רח' ההגנה 13, ראשון לציון

הגשת כתב הגנה תוך 60 יום – באילו תביעות הכלל הזה נכון?

הגשת כתב הגנה תוך 60 יום מיום קבלת כתב תביעה (ולא ממועד הגשת כתב התביעה למזכירות בית המשפט), זוהי חובה המוטלת על הנתבע מכוח תקנות סדר הדין האזרחי אשר נכנסו לתוקף בשנת 2021 (התקנות החדשות). עד כניסתן של תקנות אלה לתוקף ברוב המקרים המועד להגשת כתב הגנה עמד על 30 ימים בלבד, דבר שהוביל לבקשות רבות לקבלת ארכה להגשת כתב הגנה, בסמוך מאוד לסיומם של ה-30 הימים שעמדו לרשות הנתבע.

על מנת למנוע את בקשות הארכה הנוספת, המחוקק החליט לאפשר הגשת כתב הגנה תוך 60 יום, אך בפועל עדיין ניתן להגיש בקשה לקבלת הארכת מועד להגשת כתב הגנה, כך שבפועל יתכנו מקרים בהם כתב הגנה יוגש גם אחרי 60 ימים.

עורך דין אדי בליטשטיין מייצג מזה למעלה מעשור ובהצלחה רבה תובעים ונתבעים בתביעות מורכבות בתחומי המשפט האזרחי – מסחרי. צריכים ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

הגשת כתב הגנה תוך 60 יום – המקור החוקי

המקור החוקי להגשת כתב הגנה תוך 60 יום קבוע במסגרת תקנה 9(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018, אשר קובעת כך:

(ב) כתב הגנה יוגש בתוך שישים ימים ממועד המצאת כתב התביעה לידי הנתבע, ובתביעה שעניינה רשלנות רפואית, יוגש כתב ההגנה בתוך 120 ימים ממועד המצאת כתב התביעה לידי הנתבע; בית המשפט רשאי להאריך את המועדים כאמור אם השתכנע כי קיימים טעמים המצדיקים זאת.

שימו לב שתקנה זו מתייחסת גם לתביעות העוסקות ברשלנות רפואית וקובעת שבמקרים אלה הגשת כתב הגנה תתבצע תוך 120 ימים. תביעות רשלנות רפואית הן תביעות מורכבות יותר, אשר בדרך כלל עוסקות בנזקים בסכומי כסף משמעותיים, ומצריכות הגשת חוות דעת מומחה, ולכן מאפשרים לנתבע זמן רב יותר כדי להכין ולהגיש כתב הגנה, ושוב, במטרה למנוע או לצמצם בהמשך את הבקשות לקבלת ארכה להגשת כתב הגנה.

הגשת כתב הגנה תוך 60 יום
עורך דין תביעות אדי בליטשטיין מסביר על הגשת כתב הגנה תוך 60 יום

הגשת כתב הגנה במסגרת דיון מהיר

קיים הליך נוסף המוזכר בתקנות סדר הדין האזרחי, אשר נקרא דיון מהיר. מדובר בתביעה המוגשת לבית המשפט בסכום שאינו עולה על 75 אלף ש"ח. במקרים אלה מערכת בית המשפט נוקטת בהליך מזורז יותר, אשר אחד ממאפייניו הוא הגשת כתב הגנה תוך 45 ימים, ולא תוך 60 ימים.

עניין זה קבוע במסגרת תקנה 80(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, אשר קובעת כך:

(א) כתב הגנה במסלול דיון מהיר יוגש בתוך ארבעים וחמישה ימים ממועד המצאת כתב התביעה לידי הנתבע.

הגשת כתב הגנה במסגרת תביעה לפינוי מושכר

תביעה לפינוי מושכר זהו הליך מקוצר אשר מטרתו להילחם בתופעת השוכרים שלא משלמים את דמי השכירות ולא מפנים את הדירה. במסגרת הליך זה כל מה שניתן לתבוע הוא את פינוי השוכרים הסוררים. במסגרת תביעה נפרדת תוכלו לתבוע פיצוי כספי בגין הנזקים שהשוכר גרם לכם (אי תשלום דמי שכירות, נזקים לדירה, אי תשלום חשבונות, וכו').

הגשת כתב הגנה במסגרת הליך זה תתבצע תוך 30 ימים. הדבר קבוע בתקנה 81(ב) אשר קובעת כך:

(ב) כתב הגנה בתביעה לפינוי מושכר יוגש בתוך שלושים ימים ממועד המצאת כתב התביעה.

הגשת כתב הגנה במסגרת תביעה קטנה

הליך פופולארי נוסף זוהי תביעה קטנה. תביעות קטנות אינן מתנהלות לפי תקנות סדר הדין האזרחי מכיוון שעורכי דין אינם רשאים לייצג במסגרת הליך זה, אשר מיועד לאנשים חסרי השכלה משפטית. מסיבה זו הכלל בדבר הגשת כתב הגנה תוך 60 יום לא תקף בהליך זה.

הוראת הדין הרלוונטית לצורך הגשת כתב הגנה במסגרת תביעה קטנה זוהי תקנה 4(ב) לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976. תקנה זו קובעת כך:

(ב)  בהזמנה לדין יוזמן הנתבע להגיש כתב הגנה תוך 30 יום מיום המצאת ההזמנה, ולהתייצב למשפט במועד שנקוב בהזמנה – אם הגיש כתב הגנה כאמור.

כלומר, הגשת כתב הגנה במסגרת תביעה קטנה תתבצע תוך 30 ימים ממועד קבלת ההזמנה (אשר מצורפת לכתב התביעה).

הגשת כתב הגנה תוך 60 יום
חשוב להתייעץ עם עורך דין לפני הגשת כתב הגנה תוך 60 יום

מה יקרה אם לא תתבצע הגשת כתב הגנה תוך 60 יום?

אם הנתבע קיבל את כתב התביעה אך לא טרח להגיש כתב הגנה התובע אינו מחויב לשלוח אליו את כתב התביעה פעם נוספת או לתזכר אותו.

ככל שיש בידי התובע אישור מסירה חתום על ידי הנתבע (או במקרים מסוימים אישור מסירה חתום על ידי אדם הקשור לנתבע), התובע יוכל לפנות לבית המשפט ולבקש לקבל פסק דין בהעדר הגנה. כלומר, פסק הדין ינתן על בסיס כתב התביעה בלבד.

ברובם המוחלט של המקרים בית המשפט יעתר לבקשה ואכן ינתן פסק דין בהעדר הגנה. לאחר קבלת פסק הדין ההליך מסתיים והתובע יוכל בחלוף 30 ימים ממועד מתן פסק הדין לפנות להליכי הוצאה לפועל, במידה והנתבע לא יקיים את הוראות פסק הדין.

במקרה שבו הנתבע קיבל פסק דין בהעדר הגנה עומדות בפניו שתי אפשרויות:

 1. הגשת בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה.
 2. הגשת ערעור.

עדיף להתחיל בבקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה מכיוון שעצם הגשת בקשה זו מאריכה את המועד להגשת ערעור, עד לאחר ההחלטה בבקשת הביטול. הדבר קבוע בתקנה 137(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, אשר קובעת כך:

(ג) המועד להגשת ערעור על החלטה שניתנה במעמד צד אחד שהוגשה לגביה בקשת ביטול לפי תקנה 131, יימנה מיום ההמצאה של ההחלטה בבקשת הביטול.

הגשת כתב הגנה תוך 60 יום – פסיקות בתי המשפט

הגשת כתב הגנה תוך 60 יום זוהי חובה חשובה אשר זכתה לפסיקות רבות בבתי המשפט. בתי המשפט אף התייחסו בעבר להליכים השונים והמועדים הרלוונטיים להגשת כתב הגנה.

במסגרת תא"ח 32844-03-20 טטיאנה משצ'נינובה נ' ישראל אהרוני (פסק דין מיום 15.10.2020) נקבע בין היתר כך:

המועדים להגשת כתבי טענות מדורגים  במעין "סולם" או "פרמידה" שבקצה העליון שלה פינוי המושכר:

א. בשלב הבסיסי – המועד לכתב הגנה בהליך רגיל, בעניין שאינו רשלנות רפואית, מעוגן בסעיף 9(ב) והוא 60 יום ממועד ההמצאה. זהו מועד נדיב, ומרוכך יחסית נוכח נוסח הסעיף המקנה שיקול דעת רחב יחסית להארכת מועד.

ב. בשלב הביניים – מצוי מועד הגשת כתב הגנה בדיון מהיר, שאינו פינוי מושכר, אשר נקצב ל45 יום ממועד ההמצאה. ראו בסעיף 80(ב) – שכותרתו היא הוראות ומיועדים מיוחדים.

ג. בשלב האחרון והעליון – בראש הפירמידה, מועד הגשת כתב הגנה בתביעה לפינוי מושכר שהוא רק 30 יום מעת ההמצאה לפי סעיף 81(ב) לתקנות החדשות.

בעל דין שאינו מקיים את הוראות הדין ולא פועל לצורך הגשת כתב הגנה תוך 60 יום מסתכן בכך שהמזכיר המשפטי לא יקבל את כתב ההגנה לתיק. במקרה כזה בית המשפט לא בהכרח יבטל את החלטת המזכיר המשפטי. עניין זה בא לידי ביטוי במסגרת תאד"מ 8971-09-21‏ ראמז חמאד נ' דוד המאירי (החלטה מיום 26.11.2021):

כתב ההגנה הוגש באיחור: טוען הפונה, כי "בכל הכבוד הראוי – ובלשון העם: כתב הגנה הוגש באיחור ?, אז ?" (סעיף 23). הוא מטעים זאת בכך שכל עוד לא ניתן פסק דין והתיק פתוח, אין מניעה מקבלת כתב הגנה בכל עת. הפונה חולק – במרומז – גם כן על סמכותו של המזכיר המשפטי להורות על דחיית קבלת כתב הגנה מאחר ולא הוגש במועד (סעיף 26). למעשה, הפונה אינו חולק על העובדה לפיה המסמך הוגש באיחור, אלא תוהה לעניין הנפקות של כך.

בכל הכבוד הראוי, אין בידי לקבל תֵזה זו שמציע הפונה. לפי תקנה 9(ב) בתקנות, כתב הגנה יוגש תוך 60 יום ממועד המצאת כתב התביעה לידי הנתבע, ובתביעה שעניינה רשלנות רפואית, יוגש כתב ההגנה תוך 120 יום. במסלול דיון מהיר, כתב הגנה יוגש תוך 45 יום. 

בעיניי, התקופה המוקנית להגשה היא מחייבת. חריגה ממנה מצריכה את רשות בית המשפט [ראו תקנה 9(ב) סיפה, עת נאמר: "בית המשפט רשאי להאריך את המועדים כאמור אם השתכנע כי קיימים טעמים המצדיקים זאת", ובכלל, ראו תקנה 176(ב): "… נקבע בתקנות אלה או בכל חיקוק זמן לעשיית דבר או להימנע מעשיית דבר או מדד להיקף כתב טענות, יחול האמור כל עוד בית המשפט לא הורה אחרת מטעמים מיוחדים".

זאת ועוד. נראה כי על חשיבותו של מסמך ראשוני בהליך, כמו כתב הגנה, אין להכביר במילים. כשהוא לא מוגש מסיבה כזו או אחרת, זרימת ההליך מתעכבת על כל הנגרר לכך. אמנם לעתים קרובות מגיעים הצדדים להסכמות ישירות ביניהם למתן אורכות להגשתו (והן נשארות מחוץ לכותלי בית המשפט), אך בל נשכח שבהליך המשפטי קיים קודקוד נוסף – הוא בית המשפט, שהעומס בו כבד וזמנו אינו פחות יקר מזמנם של הצדדים. קיימת חשיבות מרבית לעמידה במועדים.

עורך דין אדי בליטשטיין
צריכים ליווי משפטי בעניין הגשת כתב הגנה תוך 60 יום? צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

לסיכום

הגשת כתב הגנה תוך 60 יום היא חובה מכוח תקנות סדר הדין האזרחי, אשר נכנסו לתוקף החל משנת 2021. הגשת כתב הגנה תוך 60 יום אפשרית במסגרת תביעה אזרחית או תביעה כספית בסכום העולה על 75 אלף שקלים.

ככל שמדובר בתביעה במסגרת דיון מהיר או תביעה קטנה, המועדים להגשת כתב הגנה הם 45 ימים ו-30 ימים, בהתאמה.

חשוב להכיר היטב את הוראות הדין כדי לדעת באילו מקרים יש לפעול לצורך הגשת כתב הגנה תוך 60 יום ובאילו מקרים המועד להגשת כתב הגנה קצר או ארוך יותר (לדוגמה: ניתן להגיש תשובה על בקשה לאישור תביעה ייצוגית תוך 90 ימים).

מי שאינו מכיר את הוראות הדין מסתכן בקבלת פסק דין בהעדר הגנה. במקרים כאלה הנתבע יצטרך לספק הסברים וטיעונים כבדי משקל על מנת שפסק הדין כנגדו יבוטל, אחרת יאלץ להגיש ערעור, לערכאה הגבוהה יותר, וגם אז אין כל ודאות שהערעור יתקבל.

שאלות נפוצות בעניין הגשת כתב הגנה תוך 60 יום

 • באילו מקרים הגשת כתב הגנה תוך 60 יום אפשרית?

  הגשת כתב הגנה תוך 60 יום ממועד המצאת כתב התביעה אפשרית בתביעות המתנהלות לפי סדר דין רגיל (תביעות מעל 75 אלף שקלים).

 • מה קורה אם לא בוצעה הגשת כתב הגנה תוך 60 יום?

  במקרה כזה הנתבע עשוי לקבל לחובתו פסק דין בהעדר הגנה.

 • מה קורה אם הגשת כתב הגנה תוך 60 יום לא אפשרית?

  לעיתים נוצרים מצבים בהם לא ניתן להגיש כתב הגנה תוך 60 יום, לדוגמה, במקרה של מחלה של הנתבע או עורך דינו. במקרה כזה ניתן לבקש ארכה קצרה להגשת כתב הגנה. בדרך כלל ארכה זו מתואמת עם עורך דינו של התובע (לכל הפחות צריכים לקבל את עמדתו).

 • האם הגשת כתב הגנה תוך 60 יום רלוונטית גם לתביעה קטנה?

  לא, במסגרת תביעה קטנה צריכים להגיש כתב הגנה תוך 30 ימים.

דירוג הגולשים:

5 / 5. 30

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

הגשת כתב הגנה תוך 60 יום
הגשת כתב הגנה תוך 60 יום
הקליקו כאן כדי לחזור לחלק ספציפי במאמר
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

מידע משפטי בווידאו

מידע משפטי במגוון נושאים
13 קטעי וידאו
מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות
0 +
מעל 750 לקוחות מרוצים
0 +
מאה אחוז יחס אישי לכל לקוח
% 0
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב