תביעה על הוצאת דיבה – מתי ניתן להגיש אותה?

תביעה על הוצאת דיבה

תביעה על הוצאת דיבה ניתן להגיש מכוח חוק איסור לשון הרע אשר קובע באילו מקרים תוכלו לקבל פיצוי כספי גבוה בגין פרסום המהווה הוצאת דיבה. בפסק דין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט המחוזי עלתה השאלה האם ניתן להגיש תביעה על הוצאת דיבה במקרה בו הפרסום לא התייחס באופן מפורש לנפגע (ת"א 35377-03-17 דורי בן ישראל קריו נ' פייסבוק ישראל בע"מ, פסק דין מיום 12.12.2018).

תביעה על הוצאת דיבה נגד פייסבוק

במקרה הנדון התובע הוא בעליו של אתר האינטרנט "מזבלה" אשר הפיץ את פרטיהם האישיים של עובדי פייסבוק במטרה לאפשר לגולשים ליצור איתם קשר באופן אישי, בכל מקרה שיחפצו.

על מנת למנוע התנהלות זו פייסבוק סימנה כל קישור המוביל לאתר האינטרנט שהוקם על ידי התובע לצורך הפצת פרטי עובדי פייסבוק כ"ספאם". בהודעה הראשונה בפייסבוק נכתב כך:

"Did you post this? It looks like it might be spam.

If you didn't post this yourself we'll help you secure your account now.  learn more".

ובהודעה השניה בפייסבוק נכתב כך:

"The content you're trying to share includes a link that our systems detected to be unsafe…"

התובע טען כי הודעות אלה מצדיקות פיצוי כספי במסגרת תביעה על הוצאת דיבה שהגיש, משום שהודעות אלה מובילות למסקנה שהאתר שלו אינו בטוח והוא בגדר ספאם.

כדי להגיש תביעה על הוצאת דיבה על הפרסום להיות מפורש ביחס לנפגע

בית המשפט המחוזי דחה תביעה על הוצאת דיבה של התובע, ואף חייב אותו ב-30 אלף ש"ח הוצאות משפט. בין היתר נקבע על ידי בית המשפט כך:

על מנת שלתובע תקום עילת תביעה בגין לשון הרע על הפרסום הפוגע להיות מופנה ישירות ובאופן מסוים כלפי התובע. על התובע להיות מזוהה באופן ספציפי מתוך הפרסום המשמיץ, גם אם מדובר בדברים פוגעים במשתמע.

הודעת אזהרה זו שהוציאה פייסבוק מדברת על אפשרות שמדובר בספאם, או באתר בלתי בטוח. אין התייחסות ספציפית לשמו של התובע ולא ניתן להבין דבר כי מדובר בדברי בלע, בהנחה שמדובר בדברי בלע, כלפי התובע.

העובדה שבהודעה השנייה מצוין הקישור לאתר "מזבלה", אינה הופכת את ההצהרה האוטומטית לכזו המתייחסת באופן ספציפי לתובע.

המדובר בהודעות אוטומטיות הנשלחות למשתמשים המנסים לפרסם קישור לאתר או אתרים אשר נחסמו לשיתוף ומסבירות מדוע הקישור אינו בר שיתוף.

המשתמש הסביר הקורא אזהרה זו אינו רואה בה פגיעה בשם טוב של מי שמפעיל את האתר אלא אך חשש לקיומו של אתר פוגעני.

במילים אחרות, קיימת הפרדה ברורה בין התובע לבין האתרים אותם הוא מפעיל ואין בנמצא כל עדות לכך שהדברים שפרסמה פייסבוק אירלנד כוונו אל התובע באופן אישי או כי המשתמש הסביר יכול היה להסיק כי מדובר בדברי בלע, בוז ולעג המכוונים אל התובע עצמו, והרי תחושתו הסובייקטיבית של הנפגע אינה יכולה לשחק כל תפקיד בנדון (ראו ע"א 4534/02 רשת שוקן בע"מ נ' הרציקוביץ, פ"ד נח (3) 558). מה גם שאין להתמקד במילים מסוימות תוך הוצאתן מהקשרן כפי שמבקש התובע לעשות (ראו ע"א 751/10 פלוני נ' ד"ר אילנה דיין – אורבך (פורסם בנבו 8.2.2012))

תביעה על הוצאת דיבה במקרים אחרים

אם מעניין אתכם לדעת מה הפיצוי הכספי האפשרי במסגרת תביעה על הוצאת דיבה אתם מוזמנים לקרוא את הדוגמאות הבאות המתייחסות לפסקי דין מהעת האחרונה בתביעות דיבה בנושאים שונים.

תביעה על הוצאת דיבה בעניין פרסום בפייסבוק (תביעה קטנה)

בת"ק 58833-02-21 שגב ישראל אפריאט נ' קשת דוד לביא (פסק דין מיום 6.2.2022) נפסק כך:

נותרה לדיון שאלת הפיצוי הכספי בתביעה שכנגד.

נראה כי התובע אינו לומד ואינו מפנים את לקחיו.

למרות שנתבע בלשון הרע מספר פעמים על ידי החברה ואלו המועסקים או בקשר עימה בלשון הרע, אינו לומד להיזהר בדבריו.

למרות האמור בפסק הדין בפרשת בספלוב שניתן בדצמבר 2020, אשר קבע חד משמעית את העדר הביסוס העובדתי לטענותיו, מצא לנכון לחזור על אותן הטענות בדיוק הן בכתב התביעה והן בכתב ההגנה שכנגד ואף מבלי לנסות שוב להוכיחן.

לפיכך, הנני לחייב את התובע לשלם לנתבעת פיצוי בסך 33,000 ₪.

כמו כן ישלם התובע לנתבעת הוצאות משפט בסך 2,000 ₪.

התביעה שכנגד עסקה בפוסטים בפייסבוק בהם נכתב על התובעת "מנוולת" ו"נוכלת".

תביעה על הוצאת דיבה בין שוכר ומשכיר (בית משפט השלום)

בת"א 3658-07-18 ג'ורג' כחלון נ' אורלי כהן ואח' (פסק דין מיום 1.2.2022) נפסק כך:

נוכח כל האמור לעיל, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע את הסך של 86,000 ₪. כן תישא הנתבעת באגרת המשפט, שכר מומחים, שכר עדים, ובנוסף בשכ"ט עו"ד בשיעור של 20% מהפיצוי, בצירוף מע"מ.

התביעה כנגד רשת נדחית. התובע ישא בהוצאות המשפט של רשת בסך של 20,000 ₪.

תביעה על הוצאת דיבה בין לקוח ובית עסק (בית משפט השלום)

בת"א 11676-05-18 אבידן בנקס נ' צביקה פרץ (פסק דין מיום 1.2.2022) נפסק כך:

אני מחייבת הנתבע לשלם לתובע סך של 30,000 בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל, ובצירוף הוצאות לרבות שכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪. 

תביעה על הוצאת דיבה בין עובד למעביד לשעבר בגין פוסט בפייסבוק (בית הדין לעבודה)

בסע"ש 57837-11-18 ילנה מיניאייב נ' ילנה קלוז'סקיה (פסק דין מיום 28.1.2022) נפסק כך:

מדובר בהוצאת דיבה ובלשון הרע אשר היה בהן להשפיל ולבזות את התובעת ולפגוע בעתידה המקצועי. לנתבעת לא עומדות ההגנות הקבועות בחוק וטענותיה לא הוכחו. אין להסכים עם מצב שבו יפורסם פוסט שעלולים לצפות בו אלפי אנשים (שאין מחלוקת שעשרות מהם נמצאים בארץ) אך ורק כדי 'להקל' על ההרגשה.

מנגד יש ליתן משקל לכך שהפוסט הוסר זמן קצר לאחר שהועלה (עמ' 6, שורות 32-33).

בנסיבות אלו ובהתאם לשיקול דעת ביה"ד מצאנו לחייב את הנתבעת לשלם לתובעת פיצוי בסך של 35,000 ₪ בהתאם לסעיף 7א' לחוק (פיצוי ללא הוכחת נזק).

תביעה על הוצאת דיבה נגד המדינה בגין עיקולים שלא כדין (בית משפט השלום)

בת"א 44813-12-19 עידית בן ארי נ' מדינת ישראל (פסק דין מיום 28.1.2022) נפסק

כבר צוין לא אחת כי חזקה היא כי נגרם נזק מעצם פרסום לשון הרע המצדיק פסיקת פיצוי, אף ללא הוכחת נזק מיוחד (ר' ע"א 2668/97 רו"ח דורון רופין נ' גלובס פבלישר עיתונות (1983) בע"מ, נה(1) 72  ((1998).

לאור כל האמור לעיל, הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לידי התובעת פיצוי בסך 70,000 ₪. הנתבעת תישא בהוצאות התובעת כפי שהוצאו בפועל. כן, תישא הנתבעת בשכ"ט עו"ד בסך כולל של 15,000 ₪.

שאלות נפוצות בעניין תביעה על הוצאת דיבה

 • מה הסיכוי שאקבל פיצוי כספי גבוה לאחר הגשת תביעה על הוצאת דיבה?

  אם מדובר בפרסום פוגעני שהופץ ברבים והגיע לתפוצה גדולה מאוד של אנשים, ישנו סיכוי לקבלת פיצוי כספי גבוה.

 • איזה הוצאות אצטרך לשלם כדי להגיש תביעה על הוצאת דיבה?

  ההוצאות העיקריות הן אגרת בית משפט ושכר טרחת עורך דין (לרוב לא מדובר בתביעות שמבוססות אך ורק על בסיס אחוזים מהזכייה).

 • כמה זמן נמשכת תביעה על הוצאת דיבה?

  תביעה על הוצאת דיבה נמשכת במינימום מספר חודשים (בהנחה שהנתבע מעוניין להגיע לפשרה). הליך מלא עשוי להמשך יותר משנה.

 • האם כל תביעה על הוצאת דיבה מסתיימת בזכייה?

  לא כל תביעה על הוצאת דיבה מסתיימת בזכייה וישנם מקרים בהם בתי המשפט גם דוחים תביעות ומחייבים את התובעים בהוצאות משפט.

.

רוצים לקבל בחינם עדכונים בנושא זה? סיכום פסקי דין? מדריכים משפטיים? הזינו כתובת מייל תקינה

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים בתביעות מורכבות (אך ורק תביעות מעל 50 אלף ש"ח). למשרדנו ניסיון רב מאוד והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

חייגו עכשיו 03-6427876
המלצות מלקוחות קודמים
עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין
כותבים עלינו בתקשורת

איך אנחנו יכולים לעזור לכם?

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

יצירת קשר

עורך דין אדי בליטשטיין

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב