רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

תביעה נגד פייסבוק בישראל – האם אפשרית וכיצד עושים זאת?

תביעה נגד פייסבוק בישראל

נתחיל מהסוף – תביעה נגד פייסבוק בישראל (Meta Platforms Inc) אפשרית וניתן למצוא נכון להיום לא מעט תביעות שהוגשו נגד פייסבוק בישראל, לרבות תביעות ייצוגיות. תביעות אלה כוללות מחיקת עמוד פייסבוק ללא התראה או חסימת חשבונות מבלי מבלי לספק הסברים. הבעיה חמורה במיוחד כאשר מדובר במפרסמים דרך פייסבוק שתלויים בפייסבוק לצורך פרנסתם.

יחד עם זאת, תביעה נגד פייסבוק בישראל היא הליך מורכב הרבה יותר ביחס לתביעה נגד חברה ישראלית, וזאת ממספר טעמים, אליהם אתייחס להלן.

תביעה נגד פייסבוק בישראל – על פי הדין בקליפורניה

אדם המעוניין להגיש תביעה נגד פייסבוק בישראל לא תמיד מודע לכל פסקי הדין הרלוונטיים אשר קובעים באיזה אופן, ועל פי איזה דין, ניתן לנהל תביעה נגד פייסבוק בישראל. למעשה, עניין זה אינו תמיד ידוע גם לעורכי דין רבים אשר מגישים תביעות נגד פייסבוק בישראל, אשר זוכות לקשיים רבים, ולעיתים אף נדחות, מטעמים טכניים לחלוטין אותם ניתן היה למנוע אילו אותם עורכי דין הכירו את הפסיקה הרלוונטית. עורך דין נגד פייסבוק חייב להכיר את הפסיקה העדכנית ביותר, לרבות פסיקת בית המשפט העליון אשר מוזכרת בסוף מאמר זה.

פסק דינו של בית המשפט העליון אשר עוסק בנושא תביעה נגד פייסבוק בישראל הוא רע"א 5860/16 Facebook Inc נ' אוהד בן חמו (החלטה מיום 31.5.2018). פסק דין זה קובע את הכללים בניהול תביעה נגד פייסבוק בישראל. כמובן שתמיד חשוב לעקוב אחרי פסיקות בתי המשפט (או להתייעץ עם עורך דין נגד פייסבוק) כדי לדעת האם יש שינויים או עדכונים ביחס לפסיקה זו, אך נכון למועד כתיבת שורות אלה זהו פסק הדין הקובע את הכללים בעניין הגשת תביעה נגד פייסבוק בישראל.

בין היתר נקבע בפסק הדין כך:

פייסבוק אירלנד סבורה כי קביעה זו בטעות יסודה ונראה כי הצדק עמה. הנטל להוכיח כי תנאי מסוים בחוזה אחיד בא בגדר אחת מחזקות הקיפוח הקבועות בסעיף 4 לחוק, מוטל על הלקוח (ראו: לוסטהויז ושפניץ חוזים אחידים בעמ' 198) ובענייננו על המשיב. במקרה דנן לא הוצגו ראיות לכך שהכרעה בבקשת האישור על פי דיני מדינת קליפורניה תשלול מהמשיב את האפשרות להעלות טענות מסוימות. משכך לא הוכחה על ידו תחולתה של חזקת הקיפוח הקבועה בסעיף 4(8) לחוק החוזים האחידים והנטל להוכיח שתניית ברירת הדין היא תניה מקפחת, נותר לפתחו.

האם עלה בידי המשיב להרים נטל זה? לטעמי יש להשיב על שאלה זו בשלילה.

שיטת המשפט בקליפורניה היא בעלת מאפיינים דומים לשיטת המשפט בישראל ונחשבת לאחת המתקדמות בעולם בתחום התובענות הייצוגיות. התקדימים והחוקים במדינה זו הם בשפה האנגלית המובנת לרבים מתושבי ישראל והם נגישים באמצעות האינטרנט. בנסיבות אלו, ניתן להניח כי אדם המבקש לנהל תובענה ייצוגית על סך 400 מיליון דולר, לא יירתע מתניה בחוזה אחיד הקובעת שתביעה זו תוכרע על פי דיני מדינת קליפורניה.

זאת, להבדיל ממקרים דוגמת זה שנדון בעניין קלינגהופר שם קבע החוזה האחיד כי על התביעה להיות מוכרעת על פי דיני סינגפור. בנוסף על כך, מקובלת עלי טענתה של פייסבוק אירלנד כי תניית ברירת הדין באה להגן על אינטרס עסקי לגיטימי וכי יכולתה לכלכל את צעדיה בצורה מושכלת תלויה בכך שתהיה כפופה למערכת דינים אחת, בייחוד בהינתן ההיקף האדיר של המשתמשים בפייסבוק הפרושים בכל רחבי הגלובוס.

בנסיבות אלו, באיזון שבין האינטרס של משתמשים ישראלים בפייסבוק שתובענות ייצוגיות נגד פייסבוק אירלנד יוכרעו על פי דיני מדינת ישראל ובין האינטרס של פייסבוק אירלנד לתכנן את צעדיה באופן שלא יחשוף אותה לתובענות ייצוגיות לתשלום פיצויים בסכומי עתק על פי דין אחד ולא על פי אין ספור דינים, נראה לי כי יש להעדיף את האינטרס של פייסבוק אירלנד וכי אין בתניית ברירת הדין משום הגנת יתר על אינטרס זה.

המסקנה העולה מן האמור היא כי בנסיבות המקרה דנן אין לראות בתניית ברירת הדין שבסעיף 15(1) לתנאי השימוש תניה מקפחת ואין מקום להתערב בה.

סיכומם של דברים: ככל שהדבר נוגע לפייסבוק אירלנד שביחסים בינה ובין המשיב חלים תנאי השימוש, אני סבורה כי יש לקבוע שתניית השיפוט הזר היא תניה מקפחת וכי בדין ביטל אותה בית המשפט קמא. לעומת זאת, לא הוכח כי תניית ברירת הדין הקבועה באותם תנאים מקפחת. משכך, יש לברר בישראל את בקשת האישור ככל שהיא נוגעת לפייסבוק אירלנד, על פי הדין המהותי של מדינת קליפורניה.

במקרה זה דובר על בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד פייסבוק בישראל אך בהחלט ניתן למצוא קביעות דומות גם במסגרת תביעה נגד פייסבוק בישראל שאיננה תביעה ייצוגית. כך לדוגמה בפסיקת בית המשפט המחוזי במסגרת רע"א 11338-10-19 טרוים מילר בע"מ נ' Facebook Ireland Limited (פסק דין מיום 30.1.2020):

עסקינן בתובעים –  איש עסקים וחברה בבעלותו, אשר מגישים תביעה בסכום משמעותי בגין אירוע עסקי ואפקט ההרתעה מכך שדיני מדינת קליפורניה יחולו על התביעה קטן ותובע מסחרי לא יירתע במקרה כזה; בשים לב לכך שכל מה שנדרש ממנו הוא הגשת חוות דעת לגבי הדין הזר. במקרה דנן הדין הזר הוא הדין המהותי של קליפורניה. הדין  הינו באנגלית; נגיש  ידוע ומפורסם בעולם.

בנסיבות אלה, באיזון בין האינטרס של משתמשים ישראלים בפייסבוק שתובענה בנוגע לתחום העסקי תוכרע עפ"י הדין המהותי של מדינת ישראל ובין האינטרס העסקי של פייסבוק שתהיה כפופה למערכת דינים אחת בשל ההיקף האדיר של המשתמשים בשירותיה הפרושים בעולם, אני סבורה כי גם במקרה שלפני (כמו בעניין בן חמו – ראה סעיף 44 לפסה"ד), יש להעדיף את האינטרס של פייסבוק והתנייה בענייננו אינה מגנה על פייסבוק מעבר למה שנתפס כראוי. 

לפיכך, מקובלת עלי מסקנת בימ"ש קמא לפיה בנסיבות דנן תניית ברירת הדין אינה מקפחת ויש לברר את התביעה לפי הדין המהותי של מדינת קליפורניה.

בחלק גדול מהמקרים (אך לא בכולם) לצורך הגשת תביעה נגד פייסבוק בישראל תצטרכו להצטייד בחוות דעת המתייחסת לתביעה שלכם בהתאם לדין בקליפורניה. לשם כך תצטרכו לפנות לעורך דין הבקיא בדין בקליפורניה לצורך הכנת חוות הדעת. חוות דעת שכזו עשויה לעלות לפחות כמה אלפי שקלים.

הגשת תביעה נגד פייסבוק בישראל על ידי "צרכן"

לצורך הגשת תביעה נגד פייסבוק בישראל עורך דין נגד פייסבוק צריך לבחון מי מעוניין להגיש את התביעה. האם מדובר במשתמש שמשלם לה או במשתמש שאינו משלם לה. נקודת ההנחה של פייסבוק היא אם מדובר במשתמש שמשלם לה אז מדובר כנראה בעסק. במצב כזה כזה, לשיטת פייסבוק, העסק זכאי לקבל הגנה פחותה מאשר צרכן, והדבר עשוי להקשות על ניהול תביעה נגד פייסבוק בישראל על ידי העסק.

לעומת זאת, ככל שמדובר במשתמש שאינו משלם לה (צרכן) ניתן להסיק שאותו משתמש זכאי להגנה רבה יותר.

בית המשפט המחוזי במסגרת ת"צ 1393-01-17 אלי נכט נ' Facebook Ireland ltd (החלטה מיום 6.8.2020) דחה את טענת פייסבוק וקבע, בין היתר, כך:

פייסבוק מבקשת להבחין בין משתמשים שאינם משלמים, שאז הם צרכנים, לבין משתמשים אשר רכשו שירותי פרסום מפייסבוק, שאז אינם צרכנים. סבורני, שנושא התשלום אינו יכול לשמש מדד בלעדי להבחנה בין צרכנים ללא צרכנים.

מטבע הדברים, בעולם הרגיל (להבדיל מהעולם שיצרה פייסבוק), צרכן משלם עבור השירותים שהוא צורך. לפיכך, עצם התשלום, אינו הופך את המבקשים ללא צרכנים. הטענה, שרק מי שלא משלם לפייסבוק הוא "צרכן", אינה מובנת מאליה.   

בתיק אחר (ת"צ 27761-09-17 רותם גל נ' Facebook Ireland ltd 0 (החלטה מיום 16.9.2020)) בית המשפט אף הגדיל וקבע כך:

נדמה, שנוכח פערי הכוחות העצומים שבין פייסבוק לבין המשתמשים בפלטפורמה של פייסבוק, אין הבדל בין משתמשים "רגילים" לבין מפרסמים תמורת תשלום. שניהם מצויים באותה עמדת נחיתות ביחס לפייסבוק ושניהם זקוקים להגנת דיני הגנת הצרכן. ניתן אף לסבור, שהצרכנים המפרסמים זקוקים להגנה זו אף יותר מהמשתמש "החינמי", שכן הם משלמים לפייסבוק עבור השירות שמקבלים ממנה מחד גיסא ומצויים באותה עמדת נחיתות מול פייסבוק, מאידך גיסא.   

קראו את תנאי השימוש לפני הגשת תביעה נגד פייסבוק בישראל

לפני הגשת תביעה נגד פייסבוק בישראל צריכים לקרוא את תנאי השימוש ברשת החברתית פייסבוק כדי להבין מהם התנאים להם הסכמתם לפני השימוש בפייסבוק. התנאים משתנים מעת לעת וכך גם זהותה של החברה נגדה צריכים להגיש תביעה. בעבר תביעה נגד פייסבוק בישראל הוגשה נגד חברת Facebook Ireland Limited או נגד חברת פייסבוק ישראל בע"מ.

היום, החברה הרלוונטית להגשת תביעה בגין שימוש ברשת החברתית פייסבוק היא חברת Meta Platforms Inc (חברת פייסבוק החליפה את שמה).

כמו כן, תנאי השימוש עשויים לכלול הגבלות או תנאים נוספים וחדשים לצורך הגשת תביעה נגד פייסבוק בישראל ולכן חשוב להבין מה באפשרותכם לעשות. תמיד זכרו – תיקון כתב תביעה עשוי לעלות לכם ביוקר, בדמות הוצאות משפט לטובת פייסבוק.

לפני הגשת תביעה נגד פייסבוק בישראל פעלו כך

האם ידעתם שניתן לשלוח מכתב התראה לפני הגשת תביעה נגד פייסבוק בישראל? אתם אפילו לא צריכים לשלוח אותו בדואר רשום אלא לשם כך תוכלו להשתמש בכתובת דוא"ל ייעודית שנוצרה בשביל לקבל פניות לפני תביעות ממשתמשים בישראל.

כתובת הדוא"ל היא: [email protected].

לאחר שתשלחו התראה לפני הגשת תביעה נגד פייסבוק בישראל אתם צפויים לקבל תגובה אוטומטית מהסוג הבא:

תביעה נגד פייסבוק בישראל - עורך דין נגד פייסבוק
אישור בגין קבלת מכתב התראה לפני הגשת תביעה נגד פייסבוק בישראל

מכתבי ההתראה מטופלים, נכון להיום, על ידי משרד עו"ד הרצוג, פוקס נאמן. במסגרת מכתב ההתראה פרטו את הבעיה וצרפו אסמכתאות רלוונטיות, ככל שישנן. פנייתכם תזכה להתייחסות, אך אל תצפו להתייחסות מהירה במיוחד, ולעיתים פרק הזמן הארוך יחייב הגשת תביעה בפועל (במיוחד כאשר מדובר במקרים דחופים).

פסיקה חדשה של בית המשפט העליון תסייע בהגשת תביעה נגד פייסבוק בישראל

בתאריך 26.7.2022 ניתן פסק דין חדש על ידי בית המשפט העליון אשר עסק בסוגיית הגשת תביעה נגד פייסבוק בישראל. בית המשפט קבע כי התנאי בהסכמי ההתקשרות של פייסבוק לפיו יש לנהל חלק מהתביעות נגדה בישראל לפי הדין במדינת קליפורניה הוא תנאי מקפח, ולכן בטל.

פסיקה זו תסייע בהגשת וניהול תביעה נגד פייסבוק בישראל, וכן, הגשת וניהול תביעה כנגד כל חברה בינלאומית אחרת אשר פועלת בישראל.

שימו לב – פסיקה זו של בית המשפט העליון עוסקת בהגשת תביעה נגד פייסבוק בישראל על ידי צרכנים או עסקים קטנים, ורק כאשר מדובר בתביעה אישית, ולא תביעה ייצוגית.

שאלות נפוצות בעניין הגשת תביעה נגד פייסבוק בישראל

 • כמה זמן נמשכת בדרך כלל תביעה נגד פייסבוק בישראל?

  הדבר משתנה מהליך להליך אך לרוב תביעה נגד פייסבוק בישראל איננה הליך קצר. לרוב מדובר בפרק זמן העולה על שנה.

 • כמה עולה להגיש תביעה נגד פייסבוק בישראל?

  שכר טרחת עורך דין במסגרת תביעה נגד פייסבוק בישראל הוא שכר טרחה משמעותי. לרוב מדובר בסכומים העולים על 20 אלף ש"ח בתוספת מע"מ.

  לכך יש להוסיף את אגרת בית המשפט. יתכן שלאורך ההליך יהיו עלויות נוספות.

 • האם לפני הגשת תביעה נגד פייסבוק בישראל ניתן לנהל איתה משא ומתן לפשרה?

  ניתן לפנות לפייסבוק לפני הגשת תביעה נגדה ובחלק מהמקרים אף זוכים לשיתוף פעולה. לרוב מדובר בשיתוף פעולה חלקי ולא תקבלו את כל מה שאתם רוצים.

 • האם ניתן להגיש תביעה ייצוגית נגד פייסבוק בישראל?

  כן. כבר הוגשו ומתנהלות מספר תביעות ייצוגיות נגד פייסבוק בישראל. לא מדובר בהליכים פשוטים ולרוב מצריכים השקעה כספית לא מבוטלת.

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב