רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

תביעה על הפרת חוזה – איך לשכנע את השופט לקבל את התביעה?

תביעה על הפרת חוזה

תביעה על הפרת חוזה ניתן להגיש כאשר מדובר בהפרת חוזה בכתב או הפרת חוזה בעל פה, ובמקרים אלה ניתן לדרוש אכיפת חוזה או ביטול חוזה, בתוספת פיצוי כספי (לעולם לא ניתן לדרוש אכיפת חוזה וביטול חוזה ביחד, אך אין מניעה לדרוש פיצוי כספי בכל אחד מהמקרים).

לפני הגשת תביעה על הפרת חוזה

חשוב לזכור שתמיד קל להגיש תביעה על הפרת חוזה אך לא תמיד קל ופשוט לשכנע את בית המשפט לקבל את הטענות שלכם. משכך, תמיד כדאי לבצע "עבודת הכנה" לפני שמגישים את התביעה לבית המשפט על מנת שיהיו ברשותכם מספיק נתונים המעידים כי טענותיכם בדבר הפרת חוזה אכן נכונות. עבודת הכנה זו עשויה למנוע מצב שבו תאלצו לבקש לתקן את כתב התביעה במהלכו של ההליך (דבר שעשוי לעלות לכם לא מעט כסף, בדמות הוצאות משפט, ולא מעט זמן).

האם מדובר בחוזה בעל פה או בחוזה בכתב?

לפני הגשת תביעה על הפרת חוזה צריכים לבחון האם מדובר בהפרת חוזה בעל פה או בהפרת חוזה בכתב? ככל שלא ידעתם חוזה ניתן לכרות גם בעל פה (למעט בכל הקשור לעסקאות מקרקעין), ומדובר בחוזה מחייב. הקושי בתביעות על הפרת חוזה בעל פה הוא להוכיח שאכן נכרת חוזה שכזה, באותם תנאים שטוען התובע, ולכן לפני הגשת תביעה על הפרת החוזה שנכרת בעל פה כדאי לבדוק האם יש לכם הקלטת שיחה של מעמד כריתת החוזה בעל פה או עדים שהיו נוכחים באותו מעמד שיוכלו להעיד לטובתכם.

ככל שהיו איתכם עדים שהיו נוכחים במעמד כריתת החוזה, כדאי לבדוק לפני הגשת התביעה מה בדיוק הם זוכרים מאותו מעמד. ככל שהם זוכרים את הדברים בצורה התואמת את הטענות שלכם כדאי לשקול להחתים אותם על תצהיר עוד לפני הגשת התביעה או לפחות להקליט אותם, שכן, תביעה על הפרת חוזה יכולה להמשך זמן רב, ועד למועד עדותם של העדים יכולים לחלוף חודשים רבים (ואף למעלה מכך), דבר שעשוי לגרום להם לשכוח פרטים מהותיים. אם העדים ישכחו פרטים מהותיים הדבר בוודאי לא יסייע לכם לשכנע את השופט שאתם צודקים.

ככל שאתם שוקלים להגיש תביעה על הפרת חוזה בכתב תוודאו שיש ברשותכם עותק מלא וקריא של ההסכם. הרי ברור שאם אין ברשותכם עותק קריא ומלא של ההסכם (כל העמודים) יתכן שהתביעה שלכם תדחה בטענה שפעלתם בחוסר תום לב וניסיתם להסתיר פרטים מהותיים.

לפני הגשת תביעה על הפרת חוזה כדאי לוודא שאתם לא מתבססים על סעיף בחוזה הנתון לפרשנות. אם הסעיף שאתם טוענים שהופר נתון לפרשנות הדבר עשוי להוות קושי משמעותי בעת ניהולה של תביעה על הפרת חוזה. במצבים אלה במיוחד כדאי לשלוח מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים (כפי שיפורט להלן).

כמו כן, חשוב לקרוא את החוזה לפני הגשת תביעה על הפרת חוזה, ולוודא שאכן ישנו לפחות סעיף אחד שהופר על ידי הצד שכנגד. ככל שמדובר בסעיף מרכזי יותר בחוזה כך סיכויי התביעה להתקבל טובים יותר. לדוגמה: יש הבדל בין מצב שבו מדובר בהפרה בגין איחור בתשלום ביום אחד לבין אי תשלום כלל. במצב הראשון הסיכוי שבית המשפט יפסוק לטובתכם פיצוי כספי משמעותי, ככל שלא תצליחו להוכיח שנגרם לכם נזק משמעותי בגין איחור בתשלום ביום אחד, הוא אפסי.

לעומת זאת, תביעה על הפרת חוזה במצב שבו אחד הצדדים לחוזה לא שילם כלל בגין שירות או מוצר שהוא קיבל בפועל, בעלת סיכויים גבוהים הרבה יותר להתקבל.

לפני שרצים להגיש תביעה על הפרת חוזה – תשלחו מכתב התראה

כפי שאתם בוודאי מבינים, הגשת תביעה על הפרת חוזה כרוכה מבחינת התובע בעלויות לא מבוטלות. כך לדוגמה; צריכים לשלם אגרת בית משפט, שכר טרחת עורך דין, עלויות זימון עדים (ככל שצריכים) וייתכן מאוד שיהיו לאורך ההליך הוצאות נוספות בהן התובע יאלץ לשאת.

על מנת לחסוך את העלויות האלה יהיה זה נכון מבחינת התובע הפוטנציאלי לשלוח מכתב התראה בו הוא יפרט לצד שכנגד איזה סעיפים בדיוק בהסכם הופרו ומה הסעד שהוא דורש (ביטול חוזה, אכיפת חוזה, פיצוי כספי, או שילוב של חלק מסעדים).

יתכן שהצד שכנגד יתעלם ממכתב ההתראה אך במצב שכזה תוכלו להעלות בבית המשפט טענה משפטית לפיה המידע המפורט במסגרת כתב ההגנה הוא בגדר טענות כבושות.

יתכן גם מצב שבו הצד שכנגד יענה על מכתבכם ויציג בפניכם טענות שלא הייתם מודעים להן. במצב שבו יש בפניכם מידע רב יותר המתייחס לטענות הגנה אפשריות של הנתבע כך תוכלו לנסח תביעה על הפרת חוזה בצורה חכמה ונכונה יותר.

יתכן מצב שבו הנתבע יציג בפניכם נתונים לפיהם הוא כלל לא הפר את החוזה. ככל שמדובר בנתונים נכונים מכתב ההתראה חסך לכם למעשה הגשת תביעה על הפרת חוזה שלא הייתה משיגה דבר, ואולי אף הייתה נדחית והשופט היה מחייב אתכם בהוצאות משפט.

הגשת כתב תביעה על הפרת חוזה

ככל שאתם מגישים תביעה על הפרת חוזה לבית משפט השלום או המחוזי יש להקפיד לנסח את כתב התביעה בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018. במקרים אלה כדאי מאוד לשקול לשכור שירותיו של עורך דין חוזים מנוסה אשר מכיר היטב את הוראות חוק החוזים ואת הפסיקה הרלוונטית, אשר עשויה לשכנע את בית המשפט לפסוק לטובתכם, על בסיס תקדימים דומים.

כאשר מגישים תביעה על הפרת חוזה יש לצרף לכתב התביעה העתק מהחוזה עצמו (בעותק קריא ומלא). יש לפרט בכתב התביעה איזה סעיפים בחוזה הופרו על מנת שהשופט לא יאלץ "לנחש" למה בדיוק אתם מתכוונים (עניין שבהחלט עשוי להוביל לדחיית התביעה שלכם). כמו כן, כדאי לצרף את מכתב ההתראה ששלחתם לפני הגשת תביעה ואת התשובה שקיבלתם (ככל שקיבלתם) לכתב התביעה.

ככל שיש לכם נתונים נוספים המעידים כי הנתבע אכן הפר את ההסכם כדאי לשקול לצרפם לכתב התביעה. יש לזכור שלכתב התביעה בבית משפט השלום או המחוזי (במסגרת תביעה בסדר דין רגיל) לא מצרפים את כל הראיות שיש ברשותכם, אלא רק את המסמכים המהותיים ביותר. שלב צירוף והגשת הראיות הוא שלב מאוחר יותר ומתרחש עם הגשת תצהיר עדות ראשית.

שלב הגשת הראיות הוא שלב חשוב מאוד לצורך שכנועו של השופט בצדקת טענותיכם. כל אותה עבודת הכנה שעשיתם לפני הגשת תביעה על הפרת חוזה יכולה להשתלם במיוחד בשלב הזה. אותם עדים או הקלטות שהכנתם לפני הגשת התביעה יכולים להועיל במיוחד בשלב זה.

ככל שאין לכם עדים או הקלטות, בשלב הגשת הראיות יש לצרף כל נתון או מסמך התומך בטענה שלכם שהחוזה אכן הופר על ידי הנתבע. אם לא תגישו בשלב הגשת תצהירי עדות ראשית את כל הראיות יתכן שלא תוכלו לעשות בהן שימוש בהמשך, וסביר להניח שתצטרכו להגיש בקשה להוספת ראיה. גם אם בית המשפט יעתר לבקשה שלכם להוספת ראיה, סביר להניח שהוא יחייב אתכם בהוצאות משפט בגין המחדל הדיוני (בדרך כלל מדובר בלפחות אלפי שקלים).

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב