כתובת: רחוב ההגנה 13, ראשון לציון | טלפון: 03-6427876 | דוא"ל: [email protected]

לתביעות מעל 100 אלף ש"ח חייגו

03-6427876

הזכות לשם טוב – מה הפיצוי הכספי בגין פגיעה בשם טוב?

הזכות לשם טוב - פגיעה בשם טוב

מדוע מגינים על הזכות לשם טוב?

הזכות לשם טוב הוכרה על ידי בית המשפט העליון כ"נכס" חשוב שיש לשמור עליו, משום שלעיתים מדובר ב"נכס" היחיד שיש לאדם כלשהו. הגוזל רכושו של אדם יוכל לפצותו בכסף, אך הגוזל את שמו הטוב של אדם שולל למעשה את הטעם לקיומו.

עורך דין אדי בליטשטיין עוסק מזה למעלה מעשור בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות לשון הרע – הוצאת דיבה. צריכים ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

בעניין זה נקבע על ידי בית המשפט העליון (רע"א 4740/00 לימור אמר ואח' נ' אורנה יוסף ואח' (פסק דין מיום 14.8.2001)) כך:

"הדינים בדבר איסור לשון הרע מהווים איזון עדין בין זכויות אדם מרכזיות בכל משטר דמוקרטי: הזכות לשם הטוב ולפרטיות מזה והזכות לחופש הביטוי מזה. אין לקיים חברה שוחרת חירות בלא הגנה על שמו הטוב של כל אחד מבני החברה (ראו ע"א 214/89 אבנרי נ' שפירא (להלן – פרשת אבנרי [1]), בעמ' 856). עמדתי על כך באחת הפרשות, בצייני:

"הגוזל את רכושי עשוי לפצות אותי בממון. הגוזל את שמי הטוב גוזל את טעם קיומי. שמו הטוב של האדם קובע את התייחסותו שלו לעצמו ואת ההתייחסות של חבריו אליו. הוא קובע את יחסה של החברה אליו. הנכס היחיד שיש לרבים – בין המכהנים ברשויות השלטון ובין הפועלים במגזר הפרטי – הוא שמם הטוב. הוא יקר להם כחיים עצמם" (בג"ץ 6126/94 סנש נ' רשות השידור (להלן – פרשת סנש [2]), בעמ' 832)."

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין הוצאת דיבה אדי בליטשטיין מסביר על הזכות לשם טוב

כיצד מגינים על הזכות לשם טוב?

הזכות לשם טוב זוכה להגנה מכוח חוק איסור לשון הרע. חוק איסור לשון הרע קובע כי באילו מקרים תתקיים פגיעה בשם טוב וקובע כך:

לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול –

(1) להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם;

(2) לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;

(3) לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו;

(4) לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו;

כלומר, אדם המבצע אחת מהפעולות המתוארות לעיל יחשב כמי שמבצע פגיעה בשם טוב. לאחרונה פסיקת בתי המשפט הכירה גם במצב בו אדם המשדל אחרים לפגיעה בשם טוב עשוי לשלם פיצוי כספי לנפגע גם אם הוא עצמו לא ביצע פגיעה בשם טוב (כלומר, הוא עצמו לא כתב או לא אמר את האמירות הפוגעניות). פסיקה זו ממחישה עד כמה הזכות לשם טוב זוכה לחשיבות והגנה על ידי בתי המשפט.

יחד עם זאת, פסיקת בתי המשפט הוסיפה וקבעה, בהזדמנויות שונות ורבות, שקללות רחוב, קללות יומיומיות, אינן בגדר פגיעה בשם טוב אשר יובילו לפיצוי כספי בבית המשפט. לעומת זאת, אמירות כמו כושי מסריח, רוסי מסריח, נאצי או היטלר, תלונת סרק במשטרה, ביצוע עיקול חשבון לא מוצדק, שקרן, רמאי או נוכל, הוכרו בפסיקה כאמירות או מעשים המהווים פגיעה בשם טוב ומזכים בפיצוי כספי (לעיתים משמעותי מאוד).

מה שוויה של הזכות לשם טוב?

כפי שפורט לעיל, הזכות לשם טוב היא זכות חשובה אשר זוכה להגנה. המחוקק ראה לנכון לקבוע כי פגיעה בשם טוב יוביל לפסיקת פיצוי ללא הוכחת נזק אשר עשוי להשתנות בהתאם למספר האנשים שנחשפו לאמירה הפוגענית או האם הייתה כוונה לפוגע לפגוע בנפגע.

סעיף 7א לחוק איסור לשון הרע קובע כך:

(ב) במשפט בשל עוולה אזרחית לפי חוק זה רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק.

(ג) במשפט בשל עוולה אזרחית לפי חוק זה, שבו הוכח כי לשון הרע פורסמה בכוונה לפגוע, רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע, פיצוי שלא יעלה על כפל הסכום כאמור בסעיף קטן (ב), ללא הוכחת נזק.

סעיפים אלה אמנם נוקבים בסך 50,000 ש"ח ו-100,000 ש"ח (אם הייתה כוונה לפגוע), אך עיון מדוקדק בחוק יגלה סעיף נוסף אשר קבוע כי סכומים אלה יש לעדכן מדי שנה, ונכון להיום הסכומים עומדים על קצת יותר מ-70,000 ש"ח בגין פגיעה בשם טוב ללא כוונה לפגוע, ו-140,000 ש"ח בגין פגיעה שהתלוותה אליה כוונה לפגוע.

סכומים אלה רלוונטיים לכל מקרה שבו הזכות לשם טוב נפגעה. כלומר, אם יש יותר ממקרה אחד בו הפוגע פגע בנפגע, סכום הפיצוי עשוי להיות מוכפל ואף יותר מכך.

תנאי לקבלת פיצוי בגין פגיעה בשם טוב

הזכות לשם טוב זוכה להגנה אך פיצוי בגין פגיעה לא ינתן בכל מקרה, וכפי שכבר צוין, קללות רחוב, לדוגמה, לא יזכו בפיצוי כספי כלל.

בנוסף לכך, כדי לקבל פיצוי כספי צריכים להראות שהאמירה הפוגענית נכנסת בגדר הגדרת "לשון הרע" המפורטת בתחילת מאמר זה, ושהאמירה נאמרה או פורסמה ברבים. כלומר, החוק אינו רואה פגיעה בשם טוב כאשר מדובר במצב בו אדם אמר למנשהו משהו פוגעני. לעומת זאת, אם מדובר באמירה שנאמרה או פורסמה ברבים (לפחות לאדם אחד נוסף) יהיה בכך די כדי לפסוק פיצוי כספי לנפגע.

יחד עם זאת, חשוב להבין שגובה הפיצוי תלוי מאוד במספר האנשים שנחשפו לאמירה הפוגענית. יש הבדל משמעותי בגובה הפיצוי בין אמירה שנאמרה לאדם אחד נוסף לבין גובה הפיצוי כאשר מדובר בקבוצת פייסבוק גדולה. נכון להיום, ניתן למצוא בבתי המשפט תביעות רבות בגין פגיעה בשם טוב באמצעות פייסבוק משום שמדובר בפלטפורמה נפוצה מאוד המאפשרת ליצור קשר עם אנשים רבים בקלות. ניתן גם למצוא מקרים בהם נפסק פיצוי כספי משמעותי מאוד בגין פרסומים פוגעניים בפייסבוק.

עורך דין אדי בליטשטיין
שוקלים הגשת תביעה בעניין הזכות לשם טוב? צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

שאלות נפוצות בעניין הזכות לשם טוב

 • האם ניתן להגיש תביעה קטנה נגד מישהו שפגע בשמי הטוב?

  כן. אין שום מניעה להגיש תביעה קטנה במקרה זה, אך צריכים לדעת שבית משפט לתביעות קטנות מוגבל לפיצוי כספי עד כ-34 אלף ש"ח (הסכום מתעדכן מעט מדי שנה).

 • האם אפשר לקבל פיצוי כספי בגין פגיעה בשמי הטוב ללא תביעה?

  אפשר לנסות ולשלוח מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים ולדרוש פיצוי כספי. לרוב לא יהיה מנוס מהגשת תביעה כספית.

 • מה כדאי לעשות לפני הגשת תביעה?

  כדאי מאוד לתעד את המקרים בהם נאמרו או פורסמו אמירות פוגעניות. ללא תיעודים ואסמכתאות בגין הפרסומים הפוגעניים הסבירות שהתביעה שלכם תתקבל נמוכה.

 • הזכות לשם טוב ככלי להתעשרות – האם אפשרי?

  אם פוגעים בשמכם הטוב באופן קבוע כמובן שאין שום מניעה להגיש תביעות, כל עוד הדבר נעשה בתום לב.
  יחד עם זאת, בתי המשפט מאוד לא אוהבים תובעים סדרתיים אשר מגישים תביעות שאינן מוצדקות באופן תדיר. במקרים מסוימים תביעות אלה עשויות להחשב תביעות השתקה.

.
פניה לעו"ד אדי בליטשטיין

עורך דין אדי בליטשטיין מטפל בתביעות מעל 100 אלף ש"ח בלבד

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין
משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות מורכבות בסכומים העולים על 100 אלף ש"ח בלבד. למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בייצוג תובעים ונתבעים בבתי המשפט. המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד. עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.
0 +
מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות
0 +
מעל 750 לקוחות מרוצים
% 0
מאה אחוז יחס אישי לכל לקוח
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת
מידע רלוונטי נוסף

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב