הסגת גבול במקרקעין – איך מתמודדים עם מסיג גבול בבית משפט?

הסגת גבול במקרקעין
הסגת גבול במקרקעין

הסגת גבול במילים פשוטות היא כניסה או שהייה במקום כלשהו ללא הרשאה. אדם אשר מבצע הסגת גבול נקרא מסיג גבול או פולש (לדוגמה פלישה למקרקעין או פלישה לדירה).

כדי להתמודד עם מסיג גבול צריכים להבין את המונחים המשפטיים ואת הוראות הדין הרלוונטיות, ולאחר מכן, כדאי להכיר את ההליכים המשפטיים בהם ניתן לנקוט כנגד הסגת גבול במקרקעין.

עורך דין אדי בליטשטיין עוסק מזה למעלה מעשור בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות בעניין הסגת גבול במקרקעין. צריכים ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

הסגת גבול במקרקעין על פי פקודת הנזיקין

הסעיפים הרלוונטיים שכדאי להכיר הם סעיפים 29-30 לפקודת הנזיקין.

סעיף 29:

הסגת גבול במקרקעין

הסגת גבול במקרקעין היא כניסה למקרקעין שלא כדין, או היזק או הפרעה בידי אדם למקרקעין שלא כדין; אך אין תובע יכול להיפרע פיצויים על הסגת גבול במקרקעין אלא אם סבל על ידי כך נזק ממון.

סעיף 30:

חובת הראיה

בתובענה שהוגשה על הסגת גבול במקרקעין – על הנתבע הראיה שהמעשה שעליו מתלוננים לא היה שלא כדין.

לסעיפים אלה שתי משמעויות חשובות. המשמעות הראשונה היא שהתובע לא יכול לקבל פיצויים על הסגת גבול במקרקעין אלא אם כן נגרם לתובע נזק ממוני (התובע ספג נזק כספי).

המשמעות השניה היא שעל האדם כנגדו הוגשה תביעה בגין הסגת גבול להוכיח שהוא לא עשה מעשה הנוגד את הדין. מדובר בהיפוך נטלי הוכחה משום שבדרך כלל על התובע להוכיח את טענותיו ולהראות שהנתבע פעל בניגוד לדין.

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין סכסוכי שכנים אדי בליטשטיין מסביר על הסגת גבול במקרקעין

האם ניתן להפעיל כוח כנגד מסיג גבול?

כדי לענות על שאלה זו צריכים להכיר את סעיפים 16-19 לחוק המקרקעין.

תביעה למסירת מקרקעין

16. בעל מקרקעין ומי שזכאי להחזיק בהם זכאי לדרוש מסירת המקרקעין ממי שמחזיק בהם שלא כדין.

תביעה למניעת הפרעה

17. המחזיק במקרקעין זכאי לדרוש מכל מי שאין לו זכות לכך שיימנע מכל מעשה שיש בו משום הפרעה לשימוש במקרקעין ושיסלק כל דבר שיש בו משום הפרעה כזאת.

שימוש בכוח נגד הסגת גבול

18. (א) המחזיק במקרקעין כדין רשאי להשתמש בכוח במידה סבירה כדי למנוע הסגת גבולו או שלילת שליטתו בהם שלא כדין.

(ב) תפס אדם את המקרקעין שלא כדין רשאי המחזיק בהם כדין, תוך שלושים ימים מיום התפיסה, להשתמש בכוח במידה סבירה כדי להוציאו מהם.

החזרת גזלה

19. מי שמוציא מקרקעין מידי המחזיק שלא כאמור בסעיף 18(ב) חייב להחזירם למחזיק; אולם אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכות בית-המשפט לדון בזכויות שני הצדדים בעת ובעונה אחת, ורשאי בית המשפט להסדיר את ההחזקה, ככל שייראה לו צודק ובתנאים שימצא לנכון, עד להכרעה בזכויותיהם.

מסעיפים אלה אנו למדים כי הבעלים של המקרקעין לא רק רשאי להגיש תביעה בגין הסגת גבול אלא שהוא רשאי גם לנקוט בכוח סביר נגד מסיג גבול. שימו לב השימוש בכוח סביר כנגד מסיג גבול על מנת לסלקו מהמקרקעין אפשרי אך ורק במשך שלושים הימים הראשונים מיום התפיסה, במטרה להפסיק את הסגת גבול.

לאחר שלושים ימים, על מנת למנוע המשך הסגת גבול במקרקעין, על בעל הקרקע לפנות לערכאה שיפוטית במטרה לקבל פסק דין נגד מסיג הגבול המורה לו להפסיק את הסגת הגבול.

הסגת גבול במקרקעין
היכן תובעים אדם שמסיג גבול וחודר לשטח שלכם?

לאיזה ערכאה שיפוטית פונים כדי למנוע הסגת גבול במקרקעין?

ישנם מקרים שונים של הסגת גבול המאפשרים לבעל המקרקעין לפנות לערכאות שונות על מנת לסלק את מסיג הגבול. לערכאות שונות ישנן יתרונות וחסרונות ולכן תמיד כדאי להתייעץ עם עורך דין תביעות על מנת שידע לכוון אתכם לערכאה הנכונה בהתאם לנסיבות הפרטניות שלכם.

הסגת גבול במקרקעין על ידי שכנים בבית משותף

כאשר מדובר בסכסוך בין שכנים בבית משותף בעניין הסגת הגבול, לתובע יש אפשרות לפנות לבית משפט השלום או למפקח על הבתים המשותפים.

היתרון בהגשת תביעה למפקח על הבתים המשותפים הוא שלרוב מדובר בהליך קצר וזול יותר. יחד עם זאת, המפקח על הבתים המשותפים בעל סמכויות מוגבלות ולא יוכל להכריע בעילות נזיקיות (אם נגרם לכם נזק כספי בכל מקרה תצטרכו לפנות לבית משפט השלום).

סמכותו של המפקח על הבתים המשותפים לדון בענייני הסגת גבול קבועה בסעיף 72(ב) לחוק המקרקעין, הקובע כך:

סמכות להכריע בסכסוכים

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

שימו לב – הסעיף קובע במפורש שאין חובה להגיש תביעה למפקח על הבתים המשותפים בעניין זה.

מקרים נפוצים בגין הסגת גבול המגיעים להכרעתו של המפקח על הבתים המשותפים הם מקרים הרלוונטיים להשתלטות של שכן על חלק מהרכוש המשותף בבית המשותף. מקרה נפוץ נוסף הוא השתלטות על חניה פרטית או מחסן. ניתן גם למצוא מקרים שמגיעים למפקח על הבתים המשותפים העוסקים על השתלטות על דרך גישה או שביל בין בתים משותפים.

הסגת גבול במקרקעין
אין צורך למגן את השטח שלכם בגדר תיל – אפשר לפתור את המחלוקת עם השכן באמצעות תביעה

באילו מקרים כדאי להגיש תביעה לבית משפט השלום בגין הסגת גבול במקרקעין?

מקרים בהם נגרם נזק כספי בעקבות הסגת הגבול מתאימים להתברר בבית משפט השלום ולא אצל המפקח על הבתים המשותפים. במקרים אלה יש לתעד היטב את הנזק. לדוגמה: אם מדובר במסיג גבול שמנע מכם להשכיר את דירתכם, תעדו את הפונים אליכם בעניין הדירה ובאיזה סכום הם היו מוכנים לשכור את הדירה (ניתן לעשות זאת באמצעות הקלטת שיחות או הודעות).

כמו כן, כדאי לתעד ולהראות מה היה שווי דמי השכירות בתקופה הרלוונטית בה מסיג הגבול סירב לעזוב את הדירה. במקרים מסוימים יתכן שיהיה צורך להוכיח את הנזק הכספי שנגרם לתובע על ידי חוות דעת מומחה.

שאלות נפוצות בעניין הסגת גבול במקרקעין

 • היכן כדאי להגיש תביעה נגד מסיג הגבול?

  אפשר להגיש תביעה נגד מסיג גבול בבית משפט השלום או אצל המפקח על הבתים המשותפים. כדי להחליט על הערכאה הנכונה צריכים להבין את הנסיבות הפרטניות של המקרה, לרבות מה הסעד או הסעדים שרוצים להשיג בסופו של ההליך.

 • כמה עולה לנהל תביעה נגד מסיג גבול?

  צריכים לקחת בחשבון שתי עלויות מרכזיות (אך יתכן שיהיו עלויות נוספות): שכר טרחת עורך דין ואגרת בית משפט.
  שכר טרחת עורך הדין משתנה ממקרה למקרה, בהתאם לרמת המורכבות. בדרך כלל מדובר בסכום של יפחת מ-10,000-15,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

 • איזה נתונים כדאי להכין לצורך תביעה נגד מסיג גבול?

  צריכים להראות בבית המשפט שאתם הבעלים של השטח הרלוונטי ושאותו מסיג גבול שוהה בשטח שלא כדין. כדאי גם להציג תיעודים המפרטים כמה זמן מסיג הגבול נמצא בשטח שלא כדין, ואם החלטתם להגיש תביעה לבית משפט השלום, כדאי גם להציג אסמכאות בגין הנזקים הכספיים שנגרמו לכם.

 • האם חייבים להגיש תביעה נגד מסיג גבול?

  לא. לעיתים ניתן להסתפק במשלוח מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים. במקרים מסוימים (ונדירים יחסית) מסיג הגבול יעזוב את השטח בעקבות קבלת מכתב ההתראה ולא יהיה צורך להגיש נגדו תביעה.

 • האם חייבים לשכור שירותיו של עורך דין לצורך תביעה?

  הדבר אינו בגדר חובה אך בהחלט מומלץ. מרבית האנשים אינם משפטנים ואינם בקיאים בהוראות החוק והפסיקות הרלוונטיות. אי הכרות עם נתונים בסיסיים אלה עשויה להוביל לכישלון תביעתכם.
  כדאי גם לזכור שלתקן תביעה שהוגשה בצורה שגויה עשוי להיות יקר מאשר להתחיל הליך משפטי בצורה תקינה. הדבר עשוי גם להוביל לבזבוז זמן יקר. בדרך כלל מדובר בעניין מהותי בהליכים אלה (אשר כל מטרתם לסלק את מסיג הגבול בהקדם האפשרי).

דירוג הגולשים:

5 / 5. 48

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

הקליקו על הכותרת כדי לחזור לחלק הרלוונטי במאמר
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בעמוד אודות.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

מאמרים באותו נושא

סכסוכי שכנים
סכסוכי שכנים

סכסוכי שכנים בבתים משותפים – כיצד להתמודד איתם ולנצח?

סכסוכי שכנים בבתים משותפים יכולים לבוא לידי ביטוי בצורות שונות ולגרום לנזקים שונים. עם חלקם הקטן ניתן להתמודד לבד על ידי הדברות ישירה עם השכן הבעייתי, אך עם רובם הגדול יהיה צורך לנקוט בהליך משפטי על מנת לקבל הכרעה שיפוטית. לא כל תביעה בעניין סכסוכי שכנים תוגש לבירור אצל המפקח

קרא עוד »
בניית פרגולה
סכסוכי שכנים

בניית פרגולה בבניין משותף – באילו תנאים אפשרית ללא היתר?

בעבר בניית פרגולה (או בשפה המשפטית – מצללה) הייתה כרוכה בבירוקרטיה ארוכה ומסורבלת, אך החל משנת 2014 הכללים השתנו לטובת בעלי הדירות אשר התעניינו בבניית פרגולה בביתם, בעקבות הרפורמה ברישוי, תכנון ובניה. השינוי היה מהותי עד כדי כך שהוא פורסם בצורה נרחבת על ידי רשויות המדינה: חשוב לדעת כי בניית

קרא עוד »
נזקי רטיבות מהשכן
סכסוכי שכנים

נזקי רטיבות מהשכן – האם השכן או ועד הבית אחראים על התיקון?

נזקי רטיבות מהשכן עלולים להוביל למפגעים לא נעימים. עולה השאלה האם ניתן לחייב רק את השכן בתיקון נזקי רטיבות או גם את ועד הבית? עניין זה הגיע לפתחה של המפקחת על הבתים המשותפים בתל אביב (468/20 רוזה קליש נ' לוי דנה יוספה, פסק דין מיום 9.9.2021). עורך דין אדי בליטשטיין

קרא עוד »
השכרת דירה לטווח קצר
סכסוכי שכנים

השכרת דירה לטווח קצר דרך Airbnb – האם השכנים יכולים לתבוע?

מטרת השכרת דירה לטווח קצר דרך Airbnb כיום שוק השכירות נמצא בעליה מתמדת ודמי השכירות עולים כל הזמן. יחד עם זאת, גם עלויות המשכנתא והריביות עולות כל הזמן, ובעלי הדירות מחפשים דרכים יצירתיות כיצד להגדיל את הרווח מהדירה. רבים מבעלי הדירות מצאו פתרון פשוט – השכרת דירה לטווח קצר דרך

קרא עוד »
המפקח על הבתים המשותפים
סכסוכי שכנים

המפקח על הבתים המשותפים – באילו מקרים אפשר לתבוע את השכן?

מי זה המפקח על הבתים המשותפים? המפקח על הבתים המשותפים הוא גורם שיפוטי בעל סמכויות דומות לשופט בית משפט השלום (כפי שקבוע בסעיף 74 לחוק המקרקעין). יחד עם זאת, המפקח לא לא יכול לדון בכל התביעות בהן יכול לדון שופט בית משפט השלום. אם תוגש למפקח על הבתים המשותפים תביעה

קרא עוד »
תביעה נגד ועד בית
סכסוכי שכנים

תביעה נגד ועד בית בבניין משותף – מתי ניתן להגיש אותה?

ועד בית בבניין משותף אחראי לניהולו של הבניין המשותף. נציגות ועד הבית יכולה להגיש תביעה נגד דייר (לדוגמה במקרה בו דייר לא משלם את דמי ועד הבית – תשלום שהדייר חייב לשלם גם אם יש לו טענות נגד ועד הבית) אך ישנם מקרים בהם דייר יכול גם להגיש תביעה נגד

קרא עוד »

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב