עורך דין אדי בליטשטיין

יציאה מהקבוצה במסגרת תביעה ייצוגית – האם אפשרית ומתי?

יציאה מהקבוצה
יציאה מהקבוצה
5
(82)

למה שמישהו יודיע על יציאה מהקבוצה?

כל הליך ייצוגי מוגש בשם קבוצת נפגעים כלשהי, והמבקש שמגיש את הבקשה לאישור תביעה ייצוגית נוטל על עצמו את ייצוגה של הקבוצה בבית המשפט. לא תמיד חברי הקבוצה ירצו לקחת חלק באותו הליך ייצוגי וירצו לעיתים להודיע על יציאה מהקבוצה. המקרה הנפוץ ביותר שבו חברי הקבוצה עשויים להודיע על יציאה מהקבוצה הוא כאשר הם מעוניינים להגיש תביעה אזרחית או תביעה כספית בשמם.

במסגרת תביעה ייצוגית חברי הקבוצה יזכו לרוב בפיצוי כספי נמוך ולעיתים אפילו זניח (שקלים בודדים), ולכן במקרים שבהם נגרם נזק משמעותי למי מחברי הקבוצה, לעיתים הם יעדיפו לנהל את תביעתם באופן אישי ולא במסגרת תביעה ייצוגית.

בצורה כזאת חברי הקבוצה יוכלו להציג את מלוא נזקיהם ולקבל פיצוי הולם, שלרוב יעלה על שקלים בודדים (אחרת אף תובע לא יטרח לבזבז זמן וכסף לצורך ניהול תביעה בבית המשפט, גם לא במסגרת תביעה קטנה).

עורך דין אדי בליטשטיין מייצג מזה למעלה מעשור תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות. צריכים ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

יציאה מהקבוצה במסגרת תביעה ייצוגית
עורך דין תביעה ייצוגית אדי בליטשטיין מסביר על יציאה מהקבוצה במסגרת תביעה ייצוגית

הוראות הדין שמאפשרות יציאה מהקבוצה

בניגוד לדעה הרווחת ברגע שהוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית חברי הקבוצה "כבולים" להליך הייצוגי ולא יכולים להשתחרר ממנו בכל שלב.

סעיפים 11 ו-18(ו) לחוק תובענות ייצוגיות מגדירים מתי ובאילו מקרים חברי הקבוצה יוכלו להודיע על יציאה מהקבוצה:

סעיף 11:

א. אישר בית המשפט תובענה ייצוגית, יראו כל מי שנמנה עם הקבוצה שהגדיר בית המשפט בהחלטתו כאמור בסעיף 10(א), כמי שהסכים להגשתה כתובענה ייצוגית בשמו, אלא אם כן הודיע לבית המשפט על רצונו שלא להיכלל בקבוצה, בתוך 45 ימים מיום פרסומה של החלטת בית המשפט בדבר אישור התובענה הייצוגית או בתוך מועד מאוחר יותר שיקבע בית המשפט.

ב. בית המשפט רשאי, לפי בקשה של אדם הנמנה עם הקבוצה כאמור בסעיף קטן (א) והמבקש שלא להיכלל בה, להאריך לגביו את התקופה כאמור באותו סעיף קטן, אם מצא טעם מיוחד לכך.

סעיף 18:

חבר קבוצה אשר אינו מעוניין כי יחול עליו הסדר הפשרה, רשאי לבקש מבית המשפט, בתוך המועד שנקבע להגשת התנגדויות לפי סעיף קטן (ד), להתיר לו לצאת מן הקבוצה שעליה יחול ההסדר.

על פי סעיפים 11, 18(ו) המועדים היחידים שבהם חברי הקבוצה יהיו רשאים להודיע על יציאה מהקבוצה הם לאחר אישור הבקשה לאישור תביעה ייצוגית, ולאחר שמוגש הסדר פשרה לאישורו של בית המשפט, ובתוך פרק הזמן שקבע בית המשפט. בקשות לפני או אחרי מועדים אלה ידחו.

יציאה מהקבוצה במסגרת תביעה ייצוגית
חשוב להודיע על יציאה מהקבוצה במועד הנכון

פסיקת בית המשפט בעניין יציאה מהקבוצה

דוגמה לפסיקת בית המשפט הדוחה בקשה ליציאה מהקבוצה ניתן למצוא במסגרת ת"צ 56414-10-21 ויקטוריה אוסטרובסקי נ' אלון גל, שם בית המשפט קבע, בין היתר, כך:

המחוקק מצא לנכון לאפשר לחברי הקבוצה לקחת חלק בשלבים מוגדרים של ההליך הייצוגי, אשר המרכזי שבהם הוא בשלב בו מוגשת בקשה לאישור הסדר פשרה (רע"א 6024/23 עו"ד אלעזר יקירביץ' נ' דגן (פורסם בנבו, 29.10.2023) (להלן: "עניין יקירביץ'").

הנה כי כן, המועד להגשת בקשה לצאת מהקבוצה הוא לאחר פרסום הסדר הפשרה, כאשר הבקשה נדונה בשלב שבו נבחן הסדר הפשרה, ואישור היציאה ניתן, ככל שניתן, במסגרת פסק הדין המאשר את הסדר הפשרה.

כפי שנקבע בעניין יקירביץ, בשלב פרסום ההודעה לציבור, עניינם של חברי הקבוצה ממשיך להיות מיוצג על ידי המבקש ובאי כוחו, והכול תחת פיקוחו של בית המשפט. זכותם של חברי הקבוצה להביע עמדתם ביחס להסדר הפשרה מתגבשת לאחר פרסום ההודעה לציבור .

משמעות הדברים היא, כי אין להגיש את הבקשה לצאת מהקבוצה לפני פרסום הסדר הפשרה (אלא בתוך 45 ימים מיום פרסום ההודעה בדבר הסדר הפשרה או בתוך מועד מאוחר יותר שקבע בית המשפט)  ואין להגישה לאחר מתן פסק הדין המאשר אותה.

בענייננו, המבקשים לא הגישו במועד את בקשתם לצאת מהקבוצה שעליה יחול הסדר הפשרה.

 כאמור, החלטת בית המשפט בדבר פרסום הסדר הפשרה לטובת קבלת התייחסות, ניתנה ביום 18.9.2023 והסדר הפשרה פורסם ביום 27.9.2023.

דא עקא, המבקשים לא הגישו במועד כל התנגדות או בקשה לצאת מהקבוצה שעליה יחול הסדר הפשרה.

בהינתן כי ביום 5.12.2023 ניתן פסק דין – הרי שהוא מהווה מעשה בית דין ומחייב את כל חברי הקבוצה.

משהסתיימו ההליכים מבלי שהמבקשים הגישו בקשתם לצאת מהקבוצה בטרם מתן פסק הדין, הרי שהם מנועים מלהגישה לאחר מתן פסק הדין.

המבקשים טוענים כי זכותם לצאת מהקבוצה בכל שלב של ההליך תוך שהם מפנים לע"א 2566/20 גלסברג נ' זר. פור. יור (2000) בע"מ (פורסם בנבו, 26.11.2020). ואולם, עיון בנסיבות פסק הדין האמור מצביע על כך ששם נדונה הבקשה בטרם ניתן פסק הדין, מה שאין כן בענייננו.

עם מתן פסק הדין ביום 5.12.2023 תם ההליך ונסתם הגולל על האפשרות לצאת מהקבוצה.

עורך דין אדי בליטשטיין - עורך דין תביעות ייצוגיות
צריכים ליווי משפטי במסגרת תביעה ייצוגית? צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

לסיכום

במסגרת כל בקשה לאישור תביעה ייצוגית על המבקש לפרט את ה"קבוצה" אותה הוא מעוניין לייצג. כל חברי קבוצה "כבולים" להליך הייצוגי ולא יוכלו לצאת ממנו לפני שיוגש הסדר פשרה או זמן קצר לאחר שבית המשפט יאשר את בקשת האישור.

בדרך כלל חברי הקבוצה ירצו להודיע על יציאה מהקבוצה אם ברצונם לנהל תביעה אישית, ובמיוחד באותם מקרים שהם גובה הנזק שנגרם להם הוא משמעותי ומצדיק ניהול תביעה שכזו, משום שבמסגרת תביעה ייצוגית אם חברי הקבוצה יקבלו פיצוי כשלהו, בדרך כלל הוא יהיה נמוך או אפילו זניח.

גולשים דירגו את המאמר:

5 / 5. 82

No votes so far! Be the first to rate this post.

רוצים לחזור לחלק ספציפי במאמר?

רוצים לקבל בחינם עדכונים בנושא זה? סיכום פסקי דין? מדריכים משפטיים? הזינו כתובת מייל תקינה

Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בעמוד אודות.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

מידע רלוונטי נוסף

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב