רח' ההגנה 13, ראשון לציון

חוק טיבי – איך לקבל פיצוי כספי בגין ביטול טיסה או עיכוב?

חוק טיבי או כפי שהוא ידוע בקרב קהילת המשפטנים, חוק שירותי תעופה הוא זה שאחראי לכך שהחל מחודש אוגוסט 2012 חברות התעופה חייבות לפצות נוסעים בעת ביטול טיסה – עיכוב טיסה – דחיית טיסה.

טרם חקיקתו של חוק טיבי ביטול טיסה על ידי חברת התעופה היה מצב שכיח מאוד, שהשאיר את הנוסע בפני שוקת שבורה, שכן, הפיצויים לפני חוק טיבי היו מזעריים (יחסית), ולעיתים נוצר מצב שלחברת התעופה השתלם להודיע על ביטול טיסה מאשר לקיימה בפועל.

עורך דין אדי בליטשטיין מייצג מזה למעלה מעשור תובעים בתביעות נגד חברות תעופה כאשר סכום הנזק עולה על 50 אלף שקלים. צריכים ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

חוק טיבי – רקע כללי

חוק טיבי נכנס לתוקפו בתאריך 16.8.2012.
דברי ההסבר מבהירים מדוע חוקק חוק זה, ובין היתר, נכתב כך:

"נוסעים שרכשו כרטיס טיסה ולא טסו בטיסה במועד הנקוב בכרטיס בשל ביטולה, שינוי במועדה או מסיבה אחרת, נאלצים לא אחת לשאת עקב כך לשאת בהוצאות כספיות, נוסף על הנזקים שאינם ממוניים הנגרמים להם משיבוש תוכנייותיהם; לכך מתלווה לעיתים המתנה ממושכת בשדה התעופה. הדין הקיים אינו נותן מענה ראוי למצב זה:…"

כפי שאתם רואים, המחוקק היה ער לבעייתיות שנוצרה טרם חקיקתו של החוק, ומטרתו הייתה לפתור בעייתיות זו.

חוק זה חל על כל טיסה הממריאה ונוחתת בישראל, לרבות במקרים בהם קיימות חניות ביניים.
חוק טיבי חל גם על חברות תעופה זרות.

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אזרחי אדי בליטשטיין מסביר על חוק טיבי

מהן זכויות הנוסעים על פי חוק טיבי במקרה של ביטול טיסה?

לפני שנפרט את זכויות הנוסעים על פי חוק טיבי, חשוב להבין כי הגדרת ביטול טיסה היא כל טיסה שלא יצאה אל הפועל או טיסה שהמריאה באיחור של שמונה שעות ומעלה.
סעיף 6 של חוק טיבי מסדיר את זכויות הנוסעים במקרים של ביטול טיסה, והוא קובע שעל הנוסעים לקבל בעת ביטול טיסה את הזכויות הבאות:

 1. שירותי סיוע אשר מפורטים בהרחבה בסעיף 3(א)(1) וכוללים מזון ומשקאות בהתאם לזמן ההמתנה, אירוח בבית מלון אם נדרשת שהייה של לילה או יותר, שירותי הסעות בין שדה התעופה לבית המלון (במקרים אלה רשאי הנוסע לבחור מלון אחר מזה שהוצע לו על ידי חברת התעופה, עליו ישלם מכספו, אך יזכה להסעות על חשבון חברת התעופה, ובתנאי שבית המלון שבחר הנוסע יהיה במרחק סביר משדה התעופה), שתי שיחות טלפון, משלוח הודעה באמצעות פקס או דואר אלקטרוני, לפי בחירת הנוסע.
 2. השבת התשלום ששולם עבור כרטיס הטיסה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע.
 3. פיצוי כספי כמפורט בתוספת לחוק.

הפיצוי הכספי המפורט בתוספת של חוק טיבי מתייחס למרחק הטיסה, ככל שמרחק הטיסה ארוך יותר כך הפיצוי הכספי גבוה יותר. על פי העדכון האחרון המפורט בתוספת חוק טיבי הסכומים הם כמפורט להלן:
בטיסה עד 2000 ק"מ – סכום הפיצוי הוא 1390 ש"ח.
בטיסה עד 4500 ק"מ – סכום הפיצוי הוא 2220 ש"ח.
בטיסה העולה על 4500 ק"מ – סכום הפיצוי הוא 3340 ש"ח.

לצורך הדוגמה – במקרה בו תבוטל טיסה שממריאה מתאילנד לישראל יהיה זכאי הנוסע לפיצוי על פי חוק טיבי בסך 3340 ש"ח, משום שמרחק הטיסה עולה על 4500 ק"מ.

הסכומים מתעדכנים מדי שנה ולכן יתכן שבמועד קריאת מאמר זה הסכומים יהיו מעט שונים.

חוק טיבי
ניתן לקבל פיצוי כספי משמעותי מכוח חוק טיבי

מהן זכויות הנוסעים על פי חוק טיבי במקרה של דחיית טיסה?

במקרים של דחיית טיסה החוק מסייג את הפיצוי לנוסע. בשעתיים הראשונות אין כל פיצוי או הטבה.

במקרה בו העיכוב עולה על שעתיים זכאי הנוסע על פי חוק למזון ומשקאות ושירותי תקשורת.

במקרה בו העיכוב עולה על חמש שעות אך פחות משמונה שעות (להזכירכם, עיכוב העולה על שמונה שעות נחשב לביטול טיסה) זכאי הנוסע על פי חוק טיבי למזון ומשקאות, שירותי תקשורת, השבת התמורה ששולמה עבור כרטיס הטיסה או כרטיס טיסה חלופי (לפי בחירתו).

הפרתו של חוק טיבי על ידי אי אספקת הטבות אלה מאפשר הגשת תביעה לפיצויים ללא הוכחת נזק בגובה 11,120 ש"ח לאדם (יפורט בהמשך).

חריגים לחוק טיבי במקרים של ביטול טיסה

קיימים מספר חריגים הפוטרים את חברת התעופה מלשלם פיצוי כספי מכוח חוק טיבי (אך החריגים לא פוטרים את חברת התעופה מחובתה לספק את יתר ההטבות או תשלום פיצויים ללא הוכחת נזק במקרה שבו הטבות אלה לא מסופקות לנוסעים).

החריג הראשון מתייחס למועד ביטול הטיסה ומסירת ההודעה על כך ללקוח:
א. אם נמסרה הודעה ללקוח לפחות 14 ימים לפני מועד הטיסה המפורט בכרטיס הטיסה, לא יהיה זכאי הנוסע לפיצוי כלשהו.
ב. הנוסע לא יהיה זכאי לפיצוי אם חברת התעופה הודיעה על ביטול הטיסה בפרק זמן שבין 7-14 ימים, כל עוד הוצעה לנוסע טיסה חלופית שמועד המראתה הוא לכל היותר שעתיים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה ומועד הנחיתה הוא לא יאוחר מארבע שעות לאחר המועד המקורי.
ג. הנוסע לא יהיה זכאי לפיצוי אם הטיסה בוטלה בפרק זמן הנמוך משבעה ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, והוצאה לנוסע טיסה חלופית שמועד המראתה הוא לכל היותר שעה לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, ומועד הנחיתה לא יאוחר משעתיים מהמועד המקורי.

קיימים חריגים נוספים השוללים את הפיצוי מנוסע שטיסתו בוטלה. מקרים אלה מתייחסים לנסיבות מיוחדות שאינן בשליטת חברת התעופה, ביטול טיסה עקב שביתה, הטיסה בוטלה על מנת למנוע חילול שבת (חברות התעופה מתייחסות לחריגים אלה כ"כוח עליון").

בכל מקרה שבו חברת התעופה מודיעה על ביטול טיסה (גם אם מדובר בחריגים המוזכרים לעיל),  עליה להציג בפני הנוסע חלופות להגעה ליעדו הסופי. חברת התעופה איננה יכולה להתנער מהנוסע ולהשאיר אותו "תקוע" במקום כלשהו.

הודעה על זכויות הנוסעים בעת ביטול טיסה או דחיית טיסה

סעיף 14 קובע את חובת היידוע שעל חברת התעופה לעמוד בה. על פי סעיף זה על חברת התעופה להציב שלט במקום בו היא מקבלת קהל, המפרט את זכויות הנוסעים במקרים של ביטול טיסה, דחיית טיסה, עיכוב טיסה, הקדמת טיסה ועוד.
על השלט להיות מוצב במקום בולט ועל האותיות להיות ברורות וקריאות.

על חברות התעופה או חברות התיירות המוכרות טיסות באמצעות אתרי אינטרנט, לפרט את מידע לנוסע גם באתרי האינטרנט.

במקרים של ביטול טיסה הנוסע זכאי לקבל מחברת התעופה מסמך בכתב המפרט את זכויותיו.

פיצוי ללא הוכחת נזק בעת ביטול טיסה או דחיית טיסה

נוסע שאינו מעוניין להגיש תביעה ייצוגית יכול להגיש תביעה אישית מכוח החוק ולתבוע פיצויים ללא הוכחת נזק ככל שלא קיבל מחברת התעופה את ההטבות המגיעות לו (אשר הוזכרו קודם).

בסעיף 11 נקבע כי ניתן להגיש תביעה נגד חברת התעופה עד לסכום 11,120 ש"ח ללא הוכחת נזק (לנוסע).

במקרים מסוג זה על התובע להוכיח שחברת התעופה הפרה ביודעין את הוראות החוק.

גם סכום זה מתעדכן מדי שנה וייתכן שיהיה שונה מעט במועד קריאת מאמר זה.

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין מטפל בתביעות בעניין חוק טיבי כאשר מדובר בקבוצות גדולות בלבד

תביעה ייצוגית בעת ביטול טיסה או דחיית טיסה

במקרים של ביטול טיסה או דחיית טיסה ניתן להגיש תביעות ייצוגיות נגד חברת התעופה. מקרים אלה מתאימים להתברר כתביעות ייצוגיות משום שבכל טיסה קיימים מספר רב של נוסעים אשר נפגעים ממחדליה של חברת התעופה.

אין חובה להכיר את יתר הנוסעים בטיסה על מנת להגיש תביעה ייצוגית מכוח חוק טיבי. קיים יתרון גדול בניהול תביעה ייצוגית מכוח חוק טיבי במיוחד אם מצליחים להראות שמחדליה של חברת התעופה הנתבעת התרחשו ביותר מטיסה אחת (ככל שיש יותר טיסות המעידות על המחדלים כך קבוצת הנפגעים גדולה יותר, וכך גם הסיכוי שיפסק פיצוי לקבוצת הנפגעים גדול יותר).

בעבר הוגשו על ידי עורך דין אדי בליטשטיין מספר תביעות ייצוגיות מכוח חוק טיבי.

לסיכום

נוסעים שטיסתם בוטלה או התעכבה בשמונה שעות או יותר זכאים לקבל מחברת התעופה פיצוי כספי, וכן, את ההטבות הקבועות בהוראות חוק טיבי (שהייה במלון, הסעה למלון, מזון ומשקאות, שירותי תקשורת).

חברות התעופה לא ימהרו להציע לכם הטבות אלה ולכן במקרים רבים יהיה צורך להגיש תביעה נגד חברת תעופה על מנת לזכות בפיצוי כספי.

חוק טיבי חל על כל טיסיה שטסה לישראל או מחוץ לישראל.

במקרה של אי קבלת ההטבות או הפיצויים הקבועים בחוק ניתן להגיש תביעה כספית לבית משפט משפט לתביעות קטנות או במקרים מסויימים לבית משפט השלום, או תביעה ייצוגית (לרוב לבית המשפט המחוזי).

שאלות נפוצות בעניין חוק טיבי

 • האם חוק טיבי מאפשר לקבל פיצוי רק על ביטול טיסה?

  לא. חוק טיבי מאפשר לקבל פיצוי כספי גם על עיכוב טיסה העולה על שמונה שעות, ובתנאים מסוימים גם עבור עיכוב טיסה במספר שעות נמוך יותר.

 • חברת התעופה רוצה לשלם לי פיצוי כספי בהתאם לדין האירופאי. האם היא פועלת נכון?

  לא. בכל הקשור לביטול טיסות לישראל או מישראל חל חוק טיבי ויש לפעול בהתאם לדין הישראלי.

 • חברת התעופה טוענת שלא מגיע לי פיצוי כספי בגין ביטול טיסה כי הטיסה בוטלה עקב תקלה במטוס. האם היא צודקת?

  לא בהכרח.
  פסיקות בתי המשפט קובעות שלא כל תקלה במטוס מהווה עילה לשלילת פיצוי כספי לפי חוק טיבי, ולא כל תקלה במטוס מהווה "כוח עליון".
  במקרים אלה אין לוותר על תביעה מכוח חוק טיבי.

 • אנחנו משפחה של 4 נפשות שטיסתם בוטלה. האם אנחנו זכאים לפיצוי כספי בהתאם למספר הנוסעים?

  כן, כל נוסע זכאי לקבל פיצוי כספי.
  אם חברת התעופה מציעה למשפחה פיצוי כספי אחד (כביכול בגין כרטיס טיסה אחד) חברת התעופה לא פועלת כדין.

דירוג הגולשים:

5 / 5. 76

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

חוק טיבי
חוק טיבי
הקליקו כאן כדי לחזור לחלק ספציפי במאמר
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

מידע משפטי בווידאו

מידע משפטי במגוון נושאים
14 קטעי וידאו
מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות
0 +
מעל 750 לקוחות מרוצים
0 +
מאה אחוז יחס אישי לכל לקוח
% 0
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב