רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

שעות פעילות: ימים ראשון עד חמישי בין השעות 8:30 – 18:00

משרדנו מייצג תובעים ונתבעים בתביעות מעל 100 אלף ש"ח בלבד

אנו לא מספקים ייעוץ משפטי בטלפון – לצורך כך יש לתאם פגישת ייעוץ במשרדנו

טופס גילוי נאות – כיצד יכול להשפיע על עסקת רכב יד שניה?

טופס גילוי נאות

ניתן למצוא אינספור תלונות או תביעות המתייחסות לרכישת רכבי יד שניה מסוחרי רכבים. מסיבה זו המחוקק הטיל חובה על סוחרי רכבים משומשים למסור לרוכשים טופס גילוי נאות לפני שהקונה מתחייב על רכישת רכב יד שניה.

חשוב לדעת שאם סוחר רכבים לא מסר והחתים את הרוכש על טופס גילוי נאות לפני ביצוע העסקה, מדובר בפגם מהותי שעשוי להוביל במקרים מסויימים לכך שבית המשפט יורה על ביטול עסקה (הרכב יוחזר לסוחר הרכבים והרוכש יקבל את מלוא כספו בחזרה).

אם בית המשפט יגיע למסקנה שיש מקום להורות על ביטול עסקה, ברוב המקרים בית המשפט יורה גם על פיצוי כספי, וגם החזר הוצאות משפט.

מהו טופס גילוי נאות?

טופס זה, כשמו כן הוא, טופס שמטרתו לגלות לקונה פרטים מהותיים הרלוונטיים לרכב. הטופס נראה כך (אך יכול להופיע גם בצורות אחרות, ובלבד שהוא כולל פרטים מהותיים שהוגדרו בחוק בעניין הרכב הנמכר):

טופס גילוי נאות

החובה למסור לקונה טופס גילוי חלה אך ורק בעסקאות עם סוחר רכבים (מוכר פרטי אינו מחויב למסור טופס זה). חובה זו חלה מכוח הוראות חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות), תשס"ח-2008.

לתיאום פגישת ייעוץ עם עורך דין אדי בליטשטיין חייגו עכשיו 03-6427876 או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שימו לב – במקרים מסוימים סוחרי הרכבים אינם מגלים לרוכשים הפוטנציאליים שהם סוחרי רכבים, אלא מתחזים לאנשים פרטיים. מסיבה זו על הרוכש תמיד לעיין ברישיון הרכב כדי לגלות מי הבעלים של הרכב, ולדרוש מהאדם שמנסה למכור לכם את הרכב תעודה מזהה כדי לוודא ששמו אכן תואם לשם הכתוב ברישיון הרכב כבעל הרכב.

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין מסביר על טופס גילוי נאות

אילו פרטים צריכים להופיע במסגרת טופס גילוי נאות?

סעיף 4(ב) לחוק מכירת רכב משומש קובע שפרטים אלה צריכים להופיע בכל טופס גילוי:

(ב)  עוסק ברכב יפרט במדויק, בטופס הגילוי, את הפרטים שלהלן:

(1) שמו המלא, מספר הזהות שלו ומענו המלא; היה העוסק ברכב תאגיד – גם את סוג התאגיד, מספרו ומענו המלא;

(2)  שמו המלא של בעל הרכב, מספר הזהות שלו ומענו המלא; היה הבעלים תאגיד – גם את סוג התאגיד, מספרו ומענו המלא;

(3) מספר הבעלים הקודמים של הרכב, וככל הידוע לו – אם הבעלים הקודמים היה חברה שעיסוקה החכר – גם את שמה ומספרה של החברה;

(4) פגיעות שנגרמו לרכב, ככל הידוע לעוסק ברכב, עד למועד מסירת טופס הגילוי;

(5) מספר הקילומטרים שעבר הרכב, ככל הידוע לעוסק ברכב, מיום רישומו לראשונה ועד למועד מסירת טופס הגילוי;

(6) הסכום שישולם בעבור הרכב.

טופס גילוי נאות לא כלל פרטים נכונים – מה אפשר לעשות?

במצב שבו טופס גילוי מפרט פרטים לא נכונים (לדוגמה לא פורט בטופס זה שהרכב עבר תאונות או שלא פורט מספר הקילומטרים הנכון שהרכב עבר) ניתן לדרוש ביטול עסקה. כלומר, להחזיר לסוחר את הרכב ולקבל בחזרה את מלוא הסכום ששולם לו.

לרוב, סוחרי רכבים לא יסכימו לבטל עסקה לאחר קבלת מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים, ולכן לא יהיה מנוס אלא להגיש תביעה נגד סוחר הרכבים שמכר לכם את הרכב. מומלץ להתייעץ עם עורך דין לענייני רכב לפני כל הגשת תביעה בעניין אי מסירת טופס גילוי נאות או בעקבות הטעיה הרלוונטית לטופס זה.

משרדנו ייצג תובעים רבים נגד סוחרי רכבים שונים, ובתי המשפט חוזרים שוב ושוב על הקביעה שאי מסירת טופס גילוי נאות מובילה לתוצאה של ביטול עסקה (באותם מקרים שבהם הוסתר מהלקוח מידע מהותי לגבי הרכב). תוכלו לקרוא על אחד המקרים בפסק הדין הבא:

ציטוטים מפסיקת בית המשפט המתייחסת לטופס גילוי נאות

הציטוטים הבאים ממחישים את החשיבות שבמסירת/קבלת טופס גילוי נאות לפני ביצוע עסקה עם סוחר רכבים.

פסק דין של בית המשפט המחוזי: ע"א 62888-11-15 שמואל אמיתי נ' דוד לובינסקי בע"מ (פורסם בנבו, 10.10.2018):

בחלקו התחתון של המסמך המופנה למשיבה וכולל את הצהרת המערער לפיה קיבל את המכונית בדק אותה ואין לו כול טענות או תלונות שהן, וכי כול תנאי ההסכם קוימו נרשם בכתב יד התאריך 30.05.2011.

לא מצאתי בעיקרי הטיעון ובסיכומי ב"כ המשיבה כול התייחסות לשאלה מה המועד בו היה עליה למסור למערער את המסמכים העונים על דרישת הגילוי הנאות.

שעה שאין חולק כי מלוא תמורת הרכב שולמה על ידי המערער בתאריך 16.05.11.

המסקנה המתבקשת הינה כי זהו המועד בו היה על המשיבה למסור לו את כול המידע הרלבנטי כולל העובדה שמנוע הרכב הוחלף.

הימנעות ממסירת המידע עובר להשתכללות החוזה מהווה הפרה של חובת הגילוי בשלב הטרום חוזי ועולה כדי הפרתה של חובת תום הלב.

סבורה אני כי המשיבה לא עמדה בחובת הגילוי בכך שמסרה המסמכים לידי המערער ביום מסירת הרכב.

אשר על כן, החלטתי לקבל את הערעור ולקבוע כי המערער זכאי לבטל את עסקת המכר, וכן לפיצוי בגין הנזקים שנגרמו לו."

פסק דין של בית משפט השלום: ת"א 39688-01-20 ראובן טרופ נ' הנרי בן סעיד ואח' (נט המשפט, 10.9.2021):

כמו כן, בהסכם המכירה לא מפורטים הפרטים הקבועים בסעיף 4 לחוק, ובכלל זאת לא נרשם כלל כי הרכב עבר תאונה (כאשר אין מחלוקת בין הצדדים כי הרכב אמנם עבר תאונה – ראו גם נספח 7 לתצהיר התובע), פרט שהעוסק מחוייב בגילויו בטופס גילוי נאות על פי החוק.

העובדה שמספר הקילומטרים אותם גמע הרכב וכן שהרכב עבר תאונה מהווים נתון מהותי שיש לו חשיבות בעסקת המכר נלמדת גם מהוראות חוק מכירת רכב משומש, המחייבת דיווח עליהם במסגרת טופס גילוי.

חוק מכירת רכב משומש הוא חוק צרכני, אשר נועד להרחיב את ההגנה על הלקוח הרוכש רכב ממי שעוסק בכך. בהתאם, גם דרישת הגילוי הקבועה בסעיף 4 לחוק, וחובת מסירת טופס גילוי נאות לקונה והחתמתו עליו אינן עניין טכני בלבד אלא מדובר בעניין מהותי שמבטא את החשיבות שראה המחוקק בחובת הגילוי, לאור יחסי הכוחות הלא שוויוניים המובנים בין העוסק לקונה…בענייננו, אין מחלוקת בין הצדדים כי הנתבע לא מסר לתובע טופס גילוי נאות. בכך הפר הנתבע את חובתו על פי הוראות חוק למכירת רכב משומש, ולא נהג במידת האחריות המצופה מעוסק כנדרש בחוק.

עורך דין אדי בליטשטיין
שוקלים הגשת תביעה בעניין טופס גילוי נאות? צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

שאלות נפוצות בעניין טופס גילוי נאות

 • האם בכל מקרה הרוכש צריך לקבל טופס גילוי נאות?

  לא. טופס גילוי נאות צריכים לקבל רק כאשר מבצעים עסקה עם סוחר רכבי יד שניה (רכבים משומשים).

 • באיזה שלב צריכים לקבל טופס גילוי נאות?

  השלב למסירת טופס גילוי נאות הוא לפני שהרוכש מתחייב על רכישת הרכב ולפני שהוא חותם על הסכם או זיכרון דברים שיחייב אותו לרכוש את הרכב.

 • האם אי קבלת הטופס מובילה לתוצאה מיידית של ביטול עסקה?

  לא. בכל מקרה תצטרכו להגיש תביעה לבית המשפט ולדרוש ביטול עסקה. סוחרי רכב יד שניה לא ממהרים לבטל עסקאות ולהחזיר את הכסף ללקוחות.

 • מה עושים אם לא קיבלתי טופס גילוי נאות?

  צריכים לבחון האם יש בעיה כלשהי עם הרכב או אי התאמה בין המידע שנמסר על ידי סוחר הרכבים לבין מצבו האמיתי של הרכב. אם אין בעיה כלשהי (אחרי שבדקתם היסטוריית תביעות ביטוח ואת מצבו של המכאני של הרכב) יתכן שתגלו שאין בעיה ולא תצטרכו לעשות דבר.

  מנגד, יתכן שתגלו "הפתעות" ותצטרכו לפנות לסוחר הרכבים בכתב ולדרוש ביטול עסקה. רוב הסיכויים שלאחר מכן תצטרכו להגיש תביעה.

.

רוצים לקבל בחינם עדכונים בנושא זה? סיכום פסקי דין? מדריכים משפטיים? הזינו כתובת מייל תקינה

מידע רלוונטי נוסף
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
עורך דין אדי בליטשטיין

עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים בתביעות מורכבות בסכומים העולים על 100 אלף ש"ח בלבד. למשרדנו ניסיון רב מאוד והצלחות מוכחות בבתי המשפט. המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד. עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב