תביעה נגד פייסבוק בישראל – האם אפשרית וכיצד עושים זאת?

תביעה נגד פייסבוק בישראל
תביעה נגד פייסבוק בישראל

נתחיל מהסוף – תביעה נגד פייסבוק בישראל (Meta Platforms Inc) אפשרית וניתן למצוא נכון להיום לא מעט תביעות שהוגשו נגד פייסבוק בישראל, לרבות תביעות ייצוגיות. תביעות אלה כוללות מחיקת עמוד פייסבוק ללא התראה או חסימת חשבונות מבלי מבלי לספק הסברים. הבעיה חמורה במיוחד כאשר מדובר במפרסמים דרך פייסבוק שתלויים בפייסבוק לצורך פרנסתם.

יחד עם זאת, תביעה נגד פייסבוק בישראל היא הליך מורכב הרבה יותר ביחס לתביעה נגד חברה ישראלית, וזאת ממספר טעמים, אליהם אתייחס להלן, ולכן חשוב מאוד להסתייע בשירותיו של עורך דין נגד פייסבוק אשר מנוסה בניהול תביעות נגד החברה.

עורך דין אדי בליטשטיין עוסק מזה למעלה מעשור בייצוג תובעים נגד חברות בינלאומיות, לרבות פייסבוק. צריכים ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין תביעות אדי בליטשטיין מסביר מתי ניתן להגיש תביעה נגד פייסבוק בישראל

תביעה נגד פייסבוק בישראל – על פי הדין בקליפורניה

אדם המעוניין להגיש תביעה נגד פייסבוק בישראל לא תמיד מודע לכל פסקי הדין הרלוונטיים אשר קובעים באיזה אופן, ועל פי איזה דין, ניתן לנהל תביעה נגד פייסבוק בישראל. למעשה, עניין זה אינו תמיד ידוע גם לעורכי דין רבים אשר מגישים תביעות נגד פייסבוק בישראל, אשר זוכות לקשיים רבים, ולעיתים אף נדחות, מטעמים טכניים לחלוטין אותם ניתן היה למנוע אילו אותם עורכי דין הכירו את הפסיקה הרלוונטית. עורך דין נגד פייסבוק חייב להכיר את הפסיקה העדכנית ביותר, לרבות פסיקת בית המשפט העליון אשר מוזכרת בסוף מאמר זה.

פסק דינו של בית המשפט העליון אשר עוסק בנושא תביעה נגד פייסבוק בישראל הוא רע"א 5860/16 Facebook Inc נ' אוהד בן חמו. פסק דין זה קובע את הכללים בניהול תביעה נגד פייסבוק בישראל. כמובן שתמיד חשוב לעקוב אחרי פסיקות בתי המשפט (או להתייעץ עם עורך דין נגד פייסבוק) כדי לדעת האם יש שינויים או עדכונים ביחס לפסיקה זו, אך נכון למועד כתיבת שורות אלה זהו פסק הדין הקובע את הכללים בעניין הגשת תביעה נגד פייסבוק בישראל.

בין היתר נקבע בפסק הדין כך:

פייסבוק אירלנד סבורה כי קביעה זו בטעות יסודה ונראה כי הצדק עמה. הנטל להוכיח כי תנאי מסוים בחוזה אחיד בא בגדר אחת מחזקות הקיפוח הקבועות בסעיף 4 לחוק, מוטל על הלקוח (ראו: לוסטהויז ושפניץ חוזים אחידים בעמ' 198) ובענייננו על המשיב. במקרה דנן לא הוצגו ראיות לכך שהכרעה בבקשת האישור על פי דיני מדינת קליפורניה תשלול מהמשיב את האפשרות להעלות טענות מסוימות. משכך לא הוכחה על ידו תחולתה של חזקת הקיפוח הקבועה בסעיף 4(8) לחוק החוזים האחידים והנטל להוכיח שתניית ברירת הדין היא תניה מקפחת, נותר לפתחו.

האם עלה בידי המשיב להרים נטל זה? לטעמי יש להשיב על שאלה זו בשלילה.

שיטת המשפט בקליפורניה היא בעלת מאפיינים דומים לשיטת המשפט בישראל ונחשבת לאחת המתקדמות בעולם בתחום התובענות הייצוגיות. התקדימים והחוקים במדינה זו הם בשפה האנגלית המובנת לרבים מתושבי ישראל והם נגישים באמצעות האינטרנט. בנסיבות אלו, ניתן להניח כי אדם המבקש לנהל תובענה ייצוגית על סך 400 מיליון דולר, לא יירתע מתניה בחוזה אחיד הקובעת שתביעה זו תוכרע על פי דיני מדינת קליפורניה.

זאת, להבדיל ממקרים דוגמת זה שנדון בעניין קלינגהופר שם קבע החוזה האחיד כי על התביעה להיות מוכרעת על פי דיני סינגפור. בנוסף על כך, מקובלת עלי טענתה של פייסבוק אירלנד כי תניית ברירת הדין באה להגן על אינטרס עסקי לגיטימי וכי יכולתה לכלכל את צעדיה בצורה מושכלת תלויה בכך שתהיה כפופה למערכת דינים אחת, בייחוד בהינתן ההיקף האדיר של המשתמשים בפייסבוק הפרושים בכל רחבי הגלובוס.

בנסיבות אלו, באיזון שבין האינטרס של משתמשים ישראלים בפייסבוק שתובענות ייצוגיות נגד פייסבוק אירלנד יוכרעו על פי דיני מדינת ישראל ובין האינטרס של פייסבוק אירלנד לתכנן את צעדיה באופן שלא יחשוף אותה לתובענות ייצוגיות לתשלום פיצויים בסכומי עתק על פי דין אחד ולא על פי אין ספור דינים, נראה לי כי יש להעדיף את האינטרס של פייסבוק אירלנד וכי אין בתניית ברירת הדין משום הגנת יתר על אינטרס זה.

המסקנה העולה מן האמור היא כי בנסיבות המקרה דנן אין לראות בתניית ברירת הדין שבסעיף 15(1) לתנאי השימוש תניה מקפחת ואין מקום להתערב בה.

סיכומם של דברים: ככל שהדבר נוגע לפייסבוק אירלנד שביחסים בינה ובין המשיב חלים תנאי השימוש, אני סבורה כי יש לקבוע שתניית השיפוט הזר היא תניה מקפחת וכי בדין ביטל אותה בית המשפט קמא. לעומת זאת, לא הוכח כי תניית ברירת הדין הקבועה באותם תנאים מקפחת. משכך, יש לברר בישראל את בקשת האישור ככל שהיא נוגעת לפייסבוק אירלנד, על פי הדין המהותי של מדינת קליפורניה.

במקרה זה דובר על בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד פייסבוק בישראל אך בהחלט ניתן למצוא קביעות דומות גם במסגרת תביעה נגד פייסבוק בישראל שאיננה תביעה ייצוגית. כך לדוגמה בפסיקת בית המשפט המחוזי במסגרת רע"א 11338-10-19 טרוים מילר בע"מ נ' Facebook Ireland Limited:

עסקינן בתובעים –  איש עסקים וחברה בבעלותו, אשר מגישים תביעה בסכום משמעותי בגין אירוע עסקי ואפקט ההרתעה מכך שדיני מדינת קליפורניה יחולו על התביעה קטן ותובע מסחרי לא יירתע במקרה כזה; בשים לב לכך שכל מה שנדרש ממנו הוא הגשת חוות דעת לגבי הדין הזר. במקרה דנן הדין הזר הוא הדין המהותי של קליפורניה. הדין  הינו באנגלית; נגיש  ידוע ומפורסם בעולם.

בנסיבות אלה, באיזון בין האינטרס של משתמשים ישראלים בפייסבוק שתובענה בנוגע לתחום העסקי תוכרע עפ"י הדין המהותי של מדינת ישראל ובין האינטרס העסקי של פייסבוק שתהיה כפופה למערכת דינים אחת בשל ההיקף האדיר של המשתמשים בשירותיה הפרושים בעולם, אני סבורה כי גם במקרה שלפני (כמו בעניין בן חמו – ראה סעיף 44 לפסה"ד), יש להעדיף את האינטרס של פייסבוק והתנייה בענייננו אינה מגנה על פייסבוק מעבר למה שנתפס כראוי. 

לפיכך, מקובלת עלי מסקנת בימ"ש קמא לפיה בנסיבות דנן תניית ברירת הדין אינה מקפחת ויש לברר את התביעה לפי הדין המהותי של מדינת קליפורניה.

בחלק גדול מהמקרים (אך לא בכולם) לצורך הגשת תביעה נגד פייסבוק בישראל תצטרכו להצטייד בחוות דעת המתייחסת לתביעה שלכם בהתאם לדין בקליפורניה. לשם כך תצטרכו לפנות לעורך דין הבקיא בדין בקליפורניה לצורך הכנת חוות הדעת. חוות דעת שכזו עשויה לעלות לפחות כמה אלפי שקלים.

הגשת תביעה נגד פייסבוק בישראל
הגשת תביעה נגד פייסבוק בישראל

הגשת תביעה נגד פייסבוק בישראל על ידי "צרכן"

לצורך הגשת תביעה נגד פייסבוק בישראל עורך דין נגד פייסבוק צריך לבחון מי מעוניין להגיש את התביעה. האם מדובר במשתמש שמשלם לה או במשתמש שאינו משלם לה. נקודת ההנחה של פייסבוק היא אם מדובר במשתמש שמשלם לה אז מדובר כנראה בעסק. במצב כזה כזה, לשיטת פייסבוק, העסק זכאי לקבל הגנה פחותה מאשר צרכן, והדבר עשוי להקשות על ניהול תביעה נגד פייסבוק בישראל על ידי העסק.

לעומת זאת, ככל שמדובר במשתמש שאינו משלם לה (צרכן) ניתן להסיק שאותו משתמש זכאי להגנה רבה יותר.

בית המשפט המחוזי במסגרת ת"צ 1393-01-17 אלי נכט נ' Facebook Ireland ltd דחה את טענת פייסבוק וקבע, בין היתר, כך:

פייסבוק מבקשת להבחין בין משתמשים שאינם משלמים, שאז הם צרכנים, לבין משתמשים אשר רכשו שירותי פרסום מפייסבוק, שאז אינם צרכנים. סבורני, שנושא התשלום אינו יכול לשמש מדד בלעדי להבחנה בין צרכנים ללא צרכנים.

מטבע הדברים, בעולם הרגיל (להבדיל מהעולם שיצרה פייסבוק), צרכן משלם עבור השירותים שהוא צורך. לפיכך, עצם התשלום, אינו הופך את המבקשים ללא צרכנים. הטענה, שרק מי שלא משלם לפייסבוק הוא "צרכן", אינה מובנת מאליה.   

בתיק אחר (ת"צ 27761-09-17 רותם גל נ' Facebook Ireland ltd) בית המשפט אף הגדיל וקבע כך:

נדמה, שנוכח פערי הכוחות העצומים שבין פייסבוק לבין המשתמשים בפלטפורמה של פייסבוק, אין הבדל בין משתמשים "רגילים" לבין מפרסמים תמורת תשלום. שניהם מצויים באותה עמדת נחיתות ביחס לפייסבוק ושניהם זקוקים להגנת דיני הגנת הצרכן. ניתן אף לסבור, שהצרכנים המפרסמים זקוקים להגנה זו אף יותר מהמשתמש "החינמי", שכן הם משלמים לפייסבוק עבור השירות שמקבלים ממנה מחד גיסא ומצויים באותה עמדת נחיתות מול פייסבוק, מאידך גיסא.   

קראו את תנאי השימוש לפני הגשת תביעה נגד פייסבוק בישראל

לפני הגשת תביעה נגד פייסבוק בישראל צריכים לקרוא את תנאי השימוש ברשת החברתית פייסבוק כדי להבין מהם התנאים להם הסכמתם לפני השימוש בפייסבוק. התנאים משתנים מעת לעת וכך גם זהותה של החברה נגדה צריכים להגיש תביעה. בעבר תביעה נגד פייסבוק בישראל הוגשה נגד חברת Facebook Ireland Limited או נגד חברת פייסבוק ישראל בע"מ.

היום, החברה הרלוונטית להגשת תביעה בגין שימוש ברשת החברתית פייסבוק היא חברת Meta Platforms Inc (חברת פייסבוק החליפה את שמה).

כמו כן, תנאי השימוש עשויים לכלול הגבלות או תנאים נוספים וחדשים לצורך הגשת תביעה נגד פייסבוק בישראל ולכן חשוב להבין מה באפשרותכם לעשות. תמיד זכרו – תיקון כתב תביעה עשוי לעלות לכם ביוקר, בדמות הוצאות משפט לטובת פייסבוק.

לפני הגשת תביעה נגד פייסבוק בישראל פעלו כך

האם ידעתם שניתן לשלוח מכתב התראה לפני הגשת תביעה נגד פייסבוק בישראל מבלי להסתייע בשירותיו של עורך דין נגד פייסבוק? אתם אפילו לא צריכים לשלוח אותו בדואר רשום אלא לשם כך תוכלו להשתמש בכתובת דוא"ל ייעודית שנוצרה בשביל לקבל פניות לפני תביעות ממשתמשים בישראל.

כתובת הדוא"ל היא: [email protected].

לאחר שתשלחו התראה לפני הגשת תביעה נגד פייסבוק בישראל אתם צפויים לקבל תגובה אוטומטית מהסוג הבא:

תביעה נגד פייסבוק בישראל
אישור בגין קבלת מכתב התראה לפני הגשת תביעה נגד פייסבוק בישראל

מכתבי ההתראה מטופלים, נכון להיום, על ידי משרד עו"ד הרצוג, פוקס נאמן. במסגרת מכתב ההתראה פרטו את הבעיה וצרפו אסמכתאות רלוונטיות, ככל שישנן. פנייתכם תזכה להתייחסות, אך אל תצפו להתייחסות מהירה במיוחד, ולעיתים פרק הזמן הארוך יחייב הגשת תביעה בפועל (במיוחד כאשר מדובר במקרים דחופים).

עורך דין אדי בליטשטיין
צריכים סיוע בהגשת תביעה נגד פייסבוק בישראל? צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

פסיקה חדשה של בית המשפט העליון תסייע בהגשת תביעה נגד פייסבוק בישראל

ביולי 2022 ניתן פסק דין חדש על ידי בית המשפט העליון (רע"א 1901/20 טרוים מילר בע"מ נ' Facebook Ireland Limited) אשר עסק בסוגיית הגשת תביעה נגד פייסבוק בישראל. בית המשפט קבע כי התנאי בהסכמי ההתקשרות של פייסבוק לפיו יש לנהל חלק מהתביעות נגדה בישראל לפי הדין במדינת קליפורניה הוא תנאי מקפח, ולכן בטל.

בסוגיית תנאי מקפח ביחס ללקוחות פרטיים או עסקים קטנים בית המשפט העליון קבע, בין היתר, כך:

בהתאם להוראת סעיף 20 לחוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982 (להלן: חוק החוזים האחידים), נמסרה ליועץ המשפטי לממשלה (להלן: היועמ"ש) הודעה על קיומה של טענת תנאי מקפח בחוזה אחיד. ביום 3.3.2021 הודיע היועמ"ש על התייצבותו במסגרת ההליך, והגיש את עמדתו בעניין. לעמדת היועמ"ש, בחינת קיומו של תנאי מקפח לפי סעיף 3 לחוק החוזים האחידים, אינה מתמצת ב"מבחן ההרתעה", בו התמקד בית המשפט קמא בהכרעתו (והרלוונטי בעיקרו, לשיטת היועמ"ש, לבחינת סבירותה של תניית מקום השיפוט ולא לתניית ברירת הדין).

אלא, יש לשקול מספר שיקולים, אשר המרכזיים מביניהם הם אלה: קיומו של יתרון בלתי הוגן בתנאי הנדון, ובכלל זה יכולתו של המתקשר בעסקה להבין את תנאי העסקה ומערך החובות והזכויות המעוגן בה; מיהות הצדדים ופערי הכוחות ביניהם בשים לב לטיב ההתקשרות והיקפה; מידת התלות של הלקוח בהתקשרות; חיוניות המוצר או השירות וייחודיותו.

פייסבוק היא תאגיד בינלאומי. היא פועלת במדינות רבות, אשר ישראל היא רק אחת מהן. לטענתה, עובדה זו מצדיקה לאפשר לה להתדיין לפי דין אחד בכל המדינות בהן היא פועלת, ולבחור דין זה לפי נוחיותה (בכפוף לכך שמדובר בדין ראוי במבחני הדין הישראלי). הנחה זו, על שני חלקיה, איננה מקובלת עליי. אסביר.

ומדוע, ישאל המקשה, שלא נאפשר לחברה הזרה המנהלת עסקים בישראל להתנות בחוזה אחיד מול לקוחותיה בישראל, בין אם הם אנשים פרטיים ובין אם עסקים קטנים, שדין זר הוא שיחול על העסקה בין הצדדים? מדוע לא יוכל היקב האיטלקי, בית האופנה הצרפתי או חברת הפרסום הניו יורקית הפותחים שלוחה בישראל לקבוע כי גם על המוצרים והשירותים שהם מספקים בישראל חל הדין האיטלקי, הצרפתי או הניו-יורקי, לפי העניין? ככלות הכל, ברור שמבחינתם יש להחלה כזו יתרון, שהרי בקיאים הם בדין החל במדינת מוצאם, ואין הם בקיאים בדין הישראלי; שהרי נוח להם לנהל את כל פעילותם על פי דין אחד, ולא על פי דינים שונים.

ועל כך אשיב למקשה, מאחר שקביעה כזו היא מקפחת; היא אינה מידתית; היא אינה הוגנת ואינה ראויה אל מול הלקוחות; היא מקנה לספק הגנה החורגת מהנדרש לצורך שמירה על האינטרסים הלגיטימיים שלו מול ציבור לקוחותיו.

וכל זאת מדוע? מאחר שהלקוח הבודד, בין אם הוא אדם פרטי ובין אם עסק קטן, אינו יכול לדעת מהו הדין האיטלקי/הצרפתי/הניו-יורקי, לא בעת כריתת החוזה ולא בעת התגלעות הסכסוך, ואין לדרוש ממנו לברר דין זה בבואו לבצע קנייה בישראל (להבדיל מקנייה ברומא, פריז או ניו יורק); מאחר שההכבדה הכרוכה בהוכחת דין זה במסגרת התדיינות בישראל היא משמעותית, ואין הצדקה להטילה על לקוח המצוי בישראל ואשר ביצע את העסקה בישראל; מאחר שההסדרה של התקשרויות חוזיות צרכניות מסוג זה בתחומי מדינת ישראל צריכה להתבצע על פי הכללים שהגדיר המחוקק הישראלי, ולא על פי אלה שנקבעו על ידי המחוקקים האיטלקיים, הצרפתיים או האמריקאים.

ואם כך ביחס לחברה זרה הפועלת בישראל, הרי שמקל וחומר שכך ביחס לתאגידים גלובליים. העובדה שזארה, טויוטה, גוגל, פייפל או פייסבוק פועלים במדינות רבות אינה מקנה להם פטור מתחולת הדינים המדינתיים בכל אחת מהמדינות בהן הם פועלים. בוודאי שאין היא נותנת להם הצדקה לפטור עצמם מתחולת הדין הישראלי. דהיינו, אין בעובדה כי התאגידים הגלובליים פועלים במספר רב של מדינות שונות בעולם כדי להצדיק מתן פטור מתחולת הדין הישראלי אך מטעם זה.

היעלה על דעתנו כי חברת האופנה הספרדית זארה (Zara), תצדיק את החלת הדין הספרדי על מכירת חליפה בקניון רמת אביב, בשל כך שהיא פועלת ב-88 מדינות, ומנהליה החליטו כי יקל עליהם לנהל את עסקיה אם על כל התקשרויותיה יחול דין אחד של מקום התאגדותה? הנסכים לכך שחברת טויוטה היפנית תתנה מול כל אחד מעשרות אלפי רוכשי הרכבים מתוצרתה בישראל, במסגרת החוזה שנכרת עימם (באמצעות היבואן הישראלי), כי כל תביעה נגדה תוגש על פי הדין היפני, רק משום שרכבי טויוטה נמכרים במדינות רבות, ואין היא מעוניינת בהחלת סטנדרטים שונים של אחריות לפי דיני המדינות בהן היא פועלת?

ריח האבסורד העולה מטיעונים אלה כה חריף, שלא בכדי אין אנו נתקלים בהם חדשות לבקרים, למרות האינטרס הלגיטימי של תאגידים בינלאומיים כדוגמת זארה וטיוטה בקביעתם.


העולה מהמקובץ הוא שאין לתת לגיטימציה לניסיון גורף של תאגיד גלובלי הבוחר לקיים פעילות עסקית בישראל להתנער מתחולת הדין הישראלי כלפי ציבור לקוחותיו הצורך את שירותיו או רוכש את מוצריו, באמצעות תניית ברירת דין הקבועה בחוזה אחיד (וזאת בין אם הלקוח הוא אדם פרטי ובין אם הוא עסק קטן). הדרך המשפטית למנוע התנערות שכזו היא הגדרת התנייה האמורה כתנייה מקפחת, וזאת בהיותה ניסיון לזכות בהגנה מופרזת העולה על זו שהדין הישראלי מוכן לאפשר.

וביישום לענייננו: תניית ברירת הדין של פייסבוק, המיועדת להחיל על כלל פעילותה אל מול ציבור לקוחותיה בישראל (כמו גם על ציבור לקוחותיה במדינות אחרות) דין מדינתי אחד (דין קליפורניה), היא בגדר תנייה מקפחת על פי הדין הישראלי כלפי לקוחות הרוכשים את שירותיה בישראל (בין אם מדובר במשתמשים פרטיים ובין אם מדובר בעסקים קטנים). לפיכך דינה להתבטל, תוך שבמקומה יוחל על התקשרויות צרכניות אלה הדין הישראלי, וזאת בהתאם למבחן "מירב הזיקות".

שימו לב – פסיקה זו של בית המשפט העליון עוסקת בהגשת תביעה נגד פייסבוק בישראל על ידי צרכנים או עסקים קטנים, ורק כאשר מדובר בתביעה אישית, ולא תביעה ייצוגית.

פסק דין זה עוסק אמנם בעניין תנאי מקפח בהסכמי פייסבוק ובהגשת תביעה נגד פייסבוק בישראל, אך הוא רלוונטי מאוד גם לכל תנאי מקפח בהסכמים של חברות בינלאומיות אחרות (והדבר אף עולה באופן מפורש מפסק הדין).

משכך, פסק דין זה יקל על הגשת תביעות על ידי לקוחות פרטיים ולקוחות עסקיים קטנים כנגד כל חברה בינלאומית אשר פועלת בישראל, ובהסכמיה ניתן יהיה למצוא תנאי מקפח אשר מקנה לה יתרון בלתי הוגן.

שאלות נפוצות בעניין הגשת תביעה נגד פייסבוק בישראל

 • כמה זמן נמשכת בדרך כלל תביעה נגד פייסבוק בישראל?

  הדבר משתנה מהליך להליך אך לרוב תביעה נגד פייסבוק בישראל איננה הליך קצר. לרוב מדובר בפרק זמן העולה על שנה.

 • כמה עולה להגיש תביעה נגד פייסבוק בישראל?

  שכר טרחת עורך דין במסגרת תביעה נגד פייסבוק בישראל הוא שכר טרחה משמעותי. לרוב מדובר בסכומים העולים על 20 אלף ש"ח בתוספת מע"מ.

  לכך יש להוסיף את אגרת בית המשפט. יתכן שלאורך ההליך יהיו עלויות נוספות.

 • האם לפני הגשת תביעה נגד פייסבוק בישראל ניתן לנהל איתה משא ומתן לפשרה?

  ניתן לפנות לפייסבוק לפני הגשת תביעה נגדה ובחלק מהמקרים אף זוכים לשיתוף פעולה. לרוב מדובר בשיתוף פעולה חלקי ולא תקבלו את כל מה שאתם רוצים.

 • האם ניתן להגיש תביעה ייצוגית נגד פייסבוק בישראל?

  כן. כבר הוגשו ומתנהלות מספר תביעות ייצוגיות נגד פייסבוק בישראל. לא מדובר בהליכים פשוטים ולרוב מצריכים השקעה כספית לא מבוטלת.

דירוג הגולשים:

5 / 5. 34

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

הקליקו על הכותרת כדי לחזור לחלק הרלוונטי במאמר
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בעמוד אודות.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

מאמרים באותו נושא

כתב תשובה
תביעות ופרוצדורה משפטית

כתב תשובה לכתב הגנה – מתי מגישים אותו והאם הוא תמיד נחוץ?

מה זה כתב תשובה? כתב תשובה הוא כתב טענות המוגש על ידי התובע במענה על כתב הגנה שהוגש על ידי הנתבע. אין חובה להגיש כתב תשובה והוא נועד בעיקר על מנת להבהיר עניין או סוגיה לא ברורה שעלתה בכתב ההגנה, או להגיב על טענות עובדתיות לא צפויות ומפתיעות שהעלה הנתבע

קרא עוד »
תשובה לערעור - סיכומים בערעור
תביעות ופרוצדורה משפטית

תשובה לערעור לעומת סיכומים בערעור – מה ההבדל ביניהם?

במסגרת הליך ערעור המשיב עשוי להדרש להגיש תשובה לערעור. במקרים מסוימים נדרשת גם הגשת סיכומים לבית משפט שדן בערעור. בין כתבי טענות אלה ישנם הבדלים משמעותיים לאור הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018, והגשת כתב סיכומים לערעור במקום כתב תשובה לערעור (או ההיפך) עשויה לעלות למשיב ביוקר. עורך

קרא עוד »
זיוף חתימה על מסמך - תביעה על זיוף חתימה
תביעות ופרוצדורה משפטית

זיוף חתימה על מסמך – איך להצליח במסגרת תביעה על זיוף חתימה?

מה זה זיוף חתימה? זיוף חתימה זהו מצב בו אדם כלשהו פועל בצורה מודעת ובכוונה על מנת להונות צד שלישי באמצעות מסמך שאיננו אותנטי. ההונאה באה לידי ביטוי בכך שצד שלישי מקבל לידיו מסמך הנחזה להיות חתום על ידי מישהו שלא חתם עליו בפועל, וסביר להניח שכלל לא מודע לקיומו

קרא עוד »
כתב תביעה לדוגמא - הגשת כתב תביעה
תביעות ופרוצדורה משפטית

כתב תביעה לדוגמא – איך כותבים כתב תביעה לפי התקנות החדשות?

מה זה כתב תביעה? כתב התביעה הוא מסמך בו מפרט התובע את טענותיו כנגד נתבע כלשהו. במסגרת כתב התביעה על התובע לפרט את העובדות, את העילות המשפטיות הרלוונטיות (לדוגמה אילו חוקים או תקנות הפר הנתבע), וכן, את הסעדים הנתבעים. תובע שלא פירט סעד כלשהו בכתב התביעה לא יוכל לדרוש אותו

קרא עוד »
בקשה להוספת ראיה
תביעות ופרוצדורה משפטית

בקשה להוספת ראיה – אילו שיקולים בית המשפט ישקול לצירוף ראיה?

לפני שתקראו על בקשה להוספת ראיה ובאילו מקרים היא נחוצה חשוב תחילה להבין שבחלק ניכר מההליכים המשפטיים אין חובה להגיש את כל הראיות שיש ברשותכם מיד עם הגשת כתב התביעה. המסמכים אותם יש להגיש כאשר מגישים כתב טענות (כתב תביעה או כתב הגנה) קבועים בתקנה 15 לתקנות סדר הדין האזרחי,

קרא עוד »
כמה עולה עורך דין
תביעות ופרוצדורה משפטית

כמה עולה עורך דין בשנת 2024? – התעריף המינימלי והריאלי

כמה עולה עורך דין בישראל עשויה להיות שאלה פשוטה אך התשובה עשויה להיות מורכבת במיוחד. עלויות שירותים משפטיים הניתנים על ידי עורכי הדין עשויות להשתנות מעורך דין לעורך דין וממשרד עורכי דין אחד למשנהו. צריכים להבין באיזו סוגיה מדובר, מה מורכבות ההליך, לאיזה עורך דין אתם פונים (עורך דין מתחיל

קרא עוד »

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב