עורך דין אדי בליטשטיין

הודעת ספאם – האם כל הודעה לא רצויה היא ספאם שיוביל לפיצוי?

הודעת ספאם
הודעת ספאם
5
(41)

כולנו "מופגזים" מדי יום באינספור הודעות ספאם שנשלחות אלינו באמצעות דוא"ל, הודעות SMS, ולעיתים אפילו באמצעות וואטסאפ. עולה השאלה האם כל הודעה לא רצויה היא הודעת ספאם שתזכה אתכם בפיצוי כספי? על מנת לענות על שאלה זו צריכים להכיר את הוראות חוק התקשורת.

עורך דין אדי בליטשטיין מייצג מזה למעלה מעשור תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות בנושא ספאם. צריכים ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

קבלת הודעת ספאם ודרישת פיצוי כספי

סוגיית הספאם מוסדרת בהוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. סעיף 30א לחוק זה קובע מהי הודעת ספאם:

"דבר פרסומת" – כל אחד מאלה:

(1)   מסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת;

(2)   מסר המופץ לציבור הרחב שמטרתו בקשת תרומה או תעמולה;

(3)   מסר שאינו דבר פרסומת כאמור בפסקה (1) או (2), המופץ לציבור הרחב, ונכללת בו הצעה לנמען להתקשר למספר טלפון מסוים לשם קבלת מסר כלשהו; הוראות פסקה זו לא יחולו על מסר כאמור מאת המדינה ומוסדותיה, מסר כאמור שתכליתו העברת מידע ששלח גוף הצלה כהגדרתו בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971, לשם מילוי תפקידו, או מסר כאמור מאת גוף אחר שקבע השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, ורשאי השר לקבוע כאמור סוגים שונים של מסרים לגופים שונים שקבע;

"הודעה אלקטרונית" – מסר בזק מקודד המועבר ברשת האינטרנט אל נמען או קבוצה של נמענים, וניתן לשמירה ולאחזור בדרך ממוחשבת;

"הודעת מסר קצר" – מסר בזק הכולל כתב, לרבות אותות או סימנים, או מסר בזק הכולל חוזי או שמע, ומועבר באמצעות רשת בזק אל ציוד קצה של נמען או קבוצה של נמענים;

הודעת ספאם
עורך דין תביעות ייצוגיות אדי בליטשטיין מסביר על קבלת פיצוי כספי לאחר קבלת הודעת ספאם

על פי סעיף 30א לחוק התקשורת, הודעת ספאם היא כל הודעה שמטרתה בעיקר לעודד רכישת מוצר או שירות (כל דבר שיגרום לכם להוציא כסף).

הודעת ספאם היא גם הודעה שמטרתה ליצור תעמולה (לא חל על הודעות מטעם המדינה) או בקשת תרומה.

גובה הפיצוי בגין קבלת הודעת ספאם

הסנקציה בגין קבלת הודעת ספאם קבועה בסעיף 30א(י)(1) לחוק התקשורת:

(1)   שוגר דבר פרסומת ביודעין בניגוד להוראות סעיף זה, רשאי בית המשפט לפסוק בשל הפרה זו פיצויים שאינם תלויים בנזק (בסעיף זה – פיצויים לדוגמה), בסכום שלא יעלה על 1,000 שקלים חדשים בשל כל דבר פרסומת שקיבל הנמען בניגוד להוראות סעיף זה;

כלומר, בגין קבלת כל הודעת ספאם אתם רשאים לדרוש פיצוי כספי עד 1000 ש"ח. אם קיבלתם 10 הודעות ספאם, אתם רשאים לדרוש פיצוי כספי עד 10,000 ש"ח.

תביעה ייצוגית מול תביעה אישית לאחר קבלת הודעת ספאם

ברוב המוחלט של המקרים תביעות בנושא קבלת הודעת ספאם מגיעות לפתחו של בית משפט לתביעות קטנות. מדובר בהליך קצר ומהיר יחסית במסגרתו ניתן לתבוע את אותו פיצוי ללא הוכחת נזק בסך עד 1000 ש"ח לכל הודעה, המוזכר בחוק.

לרוב, לא פוסקים לטובת התובע את הפיצוי המקסימאלי אך התובע בוודאי לא יצא מקופח ויקבל, לרוב, לפחות 500 ש"ח בגין כל הודעת ספאם.

לעומת זאת, ניתן להגיש גם תביעה ייצוגית בגין קבלת ספאם. במסגרת תביעה ייצוגית לא ניתן לדרוש את הפיצוי ללא הוכחת נזק אך כן ניתן לדרוש פיצוי כספי בגין נזק לא ממוני.

היתרון בהגשת תביעה ייצוגית בגין קבלת הודעת ספאם הוא שאם ההליך מתקבל, התובע הייצוגי צפוי, לרוב, לזכות בגמול גבוה הרבה יותר ביחס להגשת תביעה קטנה.

קבלת הודעת ספאם
קבלת הודעות ספאם עשויה להוביל לפיצוי כספי גבוה

לא יתקבל פיצוי כספי בגין קבלת הודעה שאיננה הודעת ספאם

לא כל הודעה לא רצויה היא הודעת ספאם, ולא תוכלו לקבל פיצוי כספי בגין כל הודעה לא רצויה. צריכים לבחון היטב האם ההודעה שקיבלתם נכנסת בהגדרת החוק ורק אז כדאי לבחון האם יש מקום להגיש תביעה כספית או תביעה אזרחית בגין קבלת ספאם.

לעיתים הודעות שאינן רצויות מבחינתנו הן הודעות שהחברה ששלחה את ההודעות מחויבת לשלוח מכוח חוק או חוזה בינה לבין מקבל ההודעה. במקרים אלה יהיה קושי רב לדרוש פיצוי כספי.

סוגיה זו נדונה במסגרת תביעה ייצוגית שהוגשה על ידי עורך דין נגד שופרסל (ת"צ 10726-06-21 רועי בכר נ' שופרסל, פסק דין מיום 6.9.2023), שם נקבעו הדברים הבאים:

בתי המשפט, לרבות בית המשפט העליון, התייחסו לנזקים הנגרמים כתוצאה מתופעת הספאם, כך בעניין חזני ראה בית המשפט לפרט את סוגי הדואר שהם 'דואר זבל' ככוללים, בין השאר, תוכן שלעיתים הוא פוגעני או גורם למטרד לנמען שאינו מעוניין בו, וציין כי דואר הזבל "משמש להפצת וירוסים באמצעות תכנים מניפולטיביים", מה שעלול להזיק למחשב הנמען ולהוביל לאובדן מידע יקר ערך; פגיעה בפרטיות הנמען, שנעשתה עימו התקשרות שהוא לא מעוניין בה; פגיעה ביעילות עסקים וכן העברת העלויות הכרוכות מן המפרסם אל הנמען וספקי התקשורת שכן, בין היתר, הפצת דואר זבל "כופה על הנמענים, בעל כורחם, לבצע פעולות רבות ותדירות של מיון דואר אלקטרוני…"

ואולם לא כל ההודעות אסורות במשלוח ולא כל משלוח של דבר פרסומת מהווה משלוח שלא כדין. האיסור שהתגבש בסעיף 30א לחוק התקשורת עיגן את מודל ה-opt-in באמצעות הטלת איסור כללי לשלוח דברי פרסומת לנמען שלא נתן הסכמתו לכך קודם לכן, קרי, ברירת המחדל היא איסור משלוח דברי פרסומת למי שלא נתן הסכמתו לכך, ומשלוח ההודעות או דברי פרסומת מותר אפוא לנמען שנתן היתר מראש.   

הפרשנות למונח 'דבר פרסומת' נדונה בהרחבה בפסיקה, וכך למשל אמר בית המשפט העליון כי "מלשונה של הגדרה זו עולה לכאורה כי… התשובה לשאלה האם הודעה מסוימת מהווה "דבר פרסומת" תלויה במטרה שאותה היא באה להגשים ולא בהכרח באופן שבו נמען סביר היה מבין אותה. עוד עולה מלשונה של הגדרה זו כי היא מסבה עצמה גם על מסרים שנועדו למשוך את הנמען להתקשר עם המפרסם שלא באמצעות מסר מפורש וישיר אלא בדרכים עקיפות…

טוענת שופרסל כי מדובר בהודעות 'שירותיות' שמטרתן מתן מידע על הטבות שנכללו בתכניות לחברי מועדון הלקוחות ועל הארכת מועד תוקפן ולא נועדו לעודד רכישות מוצר או שירות גם לא הוצאת כספים בדרך אחרת (פרק ג.1 לתשובה). התרשמתי שדברים אלה של שופרסל עולים בקנה אחד עם תוכן ההודעות, עם התנהלות המשיבה, ועם החובה ליידע את חברי מועדון הלקוחות על המשך ההטבה עד להחלפתה בתכנית אחרת כמתחייב על פי דין "…דרך המלך להארכת ההתקשרות לאחר תקופת ההטבה, היא פנייה לצרכן בתוך תקופת ההודעה כהגדרתה לעיל וקבלת הסכמה מפורשת שלו להארכת העסקה…" (רע"א 5636/20 שופרסל בע"מ נ' אברהם אלעד גריינר, פס' 20 (20.7.2023), להלן: "עניין גריינר", ההדגשה אינה במקור).

התרשמתי כי תוכן הודעות המופנה לחברי מועדון הלקוחות, בתוך התקופה שבטרם שינוי התנאים, מתיישב עם המטרה שאותה באו להגשים (ענין פסגות) קרי, עדכון הלקוחות, החברים במועדון הלקוחות, אשר להטבות הקיימות בתכנית מועדון הלקוחות של שופרסל ביניהן מנגנון צבירה ומימוש נקודות וגם על המועד בו יפקעו ההטבות, שהרי לשם קבלת הטבות ומידע על קיומן ומימושן, נרשמו הלקוחות להיות חברים במועדון הלקוחות.

במקרה זה לא רק שהבקשה לאישור תביעה ייצוגית נדחתה, אלא שנפסקו לחובת המבקש הוצאות משפט בגובה 15 אלף שקלים.

עורך דין אדי בליטשטיין
זקוקים לליווי משפטי בעניין הודעות ספאם? צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

לסיכום

הודעת ספאם היא הודעה שמטרתה, לרוב, לגרום לכם לשלם בגין מוצר או שירות כלשהו. סעיף 30א לחוק התקשורת (הידוע בקרב הציבור כ"חוק הספאם") מאפשר להגיש תביעה ולדרוש פיצוי כספי בסך עד 1000 שקלים בגין כל הודעה.

במקרים מסוימים כדאי לשקול הגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית במקום תביעה קטנה. מדובר באותם מקרים בהם התובע מעוניין לקבל פיצוי כספי גבוה יותר ויכול להוכיח שהחברה ששלחה את ההודעות הפרה את החוק ביחס לקבוצה גדולה של אנשים.

לא כל הודעה לא רצויה היא הודעת ספאם. צריכים לעקוב בדקדקנות אחר הוראות החוק (ופסיקות בתי המשפט המפרשות את החוק), ורק אם תוכן ההודעה אכן נכלל בגדר הוראות החוק ניתן וכדאי להגיש תביעה כדי לזכות בפיצוי המיוחל.

שאלות נפוצות בעניין הודעת ספאם

 • מה זה הודעת ספאם?

  הודעת ספאם היא כל הודעה שתקבלו בעיקר באמצעי אלקטרוני שמטרתה לעודד אתכם לרכוש מוצר או שירות.

 • האם בגין כל הודעת ספאם ניתן לקבל פיצוי?

  אם לא מסרתם את הסכמתם לקבלת הודעות ספאם וקיבלתם הודעות שכאלה, לרוב תקבלו פיצוי כספי.

 • מה גובה הפיצוי שניתן לקבל בגין כל הודעת ספאם?

  החוק מאפשר לתבוע עד 1000 ש"ח ללא הוכחת נזק. ברוב המקרים בתי המשפט לא פוסקים את הסכום המקסימאלי אלא בין 350 – 850 ש"ח לכל הודעה (תלוי בנסיבות).

 • כמה זמן נמשכת תביעה בגין קבלת הודעת ספאם?

  בדרך כלל תביעות אלה מוגשות לבית משפט לתביעות קטנות, שם ההליך הרבה יותר קצר. לרוב פחות משנה.

גולשים דירגו את המאמר:

5 / 5. 41

No votes so far! Be the first to rate this post.

רוצים לחזור לחלק ספציפי במאמר?

רוצים לקבל בחינם עדכונים בנושא זה? סיכום פסקי דין? מדריכים משפטיים? הזינו כתובת מייל תקינה

Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בעמוד אודות.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

מידע רלוונטי נוסף

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב