסח כתב תביעה.

כתב תביעה קטנה לדוגמא בגין ביטול טיסה – אל תשכחו לבצע התאמות

כתב תביעה

 1. ההדגשות בכתב התביעה הוספו כולן, אלא אם צוין אחרת.
 2. כל האמור והמפורט בכתב התביעה נטען בהשלמה ו/או במצטבר ו/או לחלופין, והכל על פי הקשר ו/או הדבק הדברים.

א. מבוא

 1. תביעה זו עוסקת בטיסה מ______ לישראל שהתבטלה, וסירובה של הנתבעת לספק לתובעים את ההטבות ו/או הפיצוי הכספי הקבועים בחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב – 2012 (להלן: "חוק שירותי תעופה").
 2. כמו כן, הנתבעת לא העמידה לטובת התובעים (ויתר הנוסעים) נציג שיסייע להם במימוש הזכויות המגיעות להם מכוח חוק שירותי תעופה, כפי שנדרש ממנה מכוח סעיף 8ג לחוק רישוי שירותי תעופה, תשכ"ג – 1963 (להלן: "חוק רישוי שירותי תעופה").
 3. למעשה, הנתבעת פעלה באופן המנוגד לחלוטין לחובותיה, ונציגיה סילקו את התובעים משדה התעופה ב______(בירת _______), ואילצו אותם לשוטט ברחבי _____, עם מזוודותיהם, במטרה לחפש מקום לשהות בו, עם בתם בת ה-______ (התובעת 3), עד למועד הטיסה החלופית.
 4. באופן מפתיע, גם פניה מטעם ב"כ התובעים אל הנתבעת טרם הגשת תביעה זו, בצירוף הקלטות וידאו (אשר מצורפות גם לכתב תביעה זה) המעידות על סירוב נציגי הנתבעת ב_____ לספק סיוע כלשהו לתובעים, לא שכנעו את הנתבעת כי היא פעלה שלא כדין.
 5. לאור התנהלותה של הנתבעת לא היה מנוס מהגשת תביעה זו.

ב’. התשתית העובדתית

 1. התובעים 1-2 הם בני זוג, והתובעת 3 היא בתם הקטינה.
 2. הנתבעת היא חברת תעופה ______המספקת, בין היתר, שירותי הטסה מישראל ולישראל.
 3. תביעה זו עוסקת בטיסת הנתבעת שמספרה ______מיום ______, מ_____ ל_____. מועד המראתה המקורי של טיסה זו נקבע לשעה ______, ומועד הנחיתה המקורי בישראל נקבע לשעה ______.
 4. בפועל, טיסת הנתבעת המריאה בשעה _____באותו היום, ונחתה בישראל בשעה _____לערך.
 5. בסמוך לשעת ההמראה המקורית התברר לתובעים כי הטיסה בוטלה. התובע 2 פנה לנציגי הנתבעת, הפנה את תשומת ליבם לכך שעליהם לספק לנוסעים הטבות מכוח הדין הישראלי.
 6. נציגי הנתבעת התעלמו לחלוטין מדרישות התובע 2, לא מסרו לתובעים מסמך בכתב המסביר להם מהן הזכויות שלהם במקרה של ביטול טיסה, ואף ציינו כי עליהם להסתדר בכוחות עצמם עד למועד הטיסה החלופית. בשלב מסוים נציגי הנתבעת נעזרו בשוטרים מקומיים כדי לסלק את התובעים משדה התעופה.

… תצלומי הווידאו והתמלולים (מתורגמים מרוסית ואנגלית) מצורפים לכתב התביעה ומסומנים נספח א’.

 1. התנהלותם של נציגי הנתבעת חמורה במיוחד לנוכח העובדה שהתובעים הבהירו להם שהם אינם ערוכים כספית, שכן, לא תכננו לשהות יום זה בחו"ל, ובזבזו כמעט את כל כספם טרם הגעה לשדה התעופה.
 2. בלית ברירה התובעים עם בתם הקטינה וכל מזוודותיהם נאלצו להגיע עצמית לשטח העיר (המרוחקת כחצי שעת נסיעה משדה התעופה) ולאתר הוסטל זול, משימה שהתבררה כלא פשוטה כלל.
 3. בהוסטל הראשון אליו הגיעו התובעים שהו מספר שיכורים והתובעים לא הרגישו בטוחים מספיק כדי לשהות שם. בהוסטל השני, בשעה שהתובע 2 ביקש לבחון את החדר טרם התשלום בגינו, הוא ראה ושמע כיצד בחדר הסמוך מספר גברים מקיימים יחסי מין עם אישה, בקולי קולות. ברור מאליו כי גם במקום שכזה אינו ראוי לזוג נורמטיבי, ובוודאי שלא כאשר מתלווה אליהם קטינה.
 4. להוסטל השלישי הגיעו התובעים מותשים לגמרי, הן מכיוון שבחודש יולי מזג האוויר ב_____ חם במיוחד, והן מכיוון שנאלצו להיסחב ברחבי העיר עם כל המזוודות.
 5. ההוסטל השלישי לא היה נקי, אך הוא היה בגדר הרע במיעוטו והתובעים החליטו לעצור ולשהות בו עד למועד הטיסה.
 6. התובעים נאלצו לרכוש מזון ומשקאות, ואף סבון כדי להתרחץ.
 7. בתאריך ______ פנה ב"כ התובעים אל הנתבעת, תיאר באריכות את המקרה, צירף למכתבו את אישורי העלייה למטוס המעידים על שעת הטיסה בפועל, הקבלות שנשמרו בחלקן, המעידות על הוצאות התובעים ב_____, אישורים המעידים על מעבר התובעים בביקורת הדרכונים בישראל.
 8. לאחר התכתבות נוספת בין הצדדים, בהן העלתה הנתבעת דרישות שונות, בתאריך ______ הגיעה תגובתה הסופית לפיה היא דוחה את טענות התובעים, בנימוק כי במועד טיסת התובעים התקיימו שיפוצים במסלול ההמראה בשדה התעופה, ומשכך, לשיטתה, אין היא חייבת בפיצוי כספי לתובעים.
 9. הנתבעת לא צירפה אסמכתא כלשהי למכתבה התומכת בטענתה, ובפרק הבא יובהר מדוע גם אם יש אמת בטענה זו, אין היא פוטרת את הנתבעת מלשלם פיצוי כספי לתובעים.

… פניות ב"כ התובעים, לרבות כל הנספחים המוזכרים בהם, ותגובות ב"כ הנתבעת מצורפות לכתב התביעה ומסומנות נספח ב’.

כתב תביעה קטנה בגין ביטול טיסה
כתב תביעה קטנה לדוגמא בגין ביטול טיסה

ג’. הטיעון המשפטי

ג’1. חוק שירותי תעופה

 1. ראשית, יובהר, כי אין מחלוקת לאור תגובות הנתבעת במכתביה, כי עסקינן בטיסה שבוטלה ו/או התעכבה ביותר משמונה שעות.
 2. למען הנוחות נציין מספר סעיפי חוק רלוונטיים. סעיף ההגדרות קובע כי טיסה היא:

"טיסה" – טיסה הממריאה מתחומי מדינת ישראל או אליה, לרבות טיסה הכוללת חניית ביניים;

 1. כפי שניתן לראות מכרטיס הטיסה שצורף למכתבו של ב"כ התובעים מיום _____, טיסתם של התובעים המריאה מ______, נחתה ב_____ לחניית ביניים, והייתה אמורה להמריא מ_____ לישראל.
 2. לאור הגדרת "טיסה" ברור כי חוק שירותי תעופה חל על ענייננו.
 3. חוק שירותי תעופה מגדיר טיסה שבוטלה, כך:

"טיסה שבוטלה" – כל אחת מאלה, ואולם לא יראו שינוי במספר הטיסה כשלעצמו כטיסה שבוטלה:

(1)     טיסה שלא התקיימה;

(2)     טיסה שהמריאה באיחור של שמונה שעות לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה או באיחור שנקבע לפי סעיף 6(ח);

 1. מועד ההמראה המקורי מ_____ לישראל נקבע לשעה _____, אך כפי שניתן לראות מאישור העליה למטוס, הטיסה המריאה בפועל בשעה _____ (שני המסמכים צורפו למכתבו של ב”כ התובעים מיום ______).
 2. לאור העיכוב העולה על שמונה שעות ברור כי יש לראות בטיסת הנתבעת כטיסה שבוטלה.
 3. סעיף 6(א) לחוק שירותי תעופה קובע למה זכאים הנוסעים במקרה שבו הטיסה בוטלה:

"(א)      נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שבוטלה, יהיה זכאי לקבל ממפעיל טיסה או מהמארגן הטבות אלה:

(1)    שירותי סיוע;

(2)     השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע;

(3)    פיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה."

 1. שירותי סיוע המוזכרים בסעיף 6(א)(1) קבועים בסעיף 3(א) לחוק שירותי תעופה:

"א)      ההטבות לפי חוק זה הן:

(1)     שירותי סיוע בלא תשלום, כמפורט להלן:

(א)    מזון ומשקאות בהתאם לזמן ההמתנה (בחוק זה – מזון ומשקאות);

(ב)     אירוח בבית מלון אם נדרשת שהייה של לילה אחד או יותר או אם נדרשת שהייה ארוכה מהשהייה שתכנן הנוסע (בחוק זה – שירותי לינה);

(ג)     שירותי הסעה בין שדה התעופה לבית המלון שבו הנוסע שוהה כאמור בפסקת משנה (ב), ואם בחר הנוסע לשהות במקום אחר במרחק סביר משדה התעופה, בפרק הזמן כאמור באותה פסקת משנה – שירותי הסעה בין אותו מקום לשדה התעופה (בחוק זה – שירותי הסעה);

(ד)     שתי שיחות טלפון, וכן משלוח הודעה באמצעות פקסימיליה או דואר אלקטרוני לפי בחירת הנוסע (בחוק זה – שירותי תקשורת);"

 1. הנתבעת לא סיפקה מזון ו/או משקאות ו/או אירוח בבית מלון על אף שהטיסה נדחתה בכ-15 שעות.
 2. הנתבעת גם לא שילמה לתובעים את הפיצוי הקבוע בתוספת הראשונה הראשונה.
 3. נראה כי סירובה של הנתבעת לשלם לתובעים מתבסס על הוראות סעיף 6(ה)(1) לחוק שירותי תעופה, אשר קובעת כך:

(1)     הטיסה בוטלה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתו, וגם אם היה עושה כל אשר ביכולתו – לא היה יכול למנוע את ביטולה בשל אותן נסיבות;

 1. גם סעיף זה אינו מסייע לנתבעת. ראשית, ככל שאכן התקיים שיפוץ במסלול ההמראה, אין מדובר בדבר בלתי צפוי. שיפוץ בשדה התעופה המשבית לחלוטין את שדה התעופה הוא דבר אליו נערכים מבעוד מועד, והדבר בוודאי היה ידוע לנתבעת (ולכל הפחות, היה צריך להיות ידוע לה). במקרה זה היה עליה להיערך בהתאם, ובוודאי שלעדכן מראש את נוסעיה.
 2. חשוב מכך, סעיף 6(ה)(1) לחוק שירותי תעופה פוטר את המשיבה, לכל היותר, מתשלום הפיצוי הכספי הקבוע בתוספת הראשונה. סעיף זה אינו פוטר את הנתבעת מלקיים את מלוא חובותיה בהתאם לסעיף 6 (א) לחוק שירותי תעופה.
 3. מכיוון שהנתבעת לא קיימה את חובותיה בהתאם להוראות סעיפים 3, 6 לחוק שירותי תעופה, הרי שכל אחד ואחד מהתובעים זכאים לפיצויים לדוגמה בסך 10,250 ש"ח, מכוח סעיף 11(א)(1)(ב) לחוק שירותי תעופה.
 4. הדבר מקבל משנה חשיבות, שכן, חוק שירותי תעופה הוא חוק קוגנטי ואין להתנות עליו אלא לטובת הנוסע (סעיף 17 לחוק שירותי תעופה).
 5. כמו כן, הנתבעת לא קיימה את חובתה בהתאם לסעיף 14 לחוק שירותי תעופה ולא מסרה לתובעים מסמך בכתב ו/או לא הציגה במקום בו היא מקבלת קהל מידע המפרט את זכויותיהם במקרה של ביטול טיסה.

ג’2. חוק רישוי שירותי תעופה

 1. סעיף 14(ג) לחוק שירותי תעופה קובע כי הנתבעת חייבת לעדכן את נוסעיה, ובמקרה זה את התובעים, על מקומו של הנציג שאמור היה לסייע להם לממש את זכויותיהם מכוח חוק שירותי תעופה.
 2. סעיף 8ג(א1)(2) לחוק רישוי שירותי תעופה קובע במפורש שהחובה למנות נציג שתפקידו לסייע במימוש הזכויות מכוח חוק שירותי תעופה חלה גם בחו"ל.
 3. כמפורט בהרחבה לעיל, הנתבעת לא קיימה את חובתה, דבר שמדגיש ביתר שאת את זכותם של התובעים לדרוש, ולקבל, גם את הפיצויים לדוגמה הקבועים בסעיף 11 לחוק שירותי תעופה.

ד’. הסעדים המבוקשים

 1. מכוח סעיף 11 לחוק שירותי תעופה בית המשפט הנכבד מתבקש לפסוק לכל אחד מהתובעים סך של 10,250 ש"ח (ולשלושתם 30,750 ש"ח).
 2. כמו כן, בית המשפט מתבקש לפסוק לכל אחד מהתובעים פיצוי כספי מכוח הוראות סעיף 6(א)(3) לחוק שירותי תעופה, בצירוף התוספת הראשונה, סך של 2050 ש"ח.
 3. התובעים מעמידים את סכום תביעתם על הסכום המקסימלי שבסמכותו של בית המשפט הנכבד.

ה’. סמכות מקומית ועניינית

 1. לבית משפט נכבד זה הסמכות המקומית והעניינית לאור מיקומה של הנתבעת, מהותה וסכומה של תביעה זו.

ו. לסיכום

 1. לאור כל האמור לעיל, בית המשפט הנכבד מתבקש לזמן את הנתבעת לדיון לפניו ולחייבה כדלהלן:

א. ליתן את כל הסעדים המוזכרים בפרק ד' לעיל.

ב. ליתן כל סעד אחר שימצא בית המשפט הנכבד לנכון בנסיבות העניין.

להגשת תביעה נגד חברת תעופה בסכום העולה על 100 אלף ש"ח ניתן לפנות לעורך דין אדי בליטשטיין – עורך דין תביעות כספיות.

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין תביעות אדי בליטשטיין

דירוג הגולשים:

5 / 5. 61

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

כתב תביעה קטנה לדוגמא בגין ביטול טיסה
כתב תביעה קטנה לדוגמא בגין ביטול טיסה
הקליקו כאן כדי לחזור לחלק ספציפי במאמר
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

מידע משפטי בווידאו

מידע משפטי במגוון נושאים
13 קטעי וידאו
מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות
0 +
מעל 750 לקוחות מרוצים
0 +
מאה אחוז יחס אישי לכל לקוח
% 0
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב