עורך דין אדי בליטשטיין

עורכי דין ליטיגציה – במה הם מתמחים ומדוע הם נחוצים ללקוח?

עורכי דין ליטיגציה הם עורכי דין שעוסקים באחת הסוגיות המורכבות ביותר בעולם המשפט – ייצוג בבתי המשפט. ליטיגטורים הם עורכי דין שמתמחים בהופעות באולמות בתי המשפט ושכנוע שופטים בצדקת לקוחותיהם. ליטיגטור טוב יצליח לשכנע את השופט בצדקת הלקוח שלו גם אם הלקוח שלו אשם או לא תמיד צודק. הדבר יכול להוביל לניצחון מלא של הלקוח (כתובע) או להפחתה משמעותית מהעונש/תשלום כספי שהוא חייב לשלם (כנתבע).

בניגוד לדעה הרווחת לא כל עורך דין שמופיע מדי פעם בבית המשפט הוא עורך דין ליטיגיציה, ולא כל עורך דין שמופיע מדי פעם בדיון כזה או אחר יודע מה ואיך לטעון טענות משפטיות כדי ששופט ישתכנע ויקבל את טענותיו.

חשוב לדעת שלא כל השופטים מתנהגים או פוסקים בצורה דומה ולכן עורך דין ליטיגציה תמיד ידע להתאים את עצמו לשופט בפניו הוא מופיע. אם עורך דין ליטיגציה מופיע בפני שופט מסוים בפעם הראשונה, הוא יבצע מחקר ויבדוק כיצד פסק אותו שופט בסוגיה הרלוונטית ללקוח. מחקר זה עשוי לסייע ללקוח לאורך שלבי התביעה.

לקוח שמתעניין בשירותיו של עורך דין ליטיגציה מוזמן להגיע לאחד מאולמות בתי המשפט ברחבי הארץ ולשבת במספר אולמות ולהאזין למספר דיונים כדי לראות בעצמו את ההבדל בין עורכי דין ליטיגציה מנוסים לבין עורך דין שמגיע מדי פעם לבית המשפט ואינו מנוסה בייצוג לקוחות בבית המשפט. לעיתים ההבדלים ישאירו אתכם פעורי פה.

זו בדיוק אחת הסיבות העיקריות מדוע עורך דין ליטיגציה מנוסה יגבה לרוב שכר טרחה גבוה יותר. מדובר בעורך דין מנוסה שיודע לעשות את עבודתו, וזאת בניגוד לעורך דין אחר, לעיתים עורך דין מתחיל, אשר מעוניין "להשתפשף" על הלקוח ולצבור ניסיון. במקרים שבהם מדובר בסוגיה משפטית מורכבת או שמדובר בתביעה על סכום כספי משמעותי חשוב מאוד לשכור שירותיו של עורך דין ליטיגציה מנוסה מאוד.

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין תביעות אדי בליטשטיין – עורך דין ליטיגציה מנוסה מאוד

מתי עורכי דין ליטיגציה יוכלו לסייע לכם בבית המשפט?

כפי שחלקכם בוודאי יודעים ההליך המשפטי מורכב לרוב ממספר דיונים בפני שופט או שופטת שדנים בתיק. כל אחד מהדיונים האלה בעל חשיבות, אך לא תמיד מאותה סיבה. עורכי דין ליטיגציה מודעים להבדלים השונים ויודעים על אילו נושאים/טענות כדאי לתת דגש בכל דיון.

קדם משפט ראשון

בדרך כלל בכל תביעה כספית או תביעה אזרחית מתקיימים בין דיון אחד לשלושה דיונים המוגדרים כ"קדם משפט". דיונים אלה עוסקים לרוב בסוגיות מקדמיות כגון גילוי מסמכים או מענה על שאלונים (כל צד לתביעה רשאי לדרוש מהצד שכנגד לגלות לו מסמכים שיש בידי הצד שכנגד, או לענות על שאלות, והכל במטרה שלכל אחד מהצדדים יהיו כל הנתונים הרלוונטיים לתביעה).

עורכי דין ליטיגציה יודעים שדווקא השלבים המקדמיים הם לעיתים השלבים החשובים ביותר כי באמצעות הליכי גילוי מסמכים או שאלונים ניתן להשיג מידע שעשוי לסייע ללקוח לזכות בתביעה. חשוב מאוד להכיר ולשים לב לפרודצורה המשפטית הקבועה בהוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018. זו "התורה" של כל ליטיגטור, וללא הכרות מעמיקה עם תורה זו לא ניתן להצליח בניהול תביעה, ולסייע ללקוח לנצח במשפט.

במסגרת קדם המשפט הראשון לרוב הצדדים יעלו טענות שונות בסוגיית ההליכים המקדמיים, לרבות גילוי מסמכים ושאלון. מטבע הדברים לא תמיד בעל דין שמקבל דרישה לגלות מסמכים או לענות על שאלון יסכים לדרישת בעל הדין שכנגד. עורך דין ליטיגציה צריך לדעת אילו טענות לטעון כדי לשכנע את הצד שכנגד לגלות לו את הנתונים הנחוצים לו, ובמידה ובעל הדין לא יגלה את הנתונים, עורך דין ליטיגציה צריך להגיע מוכן לקדם המשפט הראשון ולשכנע את השופט לתת צו שיורה לצד שכנגד לגלות את המסמכים ו/או לענות על השאלון. ניתן לשכנע את השופט באמצעות טיעונים משפטיים או הצגת פסיקה העוסקת בסוגיות דומות של ערכאות דיוניות גבוהות יותר (תמיד יש עדיפות לפסיקת בית המשפט העליון משום שמדובר בפסיקה מחייבת).

במסגרת קדם משפט ראשון יכול להתברר לתובע או נתבע שיש צורך לתקן כתב תביעה או כתב הגנה. ישנה עדיפות לצדדים להליך לדון בסוגיות אלה בשלב זה משום שככל שהתביעה תהיה בשלב מתקדם יותר כך ישנה סבירות גבוהה יותר שבית המשפט לא יעתר לבקשת התיקון, או, לחלופין, גם אם בית המשפט יעתר לבקשת התיקון בשלב מתקדם יותר, כך גובה הוצאות המשפט שיוטלו על הצד שמבקש את התיקון יהיה הרבה יותר גבוה.

סוגיה חשובה נוספת שעשויה להתברר במסגרת קדם משפט ראשון היא האם יש התכנות להוביל את הצדדים להסדר פשרה. השופט יעשה ככל יכולתו לסיים את בירור התיק כבר בשלב זה. עורכי דין ליטיגציה מוכנים לכך ויכולים להשפיע על השופט ועל הצד שכנגד להציע או להסכים להסדר פשרה שמטיב עם הלקוח שלהם. אומנות השכנוע זו התמחותם הגדולה ביותר של עורכי דין ליטיגציה.

השופט שמנהל את קדם המשפט עשוי להציע לצדדים להסכים לפשרה שתפסק לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט. עורכי דין ליטיגציה יודעים היטב מה קובע סעיף זה, אך לטובת קוראי מאמר זה שאינם משפטנים, הסעיף יפורט במלואו:

(א)  בית משפט הדן בענין אזרחי רשאי, בהסכמת בעלי הדין, לפסוק בענין שלפניו, כולו או מקצתו, בדרך של פשרה.

(ב)  אין באמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מסמכותו של בית המשפט להציע לבעלי הדין הסדר פשרה או לתת, לבקשת בעלי הדין, תוקף של פסק דין להסדר פשרה שעשו ביניהם.

עורך דין ליטיגציה מנוסה יודע שפסיקה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט בעלת יתרונות וחסרונות, ועליו להסביר זאת ללקוח לפני שהלקוח מסכים לפסיקה שכזו. מצד אחד הסמכת השופט לסיים את התיק על דרך הפשרה באמצעות מתן פסק דין לפי סעיף 79א תסיים את ההליך באופן מהיר (ולרוב פסק הדין ינתן במהלך קדם המשפט הראשון). מנגד, החיסרון בפסיקה זו היא שהשופט אינו מחויב לנמק את החלטתו (השופט יכול לפסוק כל סכום בין 0 שקלים למאה אחוז ממה שנתבע בכתב התביעה), ובנוסף, כמעט בלתי אפשרי להגיש ערעור על פסק דין שניתן לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט.

עורכי דין ליטיגציה יודעים שניתן במצבים אלה להשפיע על השופט ולדרוש גבולות מינימום ומקסימום. כלומר, השופט מתחייב שלא יפסוק מתחת לסכום מסוים ומעל גבול מסוים. לדוגמה: לא פחות מעשרים אלף ש"ח ולא יותר ממאה אלף ש"ח. עורך דין ליטיגציה שמייצג נתבע בתביעה בגובה כמה מליוני שקלים יכול להיות מרוצה מאוד אם לתביעה ישנה בסיס מוצק אך בעקבות טענותיו הטובות השופט יציע הצעת פשרה כה נמוכה. מבחינת הלקוח (הנתבע) מדובר לרוב בניצחון מוחץ.

קדם משפט שני

קדם משפט שני יתקיים לרוב אחרי שהוכרעו כל הסוגיות המקדמיות ויעסוק בהכנה לקראת דיון הוכחות. עורכי דין ליטיגציה יצטרכו, לרוב, להגיש לפני דיון זה תצהיר עדות ראשית בשם הלקוח שלהם. לתצהיר עדות ראשית ישנה חשיבות רבה מאוד וחשוב לערוך אותה בצורה נכונה ולצרף אליו את כל המסמכים/הקלטות/תמונות שמהווים את הראיות של הלקוח.

באופן דומה, עורך דין ליטיגציה יגיש תצהיר עדות ראשית מטעם עדיו של הלקוח (אנשים שיגיעו להעיד לטובתו) או שידאג לזמנם באמצעות צו בית משפט אם העדים לא יסכימו לחתום על תצהיר.

אם טענות התובע או הנתבע מבוססות על טענות שכרוכות בידע/מומחיות/מקצועיות מיוחדת, עורכי דין ליטיגציה ימליצו ללקוחות לשכור איש מקצוע לצורך קבלת חוות דעת מומחה מטעמו. לעיתים חוות דעת מומחה היא זו שתכריע בין ניצחון להפסד במסגרת תביעה.

לאחר שהוגשו לתיק בית המשפט תצהירי עדות ראשית מטעם הצדדים ועדיהם, יש בפני השופט נתונים רבים שעשויים לסייע לו להכריע בסוגיה. במסגרת קדם משפט שני השופט והצדדים הרבה יותר מגובשים ומודעים לסיכונים והסיכויים שבהמשך ניהול התיק. בשלב זה עורכי דין ליטיגציה ינסו להדגיש בפני השופט את הכשלים הבולטים (אך לא כל הכשלים – עורכי דין ליטיגציה שומרים לעצמם את רוב הכשלים כדי להפתיע את בעל הדין שחתם על התצהיר בדיון ההוכחות) בתצהירי עדות ראשית מטעם הצד שכנגד במטרה לנסות להשפיע עליו להציע לצדדים פשרה טובה יותר. לחלופין, לאור הכשלים הבולטים שהוצגו על ידי עורך דין ליטיגציה השופט יכול להציע לתובע למשוך את תביעתו אם נראה שלתובע אין סיכוי כלל או שיש לו סיכוי נמוך מאוד לזכות בתביעתו.

קדם משפט שלישי

קדם משפט שלישי מתקיים לעיתים חריגות ולרוב נחוץ עם צצות סוגיות דיוניות לפני דיון ההוכחות. אחת הסוגיות שיכולה להתברר במסגרת קדם משפט שלישי היא תיקון תצהיר עדות ראשית או בקשה להוספת ראיות לתצהיר עדות ראשית.

גם בדיון זה מטרתו של עורך דין ליטיגציה היא לשכנע את השופט לפסוק בהתאם לטובתו של הלקוח שלו. אם הלקוח הוא זה שמבקש את התיקון, עורך דין ליטיגציה יעשה כל מאמץ כדי לשכנע את השופט לאשר את התיקון, גם אם הדבר יהיה כרוך בתשלום הוצאות משפט לטובת הצד שכנגד. לעיתים עדיף לשלם הוצאות משפט אך לזכות ביתרון דיוני שעשוי לספק ללקוח את הניצחון (או לפחות יגדיל את סיכויי ההצלחה של הלקוח).

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין ליטיגציה אדי בליטשטיין ילווה אתכם בבית המשפט

דיון ההוכחות – הדיון שבו עורכי דין ליטיגציה מוכיחים את עצמם

דיון ההוכחות הוא הדיון החשוב ביותר. זהו הדיון שבו כל בעל דין נחקר על ידי עורכי הדין של הצד שכנגד (חקירה נגדית). זהו בדיוק הדיון שבו עורכי דין ליטיגציה מוכיחים את עצמם באמצעות יכולות השכנוע, יכולות החקירה והטענות המשפטיות שהם מעלים במהלך הדיון.

לדוגמה: עורכי דין רבים כלל לא מודעים לכך שעליהם להתנגד בדיון זה לכל הרחבת חזית או שינוי חזית (בעל דין יכול לטעון חדשות נוספות שלא נטענו בתצהיר עדות ראשית מטעמו, ואם עורך דין ליטיגציה לא יתנגד לכך בהזדמנות הראשונה, הטענות החדשות יתקבלו בבית המשפט. לעומת זאת, אם עורך דין ליטיגציה יתנגד להרחבת חזית, השופט יתעלם מטענות חדשות אלה). במקרים רבים עורכי דין לא מנוסים או לא מוכנים לדיון ההוכחות כלל לא ישימו לב שבאמצעות עדותו העד הנחקר ביצע הרחבת חזית. מחדל זה עשוי לעלות ללקוחו של עורך הדין ביוקר.

טענה משפטית חשובה נוספת שבה עושים שימוש עורכי דין ליטיגציה במהלך דיון ההוכחות היא התנגדות לכל עדות מפי השמועה. עד שמוסר מידע על עובדות יכול להתייחס לעובדות שהוא שמע או ראה באופן אישי. בעל דין או עד לא יכול להוכיח טענה עובדתית כלשהי אם הוא לא שמע או ראה בעצמו אלא מישהו אחר סיפר לו את אשר התרחש. במצב זה צריכים לזמן לעדות את אותו אדם שראה או שמע את האירוע באופן אישי.

טענה משפטית מועילה נוספת שבה משתמשים עורכי דין ליטיגציה היא עדות כבושה או טענה כבושה. טענה משפטית זו אומרת שלא סביר שבעל דין יתייחס לראשונה בשלב מתקדם של הדיון לסוגיה מהותית. אם מדובר בעניין מהותי שמסייע להגנתו של בעל הדין חזקה היא שהוא יעלה אותה בהזדמנות הראשונה או בסמוך לאחר מכן.

לפני דיון ההוכחות עורך דין ליטיגציה מנוסה ואחראי ידאג לזמן את הלקוח שלו למשרד לצורך ביצוע הכנה לקראת דיון חשוב זה. חשוב שהלקוח לא יגיע לדיון מופתע וללא הכנה משום שלעיתים לקוחות שמופיעים לראשונה בבית המשפט מתרגשים מאוד ומתחילים להתבלבל אפילו בעובדות הפשוטות ביותר. במקרים קיצוניים מאוד הלקוחות פשוט לא מצליחים לדבר מבלי לגמגם.

במסגרת ההכנה לדיון הוכחות עורך דין ליטיגציה יבחן האם הלקוח זוכר מה כתוב בתצהיר עדות ראשית עליו הוא חתם ויסביר לו כיצד עשוי הדיון להתנהל, והכל מטרה שהלקוח לא יופתע לראשונה בדיון עצמו. עורך דין ליטיגציה לא ינחה את הלקוח לשקר במהלך הדיון. לקוח שנתפס בשקר או בשקרים במהלך עדותו יגלה מהר מאוד שהשופט יראה בגרסתו לא מהימנה וזה עשוי בהחלט להשפיע על פסק הדין.

סיכומים – ההזדמנות האחרונה שבה עורך דין ליטיגציה עשוי להשפיע על השופט

שלב הסיכומים הוא שלב חשוב מאוד, מדובר בשלב שבו בעלי הדין מסכמים את כל טענותיהם ומדגישים את החוזקות והחולשות שלהם ושל הצד שכנגד. עורכי דין ליטיגציה מקדשים לשלב זה תשומת לב מיוחדת משום שלאחר השלב הזה לא תהיה אפשרות נוספת לפרט מדוע יש לקבל את טענות הלקוח ולדחות את טענות הצד שכנגד.

בשלב הסיכומים עורך דין ליטיגציה ידע להסב את תשומת ליבו של השופט שהצד שכנגד לא הזכיר או לא טען טענה מסוימת בשלב הסיכומים. במצב כזה רואים באותו צד כמי שזנח את טענתו. מי שאינו עוסק בליטיגציה באופן קבוע לא תמיד מודע לעניין. אמנם מדובר בעניין טכני לחלוטין אך לעיתים הפרוצדורה המשפטית גוברת על המהות.

לאחר שלב הסיכומים השופט עשוי להציע לצדדים הצעה נוספת לפשרה. הפעם זאת תהיה הצעת פשרה שתהיה, לרוב, קרובה מאוד לתוצאה הסופית בפסק הדין, משום שהושפט כבר נחשף לכל הראיות והטענות של ההצדדים, ושמע או קרא את סיכומיהם (את הסיכומים ניתן לפרט בעל פה מיד אחרי דיון ההוכחות, או בכתב).

סיכום

ניהול תביעה בצורה נכונה והניצחון בה אינם מטלה פשוטה ולא כל עורך דין יודע איך לפעול נכון ולשכנע את השופט בצדקת הלקוח שלו. לעומת זאת, עורכי דין ליטיגציה מכירים היטב את שלבי המשפט ויודעים לאיזה עניין חשוב לשים לב בכל שלב, ואילו טענות עובדתיות או משפטיות כדאי להציג לשופט כדי לשכנע אותו לפסוק לטובת הלקוח.

עורך דין ליטיגציה ידע גם כיצד לסייע ללקוח להוכיח את טענותיו, בין אם באמצעות ניסוח נכון של כתב תביעה ובין אם זימון עדים או מומחים רלוונטיים לדיון ההוכחות. עורך דין ליטיגציה ידע גם להכין את לקוח שלו לקראת דיון ההוכחות על מנת שהלקוח לא יופתע במהלך הדיון ולא יטען טענות המנוגדות למה שהוא הצהיר עליו במסגרת תצהיר עדות ראשית.

אדם המעוניין להצליח בתביעתו צריך לבחור עורך דין ליטיגציה מנוסה. תמיד חשוב שהלקוח יערוך בדיקה ויבחן את ניסיונו של עורך הדין אותו הוא מעוניין לשכור, הצלחותיו בבתי המשפט, ויקרא המלצות מלקוחות קודמים. כל אלה יסייעו ללקוח להבין האם הוא שוכר שירותיו של עורך דין ליטיגציה שיוכל לסייע לו לזכות בתביעתו.

שאלות נפוצות בעניין עורכי דין ליטיגציה

 • כמה עולה לשכור את שירותיהם של עורכי דין ליטיגציה?

  גובה שכר הטרחה תלוי בסוגיה ובמורכבות שלה.
  ניתן להגיע להסכמה שהתשלום יבוצע לפי שעה, תשלום גלובלי בגין כל הטיפול, או טיפול לפי שלבי הטיפול.

 • האם עורכי דין ליטיגציה יכולים לטפל בכל סוגיה משפטית?

  עורכי דין שמתמחים בליטיגציה לא יכולים לטפל בכל סוגיה משפטית. בדרך כלל ההתמחות מוגבלת למספר מצומצם של סוגיות משפטיות. בדומה לרופאים שאינם מטפלים בכל המחלות האפשריות (לכל רופא קיימת התמחות נפרדת), גם עורכי דין לא יכולים להכיר את כל החקיקות והפסיקות שקיימות בישראל. מדובר בכמות מידע אדירה.

 • האם עורכי דין ליטיגציה יכולים לסייע גם בניסוח חוזים?

  יתכן מאוד שכן, אך לרוב עורכי דין שעוסקים בליטיגציה יעדיפו לטפל במחלוקת משפטית העוסקת בייצוג בבית המשפט.

 • מה זה ליטיגציה?

  ליטיגציה = התדיינות. משתמשים במושג זה כדי לתאר עורכי דין אשר עוסקים בהתדיינות בבתי משפט.

דירוג הגולשים:

5 / 5. 52

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

עורכי דין ליטיגציה
עורכי דין ליטיגציה
חזרה לחלק ספציפי במאמר
מדוע כדאי לשכור את שירותינו?
מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות
0 +
מעל 750 לקוחות מרוצים
0 +
מאה אחוז יחס אישי לכל לקוח
% 0
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

חיוג לעו"ד אדי בליטשטיין 03-6427876
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

מידע משפטי בווידאו

מידע משפטי במגוון נושאים
17 Videos
מאמרים באותה קטגוריה

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב