עורך דין אדי בליטשטיין

תביעה נגד טסלה – מה עושים אם החברה מספקת רכב עם פגמים?

לאחרונה פונים למשרדנו פונים רבים ומתעניינים בהגשת תביעה נגד טסלה מכיוון שטסלה מספקת רכבים עם פגמים או שמתגלים פגמים זמן קצר מאוד לאחר קבלת הרכב (לעיתים ממש אחרי ימים ספורים או אחרי 100-200 ק"מ שהרכב נסע).

מכל הפניות עולה אותו סיפור שחוזר על עצמו. הלקוחות רוכשים רכב טסלה יקר במיטב כספם, מקבלים את הרכב, נוסעים בו זמן קצר, מתגלה תקלה, הרכב נכנס למוסך ואז מתברר שאין במוסך את החלף הרלוונטי, והלקוח נאלץ לחכות זמן רב מאוד (לעיתים מספר חודשים) עד שטסלה תואיל בטובה לייבא את החלף הרלוונטי ולבצע את התיקון.

מכל אותן פניות עולה שטסלה מתחמקת מתשלום פיצוי ואף לא מסכימה לבצע ביטול עסקה לרכישת הרכב בטענה שכל שעליה לעשות הוא לספק ללקוח רכב חלופי. חשוב שלקוחות טסלה ידעו שהתנהלות זו עשויה להוות עילה טובה להגשת תביעה נגד טסלה, וייתכן מאוד שלא רק תביעה כספית או תביעה אזרחית, אלא אפילו תביעה ייצוגית.

עורך דין אדי בליטשטיין עוסק מזה למעלה מעשור בייצוג תובעים במסגרת תביעות נגד יבואני רכב. צריכים ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

תביעה נגד טסלה בגין אי ביצוע תיקון תוך פרק זמן סביר

כל חברה המוכרת מוצרים בישראל מחוייבת לפעול בהתאם לחוק הישראלי. טענת טסלה לפיה היא איננה חייבת לפצות לקוחות בגין עיכוב משמעותי בתיקון הרכב לא תואמת את הוראות הדין ולכאורה אין סיבה שלא להגיש תביעה נגד טסלה, ולדרוש פיצוי ראוי.

התקנות המסדירות את משך הזמן המקסימלי לתיקון מוצר חשמלי כגון רכב הן תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006. תקנות אלה מגדירות על אלה מוצרים הן חלות:

"טובין" – מוצרי חשמל, אלקטרוניקה וגז חדשים, לרבות מנגנונים מכניים וחשמליים ברהיטים, ובלבד שמחיר הטובין לצרכן גבוה מ-150 שקלים חדשים;

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין לענייני רכב אדי בליטשטיין מסביר על הגשת תביעה נגד טסלה

אין מחלוקת שרכב טסלה הוא מוצר חשמלי או אלקטרוני חדש. אין גם חולק שרכב טסלה עולה הרבה יותר מ-150 שקלים. מסיבה זו אין קושי לטעון שתקנות אלה חלות גם ביחס לרכבי טסלה.

תקנה 10 לתקנות אלה קובעת את המועדים לביצוע התיקון הנדרש. הפרת מועדים אלה מאפשרת הגשת תביעה נגד טסלה. תקנה זו קובעת כך:

(א) יצרן ימלא את חובתו לתקן טובין על פי תקנות אלה לא יאוחר מתום שבוע ימים מהיום שבו נקרא לעשות כן או מתום עשרה ימים מהיום שבו נמסרו הטובין לתחנת השירות, לפי הענין; נמסרו הטובין לנקודת המכירה בהתאם כאמור בתקנה 9(ב), ימלא היצרן את חובתו לתקן את הטובין לא יאוחר מתום שבועיים מהיום שבו נמסרו הטובין.

(ב) חויב עוסק בתיקון הטובין לפי תקנה 19, ימלא את חובתו בתוך תקופה של שלושה שבועות מיום שנקרא לעשות כן או מיום שהטובין נמסרו לנקודת המכירה, לפי הענין.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), יתוקנו חלק מהטובין המפורטים בטור א' בתוספת השניה, בתוך פרק הזמן הנקוב בטור ב' לצדם, ובלבד שהקלקול מונע את השימוש העיקרי שלשמו מיועדים אותם טובין.

(ד) שבתות וחגים לא יבואו במנין התקופות שנקבעו בסעיף זה או בתוספת השניה.

כלומר, על פי הוראות אלה ניתן להגיש תביעה נגד טסלה אם החברה לא מתקנת את הרכב תוך, לכל היותר, שבועיים ממועד מסירת הרכב (שבתות וחגים לא נלקחים בחשבון).

שימו לב שבכתב האחריות של טסלה היא איננה מציינת תוך כמה זמן היא מתחייבת לתקן את הרכב, אלא היא דורשת לאפשר לה לתקן את הרכב תוך "זמן סביר". מדובר בהגדרה עמומה מאוד אך ספיק אם בית המשפט יראה ביותר משבועיים פרק זמן סביר, במיוחד כאשר מדובר ברכב יוקרה.

מה ניתן לדרוש במסגרת תביעה נגד טסלה?

ביטול עסקה

אחד הסעדים שניתן לדרוש במסגרת תביעה נגד טסלה הוא ביטול עסקה. אדם אשר רוכש רכב חדש, ובמיוחד כאשר מדובר ברכב יוקרה, לא אמור להמתין לתיקון הרכב פרק זמן ארוך. מעבר לכך שנגרמת במצבים אלה עוגמת נפש רבה לבעל הרכב, הרי שהוא גם מפסיד כסף כי כל חודש שחולף הרכב מאבד מערכו.

החלפת הרכב לרכב חדש

דרישה נוספת שניתן להעלות במסגרת תביעה נגד טסלה היא להחלפת הרכב לרכב חדש. סעד זה מיועד לאותם אנשים אשר מעוניינים להמשיך לעשות שימוש ברכב טסלה, אך לא ברכב חדש שנאלץ להגיע תוך זמן קצר למוסך, ולשהות בו תקופה ארוכה.

הגשת תביעה נגד טסלה
הגשת תביעה נגד טסלה וקבלת פיצוי כספי

פיצוי כספי

במסגרת תביעה נגד טסלה ניתן לדרוש גם פיצוי כספי. ניתן לשלב סעד זה גם עם הסעדים הקודמים (כלומר, עם דרישה לביטול עסקה או החלפת הרכב לרכב חדש).

גובה הפיצוי הכספי שניתן לדרוש במסגרת תביעה נגד טסלה תלוי במספר משתנים. לדוגמה: כמה זמן הרכב שהה במוסך טסלה ולא תוקן (צריכים לבחון גם מהי ירידת הערך שנגרמה לרכב בתקופה זו), האם הנזק תוקן בסופו של דבר או לא, כמה פעמים הרכב נאלץ להגיע למוסך, האם נגרמו לבעל הרכב נזקים כספיים כלשהם (אם כן, צריכים לכמת אותם במדויק ולהציג קבלות). על כך יתווסף סעיף של עוגמת נפש.

כתב האחריות של טסלה מחריג וקובע כי לא ניתן לכאורה לתבוע אותה בגין נזקים עקיפים ו/או עוגמת נפש ו/או נזקים רבים אחרים, אך במסגרת תביעה יראו בכך תנאי מקפח בחוזה אחיד. כך לדוגמה נפסק בת"ק 33795-01-22 וינר נ' טסלה מוטורס ישראל בע"מ (פסק דין מיום 9.6.2022):

אשר לנזקיו העקיפים של התובע; הואיל ואין חולק שהתובע נדרש להגיע שלוש פעמים למרכזי שירות ומוסכים מורשים על ידי הנתבעת, המרוחקים מביתו, על חשבון זמנו האישי לרבות זמן עבודה, תוך השקעת משאבים לא מבוטלים, הגעתי לכלל מסקנה שעל הנתבעת לפצות את התובע בגין אובדן הזמן ועגמת הנפש. במסגרת קביעה זו נתתי דעתי, בין היתר, לעובדה שמדובר ברכב חדש, שנרכש מהנתבעת בעלות כספית לא מבוטלת. אדם שבוחר לרכוש רכב חדש אינו מצפה – ואף לא אמור לצפות – שבחודשים הראשונים לאחר קבלת הרכב הוא יידרש לטפל ברכב במוסכים עקב תקלות שונות ברכב, והדברים אמורים מקל וחומר שעה שמדובר ברכב יוקרה כבענייננו. לטעמי, אין נפקות לכך שמדובר בפגמים הניתנים לתיקון, שכן התובע לא עתר בבקשה לביטול העסקה, אלא בקבלת פיצוי בגין נזקיו העקיפים.

זאת ועוד; הנתבעת אישרה שהיא מנהלת מרכז שירות אחד במרכז הארץ, וכי לא ניתן היה לטפל בליקויים במוסכים אחרים הסמוכים לביתו של התובע. בנוסף, הנתבעת אינה מספקת שירותי הובלה ושינוע של הרכב למרכז השירות או המוסך, והתובע נאלץ לעשות כן בעצמו ועל חשבונו. לא מדובר בליקוי שנפתר ביום אחד, אלא כאמור בשלושה ימי טיפולים שנדרשו לנתבעת לצורך טיפול ברכב. התובע העיד שהוא נאלץ להמתין בכל אחד מימי הטיפולים עד לתום הטיפול ברכב שכן לא הייתה לו דרך אחת לשוב ביתו ולשאר עיסוקיו, בין היתר בשל מרחק מרכזי השירות והמוסכים אליהם התבקש להכניס את רכבו מביתו. אבהיר שעדות התובע הותירה עליי רושם מהימן ולא נסתרה על ידי הנתבעת.

לא התעלמתי מהסעיף בכתב האחריות השולל את אחריות הנתבעת לנזקים עקיפים, אך לא ראיתי לקבל את הטענה. נציג הנתבעת אישר שכתב האחריות נוסח על ידי הנתבעת, ודאי ללא מעורבות התובע, ועל כן מדובר בתנאי מקפח בחוזה אחיד, כאשר הנתבעת לא הוכיחה שכתב האחריות אושר על ידי בית המשפט לחוזים אחידים. בנוסף, ניתן להניח שכתב האחריות נמסר לתובע עם קבלת הרכב ולא מראש, כך שכתב האחריות לא אושר על ידי התובע, והתובע לא יכול היה להסכים לו או לאשרו מראש. אף טענת נציג הנתבעת בדיון שלפיה אדם שאינו מסכים לתנאי כתב האחריות אינו חייב לרכוש רכב מסוג טסלה לא הותירה על בית המשפט רושם חיובי  – ועדיף היה אילולא הייתה נטענת.

עורך דין אדי בליטשטיין
שוקלים הגשת תביעה נגד טסלה? צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

לסיכום

ניתן להגיש תביעה נגד טסלה אם קיבלתם רכב פגום ואתם נאלצים להגיע שוב ושוב למוסך או במקרה שבו אתם נדרשים להשאיר את הרכב במוסך במשך תקופה ארוכה מאוד.

בתי המשפט לא יראו טענות הגנה כגון: "לא מגיע ללקוח פיצוי כי סיפקנו לו רכב חלופי" באור חיובי.

לפני הגשת תביעה נגד טסלה תוודאו שיש ברשותכם את כל המסמכים או התיעודים הרלוונטיים. לדוגמה: כמה פעמים הגעתם למוסך, בגין אילו תקלות הגעתם למוסך, כמה זמן רכב הטסלה שלכם שהה במוסך, פניותיכם לנציגי השירות במטרה להבין תוך כמה זמן הרכב יתוקן, תעודת האחריות שקיבלתם עם הרכב, וכל מסמך אחר הרלוונטי לרכישת הרכב.

לאחר איסוף המסמכים עליכם ליצור קשר עם עורך דין לענייני רכב.

שאלות נפוצות בעניין תביעה נגד טסלה

 • כמה זמן עשויה להימשך תביעה נגד טסלה?

  ככל שהרכב יקר יותר כך כל יבואניות הרכבים "נלחמות בשיניים" כדי שהתביעה תדחה. לרוב תביעה נגד טסלה תמשך יותר משנה.

 • מהו גובה שכר טרחת עורך דין לצורך הגשת תביעה נגד טסלה?

  לרוב, לצורך הגשת תביעה נגד טסלה תצטרכו לשלם לא פחות מ-20 אלף ש"ח בתוספת מע"מ. כמובן שכל מקרה יש לבחון לגופו של עניין כדי לתת ללקוח הצעת מחיר מדויקת.

 • האם אפשר לנצח במסגרת תביעה נגד טסלה?

  חד משמעית כן.
  לעיתים לקוחות חושבים שאין טעם להגיש תביעה נגד טסלה או כל תאגיד ענק אחר משום שמאחורי תאגיד זה יש סוללת עורכי דין. כמו כל תאגיד ענק אחר, גם טסלה מפסידה בבתי משפט (דוגמה לכך תוכלו למצוא במאמר זה).

 • מה גובה הפיצוי הכספי שניתן לקבל במסגרת תביעה נגד טסלה?

  גובה הפיצוי הכספי במסגרת תביעה נגד טסלה יקבע על ידי השופט. השופט יבחן את חומרת הפגם או הליקוי, משך זמן התיקון, האם הרכב תוקן לאחר הביקור הראשון במוסך או שהיה צורך להגיע פעמים רבות נוספות, ופרמטרים נוספים. ככל שהמקרה חמור יותר כך גובה הפיצוי הכספי צפוי להיות גבוה יותר.

דירוג הגולשים:

5 / 5. 33

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

תביעה נגד טסלה
תביעה נגד טסלה
חזרה לחלק ספציפי במאמר
מדוע כדאי לשכור את שירותינו?
מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות
0 +
מעל 750 לקוחות מרוצים
0 +
מאה אחוז יחס אישי לכל לקוח
% 0
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

חיוג לעו"ד אדי בליטשטיין 03-6427876
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

מידע משפטי בווידאו

מידע משפטי במגוון נושאים
17 Videos
מאמרים באותה קטגוריה

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב