עורך דין אדי בליטשטיין

כתב תביעה שכנגד – מה מטרתו ובאילו מקרים ניתן להגיש אותו?

כתב תביעה שכנגד הוא כתב תביעה מיוחד משום שהוא לא פותח או מתחיל הליך משפטי אלא מוגש במהלכה של תביעה קיימת. מטרתו של כתב תובענה שכנגד הוא לנהל שתי תביעות, אשר לרוב עוסקות באותן סוגיות, במסגרת אותו הליך משפטי ובפני אותו שופט. אפשר לומר שאחת ממטרותיה העיקריות של תובענה שכנגד היא לחסוך זמן ולפתור את הסכסוך בין הצדדים במהירות האפשרית.

סוגיית הגשת כתב תובענה שכנגד מוסדרת בתקנה 21 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018, אשר קובעת כך:

21. (א) נתבע רשאי להגיש תביעה שכנגד עם הגשת כתב ההגנה; תובע שכנגד שהגיש תביעה שכנגד נגד מי שאינו בעל דין בתביעה המקורית, ימציא לו את כל כתבי הטענות שהוגשו עד אותו שלב.

(ב) דין תביעה שכנגד כדין כתב תביעה לכל דבר ועניין והיא אינה תלויה בהמשך קיומה של התביעה העיקרית; התקנות בדבר הגשת כתב תביעה, כתב הגנה וכתב תשובה כאמור בסימן א' בפרק ג' יחולו, בשינויים המחויבים, על כתב תביעה שכנגד ועל כתב הגנה שכנגד ועל כתב תשובה שכנגד.

(ג) בית המשפט יורה על עיתוי שמיעת התביעה שכנגד וסדר ניהולה.

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין תביעות אדי בליטשטיין מסביר על כתב תביעה שכנגד

מי יכול להגיש כתב תביעה שכנגד?

כתב תובענה שכנגד יוגש תמיד על ידי הנתבע בתביעה העיקרית (התביעה המקורית שהחלה את ההליך במסגרתו מוגשת תובענה שכנגד). מועד הגשת כתב תובענה שכנגד יהיה במועד הגשת כתב ההגנה.

במסגרת כתב תובענה שכנגד הנתבע (התובע שכנגד) רשאי לכלול נתבעים נוספים. כלומר, ניתן לתבוע לא רק את מי שהגיש את התביעה העיקרית.

תובענה שכנגד אינה תלויה בתביעה העיקרית והיא יכולה להמשיך ולהתקיים גם אם התביעה העיקרית תדחה או תמחק.

מדוע מגישים תובענה שכנגד ולא תביעה נפרדת?

אחד היתרונות בהגשתה של תובענה שכנגד הוא הפעלת לחץ על התובע. כלומר, התובע עתה אינו רק תובע שיכול לזכות בפיצוי כספי, אלא, במסגרת אותו הליך, הוא גם נתבע שיכול גם לשלם לתובע שכנגד פיצוי כספי. במקרים רבים לחץ זה מסייע לנתבע בהליך העיקרי להגיע לפשרה במסגרתה כל אחד מהצדדים מוותר על תביעתו ואף אחד לא משלם למשנהו פיצוי כלשהו.

יתרון נוסף בהגשת כתב תובענה שכנגד הוא למעשה החיסכון המשמעותי בזמן. כפי שאתם בוודאי יודעים, תביעה יכולה להמשך לא מעט זמן (לעיתים גם שנים רבות). במקום שנתבע יחכה להכרעה בתביעה שמתנהלת כנגדו, הוא יכול, במסגרת אותו הליך (בתפקידו כתובע שכנגד), להעלות את טענותיו כנגד התובע בהליך בהעיקרי. מכיוון שהתובע שכנגד יכול לתבוע במסגרת תביעתו גם אנשים נוספים, ולא רק את התובע בהליך העיקרי, הוא יכול לחסוך לעצמו זמן המתנה רב ולקבל הכרעה בטענותיו.

כתב תביעה שכנגד
במועד הגשת כתב הגנה תמיד כדאי לשקול הגשת כתב תביעה שכנגד

באיזה הליכים ניתן להגיש כתב תביעה שכנגד?

לא בכל הליך משפטי ניתן להגיש כתב תובענה שכנגד אלא רק באותם מקרים בהם יש הוראת דין המאפשרת זאת (לדוגמה: במסגרת תביעה לפינוי מושכר לא ניתן להגיש תובענה שכנגד). תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018, מאפשרות הגשת כתב תובענה שכנגד בתביעות בסדר דין רגיל ומהיר. יחד עם זאת, חשוב לדעת שאפשר להגיש כתב תובענה שכנגד גם במסגרת תביעה קטנה. התנאים והעלויות מפורטים באתר הרשות השופטת.

לנוחיותכם, זהו טופס כתב תביעה שכנגד בתביעות קטנות וכן הוראות רלוונטיות נוספות.

התקנה שמסדירה הגשת תובענה שכנגד במסגרת תביעה בסדר מהיר היא תקנה 80(ח) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018, אשר קובעת כך:

נתבע במסלול דיון מהיר רשאי להגיש עם כתב ההגנה תובענה שכנגד נגד בעלי הדין בתובענה המקורית אם מתקיים בה אחד מאלה:

(1) היא מהווה תובענה במסלול דיון מהיר;

(2) נושאה ונושא התובענה המקורית הוא אחד או שהן נובעות מאותן הנסיבות, יהיה סכום התביעה שכנגד או שווי נושאה, אשר יהיה.

פסיקת בית המשפט העליון בעניין תובענה שכנגד

בית המשפט העליון התייחס לסוגיה זו בפסקי דין רבים מאוד, לדוגמה ברע"א 4962/19 לוקי בניה ופיתוח בע"מ נ' דורי דנקנר (החלטה מיום 19.11.2019)

כאמור, חוק בתי המשפט מחריג באופן מפורש את התביעה שכנגד מכללי הסמכות העניינית הרגילים הקבועים בו (ראו שם, בסעיפים 40(1) סיפא ו-51(א)(4)). אני סבורה כי ניתן להקיש מהסדר זה החל בהליך של תביעה שכנגד אף לעניין הליך ההודעה לצד שלישי שבענייננו. ודוקו: התביעה שכנגד – הגם שמוגשת בתגובה לתביעה העיקרית ומתבררת במסגרתה (תקנה 53(א) לתקנות) – יכולה להתברר אף בנפרד ממנה, לכלול נתבעים חדשים שלא היו צד לתביעה העיקרית ואף לעמוד לבדה גם לאחר מחיקת התביעה העיקרית או דחייתה (ראו: תקנה 53(ב), תקנה 54 ותקנה 57 לתקנות).

אם כן, בשונה מהודעה לצד שלישי – אשר כרוכה, כאמור, בתביעה העיקרית ונלווית לה – התביעה שכנגד אינה בגדר תביעה המותנית בתביעה העיקרית. אף על-פי כן, המחוקק מצא לנכון לקבוע כי תביעה שכנגד תידון במאוחד עם התביעה העיקרית – יהא שוויה אשר יהא, וזאת על-מנת לשמור על היעילות הדיונית ולהימנע מפיצול הדיון בסכסוך

עורך דין אדי בליטשטיין
נחוץ לכם ליווי משפטי בעניין כתב תביעה שכנגד? צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

לסיכום

תביעה שכנגד היא תביעה שמוגשת על ידי הנתבע ביחד עם כתב ההגנה (באותו מועד). מטרתה של תביעה שכזו היא לבחון ולהכריע במסגרת הליך אחד בכל טענות התובע והנתבע האחד כלפי השני (ובכך למעשה חוסכים זמן רב מאוד בניהול הליך נפרד).

בחלק גדול מהמקרים תביעה שכזו מוגשת על מנת להפעיל לחץ על התובע במטרה שהוא יסכים להתפשר. תביעה שכזו איננה תלויה בתביעה העיקרית (זו שהוגשה קודם על ידי התובע). כלומר, יתכן מצב שהתביעה העיקרית תדחה והתביעה שכנגד תמשיך להתברר.

הגשת תובענה שכנגד כרוכה בתשלום אגרת בית משפט, בדיוק כפי שמשלם כל תובע בעת הגשת כתב תביעה מטעמו. לאחר הגשת כתב תביעה זה, לנתבע שכנגד יש את אותו פרק הזמן להגשת כתב הגנה מטעמו (אם מדובר בתביעה בתביעה בסדר דין רגיל מדובר בפרק זמן בן 60 ימים).

לא תמיד כדאי להגיש כתב תביעה שכנגד. צריכים לבחון עם עורך דין תביעות מנוסה מהי האסטרטגיה המשפטית הנכונה ביותר לכל מקרה ומקרה. לדוגמה: אם טרם התגבשו כל נזקי התובע שכנגד כדאי לשקול להמתין לפני הגשת התביעה מטעמו במסגרת אותו הליך.

שאלות נפוצות בעניין כתב תביעה שכנגד

 • כיצד מנסחים כתב תביעה שכנגד?

  תלוי מאוד באיזה הליך מדובר (לדוגמה סדר דין רגיל או סדר דין מהיר), אך בכל מקרה נוסח כתב התביעה חייב להיות תואם את הקבוע בתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018. אם כתב התביעה לא ינוסח בהתאם לתקנות אלה, יתכן שהוא לא יתקבל במזכירות בית המשפט.

 • האם ניתן להגיש כתב תביעה שכנגד במסגרת תביעה ייצוגית?

  תביעה ייצוגית זהו הליך משפטי מיוחד שכלל אינו מתחיל בהגשת כתב תביעה אלא בהגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית. זהו אחד ההליכים שבהם עם הגשת תשובה על הבקשה לאישור תביעה ייצוגית אין אפשרות להגיש תובענה שכנגד.

 • האם הגשת תובענה שכנגד מקצרת או מאריכה את מועד מתן פסק הדין?

  מצד אחד, הגשת תובענה שכנגד מוסיפה עובדות ומחלוקות שעל בית המשפט לברר, ולכן הדבר עשוי להאריך (לעיתים אפילו מאוד) את בירור טענות הצדדים ומתן פסק הדין.

  מצד שני, הגשת תובענה שכנגד עשויה להוביל לקיצורו של ההליך משום שכל טענות הצדדים יתבררו במסגרת הליך אחד ולא יהיה צורך להגיש תביעה נפרדת, ובכך להמתין פרק זמן נוסף לצורך קבלת פסק דין בתביעה המאוחרת בזמן.

  יתרה מזאת, יתכן שהגשת תובענה שכנגד תוביל לכך שהתובע שהגיש את כתב התביעה הראשון יחליט לתפשר (על מנת לא להתגונן מפני התובענה שכנגד) וזאת דרך נוספת שבה ההליך עשוי להתקצר, עוד לפני מתן פסק הדין על ידי השופט.

 • האם נחוץ עורך דין לצורך הגשת כתב תביעה שכנגד?

  כאשר מדובר בהליכים משפטיים בהם תובעים/נתבעים סכומי כסף גבוהים, תמיד כדאי להסתייע בשירותיו של עורך דין אשר יוכל ללוות אתכם מתחילתו ועד סופו של ההליך.

  קחו בחשבון שתיקון טעויות שתעשו לאורך ההליך, מכיוון שרציתם לחסוך את שכר טרחת עורך הדין, עשוי לעלות הרבה יותר מאשר להגיש ולנהל את ההליך נכון מלכתחילה.

דירוג הגולשים:

5 / 5. 93

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

כתב תביעה שכנגד
כתב תביעה שכנגד
חזרה לחלק ספציפי במאמר
מדוע כדאי לשכור את שירותינו?
מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות
0 +
מעל 750 לקוחות מרוצים
0 +
מאה אחוז יחס אישי לכל לקוח
% 0
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

חיוג לעו"ד אדי בליטשטיין 03-6427876
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

מידע משפטי בווידאו

מידע משפטי במגוון נושאים
17 Videos
מאמרים באותה קטגוריה

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב