רח' ההגנה 13, ראשון לציון

לשון הרע בקבוצת וואטסאפ (Whatsapp) – קבלת פיצוי כספי גבוה

עם התקדמות הטכנולוגיה נוצרים עוד ועוד אפיקים בהם בהם ניתן לפגוע ולהשמיץ. פרסום לשון הרע בקבוצת וואטסאפ הוא אחד מאותם אפיקים חדשים שלאחרונה מגיעים רבות לפתחו של בית המשפט, ולאחרונה ניתן פסק דין נוסף בעניין לשון הרע בקבוצת וואטסאפ במסגרתו נפסק פיצוי כספי משמעותי (ת"א 19527-08-17 נביל זגל נ' אוסנת פרסק, פסק דין מיום 31.3.2019).

על מנת להבין מה נחשב ללשון הרע (הוצאת דיבה) ומהם סכומי הפיצוי אותם ניתן לקבל בבית המשפט, לחצו כאן. עורך דין אדי בליטשטיין מייצג מזה למעלה מעשור תובעים ונתבעים במסגרת תביעות לשון הרע – הוצאת דיבה. צריכים ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

במסגרת פרסום לשון הרע בקבוצת וואטסאפ נרשם על ידי הנתבעת, בין היתר, כך:

"בטח הפלסטינים רגילים לא להגיב? נשמע גזעני?… הם באים מתחת לבלוקים, מתחת לאדמה הם רוצים לצאת. כמה פעמים התפללת במסגד?"

"אתה לא יהודי

אתה מוסלמי

נקודה

תהיה מי שלא תהיה

אתה ערבי"

"אני בשלום עם עמי

אתה מתחזה

כדי לשכב עם בנות יהודיות"

בהמשך, על אף הפצרות של חלק מחברות הקבוצה, המשיכה הנתבעת והתעקשה שהתובע ייצא מהקבוצה, אחרת תדאג לכך שמנהלת הקבוצה תוציא אותו, והיא המשיכה ודחקה בו:

"תצא לבד.. במקום שיוציאו אותך.. קדימה נביל.. עכשיו… אני לא צריכה אותך נביל.. תבין אתה מיותר כאן עבורי… ואל תגיד ליהודיה מה לעשות. תצא.. חצוף… נביל הייתי נחמדה. יש לך 10 שניות לצאת… נתתי לו זמן לצאת לבד… הוא אדם רע. הוא עשה נזקים…"

זמן מה לאחר מכן, מוציאה מנהלת הקבוצה את התובע מהקבוצה.

האמירה לגביה נטען שהיא מהווה לשון הרע בקבוצת וואטסאפ היא אותה אמירה לפיה התובע לכאורה התחזה ליהודי כדי לשכב עם יהודיות. בעניין מרבית האמירות קבע בית המשפט כך:

ואכן,  מרבית האמירות שצוטטו לעיל, הגם שהן מכוערות ומשפילות, ונועדו לפגוע בתובע ולבזותו, ספק אם הן מהוות לשון הרע כמשמעותה בחוק ובפסיקה. כך או כך, חשוב להבין את הרקע ואת ההקשר בו נאמרו הדברים, ולכן יש משמעות למכלול הדברים שנכתבו, גם אם לא כל אחד מהם כשלעצמו מהווה לשון הרע עפ"י החוק.

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין הוצאת דיבה אדי בליטשטיין – מייצג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות לשון הרע בקבוצת וואטסאפ

אמירה שאדם מתחזה ליהודי כדי לשכב עם יהודיות מהווה לשון הרע

בעניין פרסום לשון הרע בקבוצת וואטסאפ נקבע על ידי בית המשפט כך:

לא יכולה להיות מחלוקת על כך שהאמירה כי התובע הוא מתחזה על מנת לשכב עם בנות יהודיות, ובפרט בהקשר ובאופן בו נכתבה, מהווה לשון הרע, מאחר ויש בה כדי לפגוע בשמו הטוב של התובע, להשפילו ולבזותו.

אף לא יכולה להיות מחלוקת על כך שמדובר בדברים שמן הראוי להטיל אחריות בגינם מכוח החוק, ולא עומדת לנתבעת כל הגנה.

לא נטען לפניי, ולו ברמז, כי היה בסיס עובדתי כלשהו לטענה כי התובע מתחזה (ליהודי, כך נראה) על מנת לשכב עם בנות יהודיות, והנתבעת אף לא טענה כי היה שמץ של אמת בדברים.

בית המשפט לא קיבל את הטענה שאין לקבוע שמדובר בפרסום לשון הרע בקבוצת פייסבוק משום שיש לתת חשיבות לחופש הביטוי:

מכל מקום, כתב ההגנה הוגש שעה שהייתה מיוצגת ע"י עו"ד ובמסגרתו נטען כי אין מקום להטלת אחריות בגין הפרסומים, וזאת, בין היתר, לאור חשיבותו של חופש הביטוי, בפרט בכל הנוגע לפרסומים ברשת, אשר הולכת והופכת ל"כיכר העיר החדשה". ב"כ הנתבעת טען, כי אין מקום להטלת אחריות בלשון הרע בגין כל התבטאות בוטה שפורסמה ברשת.

אין בידי לקבל טענה זו בענייננו. אכן, לחופש הביטוי מעמד בכורה במשפטנו, ואין ספק כי לא כל ביטוי הצורם לאוזן שומעיו (או לעין קוראיו) מצדיק הטלת אחריות בלשון הרע. עם זאת, אין להשלים עם לשון משתלחת ומשולחת רסן, שנועדה לפגוע, לעלוב ולהשפיל אדם בשל מוצאו, על לא עוול בכפו.

הדברים שפורסמו מהווים לשון הרע, ואף אין בידי לקבל את הטענה שהועלתה בכתב ההגנה כאילו מדובר בהבעת דעה בתום לב. האמירה לפיה התובע מתחזה על מנת לשכב עם בנות יהודיות אינה הבעת דעה אלא קביעת עובדה. עיון בשיח שהתנהל קודם לכן מעלה שכל מטרתו הייתה להסית ולייצר אווירה שלילית כלפי התובע, תוך שהנתבעת שבה וטוענת כי היא מבססת את עמדותיה על עובדות ועל הכרות מוקדמת עם התובע (כמו גם על תפיסתה הערכית כי יש להגן על טוהרן של בנות ישראל).

אולם, בהקשרה של האמירה הנדונה, לא נטען (וודאי שלא הוכח) כי יש בסיס עובדתי לדברים. כפי שהערתי לעיל, אף העובדות שעמדו לטענת הנתבעת ברקע השתלחותה כלפי התובע (דהיינו הטענה כי הוא זה שהפיץ שקרים אודותיה והסית כלפיה) לא הוכחו ולו בדוחק.

לשון הרע בקבוצת וואטסאפ
פיצוי כספי גבוה במסגרת תביעת לשון הרע בקבוצת וואטסאפ

בעניין הפיצוי הכספי במסגרת פרסום לשון הרע בקבוצת וואטסאפ נקבע כך:

מאידך גיסא, יש לשקול את העובדה שהפרסומים נעשו במסגרת קבוצת וואטסאפ, אשר הגם שחברים בה חברים רבים, הם אינם מכירים זה את זה, ויש להניח כי בהתאמה, התייחסו מרבית חברי הקבוצה לאמירות שהושמעו כאמירות גזעניות ריקות מתוכן.

נוסף על כך יש לשקול לקולא את העובדה שהגם שמדובר ברצף של אמירות גזעניות ופוגעניות, היה הפרסום ממוקד בזמן. משקל מסויים לקולא, אף כי מוגבל, יש ליתן גם לעובדה כי הנתבעת הביעה – ולו במסגרת ההליך המשפטי – חרטה על הדברים והתנצלה בפני התובע.

לבסוף בית המשפט פסק לתובע פיצוי כספי בסך 20 אלף ש"ח, ובנוסף, חמשת אלפים ש"ח הוצאות משפט.

עורך דין אדי בליטשטיין
צריכים ליווי משפטי בעניין לשון הרע בקבוצת וואטסאפ? צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

שאלות נפוצות בעניין לשון הרע בקבוצת וואטסאפ

מהו הפיצוי הכספי שניתן לקבל בגין פרסום לשון הרע בקבוצת וואטסאפ?

בגין פרסום לשון הרע בקבוצת וואטסאפ ניתן לקבל פיצוי כספי בגובה עד 75 – 150 אלף ש"ח לכל פרסום (תלוי אם הייתה כוונה לפגוע או לא). זיכרו שמדובר בפיצוי ללא הוכחת נזק.

האם קשה להוכיח לשון הרע בקבוצת וואטסאפ?

לא. הראיה מפורטת כבר בקבוצת הוואטסאפ עצמה (התכתובת הפוגענית). גובה הפיצוי עשוי להשתנות בהתאם לגודלה של קבוצת הוואטסאפ. ככל שהקבוצה גדולה יותר, כך הפיצוי הכספי צפוי להיות גבוה יותר.

האם יש הבדל בין לשון הרע בקבוצת וואטסאפ לבין לשון הרע בפייסבוק?

עשוי להיות שוני בגודל החשיפה. יתכן שפרסום לשון הרע בפייסבוק יגיע ליותר אנשים והדבר עשוי להשפיע על גובה הפיצוי הכספי.

כמה זמן לוקח כדי לקבל פיצוי כספי בגין לשון הרע בקבוצת וואטסאפ?

לאחר הגשת התביעה בגין לשון הרע בקבוצת וואטסאפ לוקח בדרך כלל בין חודשים ספורים ליותר משנה כדי לקבל פסק דין (מאוד תלוי אם הנתבע מעוניין להתפשר או לא).

דירוג הגולשים:

5 / 5. 81

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

לשון הרע בקבוצת וואטסאפ
לשון הרע בקבוצת וואטסאפ
הקליקו כאן כדי לחזור לחלק ספציפי במאמר
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

מידע משפטי בווידאו

מידע משפטי במגוון נושאים
13 קטעי וידאו
מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות
0 +
מעל 750 לקוחות מרוצים
0 +
מאה אחוז יחס אישי לכל לקוח
% 0
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב