כתובת: רחוב ההגנה 13, ראשון לציון | טלפון: 03-6427876 | דוא"ל: [email protected]

לתביעות מעל 50 אלף ש"ח חייגו

03-6427876

חתימת חוזה – על מה חשוב להקפיד לפני שחותמים על חוזה כלשהו?

חתימת חוזה
חתימת חוזה

חתימת חוזה זהו שלב מכריע שבו הצדדים לחוזה מביעים את הסכמתם לתוכן ותנאי החוזה. אדם שחתם על חוזה כלשהו יתקשה מאוד בעתיד לטעון שהוא לא הבין אותו או לא הסכים לתנאיו, וזאת במיוחד אם החוזה כתוב בשפה המובנת לחותם.

מסיבה זו בדיוק חשוב להבין היטב על מה חותמים ולמה מתחייבים, וזאת במטרה להימנע מטענות בעניין הפרת חוזה וניהול תביעה כספית או תביעה אזרחית (ובמקרים חריגים אף תביעה ייצוגית) בבית המשפט.

עורך דין אדי בליטשטיין מייצג מזה למעלה מעשור תובעים ונתבעים במסגרת תביעות חוזיות. צריכים ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

קריאת החוזה במלואו טרם כל חתימת חוזה

תארו לכם את הסיטואציה הבאה: אדם רוכש רכב חדש, וכחלק מתהליך הרכישה נדרש לחתום על חוזה המפרט ומאשר את הדגם המוזמן, מפרט הרכב, תנאי התשלום, מועד מסירת הרכב, וכו'. טרם חתימת חוזה הרוכש לא טרח לקרוא את החוזה במלואו. הגיע מועד קבלת הרכב והרוכש מגלה שקיבל רכב עם מפרט שונה ממה שהוא חשב שהוא רוכש בפועל, למרות שעל פי החוזה החברה סיפקה לרוכש את המפרט הנכון.

הסיטואציה הזאת שבה צד לחוזה "מופתע" בשלב מאוחר למועד חתימת חוזה בין הצדדים, היא סיטואציה נפוצה מאוד ונובעת בעיקר ממנטליות ה"יהיה בסדר" שמאוד רווחת במדינתנו. בפועל גישה זו מובילה להרבה מאוד הליכים משפטיים, שחלקם היו יכולים להתייתר מלכתחילה עם טרם חתימת חוזה הצדדים היו משקיעים זמן וקוראים אותו.

חשוב מאוד לקרוא כל חוזה מתחילתו ועד סופו, טרם חתימתו (עדיף יותר מפעם אחת). אם לחוזה יש נספחים חשוב מאוד לקרוא גם אותם. אל תוותרו על קריאת החוזה גם אם מדובר בחוזה מורכב מאוד. יתכן שלא תבינו את הכל (ולכך אתייחס בהמשך), אך סביר להניח שתבינו חלק ניכר מהחוזה, או את רובו.

אל תוותרו גם על קריאת הנספחים. לעיתים הנספחים לחוזה כוללים פרטים מהותיים שאתם חייבים להכיר ולאשר. חתימת חוזה מבלי לקרוא את הנספחים עשויה להוביל לאותו מצב בדיוק אילו כלל לא קראתם את החוזה.

עורך דין חוזים
עורך דין חוזים אדי בליטשטיין מסביר על חתימת חוזה

מה עושים אם לא מבינים את כל סעיפי החוזה?

קריאת החוזה בלבד טרם חתימתו איננה מספיקה. חשוב מאוד לוודא שאתם מבינים על מה בדיוק אתם חותמים. אם נתקלתם בסעיף שאתם לא מבינים (בין אם הוא כתוב בשפה שאתם לא מבינים, בין אם הוא כולל מונחים טכניים/מקצועיים שאתם לא מכירים, ובין אם הוא כתוב בשפה "גבוהה מדי") חשוב מאוד לפנות לגורם מקצועי, כגון עורך דין חוזים או גורם מקצועי אחר כדי שיסביר לכם את המשמעות (אם הסעיף כולל לדוגמה מונח כלשהו מתחום הרפואה, כדאי להתייעץ עם רופא מאותו תחום על מנת שיסביר מה משמעות המונח).

אסור לחתום על חוזה כלשהו אם אתם לא מבינים את תוכנו, גם אם קראתם אותו מספר פעמים מתחילתו ועד סופו. כפי שהסברתי קודם, אם חתמתם על חוזה, בבית המשפט יראו בכם כמי שהבין והסכים לכל תנאי החוזה.

אופן הפעולה הרצוי אם לא מבינים את כל סעיפי ההסכם

אופן הפעולה הרצוי במקרה זה הוא לסמן את כל הסעיפים/מונחים שאתם לא מבינים במרקר, כך שהסעיפים יבלטו ויהיה ברור לכם מה אתם צריכים לבדוק טרם חתימת חוזה. בשלב הבא אתם צריכים להתייעץ עם איש המקצוע הרלוונטי (לרוב זה יהיה עורך דין). לאחר שאתם מבינים את משמעות הסעיף או הסעיפים הלא ברורים אתם תצטרכו לקבל החלטה האם אתם מסכימים לתוכן הסעיפים או לא. אם אתם לא מסכימים לתוכן הסעיפים אתם צריכים לדרוש את שינוי הנוסח. אם הצד שכנגד לא מסכים לשנות את הנוסח מומלץ לוותר על חתימת החוזה. חתימת חוזה בנסיבות אלה תשאיר אתכם בעמדת נחיתות כי אתם תחתמו על משהו שככל הנראה לא מקובל עליכם או אינו מטיב איתכם (או, לכל הפחות, לא מובן לכם).

לא ניתן לבטל חתימת חוזה עקב אי כדאיות העסקה (למעט חריגים)

טרם חתימת חוזה כלשהו אתם חייבים לבדוק ולוודא שהחוזה כדאי לכם. כלומר, שתנאי החוזה מטיבים איתכם. לדוגמה: אם החלטתם לרכוש דירה ב-2 מיליון שקלים מקבלן ולאחר הרכישה גיליתם ששווייה של הדירה הוא לא יותר מ-1.5 מיליון שקלים, לא תוכלו לדרוש ביטול עסקה עם קבלן משום שהטעות שלכם היא בכדאיות העסקה.

לרוב לא ניתן לבטל חתימת חוזה עקב אי כדאיות בעסקה
לרוב לא ניתן לבטל חתימת חוזה עקב אי כדאיות בעסקה

בעניין זה סעיף 14 לחוק החוזים קובע כך:

(א) מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני ידע או היה עליו לדעת על כך, רשאי לבטל את החוזה.

(ב) מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני לא ידע ולא היה עליו לדעת על כך, רשאי בית המשפט, לפי בקשת הצד שטעה, לבטל את החוזה, אם ראה שמן הצדק לעשות זאת; עשה כן, רשאי בית המשפט לחייב את הצד שטעה בפיצויים בעד הנזק שנגרם לצד השני עקב כריתת החוזה

(ג) טעות אינה עילה לביטול החוזה לפי סעיף זה, אם ניתן לקיים את החוזה בתיקון הטעות והצד השני הודיע, לפני שבוטל החוזה, שהוא מוכן לעשות כן.

(ד) "טעות", לענין סעיף זה וסעיף 15 – בין בעובדה ובין בחוק, להוציא טעות שאינה אלא בכדאיות העסקה.

כלומר, לאחר חתימת חוזה ניתן לדרוש את ביטולו של החוזה עקב טעות שהובילה להתקשרות בין הצדדים לחוזה, אך לא במקרה שמדובר בטעות בכדאיות העסקה. במקרים אלה, לרוב, דרישתכם לביטול עסקה תדחה בבית המשפט.

מסיבה זו חייבים לבדוק היטב שהשירות או המוצר שאתם רוכשים אכן שווה את התשלום שבכוונתכם לשלם. אם נחזור לדוגמת רכישת הדירה, ניתן להיעזר בחוות דעת שמאי על מנת שיעריך את שווי הדירה לפני חתימת חוזה ולפני רכישתה על ידכם בפועל.

אם אתם רוכשים רכב משומש, ניתן לבדוק את שוויו של הרכב לפי מחירון לוי יצחק.

העלויות שאתם צפויים לשלם בגין הפרת חוזה

אם לאחר חתימת חוזה יתברר שלא פעלתם בהתאם להוראותיו, ולמעשה הפרתם את החוזה, אתם עשויים להגיע לבית המשפט. עצם ההגעה לבית המשפט כנתבעים תעלה לכם לא מעט כסף וזמן. ככל שסכום התביעה נגדכם יהיה גבוה יותר, כך שכר טרחת עורך דין שאתם תאלצו לשלם לצורך קבלת ייצוג משפטי צפוי להיות גבוה יותר.

יתרה מזאת, אם בית המשפט יקבע שהפרתם את ההסכם אתם צפויים לשלם לתובע פיצויים בגין הנזקים שגרמתם, נזקים בגין הפרת חוזה, נזקים בגין עוגמת נפש, ובנוסף להכל, הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין לכיסוי הוצאות התובע.

את כל ההוצאות האלה ניתן, לרוב, למנוע על ידי קריאה והבנה של החוזה טרם חתימת חוזה בנושא כלשהו.

עורך דין אדי בליטשטיין
זקוקים לליווי משפטי בעניין חתימת חוזה? צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

לסיכום

לפני חתימת חוזה בנושא כלשהו עליכם לקרוא היטב את החוזה במלואו, לרבות הנספחים הנלווים. ככל שהחוזה עוסק בנושא חשוב יותר/סכום גבוה יותר, מומלץ לקרוא את החוזה יותר מפעם אחת.

לאחר קריאת החוזה, ודאו שאתם מבינים את סעיפי/תנאי החוזה. אם משהו לא ברור אסור לכם לחתום על החוזה. במקרים שכאלה פנו להתייעצות עם עורך דין דיני חוזים או תדרשו לשנות את נוסח החוזה למשהו שיהיה מובן וברור לכם.

חתימת חוזה לא יכולה להתבצע בשום מקרה אם לא עשיתם סקר שוב ובדקתם שהעסקה כלכלית עבורכם. תזכרו – לרוב לא תוכלו לבטל את החוזה בטענה לחוסר כדאיות כלכלית.

כדאי מאוד להקפיד על כל השלבים האלה על מנת שלא יטענו כנגדכם להפרת חוזה, ועל מנת שלא תאלצו להגיע לבית המשפט.

שאלות נפוצות בעניין חתימת חוזה

 • האם לאחר חתימת חוזה ניתן לבטל את החוזה?

  ביטול החוזה יכול להתבצע בהתאם להוראות חוק החוזים או בהתאם להוראות החוזה עצמו.
  במקרה שישנה מחלוקת בעניין זכות ביטול החוזה, יתכן שלא יהיה מנוס מהגשת תביעה לבית המשפט לצורך קבלת פסק דין הצהרתי בעניין ביטול החוזה.

 • האם לאחר חתימת חוזה ניתן לשנות את תנאי החוזה?

  אם ישנה הסכמה מכל החתומים על החוזה לשינוי תנאי החוזה, אפשר לשנות אותו.
  אם אין הסכמה, לא ניתן לשנות לאחר חתימת חוזה את תנאיו.

 • האם תמיד חייבת להתבצע חתימת חוזה?

  לא. ישנה אפשרות לכרות חוזה בעל פה.
  הבעיה עם חוזים בעל פה היא הקושי להוכיח את הסכמות הצדדים (מומלץ במקרים אלה להקליט/להסריט את הצדדים לחוזה).

 • האם ניתן לפתור מחלוקת בעניין חתימת חוזה מחוץ לבית המשפט?

  כן. אפשר לקיים הליך גישור או בוררות.

.
מידע רלוונטי נוסף
פניה לעו"ד אדי בליטשטיין

עורך דין אדי בליטשטיין מטפל בתביעות מעל 50 אלף ש"ח בלבד

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין
משרדנו עוסק למעלה מעשור בייצוג תובעים ונתבעים בסכסוכים משפטיים מורכבים. למשרדנו ניסיון רב מאוד והצלחות מוכחות בבתי המשפט. עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.
0 +
מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות
0 +
מעל 750 לקוחות מרוצים
% 0
מאה אחוז יחס אישי לכל לקוח
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

צריכים עורך דין לטיפול בתביעה בסכום העולה על 50 אלף שקלים? חייגו עכשיו לעורך דין אדי בליטשטיין 03-6427876

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב