עורך דין אדי בליטשטיין

הוצאת דיבה בוואטסאפ – האם ניתן להגיש תביעה ומתי היא תתקבל?

אדם השוקל הגשת תביעה בגין הוצאת דיבה בוואטסאפ צריך לדעת שעליו תחילה לעמוד בהוראות חוק איסור לשון הרע אשר קובע באילו תנאים הוא עשוי לקבל פיצוי. שני הדברים שיש לדעת בחוק זה הם: 1. מספיק שהפרסום הפוגעני יגיע לידיעתו של אדם אחד נוסף (מלבד הפוגע והנפגע); 2. הפרסום הפוגעני צריך להכנס להגדרת "לשון הרע" הקבועה בחוק (ההגדרה המתייחסת לאמירות אשר עשויות לבזות או להשפיל, וכו').

מספיק שלא מתקיים תנאי אחד מבין התנאים המפורטים לעיל, לא ניתן יהיה להגיש תביעה בגין הוצאת דיבה או בגין פרסום פוגעני בכל פלטפורמה אחרת. כלומר, גם אם נכתבו אמירות פוגעניות אשר נשלחו בוואטסאפ לנפגע בלבד, לא ניתן להגיש תביעה בגין הוצאת דיבה משום שאותן אמירות פוגעניות לא הגיעו לידיעתו של אדם נוסף אחר. לבחינת התנאים להגשת תביעה, וסיכויי ההצלחה, כדאי ליצור קשר עם עורך דין הוצאת דיבה.

מהו גובה הפיצוי הכספי שניתן לדרוש בגין הוצאת דיבה בוואטסאפ?

חוק איסור לשון הרע מתייחס לשני מצבים אפשריים בהם ניתן לדרוש פיצוי כספי לאחר הוצאת דיבה בוואטסאפ. המצב הראשון הוא פרסום שנעשה ללא כוונה לפגוע, והמצב השני הוא פרסום שנעשה בכוונה לפגוע.

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין הוצאת דיבה אדי בליטשטיין מסביר על הוצאת דיבה בוואטסאפ

בגין פרסום הוצאת דיבה בוואטסאפ ללא כוונה לפגוע, הנפגע רשאי לדרוש פיצוי כספי בסך עד 72 אלף ש"ח. בגין פרסום הוצאת דיבה בוואטסאפ בכוונה לפגוע, הנפגע רשאי לדרוש כפל פיצוי – כלומר עד 144 אלף ש"ח.

בשני המקרים מדובר בפיצוי כספי ללא הוכחת נזק. כלומר הנפגע לא צריך להוכיח שהוא נפגע בצורה כלשהי, או להראות כיצד בדיוק הוא נפגע. יחד עם זאת, אם הנפגע יכול להוכיח שנגרם לו נזק כלשהו בעקבות הפרסומים הפוגעניים, סכום התביעה יכול להיות גבוה יותר.

בנוסף, סכום הפיצוי תלוי גם במספר הפרסומים שבוצעו בוואטסאפ. ככל שהפוגע פרסם יותר פרסומים פוגעניים כך גובה הפיצוי צפוי להיות גבוה יותר. לדוגמה: אם הפוגע פרסם שלושה פרסומים בכוונה לפגוע בנפגע, ניתן להגיש תביעה לפיצוי כספי בגובה 3 * 144,000 ש"ח = 432,000 ש"ח.

בנוסף לסכומים אלה, הנפגע רשאי לתבוע בגין "נזק כללי". נזק כללי הוא נזק לא מוחשי. פסיקת בית המשפט העליון הכירה באפשרות להגיש תביעה לאחר פרסום הוצאת דיבה בוואטסאפ או בכל פלטפורמה אחרת ולדרוש פיצוי כספי בגין נזק כללי. בין היתר נקבע על ידי בית המשפט העליון כך:

ראשית, טוען ברק כי משקבע בית המשפט המחוזי שהנזקים הספציפיים שאליהם טען אלון לא הוּכחו – הרי שהפיצויים שנפסקו הם פיצויים סטטוטוריים ללא הוכחת נזק, מכוח סעיף 7א לחוק. טענה זו – בטעות יסודה. בית המשפט אכן קבע שאלון לא הוכיח נזק ספציפי, אך קיבל גם קיבל את טענתו לנזק כללי. ודוק: פיצוי בגין נזק כללי איננו זהה לפיצוי ללא הוכחת נזק. מדובר בפיצוי בגין נזקים שהתרחשו, והוכחו – חרף היותם בלתי מוחשיים. משכך, אין לקבל את הטענה שפיצוי בגין נזק זה מוגבל לסכום כסף של 50,000 ₪, וגם לא את הטענה שאלון כלל לא תבע לפיצויים מכוח סעיף 7א.

כיצד קובע בית המשפט את הפיצוי הראוי לאחר הוצאת דיבה בוואטסאפ?

וואטסאפ מאפשרת לנהל התכתבויות אחד על אחד או במסגרת קבוצה. כאשר מדובר בהתכתבות אחד על אחד אין אפשרות להגיש תביעה בגין הוצאת דיבה. יחד עם זאת, כאשר מדובר בהתכתבויות שנעשו במסגרת קבוצת וואטסאפ (לדוגמה קבוצת בית ספר, קבוצת שכנים או קבוצה של ועד הבית) זהו מקרה קלאסי להגשת תביעה בגין הוצאת דיבה.

הוצאת דיבה בוואטסאפ
הוצאת דיבה בוואטסאפ יכולה להוביל לפיצוי כספי גבוה מאוד

על מנת לקבוע את גובה הפיצוי הראוי לאחר הוצאת דיבה בית המשפט בוחן קודם כל את האמירות שנכתבו. ככל שהאמירות חמורות יותר כך גובה הפיצוי עשוי להיות גבוה יותר. לדוגמה: יש הבדל בין לקרוא למישהו נאצי או פאשיסט לבין לקרוא למישהו מניאק. בעוד שבגין האמירות נאצי או פאשיסט אתם צפויים לקבל פיצוי כספי, הרי שבגין האמירה מניאק בסבירות גבוהה מאוד לא תקבלו פיצוי כספי כלל. המגמה בבתי המשפט היא לא לפסוק פיצוי כספי כלשהו בגין קללות רחוב, אחרת בתי המשפט יהיו עמוסים אך ורק בגלל תביעות שיוגשו בגין קללות מסוג זה.

בנוסף, בית המשפט יבחן האם הייתה כוונה לפגוע או לא. יש הבדל בין לפרסם שמישהו הוא פדופיל ידוע במטרה לגרום למעסיק שלו לפטר אותו מהעבודה (כוונה לפגוע), לבין לפרסם ביקורת שלילית על בית עסק מכיוון שהשירות בבית העסק היה גרוע.

עניין נוסף שנלקח בחשבון לצורך קביעת גובה הפיצוי הראוי בגין הוצאת דיבה בוואטסאפ הוא מה היה גודלה של קבוצת הוואטסאפ. יש הבדל בגובה הפיצוי במצב שבו מדובר בקבוצה שמונה 5 אנשים לבין גובה הפיצוי כאשר קבוצת הוואטסאפ מונה 50 או 500 אנשים. ככל שהקבוצה גדולה יותר, וככל שנחשפו לאמירות הפוגעניות הרבה יותר אנשים, כך גובה הפיצוי יהיה גבוה יותר.

בית המשפט יבחן גם בכמה פרסומים פוגעניים מדובר. יותר פרסומים פוגעניים מובילים לפיצוי כספי גבוה יותר.

לבסוף, בית המשפט המשפט יבחן גם האם חלות על הפרסומים הפוגעניים ההגנות הקבועות בחוק איסור לשון הרע. לדוגמה הגנת אמת בפרסום או הגנת אמת דיברתי. אם חלה על הפרסום הפוגעני הגנה כלשהי, יתכן מאוד שהתובע לא יקבל מהנתבע אפילו שקל אחד.

מה לעשות אחרי פרסום הוצאת דיבה בוואטסאפ?

על מנת לזכות בתביעה לאחר הוצאת דיבה בוואטסאפ התובע חייב להוכיח שהפרסום אכן התבצע. כלומר, כאשר מדובר בהוצאת דיבה בוואטסאפ על הנפגע לבצע מיד תצלום מסך של הפרסום הפוגעני. חשוב שיופיע בתצלום המסך שמו או מספר הטלפון של המפרסם, וכמובן תוכן הודעתו.

דבר נוסף שכדאי לבצע מיד הוא תצלום מסך של מספר האנשים שמשתתפים בקבוצה, על מנת להוכיח לבית המשפט שמדובר בתפוצה רחבה ככל הניתן (דבר אשר ישפיע על גובה הפיצוי).

לצורך הגדלת גובה הפיצוי בגין הוצאת דיבה בוואטסאפ אפשר לדרוש מהמפרסם למחוק מיד את מה שכתב ולהתנצל באופן פומבי בקבוצה. מניסיוני כעורך דין שייצג תובעים ונתבעים רבים בתביעות לאחר הוצאת דיבה בוואטסאפ ובפלטפורמות אחרות, נדיר שהמפרסם נענה לדרישה, מוחק את הפרסום הפוגעני ומתנצל. דווקא התעקשות זו היא שמובילה בסופה של התביעה להגדלת גובה הפיצוי שנפסק לטובת הנפגע (התובע).

ניתן גם לשקול לשלוח מכתב התראה מטעמו של עורך דין שמייצג אתכם, לפני הגשת תביעה. למכתב שכזה מספר יתרונות וחסרונות (מצד אחד יתכן שהדרישות שלכם יענו לאחר משלוח מכתב שכזה, ומצד שני יתכן שלא ואתם עדיין תצטרכו לשלם בגין שליחת מכתב ההתראה). היתרון הבולט ביותר הוא שתוכלו להסביר לבית המשפט שעשיתם כל מה שניתן על מנת להמנע מהגשת תביעה לאחר הוצאת דיבה בוואטסאפ, אך התעלמות הפוגע לא השאירה בידיכם כל ברירה אחרת אלא להגיש את התביעה. זה עשוי להשפיע גם על גובה הפיצוי הכספי שיפסק לטובתכם, וגם על גובה הוצאות המשפט שיפסקו לחובת הנתבע.

עורך דין אדי בליטשטיין
צריכים ליווי משפטי בעניין הוצאת דיבה בוואטסאפ? צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

האם כדאי להגיש תביעה בגין הוצאת דיבה בוואטסאפ לבית משפט לתביעות קטנות?

חשוב לדעת שבהחלט ניתן להגיש תביעה בגין הוצאת דיבה בוואטסאפ לבית משפט לתביעות קטנות. בדרך כלל המלצתי היא להגיש תביעה קטנה בגין הוצאת דיבה בוואטסאפ כאשר מדובר במקרים בהם מדובר בקבוצות קטנות מאוד (עד 20 אנשים). במקרים אלה הסבירות שבית המשפט יפסוק פיצוי כספי שעולה על 34 אלף ש"ח (גובה הסמכות של בית משפט לתביעות קטנות) אינה גבוהה.

מצד שני, כאשר מדובר בקבוצת וואטסאפ המונה עשרות רבות של משתתפים, הגשת תביעה בגין הוצאת דיבה בוואטסאפ לבית משפט לתביעות קטנות היא טעות. במקרים אלה יתכן שהתובע (הנפגע) פשוט מוותר מראש על פיצוי כספי נוסף אותו הוא יכול היה לקבל אילו היה מגיש את התביעה לבית משפט השלום. במקרים גבוליים כדאי להתייעץ עם עורך דין לשון הרע לצורך קבלת מידע נוסף.

שאלות נפוצות בעניין הוצאת דיבה בוואטסאפ

 • האם אפשר לקבל פיצוי כספי בגין הוצאת דיבה בוואטסאפ?

  כן, במקרה שמדובר על פרסום פוגעני שפורסם בקבוצת וואטסאפ ולא בהתכתבות בין שני אנשים בלבד.

 • האם אפשר להגיש תביעה בגין הוצאת דיבה בוואטסאפ לבית המשפט המחוזי?

  תיאורטית זה אפשרי, אך צריכים לזכור שבית המשפט המחוזי מטפל בתביעות בסכומים העולים על 2.5 מיליון שקלים. על מנת להגיש תביעת דיבה לבית המשפט המחוזי כמות האמירות הפוגעניות שהתפרסמו צריכה להיות גדולה מאוד.

  בפועל נדיר למצוא תביעת דיבה שמתחילה בבית המשפט המחוזי.

 • האם חייבים לשכור עורך דין לייצוג בתביעה לאחר הוצאת דיבה בוואטסאפ?

  ככל שמדובר בתביעה קטנה – לא חייבים עורך דין.
  ככל שבכוונתכם להגיש תביעה לבית משפט השלום צריכים לשכור שירותיו של עורך דין העוסק בתחום לשון הרע – הוצאת דיבה, ושמכיר היטב את הוראות החקיקה והפסיקה הרלוונטית.
  שכירת שירותיו של עורך דין שאינו מנוסה בתחום זה תוביל להפסד התביעה או קבלת פיצוי כספי הנמוך באופן משמעותי ביחס למה שהתובע יכול לקבל.

 • כמה זמן אורכת תביעה בגין פרסום הוצאת דיבה בוואטסאפ?

  בדרך כלל יותר משנה, אלא אם כן הצדדים מגיעים לפשרה קודם לכן.

דירוג הגולשים:

5 / 5. 41

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

הוצאת דיבה בוואטסאפ
הוצאת דיבה בוואטסאפ
חזרה לחלק ספציפי במאמר
מדוע כדאי לשכור את שירותינו?
מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות
0 +
מעל 750 לקוחות מרוצים
0 +
מאה אחוז יחס אישי לכל לקוח
% 0
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

חיוג לעו"ד אדי בליטשטיין 03-6427876
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

מידע משפטי בווידאו

מידע משפטי במגוון נושאים
17 Videos
מאמרים באותה קטגוריה

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב