עורך דין אדי בליטשטיין

סכסוך במשפחה – האם מגישים תביעה רק לבית משפט לענייני משפחה?

סכסוך במשפחה
סכסוך במשפחה
5
(23)

סכסוך במשפחה שמגיע עד כדי תביעה מגיע בדרך כלל לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה, שלו הסמכות העניינית לדון בסכסוכי משפחה. אך האם כל סכסוך בין בני משפחה חייב להגיע לבית משפט לענייני משפחה? התשובה בהמשך מאמר זה.

עורך דין אדי בליטשטיין מייצג מזה למעלה מעשור תובעים ונתבעים במסגרת סכסוכים במשפחה. צריכים ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

סמכות עניינית של בית משפט לענייני משפחה לדון בסכסוכים בין בני משפחה

חוק בית המשפט לענייני משפחה קובע באילו מקרים סכסוך בתוך המשפחה יתברר בפני שופט בבית המשפט לענייני משפחה. סעיף 3(א) לחוק זה קובע כך:

עניני משפחה לפי חוק זה יידונו בבית המשפט לעניני משפחה.

לכאורה החוק קובע כי כל סכסוך במשפחה יתברר בבית המשפט לענייני משפחה, אך לא כך הוא הדבר.

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין לענייני משפחה אדי בליטשטיין מסביר על סכסוך במשפחה

באילו מקרים סכסוך במשפחה יכול להתברר בבית משפט השלום או המחוזי?

על מנת לבדוק האם סכסוך בתוך המשפחה צריך להתברר בבית המשפט לענייני משפחה צריכים לבחון האם מתקיימים שני תנאים מצטברים. אם אחד התנאים לא מתקיים ניתן להגיש את התביעה לבית המשפט השלום או המחוזי.

התנאים המצטברים הם:

 1. התביעה מוגשת על ידי אדם או עזבונו נגד בן משפחתו או נגד עזבונו של בן משפחה.
 2. עילת התביעה הינה סכסוך בתוך המשפחה.

כלומר, אם מתקיים בין שני אחים סכסוך עסקי ולא סכסוך במשפחה, את התביעה יש להגיש לבית משפט השלום או המחוזי (תלוי בנושא התביעה ובסכום התביעה).

עניין זה הגיע לאחרונה לפתחו של בית המשפט המחוזי בתל אביב אשר קיבל את הטענה כי לא כל סכסוך במשפחה צריך להגיע לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה (ת"א 33969-03-22 עופר סייג נ' מאיר סייג, החלטה מיום 30.3.2022).

בית המשפט קבע, בין היתר, כך:

חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995 (להלן: החוק) קובע בסעיף 3(א) כי "ענייני משפחה" יידונו בבית המשפט לענייני משפחה. ענייני משפחה, המוגדרים בסעיף 1 לחוק, כוללים: "תובענה אזרחית בין אדם או עזבונו לבין בן משפחתו, או עזבונו, שעילתה סכסוך בתוך המשפחה, יהא שוויה אשר יהא" (סעיף 1(2) לחוק).

נדרשים שני תנאים על מנת שבית המשפט לענייני משפחה יקנה סמכות עניינית. האחד, שהתובענה האזרחית תוגש על ידי אדם או עזבונו נגד בן משפחתו או נגד עזבונו של בן משפחה. השני, שעילתה של התובענה הינה סכסוך בתוך המשפחה.

את התנאי השני פירשה הפסיקה כדרישה לקיומו של קשר בין התובענה האזרחית לבין הסכסוך המשפחתי. עילתה של תביעה אזרחית בסכסוך בתוך המשפחה אם סיבת הסכסוך או מקורו הם ביחסי המשפחה (פסק הדין בעניין חבס,343, רע"א 6147/21 פלונית נ' פלוני [פורסם בנבו] (18.11.2021), ע"א 1662/99 חיים נ' חיים, פ"ד נו(6)295, 307). נקבע כי קשה וגם לא יהיה זה נכון לקבוע נוסחה מדויקת, שכן לעיתים קרובות יחסי המשפחה והיחסים הלבר משפחתיים מעורבים זה בזה באופן שההפרדה בין הגורמים השונים וקביעת הסדר הסיבתי בהם היא קשה.

אמת המידה שנקבעה היא שיש לבחון אם הסכסוך המשפחתי תרם תרומה משמעותית לגיבוש עילת התביעה. עוד נקבע, כי לא די אמנם בקשר רחוק וזניח, אך גם אין צורך שהסכסוך המשפחתי יהא הסיבה הבלעדית להיווצרותה של עילת התביעה (פסק הדין בעניין חבס 343-344, רע"א 6147/21 פלונית נ' פלוני, בפסקה 20 [פורסם בנבו] (18.11.2021)).

סכסוך במשפחה
סכסוך במשפחה

הפסיקה עמדה גם על כך שהתנאי הנוגע לסכסוך המשפחתי כסיבה או מקור לתביעה האזרחית, לא נכלל בהצעת חוק לתיקון דיני המשפחה (ריכוז סמכויות שיפוט), תשנ"ה-1994, אלא הוסף במסגרת דיוניה של ועדת החוקה חוק ומשפט. זאת, במטרה למנוע מצב שכל תובענה אזרחית בין בני משפחה תהא בסמכותו של בית המשפט לענייני משפחה (ר' פסק הדין בעניין חבס, 342).

מקום בו שורש הסכסוך הוא בסוגיות הנוגעות להתנהלות העסקית ולא סכסוך משפחתי שקדם לו, נקבע שעילתה של התביעה אינה סכסוך בתוך המשפחה ואין די בטענה שמדובר "בחברה משפחתית" שהתנהלה על בסיס יחסי אמון בין אחים (רע"א 1839/13 קולפניצקי נ' קולפניצקי [פורסם בנבו] (6.6.2013), פיסקה 6); ור' גם רע"א 6657/13 לז'ה נ' דוברוצקי [פורסם בנבו] (19.12.2013); רע"א 4440/19 בר דוד זכויות ממציאים (1989) בע"מ נ' סטון [פורסם בנבו] (6.8.2019)). מובן, כי כל מקרה מוכרע בהתאם לנסיבותיו.

ייתכן שהקשר המשפחתי עיצב את היחסים בין מאיר לעופר גם בפעילותם העסקית והיה בבסיס האמון ושיתוף הפעולה מלכתחילה. יכול והיותם אחים קרובים משך שנים, משליכה גם על עוצמת הרגשות הנובעת מהסכסוך. אלא שאין באלה, שסביר להניח שקיימים בחלק ניכר מהסכסוכים הכלכליים-מסחריים בין בני משפחה, כדי להצדיק, כשלעצמם, קביעת סמכותו הייחודית של בית המשפט לענייני משפחה.

מן האמור לעיל עולה, כי בענייננו לא מתקיימים התנאים הנדרשים להקניית סמכות ייחודית לבית המשפט לענייני משפחה וכי לבית משפט זה נתונה הסמכות לדון בתביעה.

עורך דין אדי בליטשטיין
זקוקים לעורך דין בעניין סכסוך במשפחה? צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

למה זה משנה איזה בית משפט יכריע בעניין סכסוך במשפחה?

יכולות להיות מספר סיבות מדוע בן משפחה לא ירצה לפתור סכסוך עם בן משפחה אחר בבית משפט לענייני משפחה. אחד המקרים הוא כאשר הסכסוך מערב גורם נוסף שאינו קשור למשפחה. במקרים אלה לא ניתן יהיה לנהל את התביעה בבית המשפט לענייני משפחה.

דוגמה נוספת רלוונטית לפרוצדורה המשפטית השונה בבית המשפט לענייני משפחה לעומת בית משפט השלום או בית המשפט המחוזי, אשר עשויה להתאים יותר לסכסוכים מורכבים יותר.

במקרים מסוימים גם שאלת הסעד הנדרש במסגרת התביעה עשויה להיות רלוונטית לצורך הכרעה בשאלה לאיזה בית משפט להגיש תביעה בעניין סכסוך במשפחה.

לסיכום

סכסוך במשפחה זה דבר לא רצוי אך מדובר במלחמה של ממש כאשר סכסוך משפחתי מגיע לבית המשפט, ובמיוחד כאשר הסכסוך עוסק בסכומי כסף גבוהים במיוחד. במקרים אלה כל צד יעשה הכל כדי לנצח "במלחמה", לרבות נקיטת הליכים משפטיים אינסופיים, במטרה, בין היתר, להתיש את הצד שכנגד.

בניגוד לדעה הרווחת, סכסוך במשפחה לא מחייב בכל מקרה לפנות לבית משפט לענייני משפחה, אלא במקרים מסוימים ניתן להגיש תביעה בגין סכסוך במשפחה גם לבית משפט השלום או לבית המשפט המחוזי (תלוי בגובה הסכסוך הכספי).

בעת סכסוך במשפחה כדאי להתייעץ עם עורך דין תביעות מנוסה.

שאלות נפוצות בעניין סכסוך במשפחה

 • האם כל סכסוך במשפחה מחייב הגשת תביעה לבית משפט לענייני משפחה?

  לא, במקרים מסוימים ניתן להגיש תביעה בגין סכסוך במשפחה גם לבתי משפט אחרים. קראו את הפסיקה המוזכרת במאמר זה כדי להבין באילו מקרים תוכלו להגיש תביעה לכל אחד מבתי המשפט.

 • כמה זמן נמשכת תביעה בגין סכסוך במשפחה?

  לרוב תביעות אלה נמשכות זמן רב (בדרך כלל יותר משנה) מכיוון שמלבד הנושא הכספי מעורבות אמציות שליליות רבות, ואף צד לא רוצה לוותר לצד שכנגד.

 • מהו שכר הטרחה המקובל כדי לנהל תביעה בגין סכסוך במשפחה?

  אין מחירון אחיד לתביעה בגין סכסוך במשפחה. צריכים לבחון את הנסיבות הפרטניות והמורכבות שבכל מקרה.
  לרוב, גובה שכר הטרחה יעלה על 20 אלף ש"ח בתוספת מע"מ.

 • האם אפשר לנהל תביעה בגין סכסוך במשפחה ללא עורך דין?

  תיאורטית זה אפשרי אך מאוד לא מומלץ. תיקון הטעויות שאתם תעשו לאורך ההליך יעלה הרבה יותר מאשר ניהול התביעה בדרך נכונה מתחילתה.
  מעבר לעלויות הכספיות העודפות שתאלצו לשלם במקרה שבו תייצגו את עצמכם, אתם תפסידו זמן רב מאוד מכיוון שיהיה צורך לתקן את כתב התביעה או כתב ההגנה שלכם, וזה יוביל להחזרת ההליך לשלביו ההתחלתיים.

גולשים דירגו את המאמר:

5 / 5. 23

No votes so far! Be the first to rate this post.

רוצים לחזור לחלק ספציפי במאמר?

רוצים לקבל בחינם עדכונים בנושא זה? סיכום פסקי דין? מדריכים משפטיים? הזינו כתובת מייל תקינה

Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בעמוד אודות.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

מידע רלוונטי נוסף

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב