טופס גילוי נאות במכירת רכב משומש – האם ניתן לבטל עסקה?

טופס גילוי נאות
טופס גילוי נאות

מה זה טופס גילוי נאות?

טופס זה, כשמו כן הוא, טופס שמטרתו לגלות לקונה פרטים מהותיים הרלוונטיים לרכב. החובה למסור לקונה טופס גילוי חלה אך ורק בעסקאות עם סוחר רכבים (מוכר פרטי אינו מחויב למסור טופס זה). חובה זו חלה מכוח הוראות חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות), תשס"ח-2008.

ניתן למצוא אינספור תלונות או תביעות המתייחסות לרכישת רכבי יד שניה מסוחרי רכבים. מסיבה זו המחוקק הטיל חובה על סוחרי רכבים משומשים למסור לרוכשים טופס גילוי נאות לפני שהקונה מתחייב לבצע את הרכישה. גילוי פרטים מהותיים בעניין הפגמים שברכב אחרי שהרוכש התחייב לרכוש את הרכב זהו שלב מאוחר מדי שפוגע ברוכש ומטיב רק עם הסוחר (לעיתים הרוכש שילם כבר מקדמה משמעותית או אפילו את כל עלות הרכב).

משרדנו ייצג למעלה מעשור רוכשי רכבים רבים אשר ביצעו עסקאות עם סוחרי רכבים אך לא קיבלו טופס גילוי נאות (או שקיבלו את הטופס אך פרטים מהותיים הושמטו ממנו), וגילו בדיעבד שהרכב עבר תאונה או שאפילו הוכרז כרכב אובדן להלכה. אם גם אתם נתקלתם במצב דומה ואתם מעוניינים להגיש תביעה במטרה לבטל את העסקה, לקבל את כספכם בחזרה, ובנוסף לקבל פיצוי כספי, אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו.

שימו לב – במקרים מסוימים סוחרי הרכבים אינם מגלים לרוכשים הפוטנציאליים שהם סוחרי רכבים, אלא מתחזים לאנשים פרטיים. מסיבה זו על הרוכש תמיד לעיין ברישיון הרכב כדי לגלות מי הבעלים של הרכב, ולדרוש מהאדם שמנסה למכור לכם את הרכב תעודה מזהה כדי לוודא ששמו אכן תואם לשם הכתוב ברישיון הרכב כבעל הרכב.

חשוב לדעת שאם סוחר רכבים לא מסר והחתים את הרוכש על טופס גילוי נאות לפני ביצוע העסקה, מדובר בפגם מהותי שעשוי להוביל במקרים רבים לכך שבית המשפט יורה על ביטול עסקה (הרכב יוחזר לסוחר הרכבים והרוכש יקבל את מלוא כספו בחזרה).

עורך דין אדי בליטשטיין עוסק מזה למעלה מעשור בייצוג תובעים בתביעות נגד סוחרי רכבים חדשים או משומשים. צריכים ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

טופס גילוי נאות
עורך דין לענייני רכב אדי בליטשטיין מסביר על חשיבותו של טופס גילוי נאות
טופס גילוי נאות במכירת רכב משומש – מה זה ומה קורה אם סוחר רכבים לא מוסר אותו לרוכש?

אם בית המשפט יגיע למסקנה שיש מקום להורות על ביטול עסקה, ברוב המקרים בית המשפט יורה גם על פיצוי כספי, וגם החזר הוצאות משפט.

טופס גילוי נאות נראה כך (אך יכול להופיע גם בצורות אחרות, ובלבד שהוא כולל פרטים מהותיים שהוגדרו בחוק בעניין הרכב הנמכר):

טופס גילוי נאות
טופס גילוי נאות לדוגמה

אילו פרטים צריכים להופיע במסגרת טופס גילוי נאות?

סעיף 4(ב) לחוק מכירת רכב משומש קובע שפרטים אלה צריכים להופיע בכל טופס גילוי:

(ב)  עוסק ברכב יפרט במדויק, בטופס הגילוי, את הפרטים שלהלן:

(1) שמו המלא, מספר הזהות שלו ומענו המלא; היה העוסק ברכב תאגיד – גם את סוג התאגיד, מספרו ומענו המלא;

(2)  שמו המלא של בעל הרכב, מספר הזהות שלו ומענו המלא; היה הבעלים תאגיד – גם את סוג התאגיד, מספרו ומענו המלא;

(3) מספר הבעלים הקודמים של הרכב, וככל הידוע לו – אם הבעלים הקודמים היה חברה שעיסוקה החכר – גם את שמה ומספרה של החברה;

(4) פגיעות שנגרמו לרכב, ככל הידוע לעוסק ברכב, עד למועד מסירת טופס הגילוי;

(5) מספר הקילומטרים שעבר הרכב, ככל הידוע לעוסק ברכב, מיום רישומו לראשונה ועד למועד מסירת טופס הגילוי;

(6) הסכום שישולם בעבור הרכב.

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין לענייני רכב אדי בליטשטיין מסביר על טופס גילוי נאות

טופס גילוי נאות לא כלל פרטים נכונים – מה אפשר לעשות?

במצב שבו טופס גילוי מפרט פרטים לא נכונים (לדוגמה לא פורט בטופס זה שהרכב עבר תאונות או שלא פורט מספר הקילומטרים הנכון שהרכב עבר) ניתן לדרוש ביטול עסקה. כלומר, להחזיר לסוחר את הרכב ולקבל בחזרה את מלוא הסכום ששולם לו.

לרוב, סוחרי רכבים לא יסכימו לבטל עסקה לאחר קבלת מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים, ולכן לא יהיה מנוס אלא להגיש תביעה נגד סוחר הרכבים שמכר לכם את הרכב. מומלץ להתייעץ עם עורך דין לענייני רכב לפני כל הגשת תביעה בעניין אי מסירת טופס גילוי נאות או בעקבות הטעיה הרלוונטית לטופס זה.

משרדנו ייצג תובעים רבים נגד סוחרי רכבים שונים, ובתי המשפט חוזרים שוב ושוב על הקביעה שאי מסירת טופס גילוי נאות מובילה לתוצאה של ביטול עסקה (באותם מקרים שבהם הוסתר מהלקוח מידע מהותי לגבי הרכב). תוכלו לקרוא על אחד המקרים בפסק הדין הבא:

ציטוטים מפסיקת בית המשפט המתייחסת לטופס גילוי נאות

הציטוטים הבאים ממחישים את החשיבות שבמסירת/קבלת טופס גילוי נאות לפני ביצוע עסקה עם סוחר רכבים.

פסק דין של בית המשפט המחוזי: ע"א 62888-11-15 שמואל אמיתי נ' דוד לובינסקי בע"מ (פורסם בנבו, 10.10.2018):

בחלקו התחתון של המסמך המופנה למשיבה וכולל את הצהרת המערער לפיה קיבל את המכונית בדק אותה ואין לו כול טענות או תלונות שהן, וכי כול תנאי ההסכם קוימו נרשם בכתב יד התאריך 30.05.2011.

לא מצאתי בעיקרי הטיעון ובסיכומי ב"כ המשיבה כול התייחסות לשאלה מה המועד בו היה עליה למסור למערער את המסמכים העונים על דרישת הגילוי הנאות.

שעה שאין חולק כי מלוא תמורת הרכב שולמה על ידי המערער בתאריך 16.05.11.

המסקנה המתבקשת הינה כי זהו המועד בו היה על המשיבה למסור לו את כול המידע הרלבנטי כולל העובדה שמנוע הרכב הוחלף.

הימנעות ממסירת המידע עובר להשתכללות החוזה מהווה הפרה של חובת הגילוי בשלב הטרום חוזי ועולה כדי הפרתה של חובת תום הלב.

סבורה אני כי המשיבה לא עמדה בחובת הגילוי בכך שמסרה המסמכים לידי המערער ביום מסירת הרכב.

אשר על כן, החלטתי לקבל את הערעור ולקבוע כי המערער זכאי לבטל את עסקת המכר, וכן לפיצוי בגין הנזקים שנגרמו לו."

פסק דין של בית משפט השלום: ת"א 39688-01-20 ראובן טרופ נ' הנרי בן סעיד ואח' (נט המשפט, 10.9.2021):

כמו כן, בהסכם המכירה לא מפורטים הפרטים הקבועים בסעיף 4 לחוק, ובכלל זאת לא נרשם כלל כי הרכב עבר תאונה (כאשר אין מחלוקת בין הצדדים כי הרכב אמנם עבר תאונה – ראו גם נספח 7 לתצהיר התובע), פרט שהעוסק מחוייב בגילויו בטופס גילוי נאות על פי החוק.

העובדה שמספר הקילומטרים אותם גמע הרכב וכן שהרכב עבר תאונה מהווים נתון מהותי שיש לו חשיבות בעסקת המכר נלמדת גם מהוראות חוק מכירת רכב משומש, המחייבת דיווח עליהם במסגרת טופס גילוי.

חוק מכירת רכב משומש הוא חוק צרכני, אשר נועד להרחיב את ההגנה על הלקוח הרוכש רכב ממי שעוסק בכך. בהתאם, גם דרישת הגילוי הקבועה בסעיף 4 לחוק, וחובת מסירת טופס גילוי נאות לקונה והחתמתו עליו אינן עניין טכני בלבד אלא מדובר בעניין מהותי שמבטא את החשיבות שראה המחוקק בחובת הגילוי, לאור יחסי הכוחות הלא שוויוניים המובנים בין העוסק לקונה…בענייננו, אין מחלוקת בין הצדדים כי הנתבע לא מסר לתובע טופס גילוי נאות. בכך הפר הנתבע את חובתו על פי הוראות חוק למכירת רכב משומש, ולא נהג במידת האחריות המצופה מעוסק כנדרש בחוק.

עורך דין אדי בליטשטיין
שוקלים הגשת תביעה בעניין טופס גילוי נאות? צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

אפשר לקבל פיצוי גם ללא קשר לקבלת טופס גילוי נאות

ללא כל קשר לטופס גילוי נאות חלה על סוחר הרכב חובת גילוי מוגברת. באחד המקרים שנבחן בפסיקת בית המשפט העליון נבחן מקרה בו רוכש קנה רכב ולמחרת "הלך" המנוע והתובע נאלץ להשקיע סכומי כסף משמעותיים לצורך תיקון הרכב. סוחר הרכב טען כי גילה את כל הפרטים הרלוונטיים בטופס גילוי נאות וכי הוא אינו מחויב לתת אחריות אפילו דקה אחת לאחר מכירת רכב.

בית המשפט דחה את טענות סוחר הרכב וקבע, בין היתר כך (ת"ק 62153-08-21):

עיון בגרסתו של הנתבע כפי שהיא באה לידי ביטוי בכתב ההגנה והן בעדותו לפני, מעלה כי הנתבע סבור כי משחתם התובע על טופס גילוי נאות בו נכתב כי הרכב נמכר במצבו הנוכחי וללא אחריות – בכך יוצא הנתבע ידי חובת הגילוי הנאות המוטלת עליו. אולם, וכפי שהסברתי לנתבע בעת הדיון – בכך נתפס הוא לכלל טעות.

מערכת הדינים החלה על עסקת מכר רכב כוללת חובות גילוי מוגברות וכן את חובת הגילוי הבסיסית המוטלת על הצדדים מכח סעיף 12(א) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 המטילה חובה לנהוג בתום לב במשא ומתן, הימנעות ממצגי שווא או מסירת פרטים מטעים, ובמסגרת זו גם חובה לגילוי עובדות מהותיות, כולל כאלה שהצד השני יכול היה לגלותן בכוחות עצמו. בנוסף, חלה על הנתבע חובת תום לב בהתאם להוראות סעיף 6 לחוק המכר, תשכ"ח-1968 וחובת הגילוי בהתאם לסעיף 16 לחוק המכר המטיל חובת גילוי על מוכר בכל נוגע לאי התאמה בין הממכר בפועל לבין המוסכם בהסכם המכר או לציפיותיו של הקונה, חובה המתקיימת גם מקום בו סבר המוכר שמדובר באי התאמה שאינה מהותית.

סעיף 11 לחוק המכר מגדיר מה ייחשב כאי התאמה, ובכלל זאת נכס שמבחינת סוגו, תיאורו, איכותו או תכונותיו אינו מתאים לדגם או לדוגמה שהוצגו לקונה. בנוסף,  נוכח פערי המידע אשר קיימים בין קונה פרטי לבין סוכן רכב בביצוע עסקה לממכר רכב, הכיר המחוקק בחובת גילוי מוגברת וקונקרטית המוטלת על סוכן רכב, וקבע חובת גילוי נאות בחוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות), תשס"ח-2008. סעיף 4 (ב) לחוק זה קובע מהם הפרטים הקונקרטיים אשר על סוכן הרכב לספק לקונה ובנוסף לזאת, החוק מחייב את הנתבע כעוסק במכירת רכב משומש למסור לתובע טרם הקנייה טופס גילוי נאות המפרט את כל הפרמטרים המהותיים לעסקת הרכב.

אכן, התובע חתם על אותו טופס גילוי נאות כנדרש בחוק, וידע כי הוא רוכש רכב ישן משנת 2009, במצבו הנוכחי וללא אחריות. אולם, משמצאתי לקבל את גרסת התובע אודות נסיבות העסקה, עולה מעדותו כי הנתבע ונציגי הסוכנות אשר בבעלותו לא קיימו משא ומתן בתום לב עובר לכריתת חוזה המוכר, בכך שהציגו חזור והצג בפני התובע מציג שווא באשר לתקינותו.

יחד עם זאת, לא מצאתי לייחס לתובע אשם תורם, שכן הביע את חשדו בפני הנתבע ועובדיו, גם במעמד הרכישה וגם לאחריה, וביצע בדיקה של הרכב – במוסך אליו נשלח על ידי סוכנות הנתבע. משמצאתי כאמור לקבל את גרסת התובע בעדותו, אני קובעת כי לא רק שהנתבע מעל בחובת הגילוי המוטלת עליו, אלא נקט בהטעיה ממש כלפי התובע, הטעיה אשר הביאה את התובע לבצע את העסקה כפי שבוצעה:

"ישנם מקרים בהם קבע בית המשפט כי משהציג המוכר מצג שווא בפני הקונה ביחס לפרטים מהותיים הקשורים לרכב, אין להטיל על הקונה חובה כלשהי, כגון בדיקת הרכב במכון מקצועי, ועל כן, אין חשיבות לעובדה שלא בדק הקונה את הרכב עובר לקנייתו. כך למשל, נפסק, כי העובדה שהמוכר הטעה את הרוכש לחשוב כי עברו של הרכב נקי מתאונות, היא אשר יש בה כדי לבסס עילה של הטעיה שהביאה את הקונה לטעות ולרכוש את הרכב במחיר הגבוה משוויו האמיתי (תא 4180/06 בוריס חיימוביץ נ' ישראלי ברונשטיין (25.11.2009).

כל שכן, עת קיימת אמירה פוזיטיבית לגבי מצבו של רכב – כשהרכב נקי מתאונות כשבפועל אין זה כך, או למשל המנוע תקין לחלוטין עת יסתבר כי המנוע אינו תקין." תק (נת') 49107-05-20 יותם מולדובן נ' אהרוני ליסינג

מן המקובץ לעיל עולה, כי הנתבע חייב בפיצויים בגין הנזקים הממוניים ושאינם ממוניים אשר נגרמו כתוצאה מהפרת החוזה אשר נכרת בינו לבין התובע. כתמיכה לגרסתו הגיש התובע אוסף חשבוניות בגין התיקונים הרבים אשר בוצעו ברכב בסך 21,000 ₪. בנוסף, מצאתי לקבל את עדות התובע אודות עגמת הנפש המשמעותית שנגרמה לו עקב השבתת הרכב יום לאחר רכישתו, בעת נסיעה, דבר אשר העמיד אותו ואת משפחתו בסכנה ממשית, ואת הטרחה והזמן שנאלץ להקדיש לתיקון הרכב במשך תקופה ארוכה, וזאת בסך של 3000 ש"ח.

כן מצאתי לפסוק לתובע השבת הסכום של 7000 ₪ אותו שילם לנתבע מעל ממחיר המחירון, נוכח מצגיו המטעים של הנתבע ועובדיו. בנוסף, ישלם הנתבע לתובע סך של 1000 ₪ הוצאות משפט. סך הכל ישלם הנתבע לתובע סך של 32,000 ₪, וזאת תוך 30 יום ממועד מסירת פסק הדין, שאחרת יישא סכום זה ריבית והצמדה כחוק.

מפסק דין זה ניתן ללמוד ללא קושי שמלבד לסוגיית טופס גילוי נאות יש להתייחס גם לאלמנט ההטעיה, והטעיה מצד סוחר רכבים עשויה להוביל לפיצוי כספי משמעותי.

לסיכום

ביצוע עסקה לרכישת רכב משומש מסוחר רכבים חייבת להתבצע בהתאם להוראות חוק מכירת רכב משומש. סוחר רכבים שאינו מקיים את הוראות החוק ואינו מוסר לרוכש טופס גילוי נאות שבו מפורט כל המידע בהתאם להוראות החוק מסתכן בכך שהרוכש יחליט להגיש נגדו ולדרוש ביטול עסקה.

במצבים שבהם הרכב עבר תאונה או אפילו הוכרז כרכב אובדן להלכה, וסוחר הרכבים לא גילה זאת לרוכש לפני ביצוע העסקה, ישנה סבירות גבוהה מאוד שבית המשפט יורה על ביטול עסקה והשבת הכסף לרוכש, בתוספת פיצוי כספי והחזר הוצאות משפט.

אם אתם מעוניינים לממש את זכותכם לבטל עסקה, לקבל פיצוי כספי או שילוב של שני הסעדים במצב שבו הסתירו מכם פרטים מהותיים בעניין עסקת רכישת רכב יד שניה, אתם מוזמנים ליצור קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין.

שאלות נפוצות בעניין טופס גילוי נאות

 • האם בכל מקרה הרוכש צריך לקבל טופס גילוי נאות?

  לא. טופס גילוי נאות צריכים לקבל רק כאשר מבצעים עסקה עם סוחר רכבי יד שניה (רכבים משומשים).

 • באיזה שלב צריכים לקבל טופס גילוי נאות?

  השלב למסירת טופס גילוי נאות הוא לפני שהרוכש מתחייב על רכישת הרכב ולפני שהוא חותם על הסכם או זיכרון דברים שיחייב אותו לרכוש את הרכב.

 • האם אי קבלת הטופס מובילה לתוצאה מיידית של ביטול עסקה?

  לא. בכל מקרה תצטרכו להגיש תביעה לבית המשפט ולדרוש ביטול עסקה. סוחרי רכב יד שניה לא ממהרים לבטל עסקאות ולהחזיר את הכסף ללקוחות.

 • מה עושים אם לא קיבלתי טופס גילוי נאות?

  צריכים לבחון האם יש בעיה כלשהי עם הרכב או אי התאמה בין המידע שנמסר על ידי סוחר הרכבים לבין מצבו האמיתי של הרכב. אם אין בעיה כלשהי (אחרי שבדקתם היסטוריית תביעות ביטוח ואת מצבו של המכאני של הרכב) יתכן שתגלו שאין בעיה ולא תצטרכו לעשות דבר.

  מנגד, יתכן שתגלו "הפתעות" ותצטרכו לפנות לסוחר הרכבים בכתב ולדרוש ביטול עסקה. רוב הסיכויים שלאחר מכן תצטרכו להגיש תביעה.

דירוג הגולשים:

5 / 5. 48

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

הקליקו על הכותרת כדי לחזור לחלק הרלוונטי במאמר
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בעמוד אודות.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב