כתובת: רחוב ההגנה 13, ראשון לציון | טלפון: 03-6427876 | דוא"ל: [email protected]

לתביעות מעל 50 אלף ש"ח חייגו

03-6427876

חתימה על חוזה בלי לקרוא או להבין אותו – האם אפשר לבטל?

חתימה על חוזה
חתימה על חוזה

חוזה הוא מסמך (או התחייבות בעל פה אותה ניתן להוכיח) הכולל זכויות והתחייבויות של שני אנשים או יותר, האחד ביחס לשני. חתימה על חוזה משמעותה שהצדדים לחוזה מקבלים על עצמם את אותן זכויות והתחייבויות ומתחייבים לפעול בהתאם להוראות החוזה. אדם שחותם על החוזה ואינו מקיים את הוראותיו חושף את עצמו להליכים משפטיים במסגרתם הוא עשוי לשלם פיצוי כספי לצד שכנגד.

עורך דין אדי בליטשטיין עוסק מזה למעלה מעשור בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות בסוגיות דיני חוזים. צריכים ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

מה המשמעות המשפטית של חתימה על חוזה?

חתימה על חוזה משמעותה שהצדדים לחוזה קראו את החוזה, הבינו את החוזה והסכימו לתנאים. טענות כגון "לא הבנתי על מה חתמתי" מתקבלות לעיתים נדירות בבתי המשפט.

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין חוזים אדי בליטשטיין מסביר על חתימה על חוזה

סוגיית חתימה על חוזה ניתן למצוא בפסקי דין רבים. כך לדוגמה במסגרת תביעה ייצוגית (ת"צ 43231-02-17 יש-אל מפס בע"מ נ' שלמה כ.א.ל בע"מ, החלטה מיום 1.12.2019) נקבע, בין היתר, כך:

המבקשת צירפה אף היא לתשובה מטעמה את הסכם מכירת הרכב החכור מסוג קיה פורטה תמורת הסך של 55,000 ₪. מנהל המבקשת הודה כי הוא חתום על המסמך. הלכה היא כי אדם החותם על הסכם (שלא בלחץ או בנסיבות פסולות) לא יישמע בדרך כלל בטענה כי חתם מבלי להבין את תוכן המסמך או כי אין די בחתימתו לבטא את הסכמתו לתנאיו.

"כלל הוא כי אדם החותם על מסמך מוחזק כמי שקרא אותו והבין את תוכנו וכי חתם עליו לאות הסכמתו, בייחוד כאשר מדובר במסמך מהותי ביחס לנכסיו… עוד נפסק כי המבקש לסתור חזקה זו צריך להוכיח את גירסתו בראיות פוזיטיביות כאפשרות קרובה." (השופטת א' חיות בע"א 6799/02 יולזרי נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ, פ"ד נח(2) 145, 149 (2003), תוך הפניה לע"א 1513/99 דטיאשוילי נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פ"ד נד(3) 591 (2000); ע"א 6645/00 עו"ד ערד נ' אבן, פ"ד נו(5) 365 (2002)). (ר' גם ע"א 1598/96 בנק איגוד נ' לופו פד"י נד (2) 559; ע"א 9136/02 מיסטר מאני ישראל נ' רייס, פד"י נח (3) 934).

באופן דומה נקבע בבית הדין לעבודה בת"צ 13586-09-13 נדרה עובדיה נ' רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ (החלטה מיום 10.6.2019), בין היתר, כך:

בהתאם לפסיקה – "אדם מוחזק כמי שיודע את תוכנו של מסמך עליו הוא חותם, ומי אשר לא טרח לקרוא הסכם עליו חתם, אין לו להלין אלא על עצמו בלבד" (ר': ע"א 467/64 שוויץ נ' סנדור, פ"ד יט(2) 113 (1965); ע"א 1513/99 דטיאשוילי נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פ"ד נד(3) 591 (1999)). דברים אלו מקבלים משנה תוקף, שעה שמדובר במסמך קצר אשר מנוסח בעברית פשוטה.

כפי שאתם יכולים לראות בקלות, עמדת בתי המשפט היא שחתימה על חוזה מחייבת את מי שחתם עליו, בטח ובטח כאשר מדובר במסמך קצר. הנטל להוכיח לאחר חתימה על החוזה שהחותם לא הבין את תוכנו הוא על מי שטוען את הטענה. הסבירות שהטוען יוכל לעמוד בנטל ההוכחה ולהוכיח שהוא לא הבין בפועל על מה חתם נמוכה מאוד (ולא בהכרח תסייע), וככל שהשכלתו של הטוען גבוהה יותר, כך הקושי יגדל.

הגשת תביעה לאחר חתימה על החוזה והעלאת טענה שהחותם לא הבין את תוכנו יכולה גם להעיד על חוסר תום לב מצד התובע. הדבר עשוי להשליך על גובה הוצאות המשפט שיפסקו לחובת התובע אם בית המשפט יחליט לדחות את התביעה.

חתימה על חוזה בלי לקרוא או להבין אותו - האם אפשר לבטל?
חתימה על הסכם

באילו מקרים ניתן לטעון לאחר חתימה על חוזה שהחותם לא הבין את תוכנו?

חתימה על חוזה בשפה שהחותם אינו מבין יכולה להיות עילה טובה להגשת תביעה אזרחית ודרישה לבטל את החוזה בטענה שהחותם לא הבין את תוכנו. יחד עם זאת, חתימה על חוזה במקרה זה עשויה להעלות את השאלה מדוע שמישהו יחתום על חוזה בשפה שהוא אינו מכיר ובמצב שהוא לא מבין את כל תנאי ההסכם. גם אם לאחר חתימה על חוזה במקרה זה בית המשפט יורה על ביטולו, ישנה סבירות שבית המשפט יחייב את החותם בסכום פיצוי כלשהו בגין מחדלו (חתימה על חוזה בשפה שאינה מוכרת לו).

מצב נוסף שבו בית המשפט עשוי להתחשב בתובע לאחר חתימה על חוזה הוא כאשר מדובר באדם מבוגר מאוד. גם אם לא יהיה טיעון משפטי חזק, במקרים אלה בתי המשפט מגלים אמפתיה רבה לאנשים מבוגרים. חשוב להבין שלא בכל מצב בו אדם מבוגר מעורב במצב של חתימה על חוזה בית המשפט יורה על ביטולו של החוזה. הכל תלוי בנסיבות העניין.

חתימה על חוזה על ידי אדם חסר השכלה או בור (כאלה שכלל אינם יודעים לקרוא או לכתוב) יכולה להוביל למצב שבו אותו אדם יוכל לטעון כי לא הבין את תוכנו של החוזה.

חתימה על חוזה המהווה עושק (חוזה בתנאים בלתי סבירים ביחס למקובל בשוק) יכולה להוביל גם כן לביטול החוזה בטענה שהחותם לא הבין את תוכנו של החוזה. חשוב להכיר את הוראות סעיף 18 לחוק החוזים, אשר קובעת כך:

מי שהתקשר בחוזה עקב ניצול שניצל הצד השני או אחר מטעמו את מצוקת המתקשר, חולשתו השכלית או הגופנית או חוסר נסיונו, ותנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל, רשאי לבטל את החוזה.

עורך דין אדי בליטשטיין
צריכים ליווי משפטי בעניין חתימה על חוזה? צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

לסיכום

חתימה על חוזה מחייבת את החותם. לא ניתן לטעון בשלב מאוחר יותר "לא ידעתי על מה חתמתי" – טענות מסוג זה אינן מתקבלות בבית המשפט.

קיימים מקרים חריגים בהם ניתן לדרוש ביטולו של הסכם לאחר חתימתו. מקרים חריגים אלה עוסקים בעיקר בהכשלת החותם (לדוגמה דרישה לחתום על חוזה בשפה לא מובנת) או ניצול מצוקתו של החותם (לדוגמא: אם החוזה לא יחתם עכשיו יקרה משהו רע מאוד) או ניצול חוסר ניסיונו של החותם על החוזה.

במקרים חריגים אלה כדאי להתייעץ עם עורך דין חוזים.

שאלות נפוצות בעניין חתימה על חוזה

 • האם חתימה על חוזה ניתנת תמיד לביטול?

  לא תמיד. הנחת המוצא של עולם המשפט היא שחוזים יש לקיים.
  צריכים לבחון את הוראות החוזה ואת תנאי הביטול אשר קבועים בו. אם בחוזה אין הוראה המאפשרת את ביטולו צריכים לבדוק האם יש הוראת חוק כלשהי או פסיקה הרלוונטית לחוזה מהסוג שנחתם על ידכם, המאפשרת את ביטולו, בנסיבות הרלוונטיות אליכם.

 • האם חתימה על חוזה צריכה תמיד להתבצע בנוכחות הצדדים?

  לא. ניתן לחתום על חוזה גם לא בנוכחות הצדדים. דוגמה נפוצה היא ביצוע רכישה כלשהי דרך האינטרנט. הסכמה לרכוש את המוצר מהווה "חוזה" בו צד אחד מתחייב לרכוש את המוצר ולשלם את שוויו, והצד שכנגד מתחייב למכור את המוצר ולספק אותו בפועל ללקוח תוך פרק זמן מסוים.

 • האם ניתן לבטל חוזה תוך 14 ימים?

  לא תמיד. צריכים לבחון את סוג העסקה וכיצד היא בוצעה. במקרים אלה כדאי לעיין בהוראות חוק הגנת הצרכן ובהוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה).

 • מה עושים עם נדרשת חתימה על חוזה שרק חלק מסעיפיו לא ברורים?

  אם יש ולו סעיף אחד שלא ברור לכם מומלץ לא לחתום על חוזה. חתימה על חוזה שבו יש אפילו סעיף אחד לא ברור עשויה להוביל לתסבוכת משפטית. תתייעצו תחילה עם עורך דין שיבהיר לכם מה משמעות הסעיף ורק לאחר מכן תחתמו על החוזה.

.
מידע רלוונטי נוסף
פניה לעו"ד אדי בליטשטיין

עורך דין אדי בליטשטיין מטפל בתביעות מעל 50 אלף ש"ח בלבד

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין
משרדנו עוסק למעלה מעשור בייצוג תובעים ונתבעים בסכסוכים משפטיים מורכבים. למשרדנו ניסיון רב מאוד והצלחות מוכחות בבתי המשפט. עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.
0 +
מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות
0 +
מעל 750 לקוחות מרוצים
% 0
מאה אחוז יחס אישי לכל לקוח
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

צריכים עורך דין לטיפול בתביעה בסכום העולה על 50 אלף שקלים? חייגו עכשיו לעורך דין אדי בליטשטיין 03-6427876

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב