תביעה בגין לשון הרע – האם חייבים להתבסס רק על חוק איסור לשון הרע?

בתאריך 21.6.2016 ניתנה החלטה מעניינת על ידי בית המשפט העליון (ע”א 1170-06-15 סיגל שוורץ נ’ לילך צולר) אשר עסק ביחסים בין עובדת למעסיק לשעבר במסגרת תביעה בגין לשון הרע. הסוגיה המעניינת אשר נדונה בהחלטה זו היא האם ניתן לתבוע בגין לשון הרע מכוח הוראות חוק אחרות, שאינן חוק איסור לשון הרע.

תביעה בגין לשון הרע ניתן להגיש במקרים המנויים בחוק איסור לשון הרע. חוק איסור לשון הרע, תשכ”ה – 1965 קובע כי לשון הרע הוא דבר אשר פרסומו עלול:

  1. להשפיל אדם או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או לעג;
  2. לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;
  3. לפגוע במשרתו של אדם, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו;

  4. לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו.

כלומר, מבלי שהדבר יתפרסם ברבים (כיום ניתן למצוא בקלות פרסום לשון הרע בפייסבוק) לתובע לא תהיה עילת תביעה כנגד המפרסם.

כמו כן, על מנת להגיש תביעה בגין לשון הרע צריכים לוודא שלנתבע אין טענות הגנה מכוח חוק איסור לשון הרע. טענות הגנה אלה עשויות לגרום לדחיית תביעת התובע (אשר נפגע מפרסום לשון הרע), אף אם טענותיו מוצדקות.

במקרה אשר התברר בפני בית המשפט העליון התובעת הייתה ערה לכך שלנתבעת טענות הגנה טובות מכוח חוק איסור לשון הרע, ומשכך ביססה את תביעתה על עילה משפטית אחרת (במטרה לעקוף את ההגנה). 

בית המשפט העליון דחה ניסיון זה וקבע כך:

כאשר ביקש המחוקק לייחד את ההגנה לחוק איסור לשון הרע, הוא ידע לקבוע זאת באופן ברור ומפורש. כך למשל בסעיף 14 לחוק נקבע כי במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע תהא זאת הגנה טובה שהדבר שפורסם היה אמת והיה בפרסום עניין לציבור“. הוא הדין לגבי סעיף 15 לחוק הפותח במלים במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע תהא זאת הגנה טובה אם הנאשם או הנתבע עשה את הפרסום בתום לב באחת הנסיבות האלו ….. “. (ההדגשות אינן במקור – א.ט). משמע שכאשר ביקש המחוקק לייחד את ההגנה לחוק איסור לשון הרע, הוא עשה כן במפורש ובאופן שאינו משתמע לשתי פנים.

אלא שאף אילולא נוסח סעיף 13 לחוק איסור לשון הרע בצורה קטיגורית וגורפת, ספק אם ניתן היה להגיש תביעה בעוולת מסגרת תוך עקיפת העוולה הפרטיקולרית. סוגיה זו שעניינה היחס בין העוולות הפרטיקולריות (וההגנות הכלולות בהן) לבין עוולות המסגרת הכלליות נדונה פעמים רבות בפסיקת בתי המשפט והעמדה לגביהן אינה אחידה. (ראו: עא 243/83 עיריית ירושלים נגורדון, פד לט(1), 113 ולעומתו עא 558/84 כרמלי נמדינת ישראל, פד מא(3), 757; כן ראו לעניין העמדות הנוגדות את מאמרה של דר תמר גדרון לשון הרע עוולת רשלנות“, המשפט דעמ‘ 219 ולעומתה מאמרו של אורי צור לשון הרעעוולת רשלנות? תגובה“, המשפט דעמ‘ 239).

אלא שאף לשיטת המקלים, אלה המבקשים לפתוח את השערים בפני תביעה בעוולת מסגרת גם מקום שניתן היה לתבוע בעוולה פרטיקולרית, יש לבחון כל מקרה לגופו ונסיבותיו ולבחון בין היתר את סיבת העדפת עוולת המסגרת ואת ההוראה הספציפית הנעקפת“.

12. בענייננו, קיימת לטעמי זהות בין האלמנטים של עוולת המסגרת הכללית לבין העוולה הפרטיקולרית. מדובר באותו מעשה בדיוק המיוחס למשיבות ועסקינן באותה מסכת עובדתית הזהה בשתי העוולות. המטרה בשלה ראתה המערערת לבסס תביעתה על אדני פקודת הנזיקין ברורה שכן ניסיונה להגיש תביעה בעילה של לשון הרע נהדף, ודרכה לזכות בסעד על פי חוק איסור לשון הרע נחסמה. לכן ראתה להגיש התביעה שהונחה בפני בית משפט קמא, על מנת לעקוף את ההגנה המוקנית בחוק לפרסום בו עסקינן. בשים לב להגנה המוחלטת אותה בקש המחוקק להעניק לפרסום המוגן על פי סעיף 13 לחוק, ובהתחשב באינטרסים עליהם בקש המחוקק להגן ונוכח הנסיבות של המקרה דנא, דומה כי אין לאפשר עקיפת העוולה הפרטיקולרית. אם לא נאמר כך ייפרץ הסכר בפני הגשת תביעה מצד עובד כנגד הממונים עליו בעבודה אשר מתוקף תפקידם חיברו דוח הערכה על אודותיו, כל אימת שאותה הערכה אינה לשביעות רצונו או שהיא נראית לו מקפחת. אני סבור כי כמדיניות שיפוטית אין להתיר כדבר הזה.

מהחלטת בית המשפט העליון אנו למדים שהגשת תביעה בגין לשון הרע אפשרית גם מכוח עילות משפטיות אחרות, שאינן חוק איסור לשון הרע. יחד עם זאת, מדובר בגישה שנויה במחלוקת אשר מובילה לכך שעל בית המשפט לבחון כל מקרה לגופו.

לצורך הגשת תביעה בגין לשון הרע או התגוננות מפני תביעה בגין לשון הרע מומלץ להתסייע בשירותיו של עורך דין לשון הרע מנוסה. 

מעוניינים לתאם פגישת ייעוץ בנושא זה? צרו קשר עם משרדנו באמצעות עמוד יצירת קשר.

[Total: 8 Average: 4.8]

עורך דין אדי בליטשטיין

מאמר זה נכתב על ידי עורך דין אדי בליטשטיין, אשר עוסק בליטיגציה אזרחית - מסחרית מורכבת, תוך מתן דגש על תביעות כספיות בסכומים גבוהים. ההליכים המשפטיים בהם עורך דין אדי בליטשטיין מטפל מסוקרים באופן קבוע ובהרחבה בכלי התקשורת השונים (דוגמאות לכתבות תוכלו לקרוא באתרנו).

כתיבת תגובה

ליצירת קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין חייגו 03-6427876 או השאירו את פרטיכם

הזינו מייל ותקבלו עדכונים ומידע נוסף בנושא זה ונושאים משפטיים נוספים

הזינו את כתובת המייל שלכם והצטרפו שמקבלים מאיתנו ללא תשלום עדכונים משפטיים חשובים ומעניינים במייל

ניתן לבצע הסרה מרשימת התפוצה בכל עת. אנחנו לא שולחים פרסומות או דואר זבל – רק מידע משפטי עדכני וחשוב