עורך דין אדי בליטשטיין

גניבת כסף – כיצד מתמודדים עם גניבה ומקבלים את הכסף בחזרה?

גניבת כסף זוהי עבירה פלילית בהתאם להוראות חוק העונשין. העונש בגין עבירה זו יכול להגיע למספר שנות מאסר בכלא. בנוסף, מעבר לסנקציה הפלילית הגנב מסתכן שתוגש נגדו תביעה כספית או תביעה אזרחית לצורך השבת הכספים, ובנוסף קבלת פיצוי כספי בגין הנזק שנגרם ממעשה הגניבה.

לעיתים הקושי האמיתי לאחר גניבת כסף הוא לאתר את זהותו של הגנב. לא תמיד משטרת ישראל תוכל לסייע לכם בעניין זה, ואם מדובר בגניבת סכום כסף שאינו גבוה, ישנו סיכוי שתלונתכם למשטרת ישראל תסגר עקב חוסר עניין לציבור או מסיבה אחרת.

עורך דין אדי בליטשטיין עוסק מזה למעלה מעשור בייצוג תובעים ונתבעים בתביעות מורכבות העוסקות בגניבת כסף. שוקלים הגשת בעניין גניבת כסף בסכום העולה על 100 אלף שקלים? צריכים להתגונן מפני תביעה בעניין גניבת כסף? צרו קשר עם משרדנו ונוכל לסייע גם לכם.

גניבת כסף – המישור הפלילי

חוק העונשין מגדיר מהי גניבה, מהו דינו של הגנב, ואפילו מתייחס למעשי גניבה ספציפיים.

גניבה מוגדרת בסעיף 383 לחוק, כך:

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין תביעות אדי בליטשטיין מסביר על גניבת כסף

גניבה – מהי

(א)  אדם גונב דבר אם הוא –

(1)   נוטל ונושא דבר הניתן להיגנב, בלי הסכמת הבעל, במרמה ובלי תביעת זכות בתום לב, כשהוא מתכוון בשעת הנטילה לשלול את הדבר מבעלו שלילת קבע;

(2)   בהיותו מחזיק כדין דבר הניתן להיגנב, בפקדון או בבעלות חלקית, הוא שולח יד בו במרמה לשימושו שלו או של אחר שאינו בעל הדבר.

(ב)  לענין גניבה לפי סעיף קטן (א) אין נפקא מינה שהנוטל או השולח יד הוא חבר דירקטוריון או נושא משרה בתאגיד שהדבר שייך לו, ובלבד ששאר הנסיבות מצטרפות כדי גניבה.

(ג)   לענין גניבה –

(1)   "נטילה" – לרבות השגת החזקה –

(א)   בתחבולה;

(ב)   בהפחדה;

(ג)    בטעות הבעל ובידיעת הנוטל שההחזקה הושגה כך;

(ד)    במציאה, אם בזמן המציאה מניח המוצא שאפשר באמצעים סבירים לגלות את הבעל;

(2)   "נשיאה" – לרבות הסרת דבר ממקומו, ובדבר המחובר – הסרתו לאחר ניתוקו הגמור;

(3)   "בעלות" – לרבות בעלות חלקית, החזקה, זכות החזקה או שליטה;

(4)   "דבר הניתן להיגנב" – דבר בעל ערך שהוא נכסו של אדם, ובמחובר למקרקעין – לאחר ניתוקו מהם.

שימו לב – ניתן להאשים אדם בעבירת גניבת כסף אם הוא מצא את הכסף אך לא טרח להחזיר את הכסף לבעליו, ככל שניתן לאתר את בעלי הכספים באמצעים סבירים.

סעיף 384 לחוק העונשין קובע מה יהיה דינו של גנב, לרבות במצב של גניבת כסף:

דין הגונב

הגונב, דינו – מאסר שלוש שנים, והוא אם לא נקבע לגניבה עונש אחר מחמת נסיבותיה או מחמת טיבו של הדבר שנגנב.

לפי סעיף 384 דינו של גנב לאחר גניבת כסף הוא מאסר לשלוש שנים, אלא אם כן, קיימת הוראת חוק אחרת, ספציפית, למעשה הגניבה.

גניבת כסף יכולה להוביל למאסר
גניבת כסף יכולה להוביל למאסר

גניבת כסף על ידי אנשים "שקרובים לצלחת"

חוק העונשין מגדיר מספר עבירות ספציפיות המיועדות להתמודד עם אנשים שהייתה להם השפעה או "כוח" כלשהו או מעמד כלשהו שאפשר להם לבצע את הגניבה, והם ניצלו את הכוח הזה לרעה. לדוגמה: אנשי ציבור שגנבו כספים מהקופה הציבורית, עובדים בחברה שגנבו כספים מהחברה, וכו'. באותם מקרים עונשי המאסר עשויים להיות גבוהים במיוחד.

גניבה בידי עובד הציבור

390. עובד הציבור הגונב דבר שהוא נכס המדינה או דבר שהגיע לידיו מכוח עבודתו, וערכו עולה על אלף שקלים חדשים, דינו – מאסר עשר שנים.

גניבה בידי עובד

391. עובד הגונב דבר שהוא נכס מעבידו, או שהגיע לידי העובד בשביל מעבידו, וערכו עולה על אלף שקלים חדשים, דינו – מאסר שבע שנים.

גניבה בידי המנהל

392. חבר דירקטוריון או נושא משרה של תאגיד הגונב דבר שהוא נכס התאגיד, דינו – מאסר שבע שנים.

גניבה בידי מורשה

393. העושה אחת מאלה, דינו מאסר שבע שנים:

(1)   גונב נכס שקיבל עם יפוי כוח לעשיה בו;

(2)   גונב נכס שהופקד אצלו, לבדו או עם אדם אחר, על מנת שישמרנו שמירה מעולה או ישתמש בו או בתמורתו, כולם או מקצתם, למטרה פלונית או ימסור כולם או מקצתם לאדם פלוני;

(3)   גונב נכס שקיבל, לבדו או עם אדם אחר, בשביל אדם אחר או לזכותו;

(4)   גונב מן התמורה של נייר ערך, או של עשיה בנכס על פי יפוי כוח, כשקיבל הוראה שתשמש למטרה פלונית או תשולם לאדם פלוני.

גניבת כסף על ידי עורך דין

לאחרונה מתרבים הפרסומים בתקשורת על מקרי גניבת כסף על ידי עורכי דין. מדובר במקרים בהם עורכי דין גונבים כספי נאמנות או שהם מקבלים כספים לטובת לקוחותיהם, אך במקום להעביר את הכספים ללקוח, משלשלים אותם לכיסם.

ניתן להתמודד עם גניבת כסף על ידי עורך דין באמצעות שלושה אפיקים: 1. הגשת תביעה נגד עורך דין להחזרת הכספים; 2. הגשת תלונה נגד עורך דין ללשכת עורכי הדין, על מנת שזו תטפל בו ברמה המשמעתית (דבר שיכול להוביל אפילו לסילוק לצמיתות מלשכת עורכי הדין); 3. הגשת תלונה במשטרה.

במקרים רבים עורכי דין חוששים יותר מהגשת תלונה ללשכת עורכי הדין וייתכן שיעדיפו להחזיר את הכספים הגנובים ללקוח כדי שהעונש שיוטל עליהם יהיה קל יותר.

מה לעשות לאחר גניבת כסף?

לאחר גניבת כסף צריכים לנסות ולהבין שני דברים עיקריים: 1. כמה כסף בדיוק נגנב; 2. האם ידוע מי גנב את הכסף?

לאחר בירור ראשוני בעניין שתי הנקודות האלה צריכים לגשת מיד לתחנת המשטרה הקרובה לביתכם ולהגיש תלונה. חשוב מאוד למסור לחוקר את כל הנתונים שיש בידיכם (אסמכתאות בעניין גניבת כסף, מידע בדבר זהות הגנב אם הדבר ידוע לכם, ככל שנעשה שימוש במסמך מזויף או זיוף חתימה לצורך גניבת הכסף, הציגו לחוקר את המסמכים המזויפים).

בחלק לא מבוטל מהמקרים משטרת ישראל לא תוכל סייע לכם בהשבת הכספים הגנובים, בין אם מדובר בחוסר בכוח אדם וטיפול במקרים חמורים יותר, ובין אם מכיוון שהגנב עשוי לטעון שאלה הכספים שלו ושיש ביניכם סכסוך כספי אזרחי (במקרה כזה החוקר יפנה אתכם להגשת תביעה בבית המשפט).

יחד עם זאת, ישנה חשיבות להגשת תלונה במשטרה משום שתמיד יש סיכוי שמשטרת ישראל תעשה את עבודתה נאמנה ותשיב את הכספים, ובכל מקרה, ניתן יהיה לעשות שימוש באישור הגשת תלונה בעניין גניבת כסף, ולצרפו כנספח במסגרת כתב תביעה שיוגש מטעמכם.

אם זהותו של הגנב ידועה לכם – אל תתמהמהו ותגישו מיד תביעה לבית המשפט. במסגרת כתב התביעה צריכים לדרוש לקבל לא רק את הכספים שנגנבו אלא גם פיצוי כספי. כדאי גם לשקול להגיש בקשה לקבלת סעד זמני בדמות עיקול חשבון הבנק או נכסיו של הגנב. אם לא תעשו זאת, יתכן שתגלו בסוף ההליך שהגנב הבריח את הכספים או הנכסים לצד שלישי, וגם אם תנצחו בתביעה לא תוכלו להיפרע מהגנב, גם אם תפתחו נגדו בהליכי הוצאה לפועל. עליכם לזכור שככל שתפעלו נגד הגנב מהר יותר, כך ישנו סיכוי גבוה יותר לקבלת הכספים בחזרה, תוך פרק זמן קצר יותר.

עורך דין אדי בליטשטיין
צריכים ליווי משפטי בעניין גניבת כסף? צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

לסיכום

גניבת כסף זוהי עבירה פלילית שיכולה להוביל לעונשי מאסר משמעותיים. ככל שהגניבה נעשתה על ידי אדם בתפקיד בכיר יותר, כך עונש המאסר צפוי להיות גבוה יותר.

לאחר שמגלים שנגנב מכם כסף כדאי לפנות באופן מיידי לתחנת המשטרה הקרובה אליכם ולהגיש תלונה. מסרו לחוקר כל מידע שעשוי לסייע בחקירה, וככל שידוע לכם פרטו מי גנב את הכספים או במי אתם חושדים.

בנוסף, ככל שידועה לכם זהותו של הגנב, ניתן להגיש נגדו תביעה לצורך השבת הכספים הגנובים. בנוסף ניתן לדרוש מהגנב פיצוי כספי בגין הנזקים שנגרמו לכם עקב גניבת הכספים.

שאלות נפוצות בעניין גניבת כסף

 • האם בכל מקרה של גניבת כסף כדאי להגיש תביעה?

  אם סכום הכסף שנגנב הוא סכום נמוך יחסית, יתכן שלא יהיה כלכלי להגיש תביעה לבית משפט השלום או המחוזי לאור העלויות הכרוכות בניהול תביעה שכזאת (שכר טרחת עורך דין עשוי להיות משמעותי ויותר גבוה מסכום הכסף שנגנב מכם).
  במקרים בהם הסכום שנגנב אינו גבוה כדאי לשקול הגשת תביעה קטנה.

 • כמה זמן נמשכת תביעה בגין גניבת כסף?

  אם זו תביעה בסדר דין מהיר (עד 75 אלף שקלים) יש סיכוי שהתיק יסתיים תוך קצת יותר משנה.
  אם מדובר בתביעה מעל 75 אלף שקלים, התביעה תמשך הרבה יותר משנה.
  אם מדובר בתביעה קטנה – לרוב התיק יסתיים תוך פחות משנה.

 • האם כדאי להגיש תלונה במשטרה בגין גניבת כסף?

  כן.
  יתכן שהמשטרה תוכל לסייע בהשבת הכסף ואף בהגשת כתב אישום נגד הגנב. במקרה כזה עשוי להיות פשוט יותר לנהל תביעה אזרחית נגד הגנב.

 • האם אפשר להגיש תביעה אם אני לא יודע מי גנב לי את הכסף?

  במסגרת כל כתב תביעה צריכים לפרט את פרטיו של הנתבע. אם לא יודעים מי הנתבע מעשית לא ניתן להגיש את התביעה.

דירוג הגולשים:

5 / 5. 74

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

גניבת כסף
גניבת כסף
חזרה לחלק ספציפי במאמר
מדוע כדאי לשכור את שירותינו?
מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות
0 +
מעל 750 לקוחות מרוצים
0 +
מאה אחוז יחס אישי לכל לקוח
% 0
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

חיוג לעו"ד אדי בליטשטיין 03-6427876
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

מידע משפטי בווידאו

מידע משפטי במגוון נושאים
17 Videos
מאמרים באותה קטגוריה

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב