כתובת: רחוב ההגנה 13, ראשון לציון | טלפון: 03-6427876 | דוא"ל: [email protected]

לתביעות מעל 50 אלף ש"ח חייגו

03-6427876

ביטול פסק דין עקב מרמה – מה התנאים שצריכים להתקיים?

ביטול פסק דין עקב מרמה
ביטול פסק דין עקב מרמה

ביטול פסק דין עקב מרמה זהו מצב נדיר משום שבשיטת המשפט שלנו יש חשיבות לסופיות הדיון ולמעשה בית דין. כלומר, לא ניתן לחדש ולקיים משפטים ללא סוף. יחד עם זאת, מעל סופיות הדיון תמיד מרחפים כללי הצדק והיושרה. משכך, אם יתברר כי פסק דין הושג במרמה ניתן יהיה לדרוש את ביטולו.

עורך דין אדי בליטשטיין עוסק מזה למעלה מעשור בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות לביטול פסקי דין עקב מרמה. צריכים ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

ניתן על ידי בית המשפט פסק דין חריג אשר קבע כי יש להורות על ביטול פסק דין עקב מרמה (ה"פ 5523-10-17 בני שטרית נ' הרשקו פוסטלינקו) במסגרת פסק הדין נקבע כך בעניין סוגיית ביטול פסק דין עקב מרמה:

על תביעה לביטול פסק דין מחמת מרמה נאמר:

"הכוח להורות על משפט חוזר בעניין אזרחי נובע מסמכותו הטבועה של בית-המשפט לחזור ולדון, בנסיבות מיוחדות, בעניין שהכריע בו בעבר. סמכות זו אינה מעוגנת בחוק החרות ולבית המשפט מסור שיקול דעת מתי ובאיזו מידה יעשה בה שימוש." (בן נון וחבקין הערעור האזרחי (מהד' 3, 2012) עמ' 434).

בע"א 4958/99 עין גב קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ נ' מקורות חברת מים בע"מ פ"ד נה(2) 11, עמד בית המשפט על מקור הסמכות לבטל פסק דין מחמת מרמה, בציינו כי:

"בשיטות משפט רבות – אם לא בכולן – נתקבל העיקרון הרחב שמצא ביטוי בפתגם הלטיני fraus omnia corrumpit, כלומר: המירמה מבטלת את הכול. עיקרון זה תופס גם כלפי פסקי-דין שהושגו במירמה, על-אף קיומו של העיקרון הנוגד, הגלום ברעיון של מעשה-בית-דין, ואשר שואף ליציבותן של החלטות שיפוטיות. עם זאת, בשל הצורך לאזן בין שני העקרונות המנוגדים פותחו בשיטות רבות הגבלות מהגבלות שונות לאפשרות ביטול פסק-דין…

בתחום האזרחי קלטה הפסיקה המקומית את האפשרות לבטל פסק-דין בשל מירמה על יסוד ההלכה כפי שנתגבשה במסורת המשפט האנגלי"…

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין תביעות אדי בליטשטיין מסביר על ביטול פסק דין עקב מרמה

כך גם צוין בפסיקה כי:

"אין חולק כי בסמכותו של בית המשפט לבטל פסק דין חלוט בנסיבות בהן שיקולים של צדק עדיפים על פני השיקולים העומדים ביסוד כלל מעשה בית דין- ועיקרם- סופיות הדיון והצורך למנוע הטרדה מבעל הדין שכנגד בשל התדיינות נוספת בעניין שהוכרע. בסוגיה  זו כבר נפסק, כי "במקרה בו ניתן פסק דין אשר מהווה מעשה בית דין בין בעלי הדין, אך אותו פסק דין הושג במרמה, על עקרון סופיות הדיון לסגת בשל כללי צדק ויושר" (ע"א 417/89 סעד חסן סעד אע'בריה נ' האפוטרופוס לנכסי נפקדים פ"ד מה(4) 641, 645 (1991)).

כן ראו דבריו של השופט זוסמן בהקשרנו אשר לא נס ליחם: "כוחו של בית משפט של יושר למנוע בעל דין מלאכול את פירותיו של פסק דין אשר השיג בתרמית – עתיק יומין הוא ואינו מוטל בספק" (ע"א 254/58 אינגסטר נ' לנגפוס פ"ד יג 449, 454 (1959))."

תנאים שצריכים להתקיים לצורך ביטול פסק דין עקב מרמה

 1. קיומה של אמינות לכאורית
 2. על טענת המרמה לקיים את דרישת החיוניות
 3. על הראיות המבססות את טענת המרמה להיות ראיות חדשות, לאחר מתן פסק הדין

בפסק הדין קבע בית המשפט בעניין תנאים אלה, כך:

ראשית, יש צורך בקיומה של אמינות לכאורית. קרי, קיומו של משקל ממשי של הראיות המבססות את טענת המרמה. כדי לבסס טענת תרמית שתצדיק ביטולו של פסק דין חלוט לא די בטעינת טענות בעלמא. על טענות התרמית להיות מגובות בראיות בעלות אמינות לכאורית (ראו: המ 445/80 אברהם נ' יוחאי, פ"ד לה(1) 505, 507 (1980)).

שנית, על טענת המרמה לקיים את דרישת החיוניות. במסגרת זו יש לבחון את השאלה האם במידה שטענת המרמה תתקבל, עשוי הדבר להוביל לתוצאה שונה מזו שנקבעה במשפט המקורי. אם בית המשפט היה מגיע לאותה התוצאה גם אלמלא הוא היה מוטעה, הרי שאין לבטל את פסק דינו גם אם הוכחה מרמה (עיינו: רע"א 33/08 לוי נ' מינהל מקרקעי ישראל, [פורסם בנבו] פיסקה ז' (21.05.2008)).

שלישית, על הראיות המבססות את טענת המרמה להיות ראיות חדשות. בהקשר זה, ראיות חדשות הן ראיות המתייחסות לאירוע שהתרחש לאחר מתן פסק הדין שביטולו מתבקש, או לחילופין ראיות שהתגלו אמנם לאחר מתן פסק הדין, אך לא ניתן היה להשיגן בשקידה סבירה בעת ניהול ההליך המקורי (ראו: ע"א 428/74 מלבין נ' זונטג, פ"ד כט(1) 281, 285 (1974); עניין וינשטיין, פיסקה 10 לפסק דינה של השופטת (כתוארה אז) מ' נאור).

שימו לב לפסיקת בית המשפט בעניין התנאי השני. ביטול פסק דין עקב מרמה לא יתאפשר אם יתברר ש"המרמה" לא הייתה משנה מהתוצאה אליה הגיע בית המשפט.

עורך דין אדי בליטשטיין
צריכים ליווי משפטי בעניין ביטול פסק דין עקב מרמה? צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

שאלות נפוצות בעניין ביטול פסק דין עקב מרמה

 • האם ביטול פסק דין עקב מרמה אפשרי לאחר כל מעשה מרמה?

  לא.
  ביטול פסק דין עקב מרמה אפשרי רק אם אותו מעשה מרמה היה משנה את תוצאת המשפט. אם מדובר במרמה שלא הייתה משנה את התוצאה, פסק הדין לא יבוטל.

 • כיצד דורשים ביטול פסק דין עקב מרמה?

  צריכים להגיש תביעה חדשה לבית המשפט בה הסעד המבוקש הוא ביטול פסק דין עקב מרמה.

 • כמה זמן עשוי להמשך משפט לצורך ביטול פסק דין עקב מרמה?

  ככל משפט רגיל.
  בדרך כלל לא פחות משנה.

 • כמה עולים שירותיו של עורך דין לצורך ביטול פסק דין עקב מרמה?

  העלות משתנה ממקרה למקרה בהתאם למורכבות שלו, אך בדרך כלל לא פחות מ-20 אלף ש"ח בתוספת מע"מ (לרוב יותר מכך).

.
מידע רלוונטי נוסף
פניה לעו"ד אדי בליטשטיין

עורך דין אדי בליטשטיין מטפל בתביעות מעל 50 אלף ש"ח בלבד

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין
משרדנו עוסק למעלה מעשור בייצוג תובעים ונתבעים בסכסוכים משפטיים מורכבים. למשרדנו ניסיון רב מאוד והצלחות מוכחות בבתי המשפט. עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.
0 +
מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות
0 +
מעל 750 לקוחות מרוצים
% 0
מאה אחוז יחס אישי לכל לקוח
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

צריכים עורך דין לטיפול בתביעה בסכום העולה על 50 אלף שקלים? חייגו עכשיו לעורך דין אדי בליטשטיין 03-6427876

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב