עורך דין אדי בליטשטיין

פיצוי מוסכם בחוזה – באילו מקרים וכיצד ניתן לקבל אותו?

מהו פיצוי מוסכם בחוזה?

פיצוי מוסכם בחוזה הוא פיצוי כספי שעליו מסכימים הצדדים לחוזה. הפיצוי המוסכם ישולם על ידי הצד שהפר את ההסכם לצד שנפגע מהפרת החוזה. בדרך כלל הפיצוי המוסכם לא ישולם בגין כל הפרה אלא רק אם מדובר בהפרה יסודית (הפרה משמעותית), ורק לאחר שניתן לצד המפר פרק זמן סביר לתקן את ההפרה (ברוב ההסכמים נקבע פרק זמן בן שבעה ימים או שבעה ימי עסקים – שימו לב: זה לא אותו פרק זמן. שבעה ימי עסקים הם יותר משבעה ימים).

פיצוי מוסכם הוא פיצוי ללא הוכחת נזק. כלומר, הנפגע לא צריך להוכיח שהוא נפגע בצורה כלשהי על מנת לקבל את הפיצוי המוסכם שנקבע בהסכם. יחד עם זאת, אם הצד שנפגע מהפרת ההסכם ספג נזקים שאותם הוא יכול להוכיח, אין כל מניעה לתבוע גם פיצוי מוסכם בחוזה וגם פיצוי בגין הנזק שאותו הנפגע יכול להוכיח (לדוגמה פיצוי מוסכם בחוזה מכר דירה, וגם פיצוי כספי בגין נזקים שנגרמו לדירה, ככל שמדובר בעסקת רכישת/מכירת דירה).

מה מטרתו של פיצוי מוסכם בחוזה?

מטרתו של פיצוי מוסכם בחוזה הוא קודם כל להרתיע מפני הפרתו. ברגע שצד לחוזה יודע שהוא עלול לשלם סכום כסף משמעותי, ללא הוכחת נזק, אם יפר את החוזה, הדבר גורם לו, לרוב, לנסות לקיים את החוזה כלשונו.

בדרך כלל פיצוי מוסכם בחוזה נקבע על סך 10%-30% משווי העסקה. לדוגמה: פיצוי מוסכם בחוזה מכר דירה ששוויה הוא שני מיליון שקלים עשוי לעמוד על 200-600 אלף ש"ח.

מטרה נוספת לפיצוי המוסכם היא לאפשר לנפגע סעד מהיר יחסית בגין הפרתו של החוזה. יש הבדל משמעותי במורכבות התביעה ובמשך הזמן שבו תתנהל תביעה כדי לקבל את הפיצוי המוסכם בחוזה לעומת סעדים אחרים.

כיצד מקבלים פיצוי מוסכם לאחר הפרת חוזה?

ככל שמפר החוזה לא תיקן את ההפרה תוך פרק זמן סביר (פרק הזמן לתיקון הפרת חוזה נקבע לרוב בחוזה עצמו), הצד הנפגע רשאי לדרוש את סכום הפיצוי המוסכם שנקבע בחוזה.

אין טעם "לרוץ" באופן מיידי לבית משפט על ידי הגשת תביעה כספית משום שהדבר כרוך בעלויות לא מבוטלות (כגון אגרת בית משפט, שכר טרחת עורך דין, ועוד). תחילה כדאי לשלוח מכתב התראה לפני הגשת תביעה ולאפשר למפר החוזה הזדמנות לשלם את הפיצוי המוסכם ללא נקיטת הליכים משפטיים. במקרים אלה תמיד כדאי להתייעץ עם עורך דין תביעות מנוסה על מנת להבין כיצד הכי נכון לנהוג במקרה הרלוונטי אליכם.

לרוב, מפר החוזה לא ימהר לשלם את הפיצוי המוסכם בחוזה בעקבות מכתב ההתראה, אך הוא כן ישיב, לרוב, למכתב ההתראה ויפרט את הטענות שלו מדוע לשיטתו הוא לא חייב לשלם לכם פיצוי כפי שקבוע בחוזה. טיעונים אלה עשויים לשמש אתכם כדי לנסח כתב תביעה בצורה נכונה וחכמה יותר.

ככל שמפר החוזה לא ישלם את הפיצוי הכספי המוסכם לאחר שליחת מכתב ההתראה, לא יהיה מנוס אלא להגיש תביעה לבית המשפט. לכתב התביעה יש לצרף את החוזה שבו מפורט הסעיף המתייחס לפיצוי המוסכם, וכן, ראיות לכך שהחוזה אכן הופר על ידי הנתבע.

לדוגמה: אם נקבע פיצוי מוסכם בחוזה בעקבות איחור בתשלום, יש לצרף לכתב התביעה את החוזה ואישור לכך שהתשלום אכן הועבר באיחור, או לטעון שתשלום מעולם לא הועבר.

האם בית המשפט חייב לפסוק לתובע את כל סכום הפיצוי המוסכם?

בית המשפט אינו חייב לפסוק לתובע את מלוא הסעד אותו הוא דורש. יחד עם זאת, כאשר מדובר בעניין פיצוי מוסכם בחוזה יהיה על הנתבע לשכנע את בית המשפט מדוע הוא לא חייב לשלם לתובע פיצוי באופן מלא או חלקי.

ניתן למצוא מקרים בהם בית המשפט דחה תביעה לקבלת פיצוי מוסכם. בדרך כלל מדובר במקרים שבהם נקבע פיצוי בחוזה עם חברה מסחרית. לעיתים נקבע כי סעיפים אלה הם בגדר תנאי מקפח בחוזה אחיד.

ממי תובעים פיצוי מוסכם כאשר יש כמה צדדים לחוזה?

ישנם מצבים בהם יש מספר צדדים להסכם. לדוגמה: שלושה שותפים (שאינם מאוגדים כחברה) שהחליטו לרכוש בית עסק.
במקרה כזה צריכים לבחון כיצד נוסח החוזה. אם החוזה נוסח כך שהפרת החוזה תאפשר לנפגע לתבוע פיצוי מוסכם מכל אחד מהשותפים, אין מניעה להגיש תביעה אחת כנגד שלושתם.
יחד עם זאת, יתכן שההסכם נוסח אחרת ונקבע בו שניתן יהיה לתבוע את הפיצוי המוסכם רק כנגד מי שביצע את ההפרה בפועל. במקרה כזה, אם לדוגמה נקבע בהסכם שעל כל אחד משלושת השותפים לשלם את חלקו עד תאריך מסוים, ושניים משלושת השותפים שילמו את חלקם במועד, במקרה כזה הנפגע יוכל לתבוע פיצוי מוסכם רק מאותו שותף שלא שילם במועד (ובכך הפר את ההסכם).

מאוד חשוב לנסח את ההסכם בצורה שתקנה לצדדים את ההגנה המקסימלית. תמיד יוצאים מנקודת הנחה שמטרת הצדדים היא לקיים את החוזה, אך תמיד צריכים להיות מוכנים גם למצב שבו יש "תקלה" ומישהו מחליט להפר את החוזה. לפני חתימה על חוזה כדאי להתייעץ עם עורך דין חוזים מנוסה.

עורך דין אדי בליטשטיין
צריכים ליווי משפטי בעניין פיצוי מוסכם בחוזה? צרו קשר עם עורך דין חוזים אדי בליטשטיין

לסיכום

לפני שאתם חותמים על חוזה בעל משמעות רבה מבחינתכם כדאי לשקול לשלב בו סעיף המתייחס לפיצויים מוסכמים במקרה שהחוזה יופר. ככל שמדובר בעסקה/סוגיה חשובה יותר כדאי לשקול לקבוע את הפיצויים המוסכמים בסכום גבוה יותר כדי להקטין את הסיכוי שהחוזה יופר (מצד שני, תמיד צריכים לקחת בחשבון שהחוזה עלול להיות מופר, אפילו בטעות, על ידכם).

אם החוזה מופר תנו לצד השני זמן סביר לתקן את ההפרה (בדרך כלל 7 ימים). אם ההפרה לא תוקנה פנו למפר בכתב ודרשו לקבל פיצוי מוסכם כפי שנקבע בהסכם ההתקשרות. אם המפר יסרב לשלם את הפיצוי המוסכם כנראה שלא תהיה ברירה אלא להגיש תביעה.

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים בסוגיות הרלוונטיות לקבלת פיצויים מוסכמים בחוזה.

דירוג הגולשים:

5 / 5. 23

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

פיצוי מוסכם בחוזה
פיצוי מוסכם בחוזה
חזרה לחלק ספציפי במאמר
מדוע כדאי לשכור את שירותינו?
מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות
0 +
מעל 750 לקוחות מרוצים
0 +
מאה אחוז יחס אישי לכל לקוח
% 0
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

חיוג לעו"ד אדי בליטשטיין 03-6427876
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

מידע משפטי בווידאו

מידע משפטי במגוון נושאים
17 Videos
מאמרים באותה קטגוריה

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב