עורך דין אדי בליטשטיין

תביעה על הפרת חוזה – מה צריכים לעשות כדי לזכות בפיצויים?

תביעה על הפרת חוזה
תביעה על הפרת חוזה

תביעה על הפרת חוזה ניתן להגיש כאשר מדובר בהפרת חוזה בכתב או הפרת חוזה בעל פה, ובמקרים אלה ניתן לדרוש אכיפת חוזה או ביטול חוזה, בתוספת פיצוי כספי (לעולם לא ניתן לדרוש אכיפת חוזה וביטול חוזה ביחד, אך אין מניעה לדרוש פיצוי כספי בכל אחד מהמקרים).

עורך דין אדי בליטשטיין עוסק מזה למעלה מעשור בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות מורכבות במיוחד. צריכים ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

לפני הגשת תביעה על הפרת חוזה

חשוב לזכור שתמיד קל להגיש תביעה אך לא תמיד קל ופשוט לשכנע את בית המשפט לקבל את הטענות שלכם. משכך, תמיד כדאי לבצע "עבודת הכנה" לפני שמגישים את התביעה לבית המשפט על מנת שיהיו ברשותכם מספיק נתונים המעידים כי טענותיכם בדבר הפרת חוזה אכן נכונות. עבודת הכנה זו עשויה למנוע מצב שבו תאלצו לבקש לתקן את כתב התביעה במהלכו של ההליך (דבר שעשוי לעלות לכם לא מעט כסף, בדמות הוצאות משפט, ולא מעט זמן).

האם מדובר בחוזה בעל פה או בחוזה בכתב?

לפני הגשת תביעה על הפרת חוזה צריכים לבחון האם מדובר בהפרת חוזה בעל פה או בהפרת חוזה בכתב? ככל שלא ידעתם חוזה ניתן לכרות גם בעל פה (למעט בכל הקשור לעסקאות מקרקעין), ומדובר בחוזה מחייב. הקושי בתביעות על הפרת חוזה בעל פה הוא להוכיח שאכן נכרת חוזה שכזה, באותם תנאים שטוען התובע, ולכן לפני הגשת תביעה על הפרת החוזה שנכרת בעל פה כדאי לבדוק האם יש לכם הקלטת שיחה של מעמד כריתת החוזה בעל פה או עדים שהיו נוכחים באותו מעמד שיוכלו להעיד לטובתכם.

ככל שהיו איתכם עדים שהיו נוכחים במעמד כריתת החוזה, כדאי לבדוק לפני הגשת התביעה מה בדיוק הם זוכרים מאותו מעמד. ככל שהם זוכרים את הדברים בצורה התואמת את הטענות שלכם כדאי לשקול להחתים אותם על תצהיר עוד לפני הגשת התביעה או לפחות להקליט אותם, שכן, תביעה יכולה להמשך זמן רב, ועד למועד עדותם של העדים יכולים לחלוף חודשים רבים (ואף למעלה מכך), דבר שעשוי לגרום להם לשכוח פרטים מהותיים. אם העדים ישכחו פרטים מהותיים הדבר בוודאי לא יסייע לכם לשכנע את השופט שאתם צודקים.

ככל שאתם שוקלים להגיש תביעה על הפרת חוזה בכתב תוודאו שיש ברשותכם עותק מלא וקריא של ההסכם. הרי ברור שאם אין ברשותכם עותק קריא ומלא של ההסכם (כל העמודים) יתכן שהתביעה שלכם תדחה בטענה שפעלתם בחוסר תום לב וניסיתם להסתיר פרטים מהותיים.

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין חוזים אדי בליטשטיין מסביר על תביעה על הפרת חוזה

לפני הגשת תביעה על הפרת חוזה כדאי לוודא שאתם לא מתבססים על סעיף בחוזה הנתון לפרשנות. אם הסעיף שאתם טוענים שהופר נתון לפרשנות הדבר עשוי להוות קושי משמעותי בעת ניהולה של התביעה. במצבים אלה במיוחד כדאי לשלוח מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים (כפי שיפורט להלן).

כמו כן, חשוב לקרוא את החוזה לפני הגשת תביעה על הפרת חוזה, ולוודא שאכן ישנו לפחות סעיף אחד שהופר על ידי הצד שכנגד. ככל שמדובר בסעיף מרכזי יותר בחוזה כך סיכויי התביעה להתקבל טובים יותר. לדוגמה: יש הבדל בין מצב שבו מדובר בהפרה בגין איחור בתשלום ביום אחד לבין אי תשלום כלל. במצב הראשון הסיכוי שבית המשפט יפסוק לטובתכם פיצוי כספי משמעותי, ככל שלא תצליחו להוכיח שנגרם לכם נזק משמעותי בגין איחור בתשלום ביום אחד, הוא אפסי.

לעומת זאת, תביעה על הפרת חוזה במצב שבו אחד הצדדים לחוזה לא שילם כלל בגין שירות או מוצר שהוא קיבל בפועל, בעלת סיכויים גבוהים הרבה יותר להתקבל.

תביעה על הפרת חוזה
תביעה על הפרת חוזה

לפני שרצים להגיש תביעה על הפרת חוזה – תשלחו מכתב התראה

כפי שאתם בוודאי מבינים, הגשת תביעה כרוכה מבחינת התובע בעלויות לא מבוטלות. כך לדוגמה; צריכים לשלם אגרת בית משפט, שכר טרחת עורך דין, עלויות זימון עדים (ככל שצריכים) וייתכן מאוד שיהיו לאורך ההליך הוצאות נוספות בהן התובע יאלץ לשאת.

על מנת לחסוך את העלויות האלה יהיה זה נכון מבחינת התובע הפוטנציאלי לשלוח מכתב התראה בו הוא יפרט לצד שכנגד איזה סעיפים בדיוק בהסכם הופרו ומה הסעד שהוא דורש (ביטול חוזה, אכיפת חוזה, פיצוי כספי, או שילוב של חלק מסעדים).

יתכן שהצד שכנגד יתעלם ממכתב ההתראה אך במצב שכזה תוכלו להעלות בבית המשפט טענה משפטית לפיה המידע המפורט במסגרת כתב ההגנה הוא בגדר טענות כבושות.

יתכן גם מצב שבו הצד שכנגד יענה על מכתבכם ויציג בפניכם טענות שלא הייתם מודעים להן. במצב שבו יש בפניכם מידע רב יותר המתייחס לטענות הגנה אפשריות של הנתבע כך תוכלו לנסח תביעה על הפרת חוזה בצורה חכמה ונכונה יותר.

יתכן מצב שבו הנתבע יציג בפניכם נתונים לפיהם הוא כלל לא הפר את החוזה. ככל שמדובר בנתונים נכונים מכתב ההתראה חסך לכם למעשה הגשת תביעה שלא הייתה משיגה דבר, ואולי אף הייתה נדחית והשופט היה מחייב אתכם בהוצאות משפט.

הגשת כתב תביעה על הפרת חוזה

ככל שאתם מגישים תביעה על הפרת חוזה לבית משפט השלום או המחוזי יש להקפיד לנסח את כתב התביעה בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018. במקרים אלה כדאי מאוד לשקול לשכור שירותיו של עורך דין חוזים מנוסה אשר מכיר היטב את הוראות חוק החוזים ואת הפסיקה הרלוונטית, אשר עשויה לשכנע את בית המשפט לפסוק לטובתכם, על בסיס תקדימים דומים.

כאשר מגישים תביעה על הפרת חוזה יש לצרף לכתב התביעה העתק מהחוזה עצמו (בעותק קריא ומלא). יש לפרט בכתב התביעה איזה סעיפים בחוזה הופרו על מנת שהשופט לא יאלץ "לנחש" למה בדיוק אתם מתכוונים (עניין שבהחלט עשוי להוביל לדחיית התביעה שלכם). כמו כן, כדאי לצרף את מכתב ההתראה ששלחתם לפני הגשת תביעה ואת התשובה שקיבלתם (ככל שקיבלתם) לכתב התביעה.

ככל שיש לכם נתונים נוספים המעידים כי הנתבע אכן הפר את ההסכם כדאי לשקול לצרפם לכתב התביעה. יש לזכור שלכתב התביעה בבית משפט השלום או המחוזי (במסגרת תביעה בסדר דין רגיל) לא מצרפים את כל הראיות שיש ברשותכם, אלא רק את המסמכים המהותיים ביותר. שלב צירוף והגשת הראיות הוא שלב מאוחר יותר ומתרחש עם הגשת תצהיר עדות ראשית.

שלב הגשת הראיות הוא שלב חשוב מאוד לצורך שכנועו של השופט בצדקת טענותיכם. כל אותה עבודת הכנה שעשיתם לפני הגשת תביעה על הפרת חוזה יכולה להשתלם במיוחד בשלב הזה. אותם עדים או הקלטות שהכנתם לפני הגשת התביעה יכולים להועיל במיוחד בשלב זה.

ככל שאין לכם עדים או הקלטות, בשלב הגשת הראיות יש לצרף כל נתון או מסמך התומך בטענה שלכם שהחוזה אכן הופר על ידי הנתבע. אם לא תגישו בשלב הגשת תצהירי עדות ראשית את כל הראיות יתכן שלא תוכלו לעשות בהן שימוש בהמשך, וסביר להניח שתצטרכו להגיש בקשה להוספת ראיה. גם אם בית המשפט יעתר לבקשה שלכם להוספת ראיה, סביר להניח שהוא יחייב אתכם בהוצאות משפט בגין המחדל הדיוני (בדרך כלל מדובר בלפחות אלפי שקלים).

תביעה על הפרת חוזה
חתימה על החוזה והגשת תביעה על הפרת חוזה

לסיכום

תביעה על הפרת חוזה חייבת להתבסס על חוזה שנחתם בין הצדדים, ושאחד הצדדים הפר את אחד מסעיפיו. ההפרה יכולה להיות יסודית (הפרה חמורה) או לא יסודית (הפרה קלה). בכל אחד מהמקרים אופן הפעולה לפני הגשת תביעה על הפרת חוזה תהיה שונה.

טרם הגשת תביעה על הפרת חוזה ניתן לשלוח מכתב התראה אך לא תמיד מכתב שכזה נחוץ. לעיתים הפרת החוזה היא כה חמורה שאין מנוס אלא הגשת תביעה באופן מיידי, ואין זמן לבזבז על מכתבי התראה.

הגעה לבית המשפט בטענה להפרת חוזה אינה דבר של מה בכך, וחייבים להיות מוכנים בהצגת ראיות להפרת החוזה על ידי הצד שכנגד. אותן ראיות יכולות להיות עדים, התכתבויות, שיחות מוקלטות, תדפיסי חשבון בנק וכו'. אם אין לכם ראיות להפרת חוזה עשויה להיו בעיה להגיש תביעה על הפרת חוזה, ולכן תמיד כדאי להתייעץ עם עורך דין דיני חוזים מנוסה.

עורך דין אדי בליטשטיין
צריכים ליווי משפטי לצורך תביעה על הפרת חוזה? צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

שאלות נפוצות בעניין תביעה על הפרת חוזה

 • כמה זמן נמשכת תביעה על הפרת חוזה?

  ברוב המקרים תביעות אלה נמשכות לפחות שנה (בדרך כלל גם יותר מכך).

 • מהו שכר הטרחה המקובל לצורך הגשת וניהול תביעה על הפרת חוזה?

  אין שכר טרחה אחיד לתביעות. כל מקרה נבחן לגופו בהתאם למורכבות התביעה.

 • מה הסעדים שאני יכול לדרוש במסגרת תביעה על הפרת חוזה?

  ניתן לדרוש ביטול החוזה, אכיפת החוזה, פיצויים בגין הפרת החוזה.
  לא ניתן לדרוש ביטול החוזה ואכיפת החוזה ביחד (אלה סעדים סותרים).

 • החוזה אבד – האם עדיין אני יכול להגיש תביעה על הפרת חוזה?

  גם אם החוזה אבד עדיין ניתן להגיש תביעה, אך במקרה זה הנטל להוכיח את התביעה יהיה הרבה יותר גבוה. ראשית תצטרכו להוכיח שאכן היה חוזה בין הצדדים, לאחר מכן תצטרכו להוכיח מה היו הוראות החוזה (ההסכמות בין הצדדים). לבסוף, תצטרכו להוכיח שהנתבע אכן הפר את החוזה.

  מקרים אלה הם מקרים מורכבים מאוד.

דירוג הגולשים:

5 / 5. 79

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

הקליקו על הכותרת כדי לחזור לחלק הרלוונטי במאמר
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בעמוד אודות.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

מאמרים באותו נושא

הפרה צפויה של חוזה
דיני חוזים

הפרה צפויה של חוזה – האם ניתן לדרוש פיצוי לפני הפרה בפועל?

מהי הפרה צפויה של חוזה? הפרה צפויה של חוזה זהו מצב שבו בין הצדדים קיים חוזה אך אחד הצדדים לחוזה אינו מתכוון לקיים את הוראות החוזה, וייתכן שאף הודיע על כך בצורה מפורשת לצד שכנגד. במצב זה עולה השאלה מה הצד הנפגע יכול לעשות במקרה שכזה? תשובה לשאלה זו ניתן

קרא עוד »
תנאי מקפח בחוזה אחיד
דיני חוזים

תנאי מקפח בחוזה אחיד – מה זה והאם אפשר לבטל אותו?

מה זה תנאי מקפח בחוזה אחיד? בשפה פשוטה ולא משפטית תנאי מקפח בחוזה אחיד הוא תנאי שמקנה יתרון לא הוגן וחריג לאחד הצדדים, במסגרת הסכם התקשרות המיועד לקבוצה גדולה מאוד של לקוחות. לדוגמה חוזה של חברת סלולר עם לקוחותיה הוא חוזה אחיד. לעומת זאת, חוזה מכירת דירה בין שני אנשים

קרא עוד »
ביטול הסכם מכר מקרקעין
דיני חוזים

ביטול הסכם מכר מקרקעין – האם ניתן לבטל חוזה מכירה עקב טעות?

ביטול הסכם מכר מקרקעין זאת פעולה משפטית אפשרית, אך לרוב תהיה כרוכה בקשיים לא מבוטלים משום שבדרך כלל לאחר השלמת העסקה האינטרס של המוכר והקונה אינו חופף, ואם אחד הצדדים ירצה לבטל את הסכם המכר זה לא אומר שגם הצד השני ירצה בכך. במצב זה בדיוק יאלץ הצד שמעוניין בביטול

קרא עוד »
חוזה בעל פה
דיני חוזים

חוזה בעל פה – האם יש לו תוקף משפטי או שהוא ניתן להפרה?

חוזה בעל פה, כשמו הוא, נכרת בעל פה וללא שום מסמך בכתב. חוק החוזים קובע בצורה מפורשת שאין מניעה לערוך חוזה בעל פה. בעניין זה סעיף 23 לחוק החוזים קובע כך: חוזה יכול שייעשה בעל פה, בכתב או בצורה אחרת, זולת אם היתה צורה מסויימת תנאי לתקפו על פי חוק

קרא עוד »
חתימת חוזה
דיני חוזים

חתימת חוזה – על מה חשוב להקפיד לפני שחותמים על חוזה כלשהו?

חתימת חוזה זהו שלב מכריע שבו הצדדים לחוזה מביעים את הסכמתם לתוכן ותנאי החוזה. אדם שחתם על חוזה כלשהו יתקשה מאוד בעתיד לטעון שהוא לא הבין אותו או לא הסכים לתנאיו, וזאת במיוחד אם החוזה כתוב בשפה המובנת לחותם. מסיבה זו בדיוק חשוב להבין היטב על מה חותמים ולמה מתחייבים,

קרא עוד »
גרם הפרת חוזה
דיני חוזים

גרם הפרת חוזה – מה משמעות הטענה ואת מי ניתן לתבוע בפועל?

מה זה גרם הפרת חוזה? גרם הפרת חוזה זוהי טענה משפטית העוסקת במצב שבו חוזה בין שני אנשים או גופים מופר בעקבות התערבות של צד שלישי. פעולת גרם הפרת חוזה נחשבת לעוולה על פי פקודת הנזיקין. עורך דין אדי בליטשטיין עוסק מזה למעלה מעשור בייצוג תובעים ונתבעים בתביעות חוזיות. צריכים

קרא עוד »

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב